De nyeste oppropene

KVIKKSØLV SKAL IKKE ØDELEGGE HAVETS SØLV, nemlig SJØMATEN!

Vi krever: UMIDDELBAR IGANGSETTING AV PLANLEGGING og TESTING av metoder og teknologi for å heve kvikksølv-ubåten ved Fedje. Deretter UMIDDELBAR HEVING av vraket. Subsea-miljøet i Norge, kanskje det beste i verden, må inviteres til å bidra med tekniske løsninger og kompetanse. Det må snarest etableres en prosjektorganisasjon, ledet av f.eks. Kongsberg Maritime, som gjennomfører planlegging og testing for heving av ubåten. Ved å begynne å teste NÅ bygger man kompetanse og holder folk i arbeid. R

Laget: 2020-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10 10

Gi oss et bedre busstilbud i Hof!

Etter Holmestrand ble ny stor kommune har busstilbudet blitt markant dårligere samtidig med at mange tilbud til ungdom er samtidig mer sentralisert. Dette gjelder fritidstilbud, ungdomsklubber og helsestasjon for ungdom. Fakta er det går kun to busser på morgene fra Hof til Sande, det samme gjelder fra Hof til Holmestrand. Det går ingen busser etter kl. 08.00 på morgene, som gjør at man mister en flekibilitet som mange er avhengig av.  Siste buss mulighet hjem fra Sande er kl.16.40, det vil si a

Laget: 2020-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 41 41

Nettbasert videregående under covid-19

Nå er tiden moden for nettbasert undervisning i videregående!  Fra myndigheter og media blir det stadig gjentatt hvor viktig det er å holde minst 1 meter avstand.Dette er et viktig smittevernstiltak vi alle bør tilstrebe oss å overholde. Utfordringen er at elever på videregående skole ikke har mulighet til å klare dette av FLERE ulike grunner. De fleste må ta kollektiv transport. Der meldes det om trengsel hver eneste morgen og ettermiddag da alle skolene stort sett starter og slutter samtidig.

Laget: 2020-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8

Nei til ny gravplass på Billingstad

Denne underskriftskampanjen er for at beboere på Billingstad og andre kan uttrykke sin motstand til ny gravplass for Asker kommune på Åstad gård. Grunnet behov for økt gravplass kapasitet i Asker kommune foreslås det i arealdelen for Kommuneplan 2020-2032 ny gravlund lagt til Åstad gård på Billingstad.    Argumentasjon: Ugunstig plassering ved skole, barnehage og friområder Den foreslåtte plasseringen av ny gravlund pakker inn både Billingstad skole, Billingstad Barnehage og Billingstadbanen. D

Laget: 2020-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 411 411

Underskriftskampanje for Fosnavåg hamn!

Vi treng 300 underskrifter frå innbyggjarar i Herøy for å ta oppatt saka om utdjuping og miljøopprydding av Fosnavåg hamn. Herøy FrP, Herøy Høgre og Herøy KRF står bak denne underskriftskampanja. Vi vil: - Stoppe at vedtaket frå kommunestyret 27.08 blir sendt til Kystverket - Kreve ny behandling av saka - At Herøy kommune skal søke om økonomisk støtte med Miljødirektoratet og Møre og Romsdal Fylke

Laget: 2020-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 583 581

FRIHET OG RETTFERDIGHET FOR OROMOFOLKET I ETIOPIA

Attentatet på den kjente artisten og aktivisten Haacaaluu Hundeessa fant sted den 29.juni 2020. Haacaaluu ble drept i hovedstaden, Addis Abeba, eller som Oromofolket kaller det, Finfinne.Drapet på Haacaaluu utløste uro og misnøye som lenge har ligget igjen i befolkningen og det politiske landskapet i Etiopia. Oromofolket har vært marginalisert i flere titalls år. Det er den samme etniske gruppen statsministeren Abiy Ahmed tilhører, men som han nå har vendt ryggen til. Oromofolket er den største

Laget: 2020-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 65 65

Sogn og Fjordane Energi ut av vindkraft!

Dette oppropet vil bli overlevert til Vestland fylke og kommunane i fylket, som eiger selskapet både direkte og via BKK: Kjære folkevald, Sogn og Fjordane Energi (SFE) har utvikla vindkraftprosjekta Haramsøya, Stadlandet, Bremangerlandet, Hennøy og Lutelandet. Haramsøya blei seld vidare i 2018, og italienske Gruppo Falck har gått i partnarskap med finansiering til Hennøy og Stadlandet. Samtlege prosjekt ligger midt i vårt tettaste fugletrekk, kysttrekket med millionar av arktisk hekkande fugl,

Laget: 2020-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5668 5618

JA TIL AVKRIMINALISERING/LEGALISERING AV CANNABIS

2020, som er året for stortingets gjennomgåelse av rusreformen. Vi er flere som mener rusreformen ikke strekker seg langt nok, ideet den fremdeles gjør at politi kan beslaglegge små mengder cannabis og foreta husundersøkelser. Et stort paradoks er: Hvem tjener penger på vår nåværende forbudspolitikk? Politi, kriminelle bakmenn, smuglere, psykologer, pedagoger, sosionomer mm. Det er de som lever best med forbudspolitikken!!! Dette bør staten være klar over og ta nøye til etterretning. Veie statli

Laget: 2020-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 12

Bedre SFO tilbud i Østre Toten kommune.

I lys av kommunens prosjekt oppvekst 2040 har jeg skrevet brev til kommunen. Der tar jeg opp kommunens SFO tilbud. - Pris - Fleksibilitet - Ferie SFO er noen av punktene jeg nevner.  Er du enig at dette må gjøres noe med? Skriv gjerne under, slik at vi kan vise kommunen at vi er mange som vil benytte oss av SFO hvis tilbudet hadde vært mer tilrettelagt for familiens livssituasjon.  

Laget: 2020-09-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 405 405

NEI til nedlegging av kjøkenet på Hornindal Omsorgssenter!

Volda kommune har kome med forslag om å legge ned kjøkenet på Hornindal Omsorgssenter.  God ernæringsstand er ein viktig føresetnad for helse og livskvalitet. Mat betyr mykje og er ei glede i kvardagen for mange. I tillegg har vi minner knytt til mat. På kjøkenet i hornindal lagar dei: 10 heimebaka brød 3 gongar i veka. I tillegg til heimelaga loff til helgane.  Nylaga lunsj kvar dag. (Som regel varm) Nylaga middag kvar dag. Dessert eller nylaga kake til kaffien kvar dag. Julebakst og julekaker

Laget: 2020-09-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 585 576Facebook