De nyeste oppropene

Bedre forholdene for våre eldre som er innlagt på sykehjem i Enebakk kommune

Ønsker å bedre forholdene for våre eldre i kommunen som er lagt inn på sykehjem. Det trengs økt bemanning og flere apparater,samt nytt alarmsystem så beboerne kan varsle hvis de trenger hjelp. Ønsker med dette oppropet å få opp øynene til politikerne i kommunen. Skriv under dette oppropet hvis du er pårørende,har vært pårørende,eller rett og slett er enig i saken. Vi må hjelpe dem som ikke klarer å hjelpe seg selv,våre uerstattelige eldre❤ 

Laget: 2019-11-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 185 183

Stopp tute terroren i Åneby, Nittedal. Fjern den gamle og uregulerte overgangen ved Åneby!

Vi krever at årsaken til tute-terroren i Åneby, Nittedal fjernes omgående av Bane NOR. Det er en gammel og farlig overgang, som gjør at hvert tog som kjører forbi Bliksrud Borettslag i Åneby tuter. Tutingen utgjør en stor belastning for alle som bor i nærheten av overgangen. Til og folk som bor på andre siden av dalen føler seg plaget av støyen. Det fører blant annet til søvnforstyrrelse, svimmelhet og hodepine hos folk.  Vi krever at den gamle, farlige og svært utilgjengelige overgangen stenges

Laget: 2019-11-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 70 69

AAHKANSNJURTJIE – MANIFEST

Vi erkjenner at Moder Jord og mennesket en del av en helhet: Naturen er kulturens hjem. Naturverdi og menneskeverd går ut på et. Det vi gjør mot Moder Jord gjør vi mot oss selv. Vi har forstått at vår levemåte får uholdbare konsekvenser. For Moder Jord, mennesker og alt liv. De utfordringer som vi står overfor som enkeltmennesker og som felleskaper ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. Det handler om verdier. Vi vil bruke den mest sårbare naturen. For å redde kloden mot miljøødeleggels

Laget: 2019-11-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 84 65

Boikott IKEA som velger å kalle Julefeiringen for Vinterfest!

Som mange vet, så har IKEA valgt å bytte ut juleferingen med vinterfest. De kaller juletre for "kunstig plante" og julekuler man henger på juletreet for "vinterkuler. Julen i Norge har lang tradisjon og lange røtter i vårt samfunn. Vi vil ikke finne oss i dette! Er du glad i julen og vil holde på de sterke tradisjonen vi har, så vis din protest ved å støtte full boikott av IKEA, i alle fall for Julen 2019! Vi må protestere der vi kan protestere. Vi har har forbrukermakt! Det nytter!

Laget: 2019-10-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 523 512

NEI til lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder

Takk til deg som skriver under på at du ikke ønsker en lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder.Kortversjonen:Beslutningsforum stopper og forsinker innføring av nye, virksomme medikamenter til norske pasienter, mens tilsvarende pasienter i våre naboland i mye større omfang får tilgang. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/05/21/beslutningsforum-trenger-en-radikal-omlegging/Den lengre versjonen: Regjeringen ønsker å lovfeste det særnorske forumet Beslutningsforum for nye metoder. Dett

Laget: 2019-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1427 1399

Nei til nedlegging av Vats barnehage

Me ynskjer å vise misnøye mot rådmannen sitt forslag om å legge ned Vats barnehage som del av innstramingane i Vindafjord kommune. 

Laget: 2019-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 387 387

Bevar Naturbrukslinjene ved Mosjøen Vgs!

Nordland fylket vil stenge ned Vg2 Hest, Vg2 skog og Vg1 naturbruk Avd Hattfjelldal. Dette synes vi er uakseptabelt, de sier at naturbruk linjene er dyrt å ha i drift, men de ser ikke verdien i en utdanning ved linjene her. Hattfjelldal er en utrolig viktig linje for reindrift og samisk kultur, mens Skog og Hest er de eneste linjene av sin sort i Nordland. Det vil si at de som ønsker å studere til disse yrkene må flytte ut av fylket og dette vil føre til enda mindre folket tall. Vi må sørge for

Laget: 2019-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 935 924

Behold Knut Hamsun videregående skole uendret!

Si nei til nedleggelse av studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole! Besparelsene for Nordland fylke ved å rasere Knut Hamsun videregående skole kan på ingen måte veie opp for de negative konsekvenser et slikt kutt vil gi lokalt og for lokalt næringsliv! Videregående skole er en bærebjelke i vårt lokalsamfunn. Vi har ikke mange statlige eller fylkeskommunale arbeidsplasser i vår region. Vi har et mangfoldig privat næringsliv, som hver dag jobber hardt for å skape verdier for sine kunder, a

Laget: 2019-10-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2045 2017

Stopp nedbyggingen av fotograffaget!

Yrkesfotografer i Norge er bekymret for den yrkesfaglige fotografutdannelsen. Det er kjent at fotograffaget etter planen skal legges ned som eget lærefag og tas inn i et nytt medieproduksjonsfag. For fotograffaget fortoner reformen seg mer som en nedbygging enn en styrking.  Utdanningsmyndighetene har et ønske om å modernisere mediefagene og harmonisere dem etter bransjenes behov.  Vi er sterkt uenig i at yrkesfotografenes behov for en styrking av egen fagutdannelse blir ivaretatt med denne ref

Laget: 2019-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 276 273

Medielærere mot nedbygging av fotograffaget

Som medielærere har vi et ansvar for å bidra til å forsyne ulike lærebedrifter med kompetente lærlinger i ulike fag. Vi er bekymret for det faglige innholdet i fotograffaget, som etter planen skal legges ned som eget lærefag og tas inn i et nytt medieproduksjonsfag. For fotograffaget fortoner reformen seg mer som en nedbygging enn en styrking. Det er yrkesfotografenes organisasjoner, NFF, IFF og NRF enig med oss i.  Utdanningsmyndighetene har et ønske om å modernisere mediefagene og harmonisere

Laget: 2019-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 65 65

Offentlig ettersyn av Plan 2677-Detaljregulering For Storgata 30 (Prix)

                                               Dato: 22. oktober 2019    Offentlig ettersyn av plan 2677 - Detaljregulering for Storgata 30 - Eiganes og Våland bydel, merknader til planforslaget.  Det vises til brev datert 13.09.2019 hvor det ble opplyst at det var anledning til å gi uttalelse til plan 2677 som etter vedtak i KBU 29.08.2019 er lagt ut på offentlig høring. Planforslaget er beskrevet slik i saksutredningen til KBU: Bebyggelsen i Storgata 30 og Rosenkrantz´ gate 17 på Våland ønskes

Laget: 2019-10-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 153 151Facebook