Mest populære underskriftskampanjer i 2018 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Norge må stoppe deportasjoner til Afghanistan!

Stopp deportasjoner til Afghanistan!   De aller færreste flyktninger fra Afghanistan får oppholdstillatelse i Norge til tross for at Afghanistan blir av FN regnet som et av verdens farligste land.  I 2016 ble 923 barn drept og 2589 ble såret. Det var en økning på drepte barn på 24%. Og sikkerhetssituasjon blir verre og verre. Antall bombeeksplosjoner øker, og Taliban kontrollerer store deler av Afghanistan. IS har også tatt større innpass i Afghanistan de siste årene. Norge mener at Kabul er

Laget: 2017-06-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1335 1279
2018 1 1

Nei til blokker på Kjonebråten/Søndre Borgen

Det lille jordet på ved Kjonebråten er bestemt utbygd. Utbygger legger opp til flere større blokker (se illustrasjon) med opp til 7 etasjer, med en utnyttelse på 50% flere enheter enn kommuneplanen tidligere har indikert. Dersom dette blir en realitet vil blokkene virke som en vegg på omkringliggende områder og bebyggelse. Forslaget bærer preg av å være basert på profitt og fortettnings-iver. Vi støtter en mer variert bebyggelse som rekkehus, to- og firemannsboliger. Dette for å realisere intens

Laget: 2017-06-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 181 179
2018 1 1

NEI til ståplasser på skolebussen!

Dette er et opprop for å fremheve dette med sikkerheten på våre barns skolebuss. Det er påbudt med bruk av seler i alle skolebusser, men det er likevel tillatt med ståplasser for barn i skolealder! Dette gir ingen mening!  Dersom en buss får en kraftig oppbremsing, eller virkelig har et uhell, vil disse små som står bli kastet rundt og i verste fall ut av vinduene på en buss. Hvor mange av de små overlever noe slikt? Eller "bare" hardt skadet inne i bussen... er dette virkelig noe vi ønsker for

Laget: 2016-02-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 24 23
2018 1 0

La selen i Liknes få leve

La selen i "Megahølen" i Liknes få leve! Selen lever i naturen og spiser fisk for å overleve. De som fisker i elva mener selen ikke har noe der å gjøre og vil avlive den!  Hvorfor skal avliving være løsningen med en gang dyr kommer i veien for oss mennesker? Hva med å flytte den?      Hvis du også ønsker at selen skal få leve håper vi du vil vise det ved å signere på denne kampanjen!   Fra Avisen Agder: Fra «Megahølen» og til elvemunningen kan man visst bare glemme å fiske. På den mest populære

Laget: 2017-08-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 751 726
2018 1 1

Redd Havnesjefen i Os fra å bli avlivet

Dette oppropet er laget i et forsøk på å omgjøre fellingsvedtaket på Knoppsvanen "Havnesjefen" i Os. Fellingsvedtaket er foreløpig utsatt til etter 23.juli i følge ba.no da Havnesjefen har barn . Vi er mange som ønsker en alternativ løsning for å redde Havnesjefen. Hjelp til ved å signere oppropet. 

Laget: 2017-07-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1579 1508
2018 1 1

JA TIL DYREPOLITI! DYREVERN UT AV MATTILSYNET.

  JA TIL DYREPOLITI.     Mange dyrevernere ønsker dyrepoliti. Mattilsynet er usikker på hva de ønsker.Siden Mattilsynet ble opprettet, har det kommet kritikk av etaten gang på gang i forbindelse med dyrevern. Lovverket som er gitt benyttes i liten grad. Mattilsynet sier at de ikke har for liten makt, de har den verktøykassa som de trenger. Hvorfor bruker de den ikke?? Tilsynskampanjer varsles på forhånd, slik at lovbrytere får tid å rydde opp i fred og ro før kontroll. Dette er meningsløst! Vår

Laget: 2013-09-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3540 3475
2018 1 1

Ja til flere syriske bosettingkvoter til Norge av asylleirer i nabolandene

الاحداث الأخيره في مخيمات اللجوء محزنه جدا و لا بد لنا كسوريين مقيمين في النرويج إيصال صوتنا إلى الحكومه النرويجيه و المنظمات الإنسانية  لعل و عسى ان نستطيع المساعده في شي يهون المعاناة على أخواننا و أخواننا السوريات في مخيمات اللجوء  هذه العريضة ستقدم إلى الحكومة النرويجية و الاحزاب و الهدف منها هو زيارة حصة النرويج من اللاجئين السوريين وهذا يعني اننا سنطلب من الحكومه النرويجية استقبال المزيد من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء و هذا يتطلب عدد كبير من التواقيع مننا كسوريين و يتوجب عل

Laget: 2017-07-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 70 68
2018 1 1

For et fargerikt Kristiansand

Noen mennesker gror fast. Noen byer likedan. Det er helt naturlig, og for mange en del av det å bli gammel. Allikevel er det sånn at verken mennesker eller byer kan la seg definere kun ut fra ett enkelt synspunkt. Noen mennesker drar på jordomseiling når de er godt over middagshøyden. Noen byer tør å utfordre det vedtatte ved å ta flere skritt inn i det nye årtusenet, og gjøre ting på en annen måte enn sånn det alltid har blitt gjort. For det er nemlig ikke et mål i seg selv. Å bevare for å beva

Laget: 2017-07-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 232 224
2018 1 1

Nei til fortetting med blokker i småhusbebyggelse

Høsten 2016 ble Gaupefaret 20 kjøpt opp av utbyggerselskapet Gaupefaret AS, med hensikt om å tjene penger ved å fortette. Utbygger planlegger å omregulere tomten slik at det kan bygges blokker midt i et naturskjønt område med småhusbebyggelse. Dersom utbygger får tillatelse til dette vil det sette en presedens for hele området, og det blir mye lettere for neste utbygger som ønsker å fortette småhusbebyggelsen på Grålum med blokker. Innspillet til reguleringsplan fra utbygger skal behandles polit

Laget: 2017-08-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 247 246
2018 1 1

Få ned fartsgrensen på RV 120 ved Augerød i Våler

Dette er et opprop som vil bli sendt Veivesenet i håp om å få satt ned fartsgrensen ved Augerød feltet i Våler. Det er nylig bygget ny flott vei med bussholdeplass og avkjøringsfelt. Men fartsgrensen er fremdeles 80. Mange holder nærmere 100. Her må mange barn, Voksene og dyr krysse veien daglig for å komme seg til bussholdeplassene eller hjemmet sitt. Og det med livet som innsats. Flere kjæledyr har allerede møtt døden her og det er bare et spørsmål om tid før det blir et barn eller noen som ik

Laget: 2017-04-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 91 91
2018 1 1

NEI til nedleggelse av ambulansen i Hattfjelldal kommune

I forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset er det fremmet forslag om å legge ned ambulanseberedskapen i Hattfjelldal kommune. Høringsfristen gikk ut den 1. Oktober, og flere sentrale foreninger og organisasjoner har kommet med høringsuttalelser, i tillegg til Hattfjelldal kommune selv. Det nærmer seg en avgjørelse, og alle innspill er nå under systematisering hvorpå de deretter vil legge retningslinjer for gjennomgang og revidering utført av helseforetakets ledelse. Admi

Laget: 2015-12-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 565 553
2018 1 1Facebook