SigneringerOpprop navnLaget
6 Digitalisering i barne- og ungdomsskolene
«Heftig og begeistret» i digital skolepolitikk Kommunepolitikere har de senere årene bidratt til en nærmest ukritisk utrulling av nye digitale læringsverktøy i skolen, med anskaffelse av både iPad og Chromebook. Vi vet nå at denne utrullingen har skjedd på en umoden måte, helt uten en tilfredsstillende plan eller kompetanse, med konsekvenser som aldri har vært diskutert eller forsket på. Våre barn...
2019-09-03
1 170 Vanlige folk sier nei! Vi ønsker ikke kampanjer som bidrar til å ufarliggjøre rusmidler, på våre skoler!
Vi vil ha åpenhet om ruspolitikk. Vi vil gjerne ta legaliseringsdebatten!  Men når det gjelder å rope ut at «Vi skal legalisere hasj, og vi skal til og med gjøre det tax-fritt!» og å dele ut legaliseringseffekter på skolen, så sier vi vanlige folk et høyt og tydelig nei!    Er ikke dette ganske enkelt?    Ønsker vi at ungdom skal røyke cannabis (altså hasj og marihuana)?  -Nei.    Bidrar slike kam...
2019-09-03
25 Traffikstøy fra E-18 på Grååsen og Vollene
Siden traséen for ny E-18 gjennom Spydeberg ble diskutert har saken vært på planen for Grååsens beboere. Senere har Vollene blitt bygd ut og støyen har også der meldt seg mer og mer gjeldende. Opprinnelig var veien planlagt lenger sør, men krøp seg lengre nord. Nå i 2019 har Vollene på planen flere boliger mot veien og støy er tema. Målingene her har vært høyere enn på Grååsen og mindre avhengig a...
2019-09-03
94 Trygg skoleveg fra Ronglan til Skogn!
Vi foreldre har et stort ønske om å få kommunen til å bygge gang- og sykkelvei fra Ronglan til Skogn barne- og ungdomsskole. Skjervesflata er en strekning hvor vi ønsker en trygg ferdsel for våre dyrebare skoleelever, og voksne, som ønsker å bruke sykkel som fremkomstmiddel, eller gå. Vi er flere som legger merke til at biler kjører alt for fort. De kjører forbi hverandre, og vi er redd det vil gå...
2019-09-03
15 Underskriftskampanje mot privatisering av strandstien i Vennesla
STRANDSONE FOR ALLE   Alle skal ha rett på tilgang til elva vår! Privatisering av strandsonen er lite bærekraftig for et godt og raust bygdesamfunn. Vennesla er ei arbeiderbygd hvor fokus på fellesskapet har en lang tradisjon, signer oppropet, og håp at en god løsning vil iverksettes for å bevare nettopp det. Kommunen bør revurdere avgjørelsen om å forhandle bort lokalbefolkningens allmenne retti...
2019-09-02
89 Nei til bygging av ballbinge i Hagemannsparken
Dette er en underskriftskampanje mot utbyggingen av en ballbinge i Hagemannsparken.  Flere lokale krefter i Holmestrand har gått sammen om å ruste opp parken. Dette er et flott initiativ med flere positive tiltak, men det innebærer også en plan om å bruke et stort område i sørenden av parken til å bygge en ballbinge. En ballbinge er en liten fotballbane laget i betong med gjerder rundt.  Universit...
2019-09-01
15 Håndballtilbud, Arena Idrett
Det ryktes at flere ønsker å få håndballtilbudet tilbake i Arena idrett. Dette passer perfekt for å fylle den ledige dagen vi har på tirsdager. Hedda Osan har sagt seg villig til å ha ansvaret, men ingenting skjer før vi vet at vi har en gjeng som faktisk kommer til å benytte seg av tilbudet jevnlig. Tidligere har vi opplevd lav pågang, å har måttet legge ned aktiviteten. Signer hvis du kommer til...
2019-09-01
55 Ny barneskole på Loesmoen
Jeg mener at våre barn, lokal samfunnets barn skal ha forutsetninger for å lykkes i livet. Med det, er vi avhengig av en skole. En skole med plass. Der det er trygt, å at det er et godt læringsmiljø.  Jeg mener at det bør bygges en skole på Loesmoen. Og hører at mange er enige. Ikke la det bli i bare snakk. På Loesmoen: Her kan man samarbeide med idretten.  Man trenger ikke egen gymsal. Man kan br...
2019-09-01
83 NEI til forslag om kutt til multi-handikappede, glutensyke og inkontinente i statsbudsjettet
Da jeg kom over denne artikkelen (NEI til forslag om kutt) måtte jeg bare lage en kampanje for å bevise hvor mange som er i mot nettopp dette. Det finnes ingen gode grunner for å ta fra de allerede vanskeligstilte i samfunnet vårt. Les artikkelen, og signer om du er enig i at dette ikke er greit. Hvordan skal studenter som allerede har dårlig råd, kunne klare seg med enda mindre støtte ved glutena...
2019-08-31
14 OPPROP: FOR Å BEGRENSE TRAFIKK LANGS ELVEPROMENADEN I ØVRE STORGATE/LANDFALLØYA
  Vi, beboere i Øvre Storgate og Landfalløya, har merket en tydelig økning av trafikken langs strekningen i vestlig ende av Øvre Storgate til Landfalløya, henholdsvis mellom Øvre Sund bru og Landfaldøbroen. Veien er offisielt en del av Elvepromenaden og er ikke dimensjonert for dagens biltrafikk. Vi foreslår derfor tiltak for å begrense bilkjøring langs denne veien.   Dette strekket av Elvepromena...
2019-08-30
Facebook