De nyeste oppropene

Vi kjemper for en RETTFERDIG bidragsordning!

Det er på tide at det blir satt fokus på ordningen med bidragsforskudd gjennom NAV. Denne ordningen skal være til fordel for forsørgere som ikke mottar bidrag. Pr idag er denne ordningen svært elendig, det er nå på tide at denne blir endret slik den i praksis kan fungere for aleneforsørgere som virkelig trenger økonomisk hjelp. Er det virkelig rett at det skal være så store forskjeller når det gjelder bidragsordning? Som aleneforsørger er man helt avhengig av en eks.partner med felles barn som e

Laget: 2019-09-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 42 42

Vi ønsker IKKE at UTAKT skal legges ned!

Vi ønsker med denne underskriftskampanjen at NRK P1 IKKE skal legge ned radioprogrammet UTAKT. Vi lager dermed en underskriftskampanje på nett hvor vi ønsker så mange som mulig til å skrive under, slik at denne kan sendes til NRKs ledelse i et håp om at de skal beholde programmet. 

Laget: 2019-09-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 447 439

Signaturer for Mikropartiet

Ensaks- og protestpartiet, Mikropartiet. Med ønske og krav om å løsne på landets altfor strenge alkoholpolitikk. Vi ønsker: -Drikkevarer under 20% alkohol skal kunne selges i dagligvare og hos produsent-Alkohol kan selges i hele åpningstiden, også helligdager og søndager-Utvide åpningstidene på Vinmonopolet-Åpne for salg av alkohol på alle kulturarrangementer-Det skal være lov å nyte alkohol på offentlig plass-Fjerne avgiftene på alkohol under 5%-Fjerne kvota og alle tollmurer på import av alkoh

Laget: 2019-09-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 43 42

Initiativ for lekeplassen i parken og skolegården på Åsgård skole i Ås sentrum- «Gjør noe morsomt mens vi venter!»

Initiativ for lekeplassen i parken og  skolegården på Åsgård skole  i Ås sentrum- «Gjør noe morsomt mens vi venter!» Lekeplassen og skolegården til Åsgård skole i Ås sentrum er et viktig sted for alle, selv om Åsgård skole har flyttet. Det er et sted der vi treffes, leker, sykler og går på skøyter men også et sted der mange venter: Johann venter foran idrettshallen med mammaen sin mens storesøster er på turn Karl venter med sine venner på lekeplassen til at kinoen begynner  Dansere fra kultursko

Laget: 2019-09-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 80 80

Opprop for tryggere skolevei mellom Skjellestad og Solberg Skole

FAU ønsker med denne teksten og disse underskriftene å sende en søknad om fartsdempende tiltak på strekningen Skjellestad - Solberg skoleFAU ved Solberg skole er bekymret for skoleveien til elevene som bor på strekningen mellom Skjellestad og Solberg skole og ber nå om fartsdempende tiltak langs skoleveien tilen stor prosentandel av Solberg skoles elever. En del av elevene må i dag krysse Heggedalsveien tre ganger for å komme frem til skolen. Vi ønsker følgende tiltak for å gjøre skoleveien tryg

Laget: 2019-09-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 44 44

Directe vliegverbinding van Nederland (Schiphol Amsterdam) naar Chios.

Als we een directe vlucht kunnen krijgen van Amsterdam naar Chios, dan wil ik heel graag mijn vakantie in 2020 op Chios doorbrengen.

Laget: 2019-09-08

Tidsperiode Alle land Netherlands
All tid 56 52

Nei til tungtransport og industriproduksjon av skifer i Årem

Vi er sterkt imot prøveuttak og senere masseproduksjon av skifer i Årem. Og vi er sterkt imot tungtrafikk for tømmerhogst og industriell skiferproduksjon langs Åremsveien.Årem er et friluftsområde, regulert til 100 hyttetomter fordelt på to hyttefelt, i Agdenes kommune. Åremsveien er en privat vei og er beregnet for hytteadkomst, fotgjengere, syklister, skiløpere, personbiler og små traktorkjøretøy. Veien eies og drives av et privat veilag, med oppdaterte vedtekter gjeldende fra 2013. Verken ved

Laget: 2019-09-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 113 113

Stemmer mot nedlegging av Sortland bussterminal

For å spare 500.000 kr i året har nordland fylkeskommune valgt å stenge bussterminalen på Sortland. Istedet skal bussene på de forskjellige rutene plukke opp passasjerer i sentrum og i de omkringliggende gatene. Vegnettet der har pr idag ikke kapasitet og plass til dette og det er heller ikke et ønske fra innbyggerne om nedlegging. Forslaget er ett skritt tilbake når det kommer til å tilrettelegge for fremtiden; for å få en funksjonabel kollektivtransport i distriktet må vi ikke legge ned. Vi må

Laget: 2019-09-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 258 254

La aktiviteten ved Nord-Odal sykehjem leve.

Nord-Odal kommune har vedtatt at Dagaktiviteten ved Nord-Odal sykehjem skal legges ned. Vi sier NEI til nedleggelse av en så viktig møteplass for så mange.  Vis du mener som oss så skriv under å si JA til en god og trygg møteplass for pasientene og deres pårørende ved Nord-Odal sykehjem.  La Aktiviteten leve.  

Laget: 2019-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 81 81

Ja til fortsatt fysioterapitilbud på Krokstadøra.

Administrasjonen i Orkland ønsker å fjerne fysioterapitilbudet på Krokstadøra for dem som klarer å komme seg til behandlingsstedet selv, enten i egen bil eller drosje. Denne pasientgruppa må kjøre bil til Orkanger for å få behandling. Dette medfører økte kostnader, tidsbruk og mer fravær fra jobb for dem som er yrkesaktive. Sykemeldte eller/og uføre utsettes for ekstra påkjenning med å bruke enda mer tid på transport for å komme seg til og fra behandler. Det bygges nytt fysioterapilokale på Krok

Laget: 2019-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 72 70

Redd butikken på Lindøya med Svenn Ove som driver. Vi må ha en ekstraordinær generalforsamling.

Kjære øy beboer.Vi har vell alle fått med oss den triste nyheten at forhandlingene mellom vell styret og Svenn Ove har strandet. Dette er for mange av oss veldig triste nyheter da Svenn Ove og butikken er et sentralt sosialt midtpunkt for oss øyboere. Og ikke minst en innholdsrik butikk, med godt utvalg. Det er mange eldre/ uføre på øya som er helt avhengig av en god butikk. Vi kan også trygt sende barn og barnebarn bort alene da vi vet at de blir trygt ivaretatt.Vi vet hva vi har, men vet ikke

Laget: 2019-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 147 144
Facebook