De nyeste oppropene

Ikke ødelegg rasteplassen på Hårr

Torsdag 24.09 er en viktig dag. Da avgjøres skjebnen for rasteplassen på Hårr.  Statens vegvesen kaller det en mindre utvidelse og opprusting av eksisterende rasteplass i saksfremlegget. I virkeligheten er det 22 steinar, med størrelse på inntil 2,2 meter. Inklusive søyler får de største steinene en høyde på 3 meter. Disse vil ødelegge utsikten, og den nydelige rasteplassen på Hårr. Møtet på torsdag er siste mulighet til å stoppe dette prosjektet. Grunneier har levert innsigelse, naboer har enga

Laget: 2020-09-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2874 2860

Stedsnavnskilt i Torpa!

STEDSNAVNSKILT I TORPA! Torpa Bygdekvinnelag er et aktivt lag som ønsker å være med å fremme lokal identitet. Vi ønsker å gjøre bygda bedre kjent, og i den anledning savner vi skilt med lokale stedsnavn. Med den manglende skilting som er i dag, kan man kjøre gjennom Torpa uten å vite det. Sånt no må vi gjøre noe med! Vi ber om at det blir satt opp blå stedsnavnskilt ved grensen mot Snertingdal, mot Lillehammer v/Storlon, på begge sider av Walhovd bru, Aust-Torpskogen, ved Grønvold bru, på Vest-T

Laget: 2020-09-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 58 58

Nei til vindturbinar i Øygarden!

Ver med å sei nei til vindturbinar i Øygarden. Vindturbinar med ein storleik på 80 til 120 meter vil ruva enormt i det flate landskapet i Øygarden. Kvar i kommunen er ikkje avklart.  Alt måndag 21. september vil alle gruppeleiarane frå dei politiske partia få informasjon om prosjektet. Gjev dei tydeleg beskjed om at dette vil me ikkje ha!   

Laget: 2020-09-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 681 680

Ekstraordinært årsmøte

Vi står IKKE inne for styrets vedtekt om oppløsning av sportslig og underkjent uttak. Vi trenger 50 underskrifter for å innkalle til ekstraordinært årsmøte og stille mistillit til styret. 

Laget: 2020-09-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 85 85

Lys på skateparken - Sæter aktivitetpark!

Vi er aktive brukere av skateparken. Nå som det blir fortere mørkt om kvelden så får vi ikke brukt parken så mye som vi skulle ønske. Hvis skateparken får lys, så får vi unge skatere og scootere brukt den mer. Med lys rundt parken så kan vi være aktive året rundt. Vi håper at eierne av skateparken og andre aktive voksne i lokalmiljøet ser behovet vårt!

Laget: 2020-09-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 131 131

Kampen for ein verdig alderdom i Alver

Rådmannen i Alver har foreslått kutt på 66 millionar kroner i helse - og omsorgssektoren fordelt over tre år. For å spare 66 millionar kroner har det blant anna blitt lagt fram forslag om nedlegging og samanslåing av dagsenter/demenssenter. For dei demente er faste rutinar og små miljø med trygge rammer viktig. Gjennom det kan dei få oppleve mestring. Å fjerne tilbod og flytte dei frå eit dagtilbod dei kjenner til eit dagtilbod på ein ny stad med mange nye ansikt, tek frå dei rutinar og trygglei

Laget: 2020-09-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1190 1187

Begrens utbyggingen i Revåsvei 5 på Framnes/Huvik

Kontrast Bolig SPV1 AS, i samarbeid med SPIR Arkitekter, er nå i startfasen på et omreguleringsarbeid. Eneboligen i Revåsvei 5 skal rives og det ønskes oppført en boligblokk på tre etasjer med 15 leiligheter og 30 bilplasser i en halvt nedsenket garasje. På 1,9 mål tomt. Vi som signerer dette oppropet mener:• Trafikk- og parkeringsbelastningen i området er for høy allerede.• 15 boenheter og opp til 30 biler gjør en uoversiktlig skolevei, enda mer usikker.• Prosjektet inneholder for mange leiligh

Laget: 2020-09-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 102 101

Vi krever studentpris på buss- og togbilletter uansett studentens alder!

Slik det er i dag må studenter over 31 år betale full pris på tog og buss. Vi krever at studentpris må gjelde for alle studenter, uansett alder.

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 134 134

Beholde togstoppet på Vikeland og gjøre bedre muligheter for alle reisende

Hei jeg mener det er unødvendig bruk av midler til å endre på noe som har vært i alle år i Vennesla. At når togstoppet er så bra som det er og er ikke så mange år gammelt, da mener jeg siden sist opprusting av perrongen og parkering. Så nå skal de liksom bruke millioner av kroner for å få et helt nytt stopp, hvorfor bruke midlene unødvendig til dette en annet fornuftig. Som å få noen skur på perrongen hvor man kan stå under hvis dårlig vær, få elektriske busser som er mer samkjørte med tog tider

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 20 20

Musikk øvingsrom på Manglerud/ Høyenhall

Støtt kulturen og gi rom for musikken! Bli med på å få på plass et øvingsrom for artister, band og andre musikkinteresserte i alle aldere i vår bydel! Det er stort behov for et sted å møtes og for å øve som ikke forstyrer naboen i blokka eller rekkehuset vi bor i. Nå jobber vi for å få på plass et øvingsrom som kan benyttes av alle som spiller musikk og trenger et sted å øve, og som bor i bydel Østensjø. Øvingsrommet bør plasseres på Manglerud/ Høyenhall da det er et stort musikkmiljø i dette om

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 112 112Facebook