Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Skjenketidene opprettholdes til kl. 02.00 i Eide kommune.

Den 26.mai 2016 ble det i Eide formannskap å endre skjenketiden.  Fra å ha skjenkebevilling til kl.02, ble det 12 mot 9 stemmer vedtatt å endre skjenkebevillingen til kl. 01. Vi ønsker å opprettholde skjenketiden til kl. 02, for å hindre "flukt" til andre kommuner og for å ta vare på våre lokale bedrifter.

Laget: 2016-06-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 196 195
2016 196 195

Gang- og sykkelvei mellom Støaveien og Obos-stranda

Reguleringsplanen for Søndre Brevik ble vedtatt av Vestby kommunestyre 16. juni 2003. Deler av området ble omregulert til boliger, og planen inneholdt en gang- og sykkelvei mellom enden av Støaveien og Støabukta. Vi krever at gang- og sykkelveien blir realisert snarest mulig, og at også Kyststien kan gå der i stedet for over et nesten ufremkommelig fjellparti. Det er uholdbart at skolebarn og andre med sykkel, folk som triller barnevogn, er dårlige til bens eller sitter i rullestol ikke kan pass

Laget: 2016-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 195 195
2016 195 195

Opprop for opprettelse av Sagene Hundepark

Opprop for opprettelse av Sagene Hundepark                                              Det ble i 2014 gjort vedtak om at Voldsløkka stadion og matchbane skal bygges om til Landhockey og bandy, kunstgress og kunstisbane. Skjer dette, vil en stor gruppe hunder og hundeiere miste det eneste reelle fristedet for aktivitet og sosialisering i Oslo nord-øst. En stor inngjerdet hundepark på Voldsløkka stadion har flere viktige funksjoner:  ·        For at hunder skal være til minst mulig sjenanse for b

Laget: 2016-07-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 213 211
2016 195 193

Bevar institutt og fakultetsstyrene på NTNU

Styret ved NTNU vuderer ulike modeller for strying av institutt og fakultet, og vudrere å kutte institutt- og fakultetsstyrer. Undertegnede oppfordrer styrets medlemmer til å bevare institutt og fakultetsstyrene.

Laget: 2016-10-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 193 192
2016 193 192

Tine, me vil ha økologisk melk frå Vestlandet!

Tine vil ikkje investere i ny tank i Ålesund, og blander difor all den økologiske melka frå denne regionen i den «vanlege». Det vil koste Tine skarve 800 000 kroner å reparere/erstatte tanken. Dette meiner Tine er for dyrt.  Tine bruker òg dette som eit påskot til å reforhandle om økobønder skal få tilskot berre for melk som går til vidareforedling. Dette er demoraliserande for norske bønder som vil drive økologisk, og me kan ikkje akseptere at eit monopol opptrer på denne måten. Skriv under og

Laget: 2016-03-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 194 192
2016 193 191

Psykisk helse bør bli obligatorisk fag i skolen

Psykisk helse i skoklen Veien til god psykisk helse er kunnskap og åpenhet. Psykisk helse bør bli et obligatoriskskolefag (2 timer pr. uke) i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. I grunnskolen pr. i dag har bl.a. fagene fysisk aktivitet,naturfag, mat og helse og samfunnsfag fast plass på timeplanen. Hvorfor stårikke faget psykisk helse påtimeplanen da alle mennesker har en psykisk helse ? Målet med innføringen av faget bør være å lære og sette ordpå tanker og følelser, bli kjent med egne

Laget: 2013-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 463 458
2016 193 191

Bevar tilbudet på Nesoddtangen Gård

Bevar tilbudet på Nesoddtangen Gård! Nesoddtangen gård er en perle på mange måter. Gården ligger i naturskjønne og rolige omgivelser og har en lang og tradisjonsrik historie som strekker seg mange hundre år tilbake. I dag fungerer gården som dagsenter for psykisk helse, drevet av avdeling for psykisk helse i Nesodden kommune. Dette er et lavterskel tilbud for alle over 18 år, og ikke et behandlingssted med medisinering og journalføring. Psykiske problemer og livskriser kan ramme alle mennesker,

Laget: 2016-10-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 189 188
2016 188 187

Hadjik ut av facbook

Hajik ut av facbook . Å oppfordre til drap og samfunssfientlige holdninger skulle vere mere en nok til å bli slettet de facbook.  Når en samenligner med andre som kun yttrer sine politiske holdninger og blir utesteng så skulle det si sitt. Slik Hermansen gjorde og ble utestengt. Det er også intresangt isammenhengen å se hvor facbook adm står. om det er like behandling.   https://www.youtube.com/watch?v=6wd_X7qtqXc&app=desktop   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905102679604746&set=

Laget: 2016-01-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 186 177
2016 186 177

Ja til veterinærvakt for kjæledyr

Mat- og landbruksdepartementet har trukket tilbake øremerkede midler til veterinærvakt for kjæledyr. Dette rammer syke kjæledyr i hele landet.Fra 1. juli avvikles offentlig dyrlegevakt for kjæledyr i Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og Østfold. Dette gjøres fordi Mat- og Landbruksdepartementet ved Sylvi Listhaug vil spare 2 mill. kroner på statsbudsjettet.Dagens ordning har eksistert siden 2007 og har vært administrert av kommunene. Det er ingenting som tyder på at kommunene vil dekke tape

Laget: 2014-04-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 18516 18272
2016 182 178

Bevar Fagerborg!

Bevar Fagerborg – en av byens vakre perler! Stopp høyhusutbygging på Fagerborg og sikre at vi kan beholde dette unike og vakre området til fellesskapets beste. En av Oslos store eiendomsutviklere, Aspelin og Ramn ønsker å få sette opp blokker på opptil seks etasjer rett ved siden av Fagerborg bevaringsområde på toppen av Norabakken ved Fagerborg kirke. Det er fornuftig at dette hjørnet utvikles til boliger, men den foreslåtte bygningsmassen er for høy, har for stor grunnflate og er ikke tilstre

Laget: 2016-07-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 183 183
2016 179 179Facebook