Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Underskriftskampanje mot bygging av barnehage ved Bygdatunet i Granvin.

Hjelp oss å bevare Bygdatunet slik det er idag!

Laget: 2020-05-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 111 111
30 dager 111 111

Nei til utbygging av Åmotåsen. Ja til å bevare grønne friområder i Heggedal.

Oppdatering: Nå har utbyggingen i Åmotåsen kommet ett skritt nærmere oppstart og kommunen kommer snart til å legge forslaget ut på høring. Det er på tide å gi et tydelig signal om at nok er nok! Utbyggingen i Heggedal går for fort, for hensynsløst og for kortsiktig frem. Det bygges boliger som blir bilbasert når Røykenveien allerede har 15000 passeringer i døgnet. Kommunen selger naturskjønne friluftsområder som burde vært bevart, til utbyggere som presser seg til å få bygge mer enn opprinnelig

Laget: 2020-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 110 109
30 dager 110 109

Ønsker 4-dagerstilbud tilbake i barnehagene i Lyngdal kommune

4-dagers tilbudet i barnehagene er tatt bort fra og med høsten i Lyngdal kommune. Dette har vi til nå hatt tilbud om på Byremo og Konsmo. Vi ønsker at dette skal bli tatt opp i kommunestyret til en ny vurdering, og ikke bare i utvalget slik det er blitt til nå. Det burde være opp til hver enkelt familie å bestemme om de vil ha barna 3, 4 eller 5 dager i barnehagen. Ikke alle har økonomi til å betale for 5 dager og i tillegg jobbe redusert for å ha de hjemme en dag. Og for mange er 3 dager uaktue

Laget: 2020-05-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 109 109
30 dager 109 109

Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for samfunnskritiske yrkesgrupper

Koronakrisen har tydeliggjort viktigheten av yrkesgrupper som har en vital samfunnsfunksjon. Mange av disse yrkene har i dag lav status og lave lønninger. Vi krever varige endringer for lavtlønnede yrkesgrupper med samfunnskritisk funksjon, inkl. renholdere, helse-og omsorgsarbeidere, samt ansatte i dagligvarebutikker, transport, matforsyning og utdanningssektoren.  Vi ønsker å støtte fagforeningenes krav under høstens lønnsforhandlinger og tiltak som kan styrke disse vitale arbeidernes vilkår o

Laget: 2020-05-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 152 151
30 dager 99 98

Ja til Elsa Laula Renbergs plass!

"Trondheim kommune har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å tildele plass i området ved Kjøpmannsgata, Cicignons plass og Metodistkirken navnet ”Elsa Laulas plass”. Bakgrunnen for navnesaken er at det lenge har vært ønskelig å hedre Elsa Laula Renberg med et stedsnavn. Kunstverket ”Flytende – Flyvende” skal flyttes og Trondheim kommune har mottatt forslag om å kalle denne plassen opp etter Renberg.  Underveis i forslagsprosessen har det blitt reist spørsmål om hvordan navnet skal skr

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 95 95
30 dager 95 95

JA TIL JORDVERN - NEI TIL VIDERE NEDBYGGING AV EGSJORDENE!

Klimakrise og koronaepidemi aktualiserer betydningen av matsikkerhet og jordvern. Sentrum-venstre-koalisjonen som har flertall i Kristiansand, styrer bl.a. på et vedtak om at "Alle planer der matjord er regulert til andre formål, skal gjennomgås for å se på mulighetene for å tilbakeføre til Landbruks-, natur- og friluftsområde. Det skal utarbeides en jordvernplan".   Det er nå varslet oppstart av detaljregulering for jordene mellom mellom Andreas Kjærsvei og Egsveien (øst for alléen - vist med

Laget: 2020-04-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 491 488
30 dager 90 87

Nei til motorvei i midtmarka friluftsområde

Vi sender inn fellesklage, underskriftskampanje, til fylket for vedtaket som Fjell Kommunestyre vedtok 12.12.2019. Vedtaket handler om å splitte opp et stort friluftsområde på over 26 kvadratkilometer, tilsvarende arealet av Oslos indre bykjerne, med en 4-feltsveg mellom Kolltveit og Ågotnes. Den inneholder store veikryss på Kolltveit og Ågotnes, samt tre bruer over vatn og vassdrag. Den ene broen er 40 meter høy. Strekninga har ei total lengde på 9,7 km. Hordaland fylkeskommune har tidligere mo

Laget: 2020-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 253 252
30 dager 78 77

Sørarnøy et luxusparadis hvor vi har lyst å bygge og bo.

Denne underskriftskampanjen er for å vise kommune og politikkere i Gildeskål at motivert ungdom ønsker å bo i kommunen, og at lokalbefolkningen syns det er bemerkelsesverdig at det er blitt så vanskelig for folk flest. Jeg mener kommunen bør og har et ansvar for å gjøre mer.  Sørarnøy er dessverre blitt atter en gang ei fraflyttings bygd. Det så svært lovende ut for litt siden. Skolen begynte å nærme seg tall rundt min egen oppvekst, samt det var såpass med små barn i barnehagen at det ble innvi

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 75 75
30 dager 75 75

Spaden i jorda. Ny barnehage i Kroken nå!

Vi krever at  Drangedal Kommune tar oss, våre barn og fremtidens sambygdinger på alvor, og står ved sitt vedtak om å bygge ny barnehage i Kroken NÅ! 5 år med forprosjektering og flere millioner brukt. Nå må Drangedal kommune vise at de står ved sine ord, og tør å handle. Vi vil ha spaden i jorda NÅ.   

Laget: 2020-05-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 134 134
30 dager 71 71

Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

I flere barnehager er det bare nok personale noen timer om dagen. Det høres fint ut for oss foreldre at det finnes en bemanningsnorm, men hva hjelper det hvis den ikke er reel. Våre barn får ikke den omsorg og hjelp de har krav på gjennom hele dagen.  Barnehagepersonell får flere og flere oppgaver som går utover tiden de skal ha med barna. De må avbryte lek for de har for mange barn å passe på. Når to barn slår seg er det vanskelig å få trøstet begge fordi de må passe på flere barn om gangen. Ba

Laget: 2020-02-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 549 549
30 dager 65 65Facebook