Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEI til lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder

Takk til deg som skriver under på at du ikke ønsker en lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder.Kortversjonen:Beslutningsforum stopper og forsinker innføring av nye, virksomme medikamenter til norske pasienter, mens tilsvarende pasienter i våre naboland i mye større omfang får tilgang. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/05/21/beslutningsforum-trenger-en-radikal-omlegging/Den lengre versjonen: Regjeringen ønsker å lovfeste det særnorske forumet Beslutningsforum for nye metoder. Dett

Laget: 2019-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 423 410
Forrige måned 38 36

Mot 70% kutt i støtte til dem med cøliaki

Hvis statsbudskjetter blir vedtatt tar dem vekk 70% støtte til dem som har påvist cøliaki. Den eneste måten vi blir bra på er å spise fullstendig glutenfritt resten av livet. Det finnes ingen medisin! Dagens støtte er for liten slik den er med f eks brød som koster 70-80 kr og er halvparten så store. Hjelp oss å skrive under på dette oppropet slik at vi får vist vår misnøye! 

Laget: 2018-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2754 2702
Forrige måned 36 36

Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Vi vil ha både trær og sykkelsti. I forbindelse med etableringen av nytt sykkelfelt mellom Nordstrandveien og Lambertseter senter har Bymiljøetaten besluttet å hugge ned en rekke trær som er 60 år gamle og ikke minst i god stand. Disse vil bli rasert fordi Bymiljøetaten går for billigste og enkleste sykkelveiløsning. Flesteparten av trærne vokser ved siden av, og ikke i traséen for nytt fortau. I Munkelia borettslag betyr dette at en 60 år gammel lønneallé raseres. Trær sikrer både trivsel og g

Laget: 2017-10-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 971 962
Forrige måned 36 36

Inngjerdet hundepark på Veitvet, Linderud eller Sletteløkka

JA TIL INNGJERDET FRIOMRÅDE FOR HUNDER PÅ VEITVET, LINDERUD ELLER SLETTELØKKA!   Det er ingen egnede områder for hundemøter på Veitvet, Linderud eller Sletteløkka (Bydel Bjerke, Oslo). Et slikt tiltak vil løfte området både for hundeeiere, hunder og andre som ønsker et mer kontrollert hundehold i sitt nabolag.  Vi er i dialog med bydelen og Områdeløftet/Groruddalssatsningen. Vi er også i dialog med grunneiere for å finne et egnet sted for parken.  For å få oppfylt drømmen vår trenger vi først og

Laget: 2019-02-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 36 36
Forrige måned 34 34

Nei til fortsatt innesperring av ville dyr i bur for trening av jakthunder!

  Vi har gledet oss over seieren - innen 01.02.2025 skal alle bur i pelsdyrfarmene være tomme. Samtidig med pelsdyrforbudet vil Miljødirektoratet tillate en ny type burdyr. En ny viltforskrift som ikke bare skal gjøre det lettere å ta livet av en lang rekke dyrearter, uten hensyn til yngletid og etterlatte unger, vil åpne for at organisasjoner og foreninger etter søknad til fylkesmannen kan holde ville dyr i fangenskap for trening av jakthunder.  En av begrunnelsene for regjeringens pelsdyr

Laget: 2019-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1006 977
Forrige måned 32 32

Gatelys til Kvenvikbakken

Høsten er her, og med den følger mørketiden vi alle er kjent med. I mørketiden mørklegges hele gata vår, da gatelys er fullstendig fraværende. Fordelt på antall husstander er både barnetall og husdyrhold høyt, og vi er alle avhengige av å benytte gata.  Gatelys er for at trafikanter skal de bedre, for å trygge stedet i forbindelse med kriminalitet og ikke minst for økt trivsel. Kvenvik er en fantastisk plass å bo på, og nå samler vi underskrifter i håp om at kommunen tar grep slik at vi kan fer

Laget: 2019-10-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 31 31
Forrige måned 31 31

Få 290x - Bussen tilbake fortest mulig!

På grunn av veiarbeid i Gudolf Blakstads vei har det nå i sensommer/høst vært et rushtidstilbud for beboere på Gullhella og Øvre Blakstad. Nemlig minibussen 290x Asker - Erlands vei. Den var høyst nødvendig for pendlere, småbarnsfamilier, eldre, ja alle sammen satte pris på dette tilbudet. Sjåføren må også nevnes, makan til triveligere buss-sjåfør skal du lete lenge etter! Alltid godt humør, aldri noe tull og skremmende presis :) Nå skulle egentlig Gudolf Blakstads vei være åpen igjen for busser

Laget: 2019-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 30 30
Forrige måned 30 30

NEI til kutt i hjerterehabiliteringen ved Ålesund sjukehus.

Ledelsen i Helseforetaket i Møre og Romsdal har planlagt å halvere antall årsverk ved Avdelingen for hjerterehabilitering i Ålesund. Dette kan ikke LHL sitte og se på og viser til at hjerterehabiliteringen er et viktig hjertetilbud etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjoner  og andre hjertesykdommer. Hjertetilbudet burde ikke bygges ned men heller utvides. En hjertepasient i Møre og Romsdal er like mye verdt som andre og ber alle sympatisører som vil vise solidaritet og støtte til hjerterehabiliteri

Laget: 2019-10-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 29 29
Forrige måned 29 29

JA TIL MAKSPRIS PÅ STRØM PÅ 50 øre kWt inkl. avgifter

Flertallet på Stortinget har valgt å satse på fornybar energi med enorme investeringer på kraftkabler og vindkraft. Det avdekkes voldsomme investeringsbehov for vedlikehold av allerede bygde kraftverk og linjer. Myndighetene og kraftnæringen har bestemt at dette skal dekkes av befolkningen i form av nettleien og med Acer vil det ikke lenger tas nasjonale hensyn som fyllingsgrad, sesong med tørke eller kalde vintre. Norge har heller ingen vetorett men kun til råd ved avgjørelser i Acer hvor EU la

Laget: 2019-01-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6597 6502
Forrige måned 27 27

Kampen for Hasan-barna

Norske myndigheter har bestemt at Hasan-barna skal sendes til Jordan etter mer enn ti år i Norge. Både guttenes advokat og NOAS reagerer på utsendelsen.   Abdel (18) og Mustafa (16) kom til Norge sammen med sine eldre brødre og mor i 2008. Sara (10) ble født på Tønsberg sykehus februar 2009. Siden 2012 har de levd i usikkerhet for å bli kastet ut av landet.   Grunnen til guttene skal sendes ut er at Utlendingsnemnda (UNE) mener at moren ga uriktige opplysninger da hun kom til Norge. Hun unnlot

Laget: 2019-05-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2228 2183
Forrige måned 27 27

Nei til gjennomkjøring på Sunnlandsskrenten/Sunnlandsplatået v/Nardo skole

Vi ber Trondheim kommune stenge Sunnlandsskrenten og Sunnlandsplatået for gjennomkjøring mellom Torbjørn Brattsvei og Klæbuveien, i begge retninger, på permanent basis. Fortetting og nybygging krever ny trafikkregulering. På Sunnlandsplatået ser man nå konsekvensene av mangel på slik helhetlig planlegging. Biltrafikken har vunnet fram, på bekostning av skolebarn, myke trafikkanter og godt bomiljø i denne småhusbebyggelsen. Nå ber vi om at kommunen tar forholdene på alvor og stenger for gjennomkj

Laget: 2019-10-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 27 26
Forrige måned 26 25
Facebook