All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 All tid Opprop navnLaget
129 129 Behold Barnetreffen i Lillehammer Kommune
Fantastiske Barnetreffen er og har vært et nyttig sted for mange! Barn som voksne! Et lavterskeltilbud som kan sammenliknes med åpen barnehage da kommunen ikke har dette tilbudet i noen barnehager. http://www.lillehammer.kommune.no/barnetreffen.303796.no.html Besøkstallet bikker stadigvekk 30 per dag, det er et tydelig behov for et slikt tilbud. Noen er der for å "øve" litt til barnehagestart rund...
2014-05-08
128 128 Vollsletta sykehjem i Bodø må bevares!
Vollsletta sykehjem er et sykehjem for demente med utfordrende atferd.Spesialisthelsetjenesten bygges ned, og Bodø trenger de sykehjemmene de har, for å ta i mot eldrebølgen som kommer.Hvis noen er i tvil, det vil også bli behov for skjermede enheter for demente framover. Det fortelles at Vollsletta sykehjem er et av de dyreste sykehjemmene. Kvalitet koster.Tilstrekkelig personale, tilstedeværelse...
2014-04-27
126 127 Gjenopprett Møteplassen for innvandrerorganiasjonene
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo opprettet i 2008 en møteplass på Grønland, driftet av rådets egne midler. Offisielt er rådets møteplass nedlagt fordi kommunen ikke har avsatt midler til drift. Hvert år blir lokalene brukt rundt 500 ganger, hvilket viser et klart behov for et samlingssted. En felles møteplass bidrar til økte aktiviteter og trening i demokratiseringsprosesser som er viktig...
2014-03-04
126 338 Høyspent og svømmehall i Nordre bydel
Ønsker du en raskest mulig løsning? Skriv under her hvis du ønsker at høyspenten fjernes fra bolig/skoleområde og ut til E6 innen 2017, samtidig som svømmehallen på Nøkkeland realiseres! (Til info ble svømmehall vedtatt ifm bygging av Nøkkeland og midler er øremerket. Ferdigstillelse av svømmehall skjer først etter at høyspenten er fjernet). Kommunen har to alternativer å forholde seg til. Alt 1; ...
2013-10-21
124 124 Ikke ta fra oss muligheten til å bli drømmelæreren!
Som lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark(HiT), ser vi med svært kritiske og bekymrede øyne på Kommunesektorens organisasjon(KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. Avtalen som innebærer at lærere skal være på jobb fra 08.00-15.30 og ikke jobbe noe utover dette vil først og fremst gå utover elevene. Dette er ikke noe vi støtter da vi har sett hvor viktig det er med underveisvurderinger, planl...
2014-01-28
121 121 Tjenestekontoret Grefsen = Trond Lillebergen (Lukket)
Ledelsen i Trikken ønsker å legge ned tjenestekontoret på Grefsen. Det betyr at Trond Lillebergen mister den jobben han har i dag. Minner om at Trond ble belønnet med HMS-prisen 9. desember 2013 nettopp for sin fremragende innsats som tjenesteoppsetter. I juryens begrunnelse heter det: «Det er god grunn til å anta at Tronds innsats er en av flere viktige årsaker til at de ansatte oppfatter Trik...
2014-01-05
119 340 LAR protestaksjon
LAR-Protestaksjon fra brukerne og andre som ønsker å støtte oss   Jeg har nå fått nok av stigmatiseringen, sjikaneringen, mangel på respekt som LAR-bruker, total mangel på brukermedvirkning, en for stor og alvorlig innskrenking av frihetsgraden vår og en ellers stor grad av feilbehandling og misbruk av regelverk/retningslinje.  Dette vil jeg nå gjøre noe med, jeg har skrevet et brev/klage til hels...
2014-12-13
118 118 DE TI BUD- Flere enn ti foreldre?
 Kjære Rektor ved Øyslebø oppvekstsenter.  Vi er en gjeng med foreldre som er mer enn observant på at vi bor i «bibelbeltet» som det ofte kalles i denne landsdelen. Det har liksom noe med kulturen å gjøre, kanskje blitt en del av oss. Så enhver tilknytning på hva som har vært i tiden og om å leve i nuet, og å bære barna våre inn i fremtiden, så kan det ofte være fint å kunne ha motiver og bilder...
2014-08-20
117 118 Nei til salting av Fv17
Underskriftskampanje mot salting av vår fine serverdighet Fv17 - og unngå skitne veier, omgivelser og biler; bevare naturen langs veien, spare asfalt og spyleveske, slippe holke og sørpe på sideveier osv osv....
2014-11-18
113 113 Nei, til nedleggelse av Internasjonale studier ved HiL
På mandag 20 oktober fikk vi som studenter ved internasjonale studier med historie ved høgskolen i Lillehammer vite at videreføring av studiet vårt skal tas opp i høgskolestyret førstkommende tirsdag.  Vi som studenter har ikke fått muligheten til å komme med våre meninger og dette er noe vi vil gjøre noe med i løpet av uken. Vi har startet en underskriftskampanje på skolen der vi får flest mulig...
2014-10-22
109 109 Høringsuttalelse Kåja kraftverk , Gudbrandsdalslågen ved Vinstra (Lukket)
Frist 15.03.2014 Gudbrandsdalslågen med sine sidevassdrag er under stort press fra en rekke nye  vannkraftutbygginger og andre inngrep. Ikke alle fiskere og friluftinteresserte er samlet i noen forening/organisasjon og det er slik att ett slik inngrep også berører tilreisende turister,og de er ofte ikke representert i viktige høringsuttalelser.Vi har nok vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen m/sideel...
2014-03-08
109 109 Redd 26 hunder fra Mattilsynets masakre (Lukket)
Mattilsynet har vært å hentet ut 26 hunder fra vår hundegård med makt.Samtlige hunder var friske og sunne.Vi hadde folk somville ta imot hunder,men ingen av de som ville ha hund fra oss ville Mattilsynet godta.Nå påstår Mattilsynet at de 26 hundene er syke for å slippe omplassering.Det er en kjent sak at Mattilsynet ikke har mulighet og tid til å drive med omplassering.Derfor er vi bekymret for at...
2014-01-14
108 110 Ja til en gang-og sykkelvei fra Trones
Trones er en idyllisk perle i Verdal. Mange bruker området, vi har golfbane og flere prosjekter er på gang. Vi har en farlig veistrekning fra Trones. Vi ønsker at barn, unge og andre skal få ferdes trygt langs veien. Flere kan da sykle tryggere til skolen. En dag skjer det en ulykke her. Vi mener det er på høy tid med en gang-og sykkelvei. Alle barna i Verdal har krav på en trygg vei-også barna...
2014-07-08
108 108 Null Selvmord!
Norge mister over 500 mennesker i selvmord hvert år. Selvmord tar dermed mer en dobbelt så mange liv som trafikken. Blant unge mellom 15-25 år, utgjør selvmord en uakseptabelt høy andel av dødsfall (ca 25 %). Ringvirkningene av et selvmord gir betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser. Selvmord kan forebygges og antall selvmord kan reduseres. Regjeringen har ikke hatt en handlingsplan...
2014-01-22
103 103 Jan Reidar Vågsdalen
Diskrimineringen har nådd sitt bristepunkt !! Kvinnefotball Norge har nådd sitt bristepunkt !!! I flere år har jeg fulgt kvinnefotballen fra sidelinjen, og med mine godt over 2000 artikler fra sporten til disse idrettsutøverne, så har jeg og mange rundt i Norge fått nok. Det som nå fikk flere til å reagere, med skriv til likestillingsombudet, kvinnelige stortingsrepresentanter, NFF og flere medie...
2014-06-20
103 103 Behold fysioterapitilbudet til barn og unge i bydel Sagene
Bydel Sagene skal spare 14 millioner og denne gangen rammer kuttene barn og unge med funksjonshemninger og de barna som i en periode av livet har behov for oppfølging av barnefysioterapeut. I justert budsjett 2014 foreslår bydelsadministrasjonen i bydel Sagene å inndra en fysioterapistilling ved Sagene helsestasjon. De påstår at helsestasjonen likevel klarer å opprettholde føringer for dekningsgr...
2014-03-28
99 99 Nei til sammenslåing av Nøtterøy og Tønsberg
Nøtterøy er en landbruks- og sjøkommune. Vi har landbruksareal med skog og vann på alle kanter. Her på øya er det mange som mener at vi ønsker lav trehusbebyggelse. Vi ønsker oss samarbeid med Tjøme som også er en kommune med samme interesser. Tønsberg er en by, som ønsker å utvide inn på Nøtterøy og med næringsbygg og flere blokker og tettere bolig bebyggelse. Vi på Nøtterøy får ikke ny fastlands...
2014-06-23
98 98 Tydelige skolegrenser i Svelvik (Lukket)
Vi krever Tømmerås som nærskole, med skolekretsgrense nær Svelvik sentrum, for større forutsigbarhet for innbyggerne. Blir det som rådmann vil, vet innbyggere på Berger ikke hvilken skole barna "sokner til"....
2014-03-25
97 97 Lenge leve Saltseien
Vi som er fødd og oppvokst på gammelsalta sei protesterer på Mattilsynets innblanding i produksjonen av en hundreårig lokal mattradisjon La tilvirkningskunnskapen og tradisjonsmaten leve!...
2014-05-08
96 97 JA til ny barnehage i Svanevågen!
Me meinar Øygarden kommune ikkje har gjort da riktiga valget angåande ny barnehage i 2017/18. 17. September 2014 vedtok Øygarden kommune at Breivik Friluftsbarnehage og Tjeldstø barnehage vært lagt ned til fordel for ein ny barnehage ved Blomvåg skule. Samtidig forkasta de søknaden frå Hans Arne Breivik akkompani med Norlandia barnehagane sitt forslag om ein ny gards-og friluftsliv barnehage i Br...
2014-10-29
96 97 Redd Fjordly barnehage!
Vi ynskjer å behalde Fjordly barnehage med sin unike beliggenhet og unike fasilitetar. Vi treng barnehagen, og tilbodet Fjordly barnehage gjev. Vi ber difor dykk om hjelp! Sjå og www.fjordly-barnehage.no Dei seinare åra har det blitt færre barn i barnehagen, då det har vore stor utbygging av barnehageplassar i ytre del av kommuna. Fjordly barnehage har dei siste åra hatt 24-32 barn i barnehagen,...
2014-10-20
95 95 Ikke ødelegg eldreomsorgen i Elverum Kommune
Elverum Kommune planlegger og legge ned et velfungerende tilbud til våre svakeste grupper. Sætre alders og sykehjem er foreslått lagt ned fra neste år. Det stopper ikke der det skal også legges ned 2 avdelinger på et annet sykehjem. Tilsammen 90 plasser. Som erstatning for disse plassene skal det tilbys omorgsboliger med døgnbemanning og ca 25 permanente plasser til demente. Det er bare det at dis...
2014-12-04
94 136 Nei til oppdrett på Mjønes
  Undertegnede organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner vil be Bodø Kommune og Nordland Fylkeskommune si nei til søknaden fra Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) om ny lokalitet for produksjon av laks på Mjønes i Bodø kommune.   Ved en eventuell ny søknad fra GIFAS eller andre ber vi om at den som har ansvar for høringen ikke benytter seg av minstekravet om offentlig utlysning. Vi mener a...
2014-11-26
94 2 285 Nei til det kontantløse samfunn!
Minibankene trappes ned. Kontanthåndtering over skranke forsvinner. Finansforbundet truer med gebyr på kontantuttak. "hele" europa flørter med det kontantløse samfunn, spesiellt prekært er dette i Norge, Danmark (kontantløse butikker) Storbritania (kontantløse distrikter) kampanjen i Sverige er spesielt aggressiv. Nå snakkes det om kontantløse eksperiment i distriktene. Vi som bruker kontanter bli...
2014-08-22
92 953 Nei til stenging av det gamle digitalarkivet! (Lukket)
28. mars 2014: Riksarkivaren har bestemt at det gamle Digitalarkivet med analysefunksjon, kodet 1801-telling og søk med frekvenslister blir midlertidig tilgjengelig også etter 1. april. 30.12.2013 bestemte Riksarkivaren at det gamle digitalarkivet er åpent til 31.3.2014 kl 24. Riksarkivaren har bestemt at det gamle digitalarkivet skal stenges 1.1.2014. Det nye digitalarkivet har ikke tilfredssti...
2013-12-29
92 5 587 Studielån i juni!
http://workbase.no/topic/647-studenter-har-ikke-vært-fattigere-pa-37-ar/ Denne artikkelen forteller oss at studenter ikke har vært fattigere på 37 år, anno august 2012. Som student selv, merkes dette spesielt godt i mai/juni måned, ettersom vi ikke får utbetaling i juni. De fleste studenter er ikke ferdige med skoleåret før godt uti juni, og ettersom det ofte er travle eksamensperioder fra mai og...
2013-05-28
91 91 Nei til pendlerparkering på Heer
Hvorfor i all verden skal Heer bli en parkeringsplass for pendlere? Det er et boligområde! Arealet som er planlagt for parkering er en flott grønn lunge, og ikke minst en mye brukt skolevei for barn i alle aldre.  Pendlere som har andre muligheter til valg av bussholdeplass bør benytte seg av disse....
2014-09-03
90 90 NAV eller barnehageplass for enslige foreldre?
  Fram til 2011 hadde enslige foreldre prioritert plass på søknad til barnehage for sitt/sine barn. Politikerne mente at dette ikke lenger var nødvendig fordi det da var blitt full barnehagedekning. Alle som etter den tid har hatt 1-åringer vet at “full barnehagedekning” har en god del begrensninger. For de som har barn som er født mellom 1. september og 1. juli blir det et gap fra foreldrepermisj...
2014-03-03
87 87 BEVAR MATJORDA I SORTLANDS BYPLAN
Vi oppfordrer dere som er bosatt i Sortland og er over 16 år til å skrive under. Sortland kommune skal høsten 2014 vedta en arealplan for sentrum og Strand. Før siste behandling og endelig vedtak har Høyre og Fremskrittspartiet med sitt flertall, gått inn for at dyrka mark i drift og dyrkbar mark skal brukes til boligområder. Antallet boligtomter blir med dette forslaget langt større enn behovet s...
2014-07-10
85 1 976 Demonstrasjon mot mopedfartsgrensen
Jeg ønsker med dette å skaffe underskrifter til underskriftskampanje mot mopedfartsgrensen/sperren. Vi ønsker å få høyere sperre på mopeder slik at mopeder kan få en bedre og sikrere traffikflyt. Det er direkte livsfarlig å kjøre på veiene i 80 sone i 45 km\t. Bilistene og yrkes sjåførene tar risikofullte forbikjøringer for å komme seg fortere fra A til B. De tar seg ikkje tid til å ligge i 45 km\...
2013-04-15
84 84 La LøVENN Barnehage leve!
LøVENN Barnehage er et non-profit AS som er startet av en gruppe foreldre etter å ha opplevd kritikkverdige forhold i en annen barnehage. Barnehagen fikk midlertidig godkjenning av Kongsberg Kommune slik at krisesituasjonen for disse barna ble håndtert. Foreldregruppa har brukt over 500 dugnadstimer på ettermiddager/kvelder, i løpet av 2 måneder for å renovere det gamle speiderhuset på Jonsekollen...
2014-05-06
83 83 Ikke bruk våre egne skattepenger til å rasere bygda vår! (Lukket)
Nes Kommune skal tirsdag 25.11 anke rettskjennelsen hvor Esval-nabo Per Martinsen ble tilkjent erstatning for verditap på egen bolig. Vi mener at våre skattepenger ikke skal brukes til å legitimere rasireng av bomiljø, vassdrag og verdifullt lanbruksareale.  http://www.raumnes.no/article/20141107/ARTICLE/141109961 http://www.raumnes.no/article/20141122/ARTICLE/141129961 Signer oppropet og stopp re...
2014-11-23
83 83 Vi som støtter jentene som treneren skjelte ut på det groveste..
Viser til reportasjen i HA i dag 12.6-14. Hvor tre jenter og lagleder har blitt presset til å slutte i stange sportsklubb.Dette etter en hendelse den16.mai hvor det var grov utskjelling av spillere og spillere ble tvunget inn på uønskede enkeltvise spillersamtaler hvor det også var grove overtramp fra trener sin side. Håper mange vil støtte disse jentene slik at styret i stange kan forandre sin...
2014-06-12
80 80 Behold Malmgruben
Vi vil fortsatt ha et godt, kommunalt barnehagetilbud på Grua! I utredningen om barnehagedrift i Lunner kommune, som skal behandles ipå kommunestyremøtet i januar (oppdatert informasjon 21.11.), finner vi følgende: «Arbeidsgruppen anbefaler full utnyttelse av privat kapasitet på Grua, og nedleggelse av kommunalt tilbud i Malmgruben barnehage fra høsten 2015. Videre utvikling av kommunal kapasitet...
2014-11-20
80 81 Farten bør økes for mopeder!
Jeg ønsker selv og få endret den reglen om at mopeder bare skal gå i 45km/t skal gjøres om. Jeg har sett flere sånne sider med at de påstår at de skal gi saken vidre til folk som kan se på dette og stappe det i lyset. MEN det blir det jo aldrig noe av, så derfor har jeg bestemt meg for og prøve meg selv, og at jeg selv skal gå vidre med denne saken. Jeg øsnker at vi i det minste kan få en hastighe...
2014-09-15
75 89 Soppkontroll bør være statens ansvar.
Frem til 2007 ga Mattilsynet økonomisk støtte til prøver for soppsakkyndige. Nå er det frivillige soppsakkyndige som står på soppkontroll og gjør denne utrolige viktige jobben gratis for at du og meg skal være trygge på hva vi putter i munnen. Noen foreninger får litt støtte lokalt, men det er helt usystematisk og umulig å basere et kontrollsystem på. Det blir altfor vilkårlig. De gjør en s...
2014-09-02
74 74 Frisørfag på Godalen vgs BEHOLDES
https://www.facebook.com/pages/Fris%C3%B8rfag-Godalen-vgs-m%C3%A5-beholdes/1509443552662364?ref=aymt_homepage_panel   STØTT og BEHOLDE - FRISØRFAG på GODALEN vgs Nylig oppussende lokaler, og 2 flotte frisørsalonger, 10 klasser samlet i et svært godt tverrfaglig faglig og pedagogisk miljø. Der frisører, blomsterdekoratører, design og tekstil, kjole og drakt syer fag,  interiør, design og håndverk j...
2014-12-06
74 74 NÅ ER DET NOK !!!!!!
Den nye reviderte uføretrygden og ikke minst skattelette i million klassen til de som har høy inntekt viser at det er på tide å vise at no er det nok. Vi blir ikke hørt, vi blir overkjørt av politikerne, og skille mellom fattig og rik blir ikke mindre med dette skattelette. Det er no en kjensgjerning at vist vi ikke viser politikerne at no finner vi oss ikke i mere tull(pent sagt) og at det er v...
2014-10-08
72 73 Redd ungdomstilbudet
12 mars vedtok Bystyret i Haugesund den såkalte Sparepakke 1, i den står blant annet at Bydelshusene og idretts enheten skal kvitte seg med 7 stillinger, 4 av disse landet på gamle slakthuset. der det blir kutt på nesten 40% av de ansatte , siden mange av stillingene er i samarbeid med andre kommuner og "freda stillinger" blir dette mest sannsynlig tatt ut av ungdoms aktiviteten, Dette Synes jeg e...
2014-10-08
72 72 Yes to Norwegian citizenship to military interpreters!
Today 27.05.14 VG wrote: "For several years Faizullah Muradi faught in uniform with guns for Norwegian forces in Afghanistan. But Norwegian authorities will not even treat his application for asylum." Interpreters who have fought for Norway should also stay here if they want it. They have sacrificed a large part of their lifes to accomplish a better democracy in Afghanistan, they have been threat...
2014-05-27
72 72 Ja til Norsk statsborgerskap til militære tolker!
I dag, 27.05.14 står det i VG: "I flere år kjempet Faizullah Muradi i uniform og med våpen for norske styrker i Afghanistan. Men norske myndigheter vil ikke en gang behandle asylsøknaden hans." Tolker som har kjempet for Norge burde også få bo her dersom de ønsker det. Disse har ofret en stor del av sitt liv på å få til et bedre demokrati i Afganistan, de har blitt truet og sjikanert i deres eget...
2014-05-27
70 79 Turkish Airlines til Stavanger/Sola
Vi vil ha Turkish Airlines til Stavanger Sola flyplass med direkte rute til Istanbul Atatürk Airport. Vær med på underskriftkampanjen, og la dem hørre vår stemme!!...
2014-11-15
70 73 Frode Haugland
Frode har i mange år kjempet alene for rettferdighet, etter at han ble påkjørt av en MC som kjørte i 130 kmt i en 40 sone da han var på ferie i Hellas.21 brudd i høyre side av kroppen, punkterte lunger, benet revet av, osv. Han var heldig som i det hele tatt overlevde den stygge ulykken! Som mange andre som reiser utenlands, hadde han reiseforsikring.( Den dekket sykehusoppholdet og reisen hjem)...
2014-02-03
69 71 Nei til ny innfartsvei, Kristiansund!
Stopp galskapen! Krev folkeavstemning! ...
2014-09-25
69 69 Kommunalt tyveri av privat eiendom kr.7- pr, kvadratmeter
Synes det er min plikt å opplyse om hva som foregår i vårt rike Norge i år 2014 , da jeg vet at jeg ikke er alene om å oppleve dette . Saken er at mine søsken og meg arvet eiendom på ca . 6 mål ved Lille Nesttunvann , dette er fine boligtomter med fin utsikt over vannet og to minutter å gå til Nesttun torg og sentrum , ideelt for eldre må dette være . Vil også presisere at det er skriverier om at...
2014-08-19
69 503 Nei til jakt i Grytdalen
JA TIL OFFENTLIG EIE AV SONGLIEIENDOMMEN NEI TIL JAKT I GRYTDALEN   22. januar er det førpremiere på filmen om Grytdalen i Orkdal kulturhus (serien om Norske naturperler).  Naturfotograf Arne Nævra er til stede og viser filmen og forteller om arbeidet med serien. Billetter: Voksne kr 100, barn kr 50. Billetter kan bestilles via telefon Orkdal Kommune, 72483030 eller på www.filmveb.no/orkdalkultur...
2013-10-23
67 67 Ja til en inkluderende juleavslutning på Asker vgs
Ledelsen ved Asker videregående skole har nok et år valgt å invitere representanter fra Asker kirke til den felles juleavslutningen siste skoledag før ferien. Avgjørelsen er tatt uten at elevrådet ved skolen ble involvert.   Vi synes at en fellesavslutning med besøk fra bare ett trossamfunn ikke bidrar til et livssynsnøytralt og inkluderende skolemiljø. Et miljø vi til vanlig på Asker jobber...
2014-12-12
67 83 LA HANA BLI I NORGE
LA HANA OG FAMILIEN HENNES BO I NORGE Hana og familien hennes har søkt om å få bo i Norge. Familien er fra Kurdistan, Iran og har bodd her i fem år. De har søkt flere ganger om å få tillatelse, om å bo i Norge. Hana går på norsk skole og snakker godt norsk. Både faren og moren til Hana jobber frivillig i frelsesarmeen.  ...
2014-02-01
66 66 Vi som ønsker ny behandling i kommunestyret vedr. kunstgressbane i Hof
Den 16. desember 2014 hadde MDG sammen med Rødt og SV i Hof et innlegg i Jarlsberg Avis om kunstgressbanen. Her kan du lese hele innlegget og skrive under på listen hvis du er enig: Kunstgressbane – er godt folkehelsetiltak?  Ordfører Ragnar Lindås skriver i lørdagens avis at byggingen av kunstgressbane i Hof er nøye vurdert og kalkulert. Vi Miljøpartiet De Grønne Hof, Rødt Hof og Hof SV vil...
2014-12-15
66 66 Barn og unge må prioriteres i Hof kommunes budsjett!
Vi ønsker å vise vår motstand mot omfattende kutt i budsjettforslaget for Hof kommune for 2015, som vil ramme barn og unge hardt. Blant annet foreslås det å kutte ut skolefrukt, nedbemanne barnehagen i Eidsfoss og kutte i lærerstillinger på skolen. Vi kommer derfor med følgende oppfordringer til politikerne i Hof: Barn og unge MÅ komme først! - Øremerkede midler til helsesøstertjenesten! Styrk hel...
2014-11-24
Facebook