De nyeste oppropene

Nei til nedleggelse av Tu barnehage!

I klepp kommunes barnehagebruksplan for 2020-2032 ønsker de at Tu barnehage skal bli lagt ned fra høsten 2021. For kommunen så handler dette utelukkende om økonomi og spare inn der det er mulig. For oss så handler dette om å beholde et fantastisk arbeidsmiljø, dyktige pedagoger og et personalet som har et blikk for alle barn i barnehagen. Tu barnehage har vert en del av Tu i mange år og vi ønsker å forsette i flere år til. Vi ønsker at det forsatt skal være et kommunalt tilbud på Tu men vi treng

Laget: 2020-06-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 78 78

Ta vare på Kleppeloen! Nei til høyblokker og bygging på urørt beitemark!

Klepp kommune har vedtatt utbygging i Kleppeloen av et område som er større enn 6 fotballbaner (over 40 dekar). Det betyr at Loen slik vi kjenner den vil bli forandret for alltid. Loen betyr mye for mange, både for folk i Klepp, i regionen og for tilreisende. Kleppeloen er det viktigste grønt- og friluftsområdet for Kleppe og Verdalen der det bor over 9000 innbyggere.   Det som skal bygges ut er 3 høyblokker, 13 eneboliger og 1 tomannsbolig, skole med aktivitetssal, parkering og snuplass, samt

Laget: 2020-06-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 861 861

Opprop for å beholde fastlegehjemmelen i Skudeneshavn

Vi står i fare for å miste den ene fastlegen i september, det må ikke skje. Vi har allerede mistet sykehjemmet og skoletannlegen. Nå har vi ikke mer å miste. Skudeneshavn har en befolkning som stadig blir eldre, mange av de som nå kommer til å miste fastlegen sin kjører ikke bil og har pga dårlig helse og alder ingen mulighet til å ta buss. Busstilbudet i Karmøy er også dårlig, og det er et stykke å gå bade til bussen og fra bussen til legesenterer. Hjelp oss å kjempe for å få beholde fastlehjem

Laget: 2020-06-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 183 180

Ruter må fjerne 91-bussen fra Heimdalsgata nå!

18. mai etablerte Ruter endeholdeplass for rute 91 Buss for Trikk i Heimdalsgata mellom Trondheimsveien og Lakkegata. Denne ordningen er planlagt frem til midten av september. Vi beboerne i Borettslaget Trondheimsveien 5, Sameiet Heimdalsgata 2, Borettslaget Heimdalsgata 4-8 og Sameiet Heimdalsgata 3-9 er alle sterkt plaget av dette. Det er mer enn 220 avganger i døgnet mellom kl 05:00-02:00. På det verste er det opptil 4 busser parkert i gaten samtidig. Flere sjåfører ignorerer forbudet og lar

Laget: 2020-06-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 116 115

Nei til skrapebillett på bussen!

Brakar pålegger alle kunder som ikke ønsker, eller kan, bruke Brakars billettapp å kjøpe en såkalt "skrapebillett". Prisen for en slik billett vil tilsvare 3 x prisen for reise i 1 sone og 2 x prisen for reise i 2 (eller flere) soner. Brakar rettferdiggjør denne vanvittige prisen med at billetten er en dagsbillett og derfor kan brukes på flere reiser. Det vil bli gjennomført kontroller i forbindelse med innføring av denne billetten for å sørge for at folk kjøper den - fremfor å snike. Hvorfor sk

Laget: 2020-06-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 54 54

La Vollene bestå

Blomsterenga barnehage har brutt barnehageloven! 🤬 Det er bestemt at avdelingen på Vollene gård skal legges ned, uten å involvere foreldrene og de ansatte på Vollene. Barna som går der har fått beskjed om å møte opp på Blomsterenga barnehage fra 1. august 2020. Her har ledelsen i barnehagen gått på bak ryggen på foreldrene og ansatte ved avdelingen! 😡 Hvis denne unike barnehagen i Spydeberg forsvinner mister barna et fantastisk tilbud som det ikke finnes maken til! Er det virkelig greit at avdel

Laget: 2020-06-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 71 71

PUST! ENDRING ER MULIG

Vi vil gjøre det som står i vår makt for å stoppe rasisme. For at ingen skal oppleve det samme som George Floyd. Når Norges statsminister uttaler «at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre, rett og slett fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet», er det tydelig at det er stort behov for kunnskapsheving om rasisme, både for våre ledere, men også for befolkninga for øvrig. I framtida ber vi om at Norges statsminister bidrar til håp og kunnskap, og en prior

Laget: 2020-06-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 827 820

VI STØTTER INTENSIVSYKEPLEIERNE SOM SAKSØKES AV EGEN ARBEIDSGIVER!

I april 2019 stilte intensivsykepleier Ann Christin Skrøder, sammen med de tre barnesykepleierne, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen, krav om fortrinnsrett til en ledig stilling ved avdelingen de jobbet ved i Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda. I desember samme år, fikk sykepleierne medhold fra tvisteløsningsnemda i at de hadde fortrinnsrett til stillingen. Ledelsen ved Sykehuset Østfold sa seg uenig med

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 694 690

Kjærlighet er mer enn ekteskap, sidestill kjærestepar med gifte par under covid-19 tiltakene

På grunn av COVID-19, så stengte Norge sine grenser den 16-03-2020 for alle som ikke var norske statsborgere, eller som ikke hadde oppholdstillatelse i Norge. Disse tiltakene ble slakket litt opp den 13-05-2020, der det ble kunngjort at hvis du oppfylte visse kriterier (bl.a. hvis du er forlovet eller gift, har bodd med din norske partner i over to år, eller venter barn) så kunne du også reise inn til Norge. Disse endringene er naturligvis gode for par som oppfyller disse kriteriene, men det er

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1203 898

Nei til etablering av Stena Recycling på Lyngås!

Stena Recycling prøver seg nok en gang med å få etablert et avfallsanlegg på Lyngås. Lyngås er ikke et egnet sted for et slikt anlegg da det vil føre til en betraktlig økt mengde tungtrafikk gjennom Tranby og andre deler av Lier. I tillegg vil en lekkasje eller annen ulykke ved anlegget forurense Lierelva, selve livsnerven til bøndene i kommunen, og true sjøørret og andre friluftsinteresser i kommunen. Dette er å spille russisk rullett med Grønne Lier og livsgrunnlaget og trivselen til tusenvis

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 841 839Facebook