Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Si NEI til å sette barnevernsbarn sin trygghet på vent!

Barn i barnevernet skal ha rett på trygge voksne uavhengig om det er en pandemi eller ikke. Regjeringens nye «korona-lov» (Prop. 56L) åpner opp for et unntak om krav til politiattester for ansatte i barnevernet. §3.11«For en rekke sentrale samfunnsinstitusjoner – slik som helsevesenet, politiet og barnevernet – er det et krav at personer som skal tilsettes eller utføre tjenester der, skal framlegge politiattest. I den foreliggende krisesituasjonen vil det kunne bli behov for å ansette personer s

Laget: 2020-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2085 2078
24 timer 1 1

Norske krona stuper! Det må stoppes av NB

Norske kronen koster i skrivende stund eksempelvis mot euro 12.00-12++ Noe som er historisk rekord. Norsk næringsliv blør, og største delen av import skjer i euro og dollar. Dvs at alle som importerer noe må betale 20% mer for samme varene bare den siste uka. som igjen betyr helt andre priser i butikkene fremover. Altså oss konsumere vil dette ramme hardt!.   Norges Bank kan stoppe dette ved å "intervenere" å kjøpe norske kroner sammen med andre tiltak. Dette er noe andre land gjør i større grad

Laget: 2020-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7
24 timer 1 1

Bankene må sette ned utlånsrenten umiddelbart når styringsrenten nå kuttes!

Styringsrenten har blitt kuttet med hele 1,25% fra 1,50% til 0,25% den siste uka! Bankene er trege med å kutte utlånsrenten og kutter ikke så mye som de kan eller burde. Enkelte banker varsler 6 ukers forsinkelse med å kutte utlånsrenten. Det er en pågående krise. Renten kuttes for å hjelpe markedet, ikke for at bankene skal profittere. Nå må bakene være solidariske og hurtige med å respondere når det virkelig trengs. Privatpersoner og bedrifter trenger reduserte kostnader og økt likviditet. Hør

Laget: 2020-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 18 18
24 timer 1 1

Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår til hverdagsheltene som får samfunnet til å gå rundt.

I disse koronatider blir det svært tydelig hvor avhengig vi som samfunn er av flere grupper arbeidstakere som sitter lavest nede på lønnstigen.  Renholdere, sjåfører, folk i dagligvarehandelen og helsearbeidere er alle hverdagshelter som vi ikke klarer oss uten. Ingen av disse jobbene er særlig høyt lønnet og flere av de har svært pressede arbeidsvilkår. Renholdere jobber ofte fysisk tungt og har høyt tidspress. Helsearbeidere jobber i deltidsstillinger, og jakter ekstravakter. Sjåfører og butik

Laget: 2020-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 122 122
24 timer 1 1

VI VIL HA STENA SAGA TILBAKE

For oss som vil ha Stena Saga tilbake!  Dette er en båten hvor mange har blitt kjent, fått nye venner og til å med hvor man har funnet kjærligheten. Dette er båten som fører mennesker sammen og det går ikke an og bare ta den fra oss. Den er viktig for samholdet og den er viktig for transportselskaper. Den er som et hjem for mange, nå må vi få Stena Saga tilbake, nedleggelse er ikke noe vi aksepterer. Mange står i fare for å miste jobben sine ombord og på terminalen i Norge.

Laget: 2020-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 611 568
24 timer 1 1

Nei til utbyttefest

Regjeringspartiene og Frp vil ikke si nei til at bedrifter som får statlig krisehjelp kan ta ut utbytte.Det må stilles krav til at bedrifter som får statlig krisehjelp for å komme gjennom Corona krisen IKKE får lov til å ta ut utbytte. Vi jobber med en felles dugnad i hele landet, og våre felles midler skal ikke brukes til å gjøre de rike enda rikere   Vi sier nei til utbytte dersom bedrifter får statlig krisehjelp! Klarer vi å få mange nok underskrifter, så klarer vi kanskje å snu noen av de so

Laget: 2020-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 313 311
24 timer 1 1

Gjenoppta AAP for oss i karenstid

Gjenoppta AAP for oss i karenstid... Ikke glem oss. IKKE GLEM OSS. Stortinget og Regjeringen har knesatt et nytt prinsipp når de nå forlenger AAP pga corona. De begrunner det med at det er urimelig at syke mennesker skal miste sin inntektssikring for manglende avklaring som skyldes forhold som ligger utenfor deres egen kontroll, altså at avklaringstiltak ikke kan gjennomføres og at behandlingstilbud er stengt. Det er selvfølgelig en helt riktig begrunnelse. Det er imidlertid like urimelig at syk

Laget: 2020-03-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 469 467
24 timer 1 1

Gi studenter dagpenger ved permittering

Syv av ti studenter er avhengig av inntekt fra en deltidsjobb. Nå blir mange permittert for at bedriftene skal klare seg igjennom koronautbruddet.  Mandag 16. mars vedtok Stortinget en krisepakke for dem som mister inntekt som følge av koronakrisen. Blant annet får arbeidstakere full lønn de første 20 dagene de er permittert.   Studenter har ikke mulighet til å søke NAV om dagpenger. De får dermed ingen bistand når de blir permittert. Studenter holdes utenom beregningen av fattige i Norge, selv

Laget: 2020-03-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1278 1275
24 timer 1 1

Ja til hjemmekontor for barnehageansatte som kan være hjemme

- Unntatt der barna MÅ gå i barnehagen. FHI, Statsministeren og alle andre myndigheter har sagt klart fra at:1. Barnehagene er stengt for alle barn med noen unntak(og de skal selvsagt fortsatt gå i barnehagen).2. Man skal etablere hjemmekontor i alle yrker hvor dette er mulig.3. Man skal også i størst mulig grad unngå sosial omgang utenom hjemmet.Likevel holder noen kommuner og private eiere barnehager oppe hvor hele eller deler av arbeidsstokken må være tilstede. Dette utsetter disse arbeidstak

Laget: 2020-03-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 122
24 timer 1 1

Få kuren for koronavirus til Norge

  * NEI TIL KORONA DØDSFALL *JA TIL MEDISIN PÅ NORSKE APOTEK   Medisinen Avigan (favipiravir) ble utviklet for å være en bredspektrum kur for RNA-virus, spesielt RNA luftveisvirus som står for 97% av alle luftveisvirus. Koronaviruset er et RNA-luftveisvirus. Enkelt forklart så fungerer medisinen sånn at viruset muterer slik at det ikke kan formere seg. Den dreper ikke viruset, men hindrer det fra å få "barn" i kroppen. Som gjør at kroppen ikke trenger å bekjempe en horde av virus som blir større

Laget: 2020-03-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 786 776
24 timer 1 1Facebook