Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til sammenslåing av instituttene våre

Torsdag 21. april kl. 14.00-16.00 er det høringsmøte om instituttstruktur for Geografisk institutt, Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Sosialantropologisk institutt ProtestPub og stipendiatene i sosiologi og geografi mobiliserer MOT sammenslåing - og oppfordrer alle til å signere dette oppropet! Signér gjerne med institusjonsnavn som stedsangivelse.   Punktvis kan vi liste opp følgende argumentasjon MOT sammenslåing: -       sammenslåing er ikke faglig begrunnet -       sammenslåing

Laget: 2016-04-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 222 221
2016 222 221

nei til lysfiske i eidangerfjorden.

I mange år har eidangerfjorden blitt regelmessig "melket" for,årlig hundrevis av tonn sild, av tilreisende yrkesfiskere,med det resultat at Fjorden blir liggende igjen nærmest livløs! vi sportsfiskere kan virkelig skrive under på riktigheten av dette. Man kan fiske hele vinteren,uten å få en eneste torsk.. Uten Silda forsvinner også den andre fisken,og det må folka i fiskeridirektoratet forstå !  Porsgrunn kommune har sagt nei til lysfiske i sine fjorder,men blir overkjørt av fiskeridirektoratet

Laget: 2016-10-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 224 220
2016 219 215

Bevar barnehagen i Valestrand!

Bevar barnehagen i Valestrand!   Rådmannen i Sveio har føreslått å legge ned barnehagen i Valestrand. Det er no ein gong rådmannens jobb å finne ut kor kommunen kan spare pengar, så det er greitt. Men dei kronene ein sparer her er lommerusk mot det ein tapar. Ei rasering av barnehagen vil vere dramatisk for ungane, foreldra, dei tilsette, og for bygdene i nord.    Sveio kommune har sjølv lagt opp til desentralisering og spreidd butsetjing i dei kommunale planane gjennom mange år. Ei nedlegging g

Laget: 2016-05-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 219 218
2016 218 218

Opprop mot leieavtale om basseng i Brumunddal.

Det vil renne millioner fra kommunekassa og ned i Buchardts lommer!Ringsakers ordfører og rådmann vil sponse Buchardt med basseng!Dette er en meget alvorlig sak for kommunens omdømme, og for kommunens økonomi. Innbyggerne vil kunne merke nedprioritering på andre områder i kanskje 60 år. Formannskapet, med Anita Ihle Steen og Geir Roger Borgedal i spissen, ønsker sammen med rådmannen å inngå en 30 års leieavtale som er særdeles lukrativ for AB Invest, og tilsvarende ulønnsom for Ringsaker kommune

Laget: 2016-12-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 218 216
2016 216 214

Ja til etablering av oppdrettsanlegg ved Gøukværøy i Bø

Førr d at vi vil ha tak over haue, mat på bordet og strøm i veggen.  Førr d  at butikkan ska kuinn vær åpen, og bakern ska kuinn få bak.  Førr d d ska vær onga i barnehagan og nån t å plei di som træng d aller mæst.  Førr d at mainn sku ha et barndoms paradis å kom heim tell.  Førr d at laksn e vikti førr alle dæm som klora sæ fast i fjærsteinan,  som leve, puste og bor.    Førr oss som ser verdien i å ha en stødi bedrift i ryggen, og veit at live e meir einn måsa og midnattssol. 

Laget: 2016-11-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 216 212
2016 216 212

Bedre trafikksikkerhet i Basterudvegen!

Langs Basterudvegen i Ottestad har det de siste årene dukket opp stadig nye boliger. Et boligområde med 58 leiligheter stod ferdig i 2015, og flere eneboliger er bygget og er under bygging i området. I tillegg går den populære Ottestadstien gjennom dette området, og mange ferdes derfor til fots og på sykkel langs denne fylkesveien.Det går ikke regelmessig rutebuss langs denne vegen, så man må gå langs Basterudvegen for å komme seg til nærmeste bussholdeplass eller til butikken. Og i tillegg komm

Laget: 2016-11-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 213 212
2016 211 210

Regler for lyd-, bilde- og videoopptak av forelesninger - Med.Fak Oslo!

1) Nylig utarbeidede ordensregler ved Med.Fak. Oslo ivaretar ikke studentenes interesser på en hensiktsmessig måte. (http://www.med.uio.no/studier/om/regelverk/fremtreden/regler-lyd-bilde-video-undervisning.html) 2) En foreleser ligger nærmest å vurdere om innholdet i en forelesning kan være av en slik karakter at det ikke bør gjøres opptak av hele eller deler - av hensyn til eksempelvis pasient- eller personvern. Et ønske om ikke opptak må være saklig begrunnet. Pasientundervisning foregår norm

Laget: 2016-02-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 211 211
2016 211 211

Ja til dobbelt statsborgerskap

Statsborgerskap er en sikkerhet for å kunne bli i et land og det gir en både rettigheter, plikter og muligheter til å påvirke samfunnet man er en del av. Når man er statsborgerskap i et land, opplever man tilhørighet og lojalitet til dette landet.Mange vegrer å søke om statsborgerskap til Norge for da må man forlate sitt andre statsborgerskap. Dette likner på å ikke få lov til å beholde sitt etternavn når man gifter seg. Mange opplever det som å gi avkall på en viktig del av sin identitet.  Det

Laget: 2015-10-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 916 848
2016 205 186

La Johanne Marie bli i Norge!!

For tre år siden ble jeg kjent med et nytt menneske. Et menneske som aksepterte meg for den jeg var, et menneske som ikke dømte meg for mine handlinger, men som i stedet stilte opp og støttet meg i vanskelige situasjoner. Dette mennesket var en kvinne, en kvinne som jeg har utviklet et sterkt vennskap til. Denne kvinnen heter Johanne Marie. Hun kommer fra Canada. Hennes største ønske her i livet er å få bli norsk, få seg et norsk personnummer, et norsk pass, en norsk jobb og få lov til å betale

Laget: 2016-11-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 202 192
2016 202 192

La Posten på Lindås leve!

Som mange har fått med seg, har Kiwi Lindås sagt nei til å fortsette Posten. Dette får den konsekvens at Posten nå blir flyttet til Spar i Mongstadkrysset. Alternativt Knarvik. Dette er både langt og tungvint for mange. Lindås Bygdelag mener at Posten skal fortsette på Lindås og at det bør jobbes mer med å finne en løsning for videre drift. Bygdelaget ønsker at dersom du fortsatt ønsker Posten på Lindås signerer dette oppropet. Dette har svært mye å si for Lindåsbygda i fremtiden. La Posten på L

Laget: 2016-04-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 200 198
2016 200 198Facebook