Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til Bybane over bryggen.

jeg ønsker lage en underskriftskampanje for å vise politikerne hvor mange som er i  mot å få en bybane  over Bryggen. Denne Unesco perlen må ikke bli ødelagt av å få bybane over seg. Da kan Bergen miste flere av sine viktigste kjennetegn og landemerker.  Her bruker en føre var-prinsippet. Her må vi tenke og planlegge for flere  generasjoner fremover, og med en prislapp i denne klassen er det viktig å ta rette valg for plassering  av  bybanetraséen før en begynner å sette spaden i jorden .  Her

Laget: 2019-10-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 81 81
30 dager 81 81

AAHKANSNJURTJIE – MANIFEST

Vi erkjenner at Moder Jord og mennesket en del av en helhet: Naturen er kulturens hjem. Naturverdi og menneskeverd går ut på et. Det vi gjør mot Moder Jord gjør vi mot oss selv. Vi har forstått at vår levemåte får uholdbare konsekvenser. For Moder Jord, mennesker og alt liv. De utfordringer som vi står overfor som enkeltmennesker og som felleskaper ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. Det handler om verdier. Vi vil bruke den mest sårbare naturen. For å redde kloden mot miljøødeleggels

Laget: 2019-11-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 78 63
30 dager 78 63

Ja til bevaring av kyst, fjell og skog

Støtt vårt felles opprop for bevaring av kyst, fjell og skog Energimyndighetene tegner nå et kart for fremtidig vindkraftutbygging på land. Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder! Vi er mange organisasjoner i Norge som i flere år har arbeidet med vindkraftutbygging og de negative konsekvenser dette medfører for natur og friluftsliv. Turistforeningen, reiselivet og mange store natur- og friluftslivsor

Laget: 2018-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 17042 16763
30 dager 74 72

Få Lucas hjem/Get Lucas Home.

Idag er Lucas 14 år. Men mamma Kristel Aadahl har ikke sett sønnen sin siden han var seks. For da hun skulle hente Lucas på skolen en desemberdag i 2011, var han forsvunnet med faren sin. Ifølge politiet peker alle spor mot at Kristels ekssamboer har tatt med seg deres felles sønn til Libya, farens opprinnelige hjemsted. I dag ønsker faren å komme hjem frivillig med sønnen deres, og har derfor tatt kontakt med politiet i Nordland.  Translate to English: Today Lucas is 14 years old. But mum Krist

Laget: 2019-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 416 408
30 dager 71 69

Hold fritidsklubbene opne 2 dager i uken.

Hold fritidsklubben opne 2 dager, ikkje reduser dei Stord og sagvåg treng dei.

Laget: 2019-11-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 71 71
30 dager 71 71

Stopp tute terroren i Åneby, Nittedal. Fjern den gamle og uregulerte overgangen ved Åneby!

Vi krever at årsaken til tute-terroren i Åneby, Nittedal fjernes omgående av Bane NOR. Det er en gammel og farlig overgang, som gjør at hvert tog som kjører forbi Bliksrud Borettslag i Åneby tuter. Tutingen utgjør en stor belastning for alle som bor i nærheten av overgangen. Til og folk som bor på andre siden av dalen føler seg plaget av støyen. Det fører blant annet til søvnforstyrrelse, svimmelhet og hodepine hos folk.  Vi krever at den gamle, farlige og svært utilgjengelige overgangen stenges

Laget: 2019-11-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 69 68
30 dager 69 68

La kreftpasienter få muligheten til å prøve CAR-T behandling!

Enkelt forklart er CAR-T en form for immunterapi der man henter ut noe av pasientens egne immunceller via en blodprøve og styrker T-cellene i laboratorium for å deretter plassere dem tilbake i pasienten, slik at de kan bekjempe kreft.  Denne behandlingen er i Norge godkjent for barn med leukemi.  Beslutningsforum har akkurat vedtatt at pasienter med lymfom ikke skal få denne behandlingen, fordi det blir for dyrt. De argumenterer med høy gjennomsnittsalder blant pasientene og at det ikke er nok f

Laget: 2019-09-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3083 3020
30 dager 69 69

Medielærere mot nedbygging av fotograffaget

Som medielærere har vi et ansvar for å bidra til å forsyne ulike lærebedrifter med kompetente lærlinger i ulike fag. Vi er bekymret for det faglige innholdet i fotograffaget, som etter planen skal legges ned som eget lærefag og tas inn i et nytt medieproduksjonsfag. For fotograffaget fortoner reformen seg mer som en nedbygging enn en styrking. Det er yrkesfotografenes organisasjoner, NFF, IFF og NRF enig med oss i.  Utdanningsmyndighetene har et ønske om å modernisere mediefagene og harmonisere

Laget: 2019-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 65 65
30 dager 65 65

Vi ønsker IKKE at UTAKT skal legges ned!

Vi ønsker med denne underskriftskampanjen at NRK P1 IKKE skal legge ned radioprogrammet UTAKT. Vi lager dermed en underskriftskampanje på nett hvor vi ønsker så mange som mulig til å skrive under, slik at denne kan sendes til NRKs ledelse i et håp om at de skal beholde programmet. 

Laget: 2019-09-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 462 454
30 dager 63 62

Forbud mot privat bruk av fyrverkeri

Skriv under slik at vi kan bidra til å få slutt på privat bruk av fyrverkeri. Det er bare meningsløst, spesielt for traumatiserte mennesker og for dyrene våre. Dette er miljøversting. 

Laget: 2019-11-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 47 46
30 dager 46 46

Nei til rasering av lønnealleen i Langbølgen på Lambertseter!!

Vi vil ha både trær og sykkelsti. I forbindelse med etableringen av nytt sykkelfelt mellom Nordstrandveien og Lambertseter senter har Bymiljøetaten besluttet å hugge ned en rekke trær som er 60 år gamle og ikke minst i god stand. Disse vil bli rasert fordi Bymiljøetaten går for billigste og enkleste sykkelveiløsning. Flesteparten av trærne vokser ved siden av, og ikke i traséen for nytt fortau. I Munkelia borettslag betyr dette at en 60 år gammel lønneallé raseres. Trær sikrer både trivsel og g

Laget: 2017-10-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 972 963
30 dager 44 44
Facebook