Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Forsvar velferden - stopp kommunekrisa!

Vi står foran ei krise i kommune-Norge. Budsjettkutt i kommunen betyr å kutte i tjenester som folk er avhengige av. Kommunens utgifter er læreren til ungene våre, alle dem som tar seg av våre eldre på sykehjemmene, renholderne som holder oss friske og de som står opp midt på natta for å brøyte veier. Når kommunene må kutte mister vi ikke bare arbeidsplasser, vi mister tryggheten som velferden gir oss. Det rammer alle. Økonomiske overføringer til kommuner og fylker har vært for lave over tid. Reg

Laget: 2020-06-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 325 325
30 dager 7 7

Nei til nedlegging av Træet skule

Nei til nedlegging av Træet skule! I samanheng med rådmannen sitt framlegg til skulebruksplan 2020 har vi i FAU Træet tatt initiativ til eit opprop der vi klart og tydeleg seier NEI til nedlegging av nærskulen vår. Træet skule er av avgjerande verdi for bygda vår, for lag og organisasjoner her ute på nord og ikkje minst for barna våre. Skulen har engasjerte tilsette som ser barna våre og gir dei det faglege utbyttet og tryggleiken dei treng. Korleis kan det vere samfunnsøkonomisk å spare på utda

Laget: 2020-03-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 766 761
30 dager 7 7

Boikott VM i Qatar 2022!

 Har skrevet en sak om hvorfor VM i Qatar 2022 bør boikottes: (http://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/kjre-nff-vr-sa-snill-a-boikott-vm-i-qatar/3423565498.html) Ifølge LO har 1200 arbeidsmigranter mistet livet under oppbyggingen av stadionanleggene under forberedelsene til VM i Qatar 2022. “Internasjonal fagbevegelse frykter at tallet vil øke til over 4000 døde innen 2022, hvis ikke nødvendige tiltak og endringer settes i gang.”, skriver LO. I denne anledning har jeg laget en underskri

Laget: 2018-11-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 843 827
30 dager 7 7

Anstendig lønn til statister og smårolleaktører i film og TV!

I over 20 år har statisthonorarer ligget på 500 kr/dagen. Dette er den yrkesgruppen som har hatt lavest lønnsvekst over tid. Fremdeles er det mange produksjoner som opererer med "500"-lappen. Eksempelet under er fra mars-2018, og dette er ingen lavbudsjettproduksjon - men en spillefilm med budsjett på 110 mill: Ifølge nsb.no ligger billettprisen Oslo-Torp på kr 281 én vei. Vi er stadig flere frilansstatister og smårolleaktører som ønsker å leve av yrket vårt, men som dessverre blir nødt til å ha

Laget: 2018-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 49 49
30 dager 7 7

Okkupasjon av Torvet i Kristiansand 29.07 - vi krever svar og handling fra Politidirektøren, Justisministeren og Statsministeren.

Hendelsene i Kristiansand lørdag 29.07 gir grunn til bekymring. At voldelige og ekstremistiske grupperinger får okkupere torget i Norges 5. største by, sender tankene tilbake til 1939.  Når skolerte provokatører får fritt leide, er det grunn til å tro at neste gang vi ser dem blir de enda mer selvsikre, enda mer utfordrende og at voldsbruken eksalerer helt til politiet setter en tydelig stopper for disse gruppenes handlingsrom. Problemet med demonstrasjonen, var ikke kun at den manglet tillatels

Laget: 2017-08-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 615 596
30 dager 7 7

Redd Norge!

Stopp all innvandring inntil videre. Opprett et register over all kriminell innvandring. Opprett et innvandringa system som er basert på meninger til det norske folk. Null toleranse for førstegangs kriminalitet utført av innvandrere. Dersom det utføres noe som helst kriminell handling(f.eks. parkeringsbot, nasking, innbrudd, etc.) av en innvandrer innen de første 10 år i Norge, er det lands forvisning på livstid.   Det nye innvandrer systemet skal inneholde et strengt krav til å lære norsk på vi

Laget: 2020-07-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6
30 dager 6 6

Samtykkelov for å beskytte voldtektsoffere

1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtat, og rundt 86% av disse blir begått av noen man kjenner. Nesten en tredjedel av de som blir voldtatt forteller aldri om voldtenkten, og statistikk fra krisesenter sekreteriatet viser at kun 10,5% av kvinner som har opplevd voldtekt melder saken selv til politiet. På tross av store mørketall, er antakelig dette tallet høyere for menn som har blitt utsatt for voldtekt. Voldtekt er underrapportert på grunn av manglende tillit til rettssystem

Laget: 2020-06-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 163 163
30 dager 6 6

Nei til godstrafikk igjennom bolig og industri/arbeidsplass område

Nei til tilsvingspor igjennom bolig- industri område sentralt i Elverum. Trase igjennom boligområde i Vindheiavegen og Industrigata vil medføre å splitte og ødelegge ett sentralt område i Elverum for all tid fremover. Tanken er at godstrafikken skal økes og da vil det igjen føre til mer støy. Ett område som det har vært boliger og industri i veldig lenge vil bli ødelagt. Vi som bor her er vant til jernbanen og at går både persontog på Rørosbanen og godstog på Solørbanen. Ved å legge tilsvingspor

Laget: 2020-06-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 34 33
30 dager 6 6

Soldaten plassert ved Hustad kirke må fjernes! Signer her for fjerning!

  Foto: t-a v/Stian Manka.  Les mer om saken her:https://www.t-a.no/meninger/2020/06/24/M%C3%A5-det-v%C3%A6re-kunst-da-22147821.ece  https://www.t-a.no/nyheter/2020/06/09/Trakk-seg-i-protest-mot-statuen-22025482.ece https://www.t-a.no/nyheter/2020/06/08/Full-strid-om-krigsmonument-–-Statuen-skulle-aldri-ha-blitt-plassert-der-22017788.ece 

Laget: 2020-06-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 200 195
30 dager 6 6

Opprop om et 5G-fritt Vestfold og Telemark

Vi har laget et opprop som om kort tid skal sendes til den politiske ledelsen i Vestfold og Telemark. Vi ber om at de setter seg inn i problematikken rundt 5G og at de utsetter utbyggingen av 5G til helsefaren er bedre utredet. Grunnen til at vi ber om at de utsetter og ikke stopper er at det er det som har blitt gjort andre steder i verden og vi tenker at det kan være lettere å få gehør for dette.  Her er brevet vi legger ved "Opprop om et 5G-fritt Vestfold og Telemark Fylke. Kopi sendes til sa

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 357 353
30 dager 6 5Facebook