Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stigmatisert av myndighetene/ Underskriftskampanje

Minst 152 jenter av somaliske bakgrunn er blitt undersøkt for kjønnslemlestelse de siste ti årene. Mange foreldre og uskyldige små jenter har måtte oppleve denne unødvendige og grufulle ildprøven. Foreldrene opplever denne undersøkelsen som psykologisk tortur for både dem og jentene. I følge tall NRK har hentet inn fra sykehusene er ingen av dem blitt kjønnslemlestet etter at de kom til Norge. Hvem er vi? Vi er kvinner og menn, vi er familier som føler oss stigmatisert. Små jenter av somalisk ba

Laget: 2016-08-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 145 141
2016 145 141

Norge sponser ikkje pedofili.Stopp alle fly til Tyrkia idag

Laget: 2016-08-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 144 139
2016 144 139

bevar parken i Lervik

for oss som vil bevare planene om park i Lervik

Laget: 2016-02-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 143 136
2016 143 136

BEVAR ÅROSMARKA !

Røyken kommune planlegger å ødelegge ytterligere 450 mål av et flott, populært og unikt natur- og rekreasjonsområde i Åros. Dette vil føre til: - at stien/veien opp til Smemyrhytta forsvinner. - at verdifulle natur- og turområder går tapt. - økt/ytterligere støy i boligområder og dagens turområder. - økt trafikkbelastning på veiene. Vi bor på ei halvøy, og det medfører at det faktisk er begrenset med områder, og dermed også utbyggingsmuligheter. Blir disse ødeleggende planene en realtitet, vil d

Laget: 2016-06-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 142 139
2016 142 139

Send asylsøkerne ut fra Norge

Signer hvis dere syns at nok er Nok.Nå må partiene begynne å tenke på landets egen befolkning å heller bruke statspengene våre på eldreomsorg,helse,skole,fattigdom,uføre m.v.Asylsøkerne må returneres ut fra Norge for dette har vi ikke råd til.

Laget: 2015-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 279 272
2016 141 134

Hjelp oss å bevare friarealet på Trones

  At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging. Som innbyggere i en innlandskommune har vi marginalt med friareal ved sjøen. Vi aksepterer ikke å bli henvist til en "friluf

Laget: 2015-05-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 326 320
2016 141 138

HPV-vaksine for gutter inn i barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttet og Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten har ferdigstilt sine utredninger, og kommer med en klar anbefaling om at gutter på 12 år bør tilbys HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. Nå er det opp til helse- og omsorgsdepartementet å avgjøre hvorvidt dette skal skje. En innsigelse mot dette som er kommet fram i utredningene er at det ikke er kostnadseffektivt å tilby vaksinen til gutter. Å gjennomføre vaksinering privat koster

Laget: 2016-10-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 144 142
2016 139 138

NEI til nedleggelse av ambulansen i Hattfjelldal kommune

I forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset er det fremmet forslag om å legge ned ambulanseberedskapen i Hattfjelldal kommune. Høringsfristen gikk ut den 1. Oktober, og flere sentrale foreninger og organisasjoner har kommet med høringsuttalelser, i tillegg til Hattfjelldal kommune selv. Det nærmer seg en avgjørelse, og alle innspill er nå under systematisering hvorpå de deretter vil legge retningslinjer for gjennomgang og revidering utført av helseforetakets ledelse. Admi

Laget: 2015-12-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 565 553
2016 137 135

Oppretthold bussruten 71E Bjørndal-Tollboden

Vi krever at busstilbudet 71E mellom Bjørndal og Tollboden opprettholdes som dagens tilbud; med morgen- og kveldsruter til og fra Tollboden i rushtid. Ruter må gå tilbake på sin avgjørelse om å endre tilbud til å være en ren matebuss til Ryen fra Bjørndal fra den 13. desember. Tilbudet med direktebuss til Oslo sentrum må beholdes frem til løsning med T-bane er tilbake til Mortensrud og da fortsette som tidligere løsning med direkterute til Tollboden som et alternativ til T-banen. Ruter må ikke f

Laget: 2015-12-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 867 866
2016 136 136

La Zinaida få være i Norge sine siste år!

Min mormor, Zinaida Sokolova, er 88 år gammel krigsveteran. På sine eldre dager endte hun med å ikke ha noen som ønsker å ta vare på henne i Russland. Huset hennes ble overtatt av barnebarnet som utsatte henne for enorm omsorgssvikt. Hennes pensjon ble tatt fra henne, hun satt ofte uten vann og ved i et falleferdig hus. Til tross for flere slag hun har hatt gjennom livet hadde hun ingen medisiner.  Frem til min onkels død i 2011 tok han seg av henne med støtte fra oss, men etter hans død gikk de

Laget: 2016-02-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 135 131
2016 135 131Facebook