All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
SigneringerOpprop navnLaget
507 La Skjoma leve!
  La Skjoma leve! Skjoma var før kraftutbyggingen ei høyt rangert lakseelv i Nord-Norge. Scenarioet per i dag er et sterkt truet økosystem grunnet for liten vannføring. Narvik kommune, Skjomen Bygdeutvalg, Naturvernforbundet i Narvik, Narvik jeger- og fisker forening med flere fremmet krav til Norges vassdrags- og energidirektorat i den hensikt å pålegge Statkraft en minstevannføring slik at live...
2017-03-21
507 Bygging av nye Åsgård skole må iverksettes (Lukket)
Vedtaket om bygging av ny Åsgård skole står i fare Før sommeren vedtok kommunestyret at alle eksistrende bygninger skulle rives og ny skole bygges på samme tomt. Byggestart skulle skje så fort som mulig og elevene skulle i byggeperioden 2019 til 2021/2022 flyttes midlertidig til modulskolen ved Ås stadion. Rådmannen foreslår i sitt budsjett for 2019 at byggestart for ny Åsgård skole utsettes, med...
2018-11-07
505 Fortsatt legevakt i Fron (Lukket)
Det er kommet forslag om å forandre legevaktordningen i Nord-Fron og Sør-Fron, slik at legevakten skal være sammen med vakta på Otta eller Lillehammer. Mange innbyggere føler utrygghet om dette skal skje. Skriv under oppropet mot at denne prosessen gjennomføres....
2013-09-15
503 Nei til jakt i Grytdalen
JA TIL OFFENTLIG EIE AV SONGLIEIENDOMMEN NEI TIL JAKT I GRYTDALEN   22. januar er det førpremiere på filmen om Grytdalen i Orkdal kulturhus (serien om Norske naturperler).  Naturfotograf Arne Nævra er til stede og viser filmen og forteller om arbeidet med serien. Billetter: Voksne kr 100, barn kr 50. Billetter kan bestilles via telefon Orkdal Kommune, 72483030 eller på www.filmveb.no/orkdalkultur...
2013-10-23
503 Ny anleggsvei til nye Sandnes Stadion!!
UNDERSKRIFTKAMPANJE VEDR. ANLEGGSVEIEN TIL NYE SANDNES STADION. Flere har sikkert fått med seg at byggestart for ny Sandnes stadion nærmer seg. Vi kan tenkte oss at det kom svært overraskede på mange at anleggsveien skal gå gjennom øvre del av Smeaheia og inn ved Ormaskogen barnehage.  Vi er MEGET misfornøyd med dette og flere av beboere i Smeaheia har gått samme for å sende en klage til Sandnes K...
2018-05-01
498 Endring av lov om bilsikring for barn
Trygg Trafikks egne anbefalinger sier: "Bakovervendt sikring gir klart best sikkerhet for småbarn. Barn bør derfor sikres bakovervendt så lenge som mulig, minst til de er fire år." Loven henger derimot kraftig etter, og tillater en å snu barnet når det veier 9 kg eller har fylt 15 måneder. Mange tolker dette dithen at det er trygt å snu barnet mange år for tidlig. Loven må endres, slik at skader o...
2018-02-02
494 Nei til nedleggelse av Sykepleie På Hjul !
Byrådet i Oslo har foreslått å kutte støtten til Sykepleie På Hjul, drevet av Fransiskuhjelpen fra neste år. Dette vil sannsynligvis medføre at Sykepleie På Hjul må legge ned driften, og med det vil et utrolig viktig helsetilbud bli borte fra gata. Link til SPH ligger her : https://www.facebook.com/sykepleiepahjul for mer informasjon om hva de gjør. Signer denne underskriftskampanjen og vis at det...
2013-11-17
494 Vern Bergerskogen
Bergerskogen er et svært viktig natur- og friluftsområde på nordre Nesodden som er sterkt truet av utbygging.  Skogen er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet, og i de senere årene er store deler kartlagt som viktige naturtyper, og flere rødlistearter er registrert. Undersøkelser viser også at svært viktige naturtyper fortsatt ikke er registrert og kartlagt. Utbyggingsplanene har s...
2015-03-26
494 Ja til en levende by. Nei til utvidet parkeringstid og bomring i Arendal.
Utvidet parkeringstid tar livet av handelen i Arendal sentrum. Lag og foreninger flytter ut av byen og de forretningsdrivende i sentrum merker allerede en betydelig nedgang i omsetning som følge av at man nå må betale for å parkere frem til kl 20 mot tidligere kl 16. Konsekvensen av dette er at Arendal sentrum vil miste en rekke små forretninger og spisesteder som allerede sliter i konkuranse med...
2018-02-22
493 Nei til genmodifisert mais og corn syrup i Norge. Ja til ren og naturlig mat.
Regjeringen og miljøvernministeren vil ikke forby omstridt genmodifisert mais for salg i Norge. Høyfruktose-maissirup består hovedsakelig av fruktose. Fruktose er ifølge Robert Lustig ved University af California en gift som bør reguleres etter de samme prinsippene som tobakk og alkohol. Lustig mener å kunne påvise at høy fruktose maissirup er en av hovedårsakene til nye tilfeller av blant annet d...
2014-10-30
493 La Ehsan få bli
Lørdag den 15.11.14 ble min klassekamerat og gode venn Ehsan sendt ut av landet. Han fikk endelig avslag på oppholdstillatelse for tre uker siden, og ble hented av politiet den 14.11.14. Ehsan er en meget smart person, og han er en veldig god medelev. Han har hjulpet andre elever med å oppnå et høyere faglig nivå, spesielt i de viktige realfagene. Han er også en lovende fotballspiller, og en veldi...
2014-11-14
491 Nordmenn mot rovdrift på danske lærere
Danske lærere ble våren 2013 utsatt for lockout uten at reelle forhandlinger om ny arbeidstidsavtale var gjennomført mellom partene. Dvs. et regelrett overgrep på danske lærere fant sted. Reformen og lov 409 (den nye loven om danske læreres arbeidstid) ble innført med rekordfart, uten at alle landets lærere hadde noe de skulle ha sagt. Reformens lange skoledager skal finansieres av lærerne, ved...
2014-09-16
490 Nei til plombering!
I dag har de fleste 16 åringer mopedlappen, og de fleste er irritert over hastigheten mopedene kjører i. Grunnen til dette er alle plomberingene i mopedene, som gjør at en moped kjører i 45 km/t. Når mopedene blir sendt ut fra fabrikkene sine, da er de uten noen som helst plombering, men med en gang de kommer til Norge blir det satt ned plombering, da går farten ned fra 90 km/t til 45 km/t! Grunne...
2014-01-20
490 LA SURNA LEVE / LET THE SURNA RIVER LIVE (Lukket)
Gi din støtte til Fiskeraksjonen for Surna sitt arbeid med å bevare laks og sjøørret stammen i Surna. Surna er et nasjonalt laksevassdrag og denne revisjonen skaper presidens for behandlingen av andre laksevassdrag i Norge. Vi krever: - Stopp effektkjøringen ved Trollheim kraftverk. Dette fører til mye stranding av yngel. - Varmere vann i elva om sommeren. Dette fører til bedre oppvekstvillkår...
2014-06-23
488 Redd frivillig opplæring i Nordland
  I Nordland fylkesråds budsjettforslag er det foreslått et totalt kutt av støtten til Voksenopplæringsforbundet Nordland og Studieforbundene i Nordland. Dette betyr at det årlige tilskuddet på 3,2 millioner kroner til frivillige organisasjoners opplæring i fylket vil bli borte i 2015. Dette går hardt utover tilbudene i fylke.     Vi sier STOPP nedskjæring av frivilligheten. Redd all den gode oppl...
2014-11-24
488 Stopp gigantskolene Bærum Høyre - bevar Hosletoppen skole.
Skoleadministrasjonen i Bærum foreslår flere nye gigantskoler. De foreslår også nedleggelse av Hosletoppen ungdomsskole. Signér oppropet, del videre, og hjelp oss med å stoppe forslaget! Høringsfristen er 6 april. Deretter skal saken behandles av politikerne i Bærum kommune. Hosletoppen ungdomsskole er i følge SSB den skolen som bidrar mest til elevenes læring i landet! Vi kan ikke forstå hvorf...
2018-02-14
487 Nei til redusert åpningstid i barnehager/SFO i Malvik kommune (Lukket)
FELLES OPPROP SOM GJELDER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER OG BARNESKOLER I MALVIK KOMMUNE. DE NYE VEDTEKTENE MED REDUSERTE ÅPNINGSTIDER ER IKKE FORENELIG MED ARBEIDSTID OG FELLES FERIE FOR FAMILER. DETTE ER VI IMOT! SFO og barnehager er vedtatt stengt 3 uker i juli, samt mellomdager ved påske og jul. http://www.malvik.kommune.no/informasjon-om-stenging-i-sfo-og-barnehager-2014.5423671-167945.html I løp...
2014-03-13
487 Barnehagefabrikk-nei takk
NÅ ER DET NOK!!! Vi vil ha gode barnehager, ikke barnehagefabrikker. Økonomiske og menneskelige kutt i barnehagene forringer barns barndom. Vi oppfordrer kommunens politikere til å ta barns rett til en god barndom på alvor, og ikke kutte i allerede stramme barnehagebudsjetter.  Skap, ikke raser, det gode liv. ...
2016-11-14
486 Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge
Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne f...
2014-09-09
486 Vern Tanumplatået
Opprop   18.2.2015 TANUMPLATÅET – BÆRUMS HISTORISKE ARV OG STOLTHET og et av de 15 mest verneverdige kulturlandskapene i Norge    Vi som skriver under dette oppropet vil at det fortsatt skal dyrkes mat her, beite dyr, være bønder her som driver et aktivt jordbruk. Vi vil at framtidige generasjoner også skal kunne oppleve alle de felles verdiene generasjonene siden bronsealderen har vært med på å...
2015-02-17
485 Vi vil beholde Driftsavdelingen!
BFK ønsker å fjerne 12 vaktmester stillinger i hele fylket. Dette vil forutsette at vaktmestertjenesten blir ambulerende. Dette vil tære ned på elevenes fysiske miljø! Med vaktmestere som er fast ved vår skole oppnår vi: Synlighet – hindrer hærverk ved at vaktmestrene er tilstede i bygningene og har oversikt over det som skjer. De som tar vare på bygningen er en integrert del av skolemiljøet og no...
2016-11-25
483 TIL STØTTE FOR OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY (Lukket)
Office for Contemporary Art Norway (OCA) har gjennom lang tid vært en sentral ressurs for norsk kunstliv. Gjennom sitt store internasjonale nettverk bidrar OCA til å knytte kontakter mellom norske og internasjonale kunstnere, kuratorer og institusjoner. Et eksempel er at den historisk sterke representasjonen av norsk kunst på en av verdens viktigste utstillinger, dOCUMENTA (13) i Kassel i 2012, ba...
2013-02-06
480 Nei til Klubben II
I desse dagar ligg detaljreguleringsplanen for Klubben II ute til høyring. Volumet som ein legg opp til å ta ut no er nær ei femdobling i høve det restvolumet som var stipulert då gjeldande plan var utarbeidd (220 000 m3), og nær ei dobling av det totale volumet som er teke ut sidan massetaket var opna (om lag 510 000 m3). Totalt er det snakk om eit uttak på om lag 1 million m3. KA Aurstad AS vil...
2018-06-01
479 Tilsyn av Direktesalgs og nettverksbransjen
Tilsyn av Direktesalgs – og nettverksbransjen må ligge under Næringsdepartementet! Åpent brev til kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland.   Hva har direktesalgsselskapet Tupperware og Norsk Tipping til felles? Bortsett fra stor omsetning så er de begge underlagt Lotteritilsynet, som tilsynsmyndighet. Når det gjelder Norsk Tipping er dette logisk, de er et spillselskap....
2014-12-02
479 Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging
Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging! Vegvesenet anbefaler i sin konsekvensutredning (mai 2015) en kombinasjon (K3) av flere utredede veikorridorer for Ytre ringvei. K3 innebærer bro over Postveien (Gamle Mandalsvei) like ved Kjerrane og Gråmannen, og lang dagsone fra Breimyr over Øygardsvannene inn i Vågsbygdmarka, samt bro over Rossevannsbekken. Vi mener at ved en e...
2015-05-22
478 NRK, kan dere være så snille å sende dokumentaren Earthlings?
Det er bare rettferdig at vi viser den mørke siden av oss selv som vi helst ikke vil se. Dette er ikke bare en "film". Det er en dokumentar som vil forandre ditt sinn for alltid. Hver voksen bør vurdere filmen og dens budskap. Denne dokumentaren er en av de viktigste av vår tid og bør vises til alle. Den snudde livet mitt opp ned og forandret meg for alltid. Ja, earthlings viser det verste av det...
2013-12-30
478 NEI til Bom på Steinvågsbroen!!!
Det er ikke riktig at 3 prosent av befolkningen i Ålesund Kommune skal "Betale" for tunell i Brosundet.Resten får gjøre som vanlig -ferdes GRATIS.Ikke alle krysser Brosundet en gang! Mange som bor i ytre bydel jobber utenfor Hellebroa. De som jobber på Liaaen,Kvennaneset Barnehage, Bunnpris, Puls,REMA 1000, Aspøy Skole,Blåkors, Aspøy Omsorgsenter, Skarbøvika Helsestasjoner, Skarbøvika Sykehjem for...
2014-05-19
478 Nei til rundkjøring og biltrafikk i Leaparken!
Kommunen vil la biler kjøre inn i og parkere i Leaparken fordi det skal bli barnehage i gamle Solhaug skole. Den flotteste og mest brukte delen av parken blir omgjort til rundkjøring med parkeringsplasser. Dette kan vi ikke akseptere! Å slippe biltrafikk inn i hjertet av parken strider mot en fornuftig og helhetlig byutvikling. Bergen kommunen vil ha fortetting langs bybanen, og fortettingstanken...
2014-06-17
478 LA MUSIKALLINJEN VED HOLE KULTURSKOLE BESTÅ SLIK DEN ER I DAG! (Lukket)
foto: Ringerikes Blad Hei på dere alle! (Scroll nedover for å komme til signeringen) Om ikke politikere i Hole kommune snur i sitt vedtak om å kutte store beløp i støtten til kulturen i Hole, så har vi de siste dagene med den fantastiske oppsettingen av Annie, sett den niende og aller siste forestillingen på Byscenen i Hønefoss, hvor de fantastiske talentene fra Musikallinjen skinner som store stj...
2015-03-24
477 Steng motivasjonskollektivet
Motivasjonskollektivet er ifølge seg selv "en privat, ideell stiftelse for ungdom i alderen 13-18 år som mottar ungdom på oppdrag fra kommunale og statlige barneverntjenester." Under NRKs Brennpunkt Tirsdag 04.03.2014 ble det nok en gang satt fokus på tvilsomme metoder ved institusjonen som har blitt sterkt kritisert siden 1990-tallet. Dokumentaren viste intervju med seks unge mennesker som har bo...
2014-03-07
477 Krav om handlingsplan for bedring av situasjonen langs Østfoldbanen
Vi har fått nok. Etter måneder med store forsinkelser og innstillinger er det på tide at det legges fram en handlingsplan for bedring av situasjonen, både på kort og lang sikt. Det koster 736 kr i måneden å ha månedskort i Oslo, og da forventer vi et kollektivtilbud som fungerer. Unnskyldningene til NSB er mange, men de sier ingenting om hva de skal gjøre med situasjonen. Sånn det er nå kan man al...
2018-02-27
476 På tide med scooter i løype i TROMS. Målselv/Lenvik/Sørreisa/Bardu m.m
No er det på tide at politikkerne i Målselv & Lenvik får ut fingern,Og faktisk lager til scooter løype i kommunen. Håper så mange som mulig skriver under.JA TIL SCOOTER LØYPE. Nytter ikke og rope å skrike hjemme ved stuborde om at vi vil ha scooter løype. Vi må må tenke større å mere utbredt. Så en underskrift kampanje er en bynnelse. Og med mange underskrifter så er det mulig og tenke enda st...
2016-03-07
476 Høringsuttalelse om områderegulering av Moss Havn
Høringsuttalelse om områderegulering av Moss Havn fra aksjonsgruppen «stopp planene om utvidelse av Moss Havn» . Aksjonsgruppen «stopp planene om utvidelse av Moss havn» er et resultat av den store motstanden i byen vår mot planene om utfylling i Værla for å skape 80 mål nytt land og flytte containerhavna sørover fra der den ligger i dag. Til forslaget om å vedta en områderegulering for Moss Havn...
2016-06-07
476 Flyktningsstatus til Yezidier og andre minoriteter fra Irak.
EU og FN har anerkjent at Yezidier ( et kristent og fredelig urgammel folk i Irak) blir utsatt for et pågående folkemord. Det er første gang i historien at et folkemord blir anerkjent mens det fortsatt pågår.  Andre kjente folkemord har foregått i Bosnia, Rwanda, Armenia og mot Jødene. Selv med et pågående folkemord i Irak, finnes det fortsatt Yezidier som befinner seg i Norge som ikke blir gitt o...
2016-11-11
475 bevarsøgnevideregående
Underskriftskampanje for oss som ønsker at Søgne videregående skole bevares.  Vi håper så mange som mulig vil hjelpe oss med denne viktige saken! Skriv under og vis din støtte til skolen og at den bevares....
2014-09-28
474 Nei til miljøskadelig fosfatgruve i Kodal!
Dagbruddet vil påvirke naturen, miljøet og lokalbefolkningen svært negativt. Det engelske gruveselskapet Kodal Minerals Plc søker tillatelse fra kommunene Andebu/Sandefjord og Larvik for å få utvinne fosfat på turområdet Andersbonn i Kodal, Vestfold. Det raserer også store områder flott natur, der også mange rødlistearter befinner seg.  Sprengning, knusing, opprydningsprosesser og transport vil på...
2016-02-26
474 Hjelp Are Christian Taraldsen med å komme hjem igjen!!
Are Christian Taraldsen Har diagnosen ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) en muskelnedbrytende sykdom som forsåker lammelser i kroppen. Han har bodd 3 år på sykehjem og 5 år med personlig assistanse. Rællingen Kommune kommer dags dato kl 8.15 og forteller ham at de ikke kan ta vare på ham mere. Are får beskjed om at ambulansen kommer kl 9.00 og at han skal til AHUS. Dette skjer uten noen dagers for...
2016-11-30
471 Behold Sydskogen og Torvbråten skole!
  Signer dersom du er enig i: at sammenslåing av skolene ikke er løsningen at vi må beholde Sydskogen og Torvbråten skole! at begge skolene må pusses opp til god standard! at vi må unngå økt trafikk på Østskogen!             Rådmann Georg Smedhus foreslår at Sydskogen skole legges ned. Torvbråten skal utvides til å bli en storskole som skal ta imot barn fra Sydskogen og være avlasting for Slemmes...
2012-12-17
470 lilly_jorstad (Lukket)
Vi som støtter Lilly Jørstad - Gi Lilly norsk statsborgerskap! We support Lilly Jørstad - Give Lilly norwegian citizenship! Operasanger Lilly Jørstad er en av de siste etterkommere av Kolanordmennene.  Kolanordmennene er en gruppe nordmenn som utvandret til Russland under andre halvdelen av 1800-tallet og ble stengt bak grensene under Stalin-perioden. Etter Sovjetunionens fall ble søkelyset sat...
2014-01-29
468 Nei til mindre ferge på strekningen Øksfjord- Hasvik
Innbyggerne på Sørøya får ei mindre ferge enn i dag når ny transportør overtar fergetransporten mellom Hasvik og Øksfjord. Befolkningen ønsker seg ei større ferge med minimum plass til 40 biler. Nok er nok, befolkningen på Sørøya kan ikke settes tilbake i tid. Folketallet øker, og bolysten er tilstede. Da er det galskap å kutte på antall fergeplasser! Skriv under og si nei til en mindre ferge!...
2013-11-26
468 Hald på dagens ungdomsskulestruktur i Tysvær kommune!
Oppfordrar alle tysværbuar til å signera, som er enige i at det vil vera uklokt å leggja opp til ein storskule for ungdomstrinnet i Aksdal eller Frakkagjerd. I rapporten til Tysvær kommune ”Mulighetsstudie kommunedekkende ungdomsskole” står det at det er så lite som skiljer dei ulike alternativene økonomisk (dagens struktur mot kommunedekkande ungdomsskule i Aksdal/Frakkagjerd), at ein bør leggja...
2017-01-01
468 La barnehagene i Skogn beholde barnehageplassene sine!
Bakgrunn for saken Levanger kommune skal i kommunestyremøte 22. november vedta om de skal kjøpe Kosekroken barnehage i Skogn. Kosekroken har i dag 37 plasser, men har kapasitet til å ha flere. Når kommunen eventuelt kjøper vil barnehagen bli godkjent for 54 plasser. Differansen på 17 plasser skal tas fra andre barnehager i Skogn som har såkalt midlertidige plasser. I 2012 og 2014 var det mangel på...
2017-11-17
465 Ja til Psykisk helse som fag på skolen
Det er ikke meningen at tenåringer og barn skal kjenne så mye på press og forventninger. Fra alle sider er det press, spesielt fra skolen. Hvorfor har du ikke gjort leksene? Hvorfor kommer du alltid for sent? Det er ingen gyldig grunn å svare med at man var sliten eller at det var vanskelig. Det burde bli tatt like mye hensyn til mental helse som fysisk helse. Hvis man har brukket benet, slipper m...
2015-10-22
465 Ikke reduser Oppsøkende Team i bydel Grorud med 75 % !!!
Ikke reduser Oppsøkende Team i Bydel Grorud med 75 %! Oppsøkende Team ble etablert i bydelen i 2014 og har frem til 2018 vært en tjeneste bestående av 4 fulltidsstillinger. Oppsøkende Team jobber med oppsøkende sosialt arbeid rettet mot barn og unge i alderen 10-23 år. De oppsøker og bygger relasjon og tillit hos barn, ungdom og ungdomsmiljøer som trenger støtte eller hjelp, men som ikke, eller i...
2018-12-03
463 Foreldreaksjon Etterstad
5- og 6-åringer skal tas ut av sitt trygge nærmiljø på Etterstad for å midlertidig, i ett eller to år, transporteres til en nyetablert skole. Så skal de igjen bli flytta på, for å være med på en nyetablering til. En liten gruppe barn i sin største overgangsfase, med dertil hørende sårbarhet og utfordringer, er dermed foreslått å være kasteballer i skolesystemet to ganger. Støtt Foreldreaksjon Ette...
2014-10-17
457 Vi vil ha ny utredning av barnehagestrukturen og plassering av skole i Sel kommune!
Den 7.9 var det flertall i driftsutvalget for å støtte rådmannens innstilling i utredningsarbeidet knyttet til oppvekst. Innstillingen betyr bl.a. at: Ny Otta skole for trinn 1-7 bygges ved Elvebakken Nyhusom blir ombygd til sentrumsbarnehage med 156 plasser og fører dermed til at barnehagene på Sandbu, Heggelund, Selsverket og Ottbragden legges ned. Det skal fattes endelig vedtak på kommunestyrem...
2017-09-10
456 UNDERSKRIFTSKAMPANJE MOT RÅDMANNENS FORSLAG OM Å REDUSERE ÅPNINGSTIDEN PÅ DAGTILBUDET FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM
Dagtilbud for døve og døvblinde, Vaskeriet, har i dag åpent 5 dager i uken. 3 av dagene er det åpent for alle døve og døvblinde, på de resterende 2 dagene er det åpent for skjermede/lukkede grupper.  Rådmannen foreslår i budsjettforslaget for 2019 å redusere åpningstiden på dagtilbudet fra 5 til 3 dager pr. uke. Dette mener vi vil gi svært uheldige konsekvenser for døve og døvblinde i Trondheim, h...
2018-10-30
454 Psykisk helse bør bli obligatorisk fag i skolen
Psykisk helse i skoklen Veien til god psykisk helse er kunnskap og åpenhet. Psykisk helse bør bli et obligatorisk skolefag (2 timer pr. uke) i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. I grunnskolen pr. i dag har bl.a. fagene fysisk aktivitet, naturfag, mat og helse og samfunnsfag fast plass på timeplanen. Hvorfor står ikke faget psykisk helse på timeplanen da alle mennesker har en psykisk he...
2013-10-07
453 Vegansk Veggie Patty på Subway til Norge!
I U.S.A. har de fått veganske alternativer for veggie patty på Subway. Nå vill vi ha det her i Norge også. Det har blitt sendt mail til Subway med forespørsel om dette tidligere å vi har fått i svar at det er ikke marked for dette. Subway vil vinne på å ha en vegansk veggie patty fordi vegetarianere kan spise vegansk men veganere kan ikke spise vegetarisk. Da er det flere som kan spise en vegan...
2016-01-15
451 Maradjon meg a fóti Károly Gyermekközpont
Azért hoztam létre ezt a petíciót, mert a kormány hozott egy határozatot,  amivel nem értek egyet! Döntésük szerint az egykori  fóti gyermekvárost bezárja, és az itt élő gyerekeket Zalaegerszegre, és Kalocsára helyezik át. A Károly kastélyt felújítja, a jövőbeli tervekről még nem született döntés mi lesz az épülettel a renoválás után.  A fóti Gyermekváros - mostani nevén (1993-tól) Károly István G...
2017-01-18
Facebook