SigneringerOpprop navnLaget
134 NEDLEGGESE AV TELIA FREEDOM REKLAMEN
Vi ønsker nedleggelse av Telia Freedom reklamen! Bakgrunnen til dette er fordi reklamen sitt budskap er med på å fremme misstolkninger til hva hijab er, og hva det går ut på.. Her blir penger og ressurser brukt til å produsere en reklame som skal definerer hva «frihet» er! Hvilken sammenheng har det å ta av seg hijaben med frihet og hvorfor skal det være relevant for en mobiltjeneste å definere hv...
2019-03-30
7 Få Ronja hjem til Beate og Emma!
Dette er en underskriftskampanje for at Ronja MÅ og SKAL hjem til Beate og Emma!...
2019-03-30
203 #vaksinasjonsopprøret - ja til tvungen vaksinasjon
Vi krever at barn som er frivillig uvaksinerte ikke får gå i barnehage eller på skole. Det er på tide at vaksinasjon blir obligatorisk, og dersom foreldre velger å la være å vaksinere sine barn så velger de vekk valget om å la barnet få gå på offentlige og private barnehager og skoler. Vi lever i et samfunn hvor vi alle har et ansvar ikke bare for oss selv, men også for andre. Enkelte barn (og vok...
2019-03-29
117 Ja til bydelsbasseng på Øvre Rotvoll!
Vi mener at bydelsbassenget skal legges til Øvre Rotvoll som ligger i Trondheim Øst, i tråd med planen om å legge den i Øst. Med Brundalsforbindelsen på plass og med den framtidige befolkningsveksten i Trondheim øst så er dette fornuftig. Vi et ikke enige i at den skal legges til Moholt. Signer denne underskriftskampanjen dersom du er enig! ...
2019-03-29
55 Få Studiebibelen 2019 på nynorsk!
Eg med fleire, ynskjer at den nye Studiebibelen som Bibelselskapet no har kommet ut med, og skal koma på nynorsk. Det er ikkje naudsynt at kommentarane blir omsett til nynorsk, men at det saman med dei eksisterande kommentarar, kjem ei utgåve med den nynorske 2011-omsetjinga.  Det er mange nynorsk-brukarar i landet i dag, og det burde vore ei sjølvfølge at denne Studiebibelen og kjem på nynorsk....
2019-03-29
41 Fjerne NRK skatt og lisens.
Nå tror jeg vi alle er dritt lei av å måtte drive å betale i dyre dommer for en tv kanal de fleste av oss ikke ser på. Skal jeg betale for at NRK skal sende klokka minutt for minutt? Jeg har klokke hjemme. Dette begynner å blir for dumt å at de nå skal innføre en skatt som sørger for at familier i et vanlig hjem nå må betale mer enn de har måttet før er tull. Jeg sier la NRK begynne med reklame på...
2019-03-29
327 Bevar Generasjonsparken!
ÅTTE gode grunner til å bevare GENERASJONSPARKEN Et flertall i kommunestyret vedtok 22.10.2018 å bygge leilighetsbygg og svømmehall i Generasjonsparken. Elementene fra Generasjonsparken skal flyttes forskjellige steder i sentrum og ved Storebukta/Nedre Tangen med innsyn fra leilighetsbygg og rekkehus. Med utbygging og fortetting i Kolbotn sentrum trenger vi flere og større grøntområder og parker e...
2019-03-29
37 Landhandel i Salhus
Jeg vurderer en landhandel med kafé og Lokal mat i Salhus. Men trenger et anslagsvis tall på hvor mange som stiller seg positivt til dette og tror de vil benytte seg av tilbudet. Del gjerne og hør med venner og kjente. Jo flere signaturer jeg får jo større er mulighetene ...
2019-03-28
351 Benytt fritt sykehusvalg nordmøringer
Nok er nok! Styret i Helse Møre og Romsdal har fattet «vedtak» om å samle fødeavdelingene i Molde og Kristiansund i Molde allerede fra 19. august i år bl. a. på tross av Stortingsvedtak om at antall (nå redusert til 45) fødeavdelinger ikke ytterligere skal reduseres. I tillegg brudd på forutsetningene om ikke å flytte funksjoner før eventuelt fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er ferdigstilt....
2019-03-28
376 Tverrfaglige temaer tilbake i alle fag på alle trinn!
Mens tusenvis av elever går til skolestreik for klima, trosser Kunnskapsdepartementet faggruppene og reverserer bærekraftig utvikling i læreplanene.  Vi vil ha de tverrfaglige temaene tilbake i alle fag, basert på Stortingsmelding 28 (2015-2016) og i tråd med fagpersoners anbefalinger!   Etter at faggrupper har jobbet to år med å integrere tre tverrfaglige temaer - bærekraftig utvikling, demokrati...
2019-03-27
Facebook