Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi som støtter Lege Gunhild Nyborg om at sterkere tiltak trengs mot korona-viruset! Og mål må være å teste så mange som mulig av befolkningen, test, test, test, lytt til Kina!

Korona-viruset har rammet verden hardt, og også i Norge økes smittetallene for hver dag som går. I Kina fikk man stoppet viruset med å fokusere på å teste så mange som mulig ogå iinnføre strenge restriksjoner på folk sin bevegelse, uten de med kritiske samfunnsjobber. Italia og andre land opplever en katastrofe av dimensjoner når det gjelder smittede og døde.   Nå gjør Norge sterke tiltak men det hjelper ikke på lang sikt om vi ikke fokuserer på testing av vanlige folk og har større restriksjo

Laget: 2020-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 131 131
7 dager 1 1

Hjelp oss å stoppe telefon- og internettblokaden praktisert av regimet i Etiopia i denne Covid-19 epidemi tiden

Oromo Forbund i Bergen og Omegn synes at nå, under denne Covid-19 epidemien, må hele verden vise solidaritet med hver andre for å stoppe spredningen av Corona viruset. En av de tingene vi alle kan bidra med i den forbindelsen er formidling av nødvendige informasjon om hvordan vi kan beskytte oss. Den beste kanalen for å gjøre nettopp dette er sosial media. Akkurat nå er over 15 millioner mennesker som befinner seg i vest og sør Oromia, i Etiopia er utsatt for telefon- og internettblokade utført

Laget: 2020-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 50 49
7 dager 1 1

Skjerm nøkkelpersonell i en krise.

Beredskapen i Norge består av noen få yrkes grupper som kalles nøkkelpersonell. Bussbransjen opplever under denne krisen vi nå står over å bli permittert på 2 dagers varsel.  Vi må i ettertid, når vi har gjort vår plikt som yrkessjåfør, kreve at all nøkkelpersonell i Norge blir vernet fra permitteringer.  I dag bør all disponibelt mannskap settes i karantene/beredskap. Vi skal være disponibel for samferdselministren Knut Arild Hareide i samarbeid med våre arbeidsgiver.    Oppfordrer alle i nøkke

Laget: 2020-03-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 107 105
7 dager 1 1

Norske krona stuper! Det må stoppes av NB

Norske kronen koster i skrivende stund eksempelvis mot euro 12.00-12++ Noe som er historisk rekord. Norsk næringsliv blør, og største delen av import skjer i euro og dollar. Dvs at alle som importerer noe må betale 20% mer for samme varene bare den siste uka. som igjen betyr helt andre priser i butikkene fremover. Altså oss konsumere vil dette ramme hardt!.   Norges Bank kan stoppe dette ved å "intervenere" å kjøpe norske kroner sammen med andre tiltak. Dette er noe andre land gjør i større grad

Laget: 2020-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7
7 dager 1 1

Bankene må sette ned utlånsrenten umiddelbart når styringsrenten nå kuttes!

Styringsrenten har blitt kuttet med hele 1,25% fra 1,50% til 0,25% den siste uka! Bankene er trege med å kutte utlånsrenten og kutter ikke så mye som de kan eller burde. Enkelte banker varsler 6 ukers forsinkelse med å kutte utlånsrenten. Det er en pågående krise. Renten kuttes for å hjelpe markedet, ikke for at bankene skal profittere. Nå må bakene være solidariske og hurtige med å respondere når det virkelig trengs. Privatpersoner og bedrifter trenger reduserte kostnader og økt likviditet. Hør

Laget: 2020-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 18 18
7 dager 1 1

Nei til utbyttefest

Regjeringspartiene og Frp vil ikke si nei til at bedrifter som får statlig krisehjelp kan ta ut utbytte.Det må stilles krav til at bedrifter som får statlig krisehjelp for å komme gjennom Corona krisen IKKE får lov til å ta ut utbytte. Vi jobber med en felles dugnad i hele landet, og våre felles midler skal ikke brukes til å gjøre de rike enda rikere   Vi sier nei til utbytte dersom bedrifter får statlig krisehjelp! Klarer vi å få mange nok underskrifter, så klarer vi kanskje å snu noen av de so

Laget: 2020-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 313 311
7 dager 1 1

Ja til hjemmekontor for barnehageansatte som kan være hjemme

- Unntatt der barna MÅ gå i barnehagen. FHI, Statsministeren og alle andre myndigheter har sagt klart fra at:1. Barnehagene er stengt for alle barn med noen unntak(og de skal selvsagt fortsatt gå i barnehagen).2. Man skal etablere hjemmekontor i alle yrker hvor dette er mulig.3. Man skal også i størst mulig grad unngå sosial omgang utenom hjemmet.Likevel holder noen kommuner og private eiere barnehager oppe hvor hele eller deler av arbeidsstokken må være tilstede. Dette utsetter disse arbeidstak

Laget: 2020-03-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 122
7 dager 1 1

Koronakrisen- tiltak: STENG SENTRENE NÅ! En underskriftskampanje til KLP og Olav Thon-gruppen

Kjøpesentre(med unntak av apotek og dagligvarehandel) tilbyr IKKE tjenester som anses som nødvendig helsehjelp- steng sentrene nå! Vi jobber på et senter som nå har blitt et samlingspunkt for smittefare hva gjelder COVID-19. Vi ønsker følge føre-var-prinsippet om å hindre videføring av smitte av hensyn av helsen til våre ansatte. Derfor trenger vi DIN støtte til å skrive under på dette oppropet! Hentet fra Helsedirektoratet vedtak publisert 15.03.2020: "Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sy

Laget: 2020-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 195 195
7 dager 1 1

La oss ENGASJERE OSS! La oss samarbeide og KREVE lyd- og bildeopptak i samtlige rettssaler dette året, jfr. lov av 2005

La oss ENGASJERE OSS! La oss samarbeide og KREVE lyd- og bildeopptak i samtlige rettssaler dette året!HER kommer en underskriftkampanje vi nå må engasjere oss i - for vår egen rettssikkerhet!Lag maken til din egen kommune og påpek teksten i § 49 andre avsnitt: "Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggende gjennom lokale folkevalgte organer." Norges Grunnlov sier blant annet følgende:"§ 2.Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsst

Laget: 2020-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 12
7 dager 1 1

Ny asfalt på Fv 298 mellom Beiteråsen og Kvisvik

Fylkesvei 298 fra krysset på Beiteråsen til Årsund skifte i kvisvika er i svært dårlig forfatning, og trenger en kraftig opprustning og ny asfalt!! Dette er "innfarts åren" til flere store hyttefelt, 2 campingplasser, 1 dagligvarehandel og mange fastboende, og veien siger, sprekker og forfaller mere og mere for hvert år som går!! Det er blitt snakket om ny asfalt, men ingen vet noe konkret. Å legge lag på lag med asfalt år etter år på mindre strekninger holder ikke lengre!! Vi vil ha en oppruste

Laget: 2020-03-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 48 48
7 dager 1 1Facebook