All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
30 dager All tid Opprop navnLaget
71 71 Ja til fortsatt fysioterapitilbud på Krokstadøra.
Administrasjonen i Orkland ønsker å fjerne fysioterapitilbudet på Krokstadøra for dem som klarer å komme seg til behandlingsstedet selv, enten i egen bil eller drosje. Denne pasientgruppa må kjøre bil til Orkanger for å få behandling. Dette medfører økte kostnader, tidsbruk og mer fravær fra jobb for dem som er yrkesaktive. Sykemeldte eller/og uføre utsettes for ekstra påkjenning med å bruke enda...
2019-09-07
70 18 510 Ja til veterinærvakt for kjæledyr
Mat- og landbruksdepartementet har trukket tilbake øremerkede midler til veterinærvakt for kjæledyr. Dette rammer syke kjæledyr i hele landet. Fra 1. juli avvikles offentlig dyrlegevakt for kjæledyr i Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og Østfold. Dette gjøres fordi Mat- og Landbruksdepartementet ved Sylvi Listhaug vil spare 2 mill. kroner på statsbudsjettet. Dagens ordning har eksistert sid...
2014-04-24
70 70 Kræsj Pink tilbake i butikkene
Skriv under denne so vi ser hvor mange som ønsker denne isen tilbake i butikkene. Vi må ikkje gi opp...
2019-08-27
66 66 Human rights for refugees/ migrants in Tuzla!
Tuzla is first station in Bosnia for those people.  They come to Tuzla tired, hungry and with injuries. Only thing they get is A4 registration papir.  Those people have their rights, human rights! We want reaction and attention.  1. CLEAN WATER 2.MEDICAL HELP 3. TOALETS AND SHOWER 4. SHELTER 5. VOLUNTEERS We will deliver this petition to IOM and mayor of Tuzla Jasmin Imamovic.  We are tired to be...
2019-08-30
61 1 831 BEVAR ULLEVÅLTEAM OG HELE ABC!
Da jordmødrene og barnepleierne på føden på Ullevål beskrev arbeidssituasjonen sin som «uforsvarlig», svarte ledelsen med å kutte 1/3 av stillingene i Ullevålteam og legge ned tilbudet om svangerskapsomsorg på ABC!  Ullevålteam er et ressursteam som jobber med gravide/barselkvinner og evt partner med belastninger som rus-avhengighet, psykiske helseplager og vanskelige livssituasjoner. Teamet ivare...
2019-06-21
54 55 Ny barneskole på Loesmoen
Jeg mener at våre barn, lokal samfunnets barn skal ha forutsetninger for å lykkes i livet. Med det, er vi avhengig av en skole. En skole med plass. Der det er trygt, å at det er et godt læringsmiljø.  Jeg mener at det bør bygges en skole på Loesmoen. Og hører at mange er enige. Ikke la det bli i bare snakk. På Loesmoen: Her kan man samarbeide med idretten.  Man trenger ikke egen gymsal. Man kan br...
2019-09-01
53 53 Directe vliegverbinding van Nederland (Schiphol Amsterdam) naar Chios.
Als we een directe vlucht kunnen krijgen van Amsterdam naar Chios, dan wil ik heel graag mijn vakantie in 2020 op Chios doorbrengen....
2019-09-08
51 205 Norge må støtte FNs atomvåpenforbud
Ved å underskrive dette oppropet stiller du deg bak vårt opprop:  "Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud"....
2019-08-07
48 48 Behold Dr. Hasan Nazarian
Jeg, og veldig mange andre i Vardø kommune ønsker å beholde Dr. Hasan Nazarian som fastlege ved Vardø legekontor.  Ifølge kommunen ble han sagt opp pga ugyldig fravær. Detter var er fravær på 3 uker som han tok på oppfordring av sin egen lege. Jeg mener dette ikke er holdbart! Hasan sier selv han ikke ønsker noe bråk, men ønsker veldig gjerne å være der for pasientene sine. Han sier at om komme vi...
2019-08-29
46 46 Initiativ for lekeplassen i parken og skolegården på Åsgård skole i Ås sentrum- «Gjør noe morsomt mens vi venter!»
Initiativ for lekeplassen i parken og  skolegården på Åsgård skole  i Ås sentrum- «Gjør noe morsomt mens vi venter!» Lekeplassen og skolegården til Åsgård skole i Ås sentrum er et viktig sted for alle, selv om Åsgård skole har flyttet. Det er et sted der vi treffes, leker, sykler og går på skøyter men også et sted der mange venter: Johann venter foran idrettshallen med mammaen sin mens storesøster...
2019-09-09
Facebook