All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 All tid Opprop navnLaget
243 4 841 Lik rett til omsorg for flerlinger!
              LIK RETT TIL OMSORG FOR FLERLINGER Alle barn har rett til lik omsorg!  Som nåværende og fremtidige tvilling/trillingforeldre opplever vi det urettferdig at dette ikke er dagens ordning.   Førstefødte tvilling får i forbindelse med at de blir født, som enlinger, 46 uker med en omsorgsperson.  Den sist fødte får 5 uker. Hvert barn bør ha rett til ett sett hender til disposisjon ved li...
2015-08-03
234 885 Ja til fritak fra moms på tøybleier
Underskriftskampanje på vegne av Norsk Tøybleieforening Kjære stortingsrepresentanter. Vi er et av verdens rikeste land, bryr vi oss ikke om miljøet? Hvorfor har da bleiekrigen i Norge fått herje fritt i mange år? I nesten 16 år har det pågått en bleiekrig i Norge som har gjort at vi har verdens billigste engangsbleier. Denne bleiekrigen har fått pågå helt ukontrollert, og har gjort at tøybleier...
2015-10-19
231 239 Ja til drift av Nannestad tannklinikk i Nannestad sentrum
Ja til fortsatt drift av Nannestad tannklinikk i Nannestad sentrum Fylkesrådmannen i Akershus foreslår å flytte Nannestad Tannklinikk til Råholt. Saken skal behandles av politikerne i Akershus Fylkesting 21. november. Dette medfører lengre reisevei og mindre tilgjengelighet for brukerne. Den offentlige tannhelsetjenesten i Nannestad er organisert inn under Akershus fylkeskommune som skal sørge for...
2016-11-05
222 222 Nei til sammenslåing av instituttene våre
Torsdag 21. april kl. 14.00-16.00 er det høringsmøte om instituttstruktur for Geografisk institutt, Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Sosialantropologisk institutt ProtestPub og stipendiatene i sosiologi og geografi mobiliserer MOT sammenslåing - og oppfordrer alle til å signere dette oppropet! Signér gjerne med institusjonsnavn som stedsangivelse.   Punktvis kan vi liste opp følgend...
2016-04-19
219 222 nei til lysfiske i eidangerfjorden.
I mange år har eidangerfjorden blitt regelmessig "melket" for,årlig hundrevis av tonn sild, av tilreisende yrkesfiskere,med det resultat at Fjorden blir liggende igjen nærmest livløs! vi sportsfiskere kan virkelig skrive under på riktigheten av dette. Man kan fiske hele vinteren,uten å få en eneste torsk.. Uten Silda forsvinner også den andre fisken,og det må folka i fiskeridirektoratet forstå ! ...
2016-10-21
218 219 Bevar barnehagen i Valestrand!
Bevar barnehagen i Valestrand!   Rådmannen i Sveio har føreslått å legge ned barnehagen i Valestrand. Det er no ein gong rådmannens jobb å finne ut kor kommunen kan spare pengar, så det er greitt. Men dei kronene ein sparer her er lommerusk mot det ein tapar. Ei rasering av barnehagen vil vere dramatisk for ungane, foreldra, dei tilsette, og for bygdene i nord.    Sveio kommune har sjølv lagt opp...
2016-05-01
217 218 Opprop mot leieavtale om basseng i Brumunddal.
Det vil renne millioner fra kommunekassa og ned i Buchardts lommer! Ringsakers ordfører og rådmann vil sponse Buchardt med basseng! Dette er en meget alvorlig sak for kommunens omdømme, og for kommunens økonomi. Innbyggerne vil kunne merke nedprioritering på andre områder i kanskje 60 år. Formannskapet, med Anita Ihle Steen og Geir Roger Borgedal i spissen, ønsker sammen med rådmannen å inngå en 3...
2016-12-18
216 216 Ja til etablering av oppdrettsanlegg ved Gøukværøy i Bø
Førr d at vi vil ha tak over haue, mat på bordet og strøm i veggen.  Førr d  at butikkan ska kuinn vær åpen, og bakern ska kuinn få bak.  Førr d d ska vær onga i barnehagan og nån t å plei di som træng d aller mæst.  Førr d at mainn sku ha et barndoms paradis å kom heim tell.  Førr d at laksn e vikti førr alle dæm som klora sæ fast i fjærsteinan,  som leve, puste og bor.    Førr oss som ser verdie...
2016-11-16
211 211 Regler for lyd-, bilde- og videoopptak av forelesninger - Med.Fak Oslo!
1) Nylig utarbeidede ordensregler ved Med.Fak. Oslo ivaretar ikke studentenes interesser på en hensiktsmessig måte.  (http://www.med.uio.no/studier/om/regelverk/fremtreden/regler-lyd-bilde-video-undervisning.html) 2) En foreleser ligger nærmest å vurdere om innholdet i en forelesning kan være av en slik karakter at det ikke bør gjøres opptak av hele eller deler - av hensyn til eksempelvis pasient-...
2016-02-14
211 213 Bedre trafikksikkerhet i Basterudvegen!
Langs Basterudvegen i Ottestad har det de siste årene dukket opp stadig nye boliger. Et boligområde med 58 leiligheter stod ferdig i 2015, og flere eneboliger er bygget og er under bygging i området. I tillegg går den populære Ottestadstien gjennom dette området, og mange ferdes derfor til fots og på sykkel langs denne fylkesveien.Det går ikke regelmessig rutebuss langs denne vegen, så man må gå l...
2016-11-02
205 916 Ja til dobbelt statsborgerskap
Statsborgerskap er en sikkerhet for å kunne bli i et land og det gir en både rettigheter, plikter og muligheter til å påvirke samfunnet man er en del av. Når man er statsborgerskap i et land, opplever man tilhørighet og lojalitet til dette landet. Mange vegrer å søke om statsborgerskap til Norge for da må man forlate sitt andre statsborgerskap. Dette likner på å ikke få lov til å beholde sitt ett...
2015-10-29
202 202 La Johanne Marie bli i Norge!!
For tre år siden ble jeg kjent med et nytt menneske. Et menneske som aksepterte meg for den jeg var, et menneske som ikke dømte meg for mine handlinger, men som i stedet stilte opp og støttet meg i vanskelige situasjoner. Dette mennesket var en kvinne, en kvinne som jeg har utviklet et sterkt vennskap til. Denne kvinnen heter Johanne Marie. Hun kommer fra Canada. Hennes største ønske her i livet e...
2016-11-07
200 200 La Posten på Lindås leve!
Som mange har fått med seg, har Kiwi Lindås sagt nei til å fortsette Posten. Dette får den konsekvens at Posten nå blir flyttet til Spar i Mongstadkrysset. Alternativt Knarvik. Dette er både langt og tungvint for mange. Lindås Bygdelag mener at Posten skal fortsette på Lindås og at det bør jobbes mer med å finne en løsning for videre drift. Bygdelaget ønsker at dersom du fortsatt ønsker Posten på...
2016-04-12
196 196 Skjenketidene opprettholdes til kl. 02.00 i Eide kommune.
Den 26.mai 2016 ble det i Eide formannskap å endre skjenketiden.  Fra å ha skjenkebevilling til kl.02, ble det 12 mot 9 stemmer vedtatt å endre skjenkebevillingen til kl. 01. Vi ønsker å opprettholde skjenketiden til kl. 02, for å hindre "flukt" til andre kommuner og for å ta vare på våre lokale bedrifter....
2016-06-01
195 195 Gang- og sykkelvei mellom Støaveien og Obos-stranda (Lukket)
Reguleringsplanen for Søndre Brevik ble vedtatt av Vestby kommunestyre 16. juni 2003. Deler av området ble omregulert til boliger, og planen inneholdt en gang- og sykkelvei mellom enden av Støaveien og Støabukta. Vi krever at gang- og sykkelveien blir realisert snarest mulig, og at også Kyststien kan gå der i stedet for over et nesten ufremkommelig fjellparti. Det er uholdbart at skolebarn og andr...
2016-10-01
195 210 Opprop for opprettelse av Sagene Hundepark
Opprop for opprettelse av Sagene Hundepark                                              Det ble i 2014 gjort vedtak om at Voldsløkka stadion og matchbane skal bygges om til Landhockey og bandy, kunstgress og kunstisbane. Skjer dette, vil en stor gruppe hunder og hundeiere miste det eneste reelle fristedet for aktivitet og sosialisering i Oslo nord-øst. En stor inngjerdet hundepark på Voldsløkka st...
2016-07-14
193 194 Tine, me vil ha økologisk melk frå Vestlandet!
Tine vil ikkje investere i ny tank i Ålesund, og blander difor all den økologiske melka frå denne regionen i den «vanlege». Det vil koste Tine skarve 800 000 kroner å reparere/erstatte tanken. Dette meiner Tine er for dyrt.  Tine bruker òg dette som eit påskot til å reforhandle om økobønder skal få tilskot berre for melk som går til vidareforedling. Dette er demoraliserande for norske bønder som v...
2016-03-18
193 193 Bevar institutt og fakultetsstyrene på NTNU
Styret ved NTNU vuderer ulike modeller for strying av institutt og fakultet, og vudrere å kutte institutt- og fakultetsstyrer. Undertegnede oppfordrer styrets medlemmer til å bevare institutt og fakultetsstyrene....
2016-10-25
193 454 Psykisk helse bør bli obligatorisk fag i skolen
Psykisk helse i skoklen Veien til god psykisk helse er kunnskap og åpenhet. Psykisk helse bør bli et obligatorisk skolefag (2 timer pr. uke) i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. I grunnskolen pr. i dag har bl.a. fagene fysisk aktivitet, naturfag, mat og helse og samfunnsfag fast plass på timeplanen. Hvorfor står ikke faget psykisk helse på timeplanen da alle mennesker har en psykisk he...
2013-10-07
188 189 Bevar tilbudet på Nesoddtangen Gård
Bevar tilbudet på Nesoddtangen Gård! Nesoddtangen gård er en perle på mange måter. Gården ligger i naturskjønne og rolige omgivelser og har en lang og tradisjonsrik historie som strekker seg mange hundre år tilbake. I dag fungerer gården som dagsenter for psykisk helse, drevet av avdeling for psykisk helse i Nesodden kommune. Dette er et lavterskel tilbud for alle over 18 år, og ikke et behandling...
2016-10-26
186 186 Hadjik ut av facbook
Hajik ut av facbook . Å oppfordre til drap og samfunssfientlige holdninger skulle vere mere en nok til å bli slettet de facbook.  Når en samenligner med andre som kun yttrer sine politiske holdninger og blir utesteng så skulle det si sitt. Slik Hermansen gjorde og ble utestengt. Det er også intresangt isammenhengen å se hvor facbook adm står. om det er like behandling.   https://www.youtube.com/wa...
2016-01-10
182 18 431 Ja til veterinærvakt for kjæledyr
Mat- og landbruksdepartementet har trukket tilbake øremerkede midler til veterinærvakt for kjæledyr. Dette rammer syke kjæledyr i hele landet. Fra 1. juli avvikles offentlig dyrlegevakt for kjæledyr i Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og Østfold. Dette gjøres fordi Mat- og Landbruksdepartementet ved Sylvi Listhaug vil spare 2 mill. kroner på statsbudsjettet. Dagens ordning har eksistert sid...
2014-04-24
179 182 Bevar Fagerborg!
Bevar Fagerborg – en av byens vakre perler! Stopp høyhusutbygging på Fagerborg og sikre at vi kan beholde dette unike og vakre området til fellesskapets beste. En av Oslos store eiendomsutviklere, Aspelin og Ramn ønsker å få sette opp blokker på opptil seks etasjer rett ved siden av Fagerborg bevaringsområde på toppen av Norabakken ved Fagerborg kirke. Det er fornuftig at dette hjørnet utvikles t...
2016-07-02
179 179 Utvidelse av Akutten Studentkro (Lukket)
Studentsamfunnet i Førde har et sterkt ønske om å utvide Akutten studentkro. Per dags dato klarer vi bare å dekke 16% av studentmassen i Førde. En utvidelse av Akutten vil skape en større og sterkere studentarena. Vi har et ønske om å dekke 26% av våre studenter, på lik linje med Meieriet i Sogndal. En større dekningsgrad vil gagne studentene og Førde sin posisjon i de pågående fusjonsforhandlinge...
2016-04-15
178 178 Bevar Tyssedal Barneskole!! (Lukket)
Et viktlig ledd i nyvekst er, å også ta vare på det vi har. Og hva kan da være viktigere, enn å satse på barnas framtid i et lite samfunn? Gir nå en kort oppsummering, for å komme inn til kjernens essens for denne underskrifs kampanje. Rådmannen fremmet atter engang, et forslag om nedleggelse av Tyssedal barneskole, i skolebruksplanen. En endring i skolestrukturen, for å fremme sparing. Dette i...
2016-01-21
177 18 613 Bevar lokalsykehusene med akutt- og døgnfunksjon!
Stopp sniksentraliseringen av velferds Norge! Flere steder i vårt land er det nå store omorganiseringer i helseforetakene, det foreslås flere steder å fjerne viktige funksjoner hos de mindre sykehusene i distriktene. Noen steder skal det kuttes i det kirurgiske tilbudet, andre steder skal døgnfunksjonen og akuttmottaket legges ned. Lokalsykehusene strippes for innhold! Den tidligere Regjeringen sk...
2014-01-28
162 184 Vi krever åpenhet om varers reiseruter
Paris-avtalen har satt som mål å begrense klodens oppvarming til 2 grader celsius, helst 1,5 grader celsius, innen århundret er omme. Men, det ble ikke stilt krav om regulering av internasjonal transport med båt og fly. Dette er problematisk når mesteparten av varene vi forbruker har lange reiseruter, og forbruket stadig øker. En t-skjorte reiser ofte over 35000 km før den havner på lager i Norge,...
2016-11-10
161 161 Bevare Atrop Støtte og Ettervernsenter
Jeg kjenner at jeg bare må få ut noe gruff her nå! Jeg har som mange av vet vært nær pårørende til en rusmisbruker i mange år, og for de av dere som vet hvor fortvilende dette kan være så vil dere forstå min frustrasjon nå. I mange år har jeg vært medavhengig, og det har ikke bare vært enkelt for å si det mildt, jeg har "klart å holde fasaden" i mange herrens år, men på er tidspunkt så sier det st...
2016-10-27
157 158 Sikre finansiering av tjenesten Klara Klok
Klara Klok står i fare for nedleggelse. Krev at politikerne sikrer finansiering for tjenesten.   Klara Klok er en landsdekkende digital helsestasjon for ungdom og unge voksne. Nettsiden gir informasjon og veiledning om både psykisk og fysisk helse, noe som innebefatter temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet. Du kan selv sende inn spørsmål anonymt, eller lese andres spørsmål og...
2016-09-14
152 175 Norsk Antikk på Norsk tv på Norsk
Her skal vi samles for å vise tv Norge at vi ønsker å få et norsklaget antikk/snurrepiperi program på Norsk tv ......... Vi ønsker en helnorsk produksjon for og med Nordmenn . Ikke innkjøp fra andre land Vi har en flott kulturhistorie både av gammel og ny tid som vi skal være stolte av . Hjelp til med å spre denne gruppa på FB , blant dine venner og andre samlere ..... Alle skal med...
2016-08-31
148 149 Leve
LEVE Hordaland, Fylkeslaget i LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, vil med dette henstille til Bergen bystyre om å vedta en nullvisjon for selvmord. Etter vårt syn er det på tide at selvmord kommer på den politiske agendaen og blir behandlet som et problem som de folkevalgte kan arbeide med. En nullvisjon er selvfølgelig en utopi som vanskelig kan realiseres, men vi har tro på at en...
2016-09-09
147 147 Nei til skoleavslutning i skolens kantine
Elever og foresatte ved aust- lofoten videregående skole vil ikke ha skoleavslutningen i skolens kantine. Vi er lei av å undertrykkes av skolens ledelse. I uker og måneder har avgangselevene protestert mot en uhøytidelig avslutning på 13 års skolegang. For noen dager siden ble det ytterligere protester, da sjokkbeskjeden kom; Foreldre og foresatte får ikke delta på avsluttningen. Her skal vi stå,...
2016-06-03
146 146 BEVAR TROMSØMARKA VED TEMPLARHEIMEN
PROTESTLISTE - BEVAR TROMSØMARKA  Ved å kommentere i dette oppropet ønsker jeg å slutte meg til et krav til politikere i Tromsø om IKKE å bygge ned Templarheimen slik det foreliggende planforslaget til badelandet skisserer. Dette er en prosess som er kuppet i hastverk og uten forankring i høringer, berørte parter er ikke konsultert og betydelige friluftsinteresser satt til side. Inngrepet resulter...
2016-03-15
145 145 Stigmatisert av myndighetene/ Underskriftskampanje
Minst 152 jenter av somaliske bakgrunn er blitt undersøkt for kjønnslemlestelse de siste ti årene. Mange foreldre og uskyldige små jenter har måtte oppleve denne unødvendige og grufulle ildprøven. Foreldrene opplever denne undersøkelsen som psykologisk tortur for både dem og jentene. I følge tall NRK har hentet inn fra sykehusene er ingen av dem blitt kjønnslemlestet etter at de kom til Norge. Hve...
2016-08-26
144 144 Norge sponser ikkje pedofili.Stopp alle fly til Tyrkia idag
...
2016-08-15
143 143 bevar parken i Lervik
for oss som vil bevare planene om park i Lervik...
2016-02-17
142 280 Send asylsøkerne ut fra Norge
Signer hvis dere syns at nok er Nok.Nå må partiene begynne å tenke på landets egen befolkning å heller bruke statspengene våre på eldreomsorg,helse,skole,fattigdom,uføre m.v.Asylsøkerne må returneres ut fra Norge for dette har vi ikke råd til....
2015-10-30
142 142 BEVAR ÅROSMARKA !
Røyken kommune planlegger å ødelegge ytterligere 450 mål av et flott, populært og unikt natur- og rekreasjonsområde i Åros. Dette vil føre til: - at stien/veien opp til Smemyrhytta forsvinner. - at verdifulle natur- og turområder går tapt. - økt/ytterligere støy i boligområder og dagens turområder. - økt trafikkbelastning på veiene. Vi bor på ei halvøy, og det medfører at det faktisk er begrenset...
2016-06-10
141 326 Hjelp oss å bevare friarealet på Trones
  At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging. Som innbyggere i en innl...
2015-05-03
139 144 HPV-vaksine for gutter inn i barnevaksinasjonsprogrammet
Folkehelseinstituttet og Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten har ferdigstilt sine utredninger, og kommer med en klar anbefaling om at gutter på 12 år bør tilbys HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. Nå er det opp til helse- og omsorgsdepartementet å avgjøre hvorvidt dette skal skje. En innsigelse mot dette som er kommet fram i utredningene er a...
2016-10-10
137 565 NEI til nedleggelse av ambulansen i Hattfjelldal kommune
I forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset er det fremmet forslag om å legge ned ambulanseberedskapen i Hattfjelldal kommune. Høringsfristen gikk ut den 1. Oktober, og flere sentrale foreninger og organisasjoner har kommet med høringsuttalelser, i tillegg til Hattfjelldal kommune selv. Det nærmer seg en avgjørelse, og alle innspill er nå under systematisering hvorpå de der...
2015-12-10
136 866 Oppretthold bussruten 71E Bjørndal-Tollboden
Vi krever at busstilbudet 71E mellom Bjørndal og Tollboden opprettholdes som dagens tilbud; med morgen- og kveldsruter til og fra Tollboden i rushtid. Ruter må gå tilbake på sin avgjørelse om å endre tilbud til å være en ren matebuss til Ryen fra Bjørndal fra den 13. desember. Tilbudet med direktebuss til Oslo sentrum må beholdes frem til løsning med T-bane er tilbake til Mortensrud og da fortsett...
2015-12-08
135 135 La Zinaida få være i Norge sine siste år! (Lukket)
Min mormor, Zinaida Sokolova, er 88 år gammel krigsveteran.  På sine eldre dager endte hun med å ikke ha noen som ønsker å ta vare på henne i Russland. Huset hennes ble overtatt av barnebarnet som utsatte henne for enorm omsorgssvikt. Hennes pensjon ble tatt fra henne, hun satt ofte uten vann og ved i et falleferdig hus. Til tross for flere slag hun har hatt gjennom livet hadde hun ingen medisiner...
2016-02-14
134 142 Furpocalypse - Stopping Animal Skinning
                          In many countries, defenseless animals are being skinned alive for their fur. They are trapped and taken away from their environments. Abused and poorly treated. Tortured and beaten partly to death and left to die, if they are lucky. Then, skinned and thrown in a pile of left over animals. If they didn't die during or after the beating, they get to feel their skin ripped...
2016-03-08
134 142 Furpucalypse - Stopping Animal Skinning
In many countries, defenseless animals are being skinned alive for their fur. They are trapped and taken away from their environments. Abused and poorly treated. Tortured and beaten partly to death and left to die, if they are lucky. Then, skinned and thrown in a pile of left over animals. If they didn't die during or after the beating, they get to feel their skin ripped off and eventually die i...
2016-03-08
134 142 Furpocalypse - Stopping Animal Skinning
In many countries, defenseless animals are being skinned alive for their fur. They are trapped and taken away from their environments. Abused and poorly treated. Tortured and beaten partly to death and left to die, if they are lucky. Then, skinned and thrown in a pile of left over animals. If they didn't die during or after the beating, they get to feel their skin ripped off and eventually di...
2016-03-08
134 142 Furpocalypse - Stopping Animal Skinning
In many countries, defenseless animals are being skinned alive for their fur. They are trapped and taken away from their environments. Abused and poorly treated. Tortured and beaten partly to death and left to die, if they are lucky. Then, skinned and thrown in a pile of left over animals. If they didn't die during or after the beating, they get to feel their skin ripped off and eventually die i...
2016-03-08
134 142 Furpocalypse - Stopping Animal Skinning
In many countries, defenseless animals are being skinned alive for their fur. They are trapped and taken away from their environments. Abused and poorly treated. Tortured and beaten partly to death and left to die, if they are lucky. Then, skinned and thrown in a pile of left over animals. If they didn't die during or after the beating, they get to feel their skin ripped off and eventually die i...
2016-03-08
132 132 Lys i Storesvingen - NO !
Sidan Raunhildetunnelen vart opna, har Storesvingen vorte mørklagt for gåande og mjuke trafikantar. Rubbestadneset Grendautval (RGU) har teke dette opp med både Statens vegvesen og Bømlo kommune, utan resultat. Raunhildetunnelen kan brukast både av gåande og syklande, meiner Statens Vegvesen. Det er difor ikkje prioritert å utbetre gang- og sykkelvegen som går langs Storesvingen. Det er ikkje RGU...
2016-02-15
132 149 Nei til eiendomsskatt på private hjem på Askøy
  Dette oppropet trenger egentlig ikke noen beskrivelse! Tirsdag 22.11.2016 la den styrende posisjonen på Askøy frem sitt budsjett for de neste årene. Der har de utvidet eiendomsskatt fra å gjelde kun «verker og bruk» som de innførte i 2016, til å gjelde alle privatboliger på Askøy fra 2017. Dette betyr at du må betale skatt for å ha et hjem, dette uansett hvilken inntekt husstanden har. I første...
2016-11-25
Facebook