De nyeste oppropene

Nei til Visjon Norge

Dette har pågått så altfor lenge, vi har tredd inn i et nytt årtusen hvor folk klarer å skille religion fra oppriktig svindel.. det pågående i Visjon Norge, burde bli stilt spørsmål til, både hvor pengene går, og motivet bak det altoppslukende penge-draget.   NEI til VISJON NORGE! Stopp svindelen av sårbare!  

Laget: 2020-02-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 293 287

Nei til høyblokker i Manganveien!

Det planlegges en boligfortetning på Tinnheia, og utbygger søker om å bygge tre høyblokker på en liten flekk midt blant eneboliger og rekkehus i nordlig del av Manganveien. Dette vil føre til økt trafikk og farligere skolevei, mer støy, tap av sol og lys, innsyn i ellers usjenerte hager og hus, verdiforringelse av eksisterende boligmasse og ikke minst redusert livskvalitet for oss som bor her i dag. Dette må stoppes!

Laget: 2020-02-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 86 86

NEI TIL ANBUD AV TOLKETJENESTER HOS POLITIET!

Til justisminister Monica Mæland, Det vises til Politiets fellestjenesters kunngjøring av anbudskonkurranse av 05.02.2020. Som statsautoriserte og utdannede tolker i Norge og støttespillere vil vi uttrykke vår oppriktige bekymring for at PFT har valgt å utlyse tolketjenester for hele politietaten på anbud. Vi frykter at anbudet vil medføre samme tilstander innenfor norsk justissektor som det som var tilfelle i Danmark i store deler av 2019. Da tildelte danske myndigheter hele justissektoren til

Laget: 2020-02-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 536 529

Nei til ny skolestruktur i Giske kommune

I saken om vurdering av ny skolestruktur i Giske kommune, står Giske og Alnes barneskole og Godøy ungdomsskole i fare for å bli lagt ned på grunn av kommunens kostnadskutt.  Alnes Vel ønsker ikke at våre bo- og oppvekstsvilkår skal måtte lide av dårlig økonomisk styring fra kommunens side, ved å legge ned skoler for å spare kostnader. Rapporter viser at skolene våre er svært effektivt drevet og har lave kostnader i utgangspunktet. Alnes Vel mener det er feil å legge ned skoler for å kutte kostna

Laget: 2020-02-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 603 599

Behold Blue X Tana.

Behold Blue X Nattklubb i Tana. Blue X har blidd pålagt dørvakter fra autorisert vekterfirma. En kostnad møteplassen og utestedet ikke kan økonomisk leve med. Skriv under for beholde Blue X Nattklubb. Der må i det minste finnes kurs for de ansatte. Det kraftige økonomiske pålegg som er kommet står over hode ikke i proposisjon til utestedets omsetning. Dette er ingen storby, men et sted med lite og spredd befolkning.Det er ingen som er pålagt å bruke vekterfirma til ordensvakter... Det er mulighe

Laget: 2020-02-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 32 31

Stamcelletransplantasjon som standard behandlingstilbud til alle MS-pasienter!

Beslutningsforum, norsk helsevesen, politikere og forskere har nå somlet i minst 10 år.   Vi ønsker å få betydelig fortgang og en opprydning i behandlingstilbudet for norske MS-pasienter      Rundt 400 nordmenn er nå allerede behandlet i utlandet, finansiert med egne midler. De fleste hos Clinica Ruiz i Mexico og Pirovog sykehuset i Moskva Behandlingen som utføres er klinisk godkjent, presentert og fulgt opp verden over. Til og med MS-forbundet har vært på erfaringsutveksling i Moskva hos Dr. Fe

Laget: 2020-02-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 399 395

Ja til bedre søndagstilbud på VKT!

 Foto: Visit Vestfold  (Husk å godkjenne signaturen på epost. Den kan ha havnet i søppelpost hvis du ikke finner den i innboks.) "Vestfold hadde en befolkningstilfredshet på 54% i Kollektivbarometeret for 2018. Det plasserer VKT på en 2. plass i Norge, kun slått av Oslo/Akershus. Befolkningstilfredsheten i Vestfold har økt hvert år siden første undersøkelse ble gjennomført i 2016." (Årsrapport 2018, VKT). Det forteller oss hvor viktig det er med et godt kollektivtilbud i fylket vårt. Det er samf

Laget: 2020-02-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 9 9

Svømmehall på Mortensrud

Fremtidens Mortensrud er snart ferdig planlagt. Vi krever at en ny offentlig svømmehall skal inngå i planene om utbygging og utvikling av området. Detaljregulering av området er nå på høring. Med min signatur ønsker jeg å sende en tydelig beskjed til Oslo Kommune om at det er et behov for svømmehall for innbyggerne på Mortensrud og området rundt. En svømmehall er viktig for svømmeopplæring, lek og trening for alle aldersgrupper.  Dersom vi får nok signaturer vil oppropet sendes til bystyret i Os

Laget: 2020-02-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 656 655

Opprop for et bedre busstilbud i Tromsø!

Det er mye fint å se fra bussetet! Post gjerne ditt beste bussbilde i Facebookgruppa "Bedre busstilbud i og rundt Tromsø"! La Tromsø få et busstilbud som er en by verdig! I dag er rutetilbudet utilstrekkelig, både for de som bor tredve minutter fra byen, og for de som vil ut og oppleve Tromsøs vakre omgivelser (se https://nordnorskdebatt.no/article/busstilbud-ikke-en-tromso-verdig). Sporadiske avganger uten korrespondanser, lange omveier i urbane boligstrøk og midtveis bussbytte med lange planla

Laget: 2020-02-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 108 107

La oss bli en del av Sandefjord kommune!

I Hedrum Ravei fra der Sandefjord kommune blir Larvik kommune (Skolmarkrysset) og opp til Danebo, har vi alle i dag postnummer 3232 Sandefjord men tilhører Larvik kommune.  Det gjør at barna våre må gå på skole i Larvik hvor nærmeste barneskole er 9 km unna og Ungdomskolen 11 km unna, mens vår nærmeste skole ligger henholdsvis 2 og 4 km unna-men i feil kommune. Barna får buss, men er også avhengige av bussen for å komme seg til skolen ut 10.kl. Barnehagetilbudet er heller ikke å skryte av på Lar

Laget: 2020-02-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 291 290Facebook