SigneringerOpprop navnLaget
15 JA TIL MOSSESKILTET
Illustrasjon: John Smith ”Et godt omdømme er gull verdt. – Nøkkelen til godt omdømme ligger i å etablere gode relasjoner til omverdenen" hevder BI-forskerne Peggy S. Brønn og Øyvind Ihlen.   MOSS BLIR NORGES SVAR PÅ HOLLYWOOD - Hvilket omdømme og utrykk hadde Hollywood hatt, hadde det ikke vært for Hollywood-skiltet?  Hollywood-skiltet er blitt et viktig element og symbol for filmbyen, både f...
2016-01-29
83 Fjern Christine Meyer som sjef for SSB
Christine B. Meyer i Statistisk sentralbyrå (SSB)nekter å lage statistikk over hvilke folkegrupper som er mest representert på kriminalstatistikken i Norge. SSB utarbeidet slik statistikk sist i 2011 men nekter altså nå å lage ny statistikk. Begrunnelsen for dette er at de ikke har penger og kapasitet til å finne tallene. Dette til tross for at FRP har bestilt en slik rapport og tilbudt seg å beta...
2016-01-28
665 Bevar ambulansetjenesten på Lurøy/Rødøy innland! (Lukket)
Ta til fornuft! I utkast til ny ambulanseplan foreslås ambulansestasjonen på Lurøy/Rødøy Innland nedlagt og flyttet til Utskarpen. Dette medfører: • lengre responstid • dårligere kvalitet på tjenesten • et dårligere tilbud til lokalbefolkningen • dårligere pasientsikkerhet • dårligere beredskap En slik avgjørelse vil sette liv og helse i fare. Vi krever at ambulansestasjonen på Lurøy In...
2016-01-27
626 NTNU. Nytt fakultet for økonomi og ledelse.
Skriv under på dette oppropet om du ønsker et nytt fakultet for økonomi og ledelse ved nye NTNU.   Kort om saken: NTNU-styret skal 15. februar vedta ny fakultetsstruktur i forbindelse med fusjonen av NTNU, HiST, HiG og HiÅ.  Vi ønsker å samle økonomi- og ledelsesmiljøene (Handelshøyskolen i Trondheim, Institutt for samfunnsøkonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og økonomi-...
2016-01-25
528 Vi som ikke vil ha 18 årsgrense på festivalcamp!
Hei! I etterkant av ny informasjon om 18-årsgrense for å  bo på festivalcamp hos en av norges største festivalarrangører (Slottsfjellfestival) er det på tide med en underskriftskampanje til å få denne regelen til å snu. Dette gjør det ikke bare vanskelig for ungdom under 18 som har lyst til å se deres nasjonale og internasjonale favorittartister opptre, det gjør det også dyrt. I uprofesjonaliteten...
2016-01-25
10 Nei til fysisk stenging av Isfjordsvegen
Nei til til fysisk stenging av Isfjordsvegen.  Er enig om nei til gjennomkjøring. Blir helt feil om å stenge vegen  Vet om om flere som har skrevet under på denne kampanjen, som ikke er enige i fysisk stengning. Derfor blir denne kampanjen feil....
2016-01-24
76 Ja til folkeavstemning om kommunestrukturen i Oppdal
I prosjektplanen for kommunereformen i Oppdal er det ikke lagt opp til folkeavstemning om en eventuel sammenslåing med andre kommuner, om ikke prosjektplanen blir endret risikerer vi at Oppdal blir sammenslått med en eller flere kommuner uten at det blir gjennomført folkeavstemning. Oppdal Senterparti har vært klar på hele veien at skal Oppdal kommune sammenslås med en annen kommune så må en folke...
2016-01-22
178 Bevar Tyssedal Barneskole!! (Lukket)
Et viktlig ledd i nyvekst er, å også ta vare på det vi har. Og hva kan da være viktigere, enn å satse på barnas framtid i et lite samfunn? Gir nå en kort oppsummering, for å komme inn til kjernens essens for denne underskrifs kampanje. Rådmannen fremmet atter engang, et forslag om nedleggelse av Tyssedal barneskole, i skolebruksplanen. En endring i skolestrukturen, for å fremme sparing. Dette i...
2016-01-21
370 Vi ønsker streng merking av halalkjøtt umidelbart.
Vi er svært mange i Norge som ønsker å vite hva vi spiser og derfor har følt oss trygge om vi har handlet Norske kjøttprodukter. Nå viser det seg at Nortura sender mye mat ut på markedet uten å opplyse forbruker at dette inneholder Halalkjøtt. Som forbrukere forlanger vi at mattilsynet blir pålagt å sørge for at all mat som inneholder Halalkjøtt som sendes ut på markedet er tydelig merket at det e...
2016-01-20
94 Nei til nedbygging av matjord i Søgne
Verdens befolkning øker stadig, og FN har som mål at matproduksjonen skal økes med 70 prosent innen 2050. I Norge har vi et mål om å øke matproduksjonen med 20 prosent innen 2030. Det kan bli svært vanskelig å realisere når vi hver dag omdisponerer areal tilsvarende tre fotballbaner med matjord til andre formål. I Søgne har vi gjennom kommunale vedtak regulert områder med matjord til landbruksfor...
2016-01-17
5 235 STOP THE DEPORTATIONS OF REFUGEES TO RUSSIA - STOPP NORGES DEPORTASJON AV FLYKTNINGER TIL RUSSLAND
Refugees Welcome to the Arctic Pressemelding 17.januar, 2016 Refugees Welcome to the Arctic • Norge bryter menneskerettslige forpliktelser ved å sende ut asylsøkere til Russland uten individuell realitetsbehandling av søknader. • Hasteutsendelser av asylsøkere til Russland må stanses umiddelbart. • Det må være demokratisk innsyn i prosesser omkring vedtak og utsendelser. • Refugees Welcome to the...
2016-01-17
853 Stopp salget av Hauskvartalet
Vi som har signert dette oppropet ber bystyret i Oslo om å stoppe salget av Hauskvartalet.   Hauskvartalet i Oslo sentrum huser Bo og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel og Kulturhuset Hausmania . I tillegg er det to byggetomter og en bygård som står som et gjenmurt monument over mislykket byutvikling og boligpolitikk.   Bo og arbeidskollektivet startet som en boligokkupasjon i 1999 for å sette...
2016-01-16
453 Vegansk Veggie Patty på Subway til Norge!
I U.S.A. har de fått veganske alternativer for veggie patty på Subway. Nå vill vi ha det her i Norge også. Det har blitt sendt mail til Subway med forespørsel om dette tidligere å vi har fått i svar at det er ikke marked for dette. Subway vil vinne på å ha en vegansk veggie patty fordi vegetarianere kan spise vegansk men veganere kan ikke spise vegetarisk. Da er det flere som kan spise en vegan...
2016-01-15
2 096 Bevar internatskolene: Ja til momskompensasjon for internatdrift
Endringene av praksis for momskompensasjon for skoler med internatdrift truer internatskolenes stiling som et realistisk alernativ mange har tilgang til. For enkelte skoler kan endringene på langt sikt bety nedleggelse, for andre vil elevkostnandene gå kraftig opp. Underskrivere av dette oppropet ønsker at finansminister Siv Jensen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal ta ansvar og sørge...
2016-01-14
186 Hadjik ut av facbook
Hajik ut av facbook . Å oppfordre til drap og samfunssfientlige holdninger skulle vere mere en nok til å bli slettet de facbook.  Når en samenligner med andre som kun yttrer sine politiske holdninger og blir utesteng så skulle det si sitt. Slik Hermansen gjorde og ble utestengt. Det er også intresangt isammenhengen å se hvor facbook adm står. om det er like behandling.   https://www.youtube.com/wa...
2016-01-10
25 stopp krigsherjingene i Syria
I Madaya, Syria en okkupert by sulter nå ca 40 tusen mennesker. Hjelpesendinger har ikke blitt levert siden sept d.a. FN har nå fått tillatelse til å levere hjelpesendinger. Tiden er overmoden for å si nei til disse imoeralistiske herjingene. Dersom du vil være med å kreve at regjeringen viser ett ansvar og stopper sanksjoner og krigsdeltagelse i andre land, signer her. ...
2016-01-09
325 NY BEHANDLING AV PRIVATISERING AV ROSVEIEN I VÅLER (Lukket)
Kommunstyret i Våler har vedtatt at den 6 km lange Rosveien skal privatiseres!  Vedtaket medfører at oppsitterne nå får ansvar for vedlikehold og brøyting, samt at allmenheten ikke lenger, langs vei, får tilgang til vei til østre Vansjø.     Kommunestyretvedtaket er gjort på gale forutsetninger, idet det ikke var kjent at vedtaket ville medføre utestengelse for friluftslivet.     DNT Vansjø kreve...
2016-01-07
1 060 Nei til redusert avfallshenting frå VØR
Vi protesterer mot eit redusert hentetilbod frå Volda og Ørsta reinhaldsverk. Dei har halvert hentefrekvensen med krav om same pris for tenesta. Vi meiner det ikkje er rett at ein levrandør av ei teneste tek seg til rette slik, berre fordi ein er einrådande på marknaden. Bedrifta tener i utgangspunktet pengar på at vi gjer arbeidet heime og burde i større grad involvert kundane sine før ei omleggi...
2016-01-06
1 817 FlekkefjordSykehus
    Vi signerer på dette for å vise vår støtte til Flekkefjord Sykehus Akuttmottak. Vi ønsker ikke nedleggelse eller kutt! Vi tror liv vil gå tapt, dersom dette går gjennom. Vær så snill å hjelpe oss.      Dette angår alle som ferdes mellom Stavanger og Krisitansand. Enten det er med kjøretøy på E-39, med tog eller via sjøveien. Dette angår alle som besøker distriktet som turist, som besøkende, so...
2015-12-29
675 Nei til nedlegging av Kalvatræet skole
Kalvatræet skole er foreslått nedlagt i Skolebruksplan for Bergen 2016-2020, og skolebyråden ønsker å flytte våre elever til Eidsvåg Skole. Vi ønsker å beholde Kalvatræet Skole slik den er i dag, slik at barna våre i fremtiden kan gå til den trygge lille nærskolen vår. Skolen fungerer optimalt slik den er idag, og vi ønsker at de kommende generasjoner skal få ta del i den unike skolehverdagen og l...
2015-12-20
10 Europeiske Reiseforsikringssvindel
Hei. Jeg, og flere bekjente av meg føler oss ekstremt urettferdig behandlet av Euroepiske Reiseforsikring da, i følge deres vilkår utfyller vi krav på forsikringsutbetaling.  Allikevel, etter timer med utfylling av skjemaer og mail korrespondanse blir nektet å få igjen det vi har forsikret. Både personskade og eiendelsskade er inkludert hittils.  Jeg er overbevist om at vi ikke er alene. Alle der...
2015-12-16
111 La dem komme, la dem bli
Dette er en underskriftkampanje mot de nye instramningene i asylpolitikken. Regjeringen har blitt enige om et asylforlik som fratar flytkninger grunnleggende rettigheter og rettsikkerhet og gir økt mulighet for bruk arrestasjon og fengsling uten dom! Den viktigste lovendringen er omfattende. Den innebærer kort sagt flere utsendelser tilbake til såkalte "trygge tredjeland". Helt konkret sier den n...
2015-12-15
63 Støttekampanje mot bom på eksisterende veier på Jevnaker (IKKE for innbyggerne i Jevnaker)
Dette er en underskriftskampanje for de som ikke er stemmeberettigede i Jevnaker Kommune. Men som har tilknytning til stedet. Dette kan være at man er oppvokst på Jevnaker. Har familie på Jevnaker. Er fast bruker av tjenester levert i Jevnaker kommune etc etc. Ved å legge inn etterspurt personlig informasjon samtykker man i at de som er folkevalgte eller har påvirkningskraft i denne saken. Jobber...
2015-12-15
515 Nei til bom på eksisterende vei på Jevnaker ( Kun for innbyggere)
Dette er en underskriftskampanje for og av innbyggere i Jevnaker kommune. Ved å legge inn etterspurt personlig informasjon samtykker man i at de som er folkevalgte eller har påvirkningskraft i denne saken. Jobber for at det ikke bygges ny vei mellom Olum - Eggemoen hvis dette innebærer bom på eksisterende veier for å komme ut eller inn i Jevnaker kommune....
2015-12-15
689 MOT godsterminal i Hordnesskogen og på Unneland (Lukket)
Sammen står vi sterkere!!!   SAMMEN kan vi få politikerene  på bedre og fornuftigere tanker! Hverken Hordnesskogen eller Unneland er gode alternativer! SAMMEN kan vi kreve at jernbaneverket legge frem bedre og mer fornuftige alternativer som ikke berører så mange mennesker, og som ikke ( i så stor grad som disse to altenativene) gjør ubotelig skade på verneverdig natur og kulturlandskap!! mot gods...
2015-12-12
116 Vi vil at Våler kommune gjennomfører folkeavstemning
"Vi vil at Våler kommune fullfører forhandlinger om kommunesammenslåing og gjennomfører rådgivende folkeavstemning" Bakgrunn: 3. desember 2015 vedtok Sp og AP i Våler formannskap å stoppe den videreprosessen med forhandlinger og folkeavstemmingen. Saken skal tas opp i kommunestyre 17.desmeber 2015 for endelig avgjørelse. Krav: Vi ber om at Våler kommune gjennomfører forhandlinger med Mossere...
2015-12-12
956 Stopp nedleggelsen av Sameskolen for Midt-Norge!
Den 9. desember vedtok regjeringen å legge ned sameskolen for midt-Norge. En umistelig instutisjon med høy kompetanse, som ivaretar språk og kultur for en truet minoritetsgruppe. Sameskolen har gjennom en årrekke bygd seg opp nok kunnskap om språk og kultur, til å gi samiske barn og unge tilbake kulturen som en gang ble revet fra dem. Sameskolen må uten tvil bestå. Regjeringen begrunner nedleggin...
2015-12-11
74 La strippeklubben i Bergen, After Dark, beholde skjenkebevilgning
Ottar ønsker at strippeklubben i Bergen, After Dark, skal bli fratatt skjenkebevilgningen.  Signer om du mener de skal få beholde den! Del den også gjerne med alle du kjenner, slik at vi får fler signaturer....
2015-12-11
93 Nekt Donald Trump adgang til Norge
Hei Donald Frihet og likhet er sentrale deler av det Norske fellesskapet og vi anser deg for å være en motstander av disse prinsippene. Vi finner det hatet og spliden du fostrer motbydelig, og deg som en direkte trussel mot menneskeheten og verdensfreden. Ideene dine er ikke noe vi vil ha del i. Ettersom du selv er en forkjemper for ekstremt streng grensekontroll, regner vi med at du har forståels...
2015-12-11
565 NEI til nedleggelse av ambulansen i Hattfjelldal kommune
I forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset er det fremmet forslag om å legge ned ambulanseberedskapen i Hattfjelldal kommune. Høringsfristen gikk ut den 1. Oktober, og flere sentrale foreninger og organisasjoner har kommet med høringsuttalelser, i tillegg til Hattfjelldal kommune selv. Det nærmer seg en avgjørelse, og alle innspill er nå under systematisering hvorpå de der...
2015-12-10
866 Oppretthold bussruten 71E Bjørndal-Tollboden
Vi krever at busstilbudet 71E mellom Bjørndal og Tollboden opprettholdes som dagens tilbud; med morgen- og kveldsruter til og fra Tollboden i rushtid. Ruter må gå tilbake på sin avgjørelse om å endre tilbud til å være en ren matebuss til Ryen fra Bjørndal fra den 13. desember. Tilbudet med direktebuss til Oslo sentrum må beholdes frem til løsning med T-bane er tilbake til Mortensrud og da fortsett...
2015-12-08
4 967 Behald Akuttkirurgien i Volda!
Hjelp oss i kampen for å behalde akuttkirurgien ved Volda sjukehus! Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lagt fram forslag til Nasjonal helse- og sjukehusplan der Volda sjukehus i begge av dei to skisserte modellane vil miste kirurgisk akuttberedskap. Det betyr i så fall at det ikkje vil verte sjukehus med akuttkirurgi mellom Ålesund og Førde....
2015-12-08
219 Videregående Steinerskole til Hurum!
Kjære elever, foresatte og støttespillere!  Det arbeides målrettet og godt for å etablere en ny videregående steinerpedagogisk internatskole på Hurum fra høsten. Vi ønsker å bygge sten på sten, slik at det vi er med å skape, er en bærekraftig grønn virksomhet som mange vil ha glede av i årene som kommer. Vi vil snart lanserer innsamlings-dugnad, og håper så mange som mulig vil like, dele og donere...
2015-12-07
523 Bevar lokalmiljøet på Karlsrud
En utenbys utbygger ønsker å bygge ut eiendommene Raschs vei 38 – 40 og Radarveien 4 til et åtteetasjers nærings- og boligkompleks midt blant småhusbebyggelsen. Bygget som ønskes satt opp, skisseres som et bygg på over 30 meter, og vil utgjøre flere tusen kvadratmeter. Dette vil gjøre bygget høyere enn noen andre bygg mellom Karlsrud og Lambertseter i dag, høyere enn både Lambertseter senter og de...
2015-12-04
277 Rygge Kommune, stopp flyttingen fra Roth Boliger.
I Rygge Kommune i Østfold bor Silje Haulan Johansen (27) i en omsorgsbolig på sitte eget hjemsted, Larkollen. Silje har bodd i Larkollen i 25 år, og 10 av disse i sin nåværende bolig. Nå vil Rygge Kommune, etter gjennomgang av sine omsorgstjenester, flytte Silje og 5 andre beboere i boligen over i boliger som ikke lenger var gode nok for en annen gruppe beboere. Foreldrene til Silje vet at dette v...
2015-12-03
401 Slå ring om Heikleivveien avlastningsbolig!!
Hjelp oss å redde Heikleivveien avlastningsbolig!!! Noen politikere tror de kan spare 2 mill på å selge Heikleivveien og flytte noen brukere til SAMBA, de fleste til Einaren avlastning og de over 17 år til en ny avdeling som skal opprettes. Det skal også bygges på et tilbygg med 2 rom på Einaren. Heikleivveien er en liten og trygg bolig, med stabilt personale som har høy kompetanse i forhold til...
2015-12-02
88 Nei til asylmottak i Isfjorden
Her kan folk som er imot det planlagte asylmottaket i Isfjorden signere ...
2015-12-02
114 Støtt Berlevågingen
STØTT BERLEVÅGINGEN! SYNES DU MAGASINET BERLEVÅGINGEN ER ET POSITIVT OG VIKTIG INNSLAG FOR INNBYGGERNE, UTFLYTTEDE BERLEVÅGINGER OG ANDRE SOM ER INTERESSERT I PLASSEN VÅR?   BERLEVÅG KOMMUNE HAR AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE STØTTE TIL MAGASINET, NOE SOM VIL GJØRE DETVANSKELIG FOR REDAKTØR SVEIN-HARALD ROBERTSEN Å FORTSETTE SITT 24-ÅRIGE ARBEID FOR BLADET. HAN SIER SELV AT DET MEST SANNSYNLIG BETYR KRO...
2015-12-01
165 Kroken barnehages fremtid!
Denne underskriftskampanjen er på vegne av Kroken Barnehages nærmiljø, som krever umiddelbar igangsettelse av utredning for bedringstiltak av barnehagen. Dette som en reaksjon på rådmannens budsjettforslag der det er satt av 500.000,- til å starte "prosjektering" så sent som i 2019. Vi ønsker fokus på at modulbygget der hverdagen til våre barn utspiller seg skulle være en midlertidig nødløsning -...
2015-12-01
30 Vi vil beholde House-timen på Ringnes Park!
House-timen med Christina Langbach på SatsElixia Ringens park som har gått mandager 18.15 har for mange av oss vært ett av ukens høydepunkter, og vi synes derfor det er utrolig synd at SatsElixia ikke har tenkt å fortsette å ha house på timeplanen i 2016. Vi ønsker med denne underskriftskampanjen å vise at vi er mange som ønsker å beholde timen, fordi den representerer et unikt tilbud som ingen an...
2015-11-30
43 BEKYMRINGSMELDING: Er Fabian Stang egnet som fosterfar?
Er dere enig i at det er grunn til bekyrming for Fabian Stang som fosterforeldre- la oss sammen prøve å redde dette barnet fra hans og konas sannsynlige emosjonellt ustabile fosterhjem : send bekymringsmelding: send mail eller bekymringsskjema til bufdir og barnevernstjenesten i Oslo kommune: post@bufdir.no BEKYMRINGSMELDING ANG: FABIAN STANG SOM FOSTERFORELDER: Herved framsettes en offentlig og å...
2015-11-28
2 483 Nei til 10 % fraværsgrense i videregående skole
Nei til 10 % fraværsgrense i videregående skole! Den 16. mars 2014 ble det klart at det er flertall for å innføre maksgrense på 10 % fravær på videregående skole. Den vil innføres fra og med skoleåret 2016/17. Hva vil konsekvensene av et slikt systemskifte være for dem som allerede har problemer med å passe inn i systemet? De risikerer å aldri få fullført videregående skole. Stadig flere arbeidsta...
2015-11-26
205 Outlander til TV3!
Vi er mange fans i både Norge, Sverige og Danmark som ønsker den briljante og storslåtte tv-serien Outlander mer tilgjengelig for flere seere. Outlander er basert på bokserien med samme navn, skrevet av Diana Gabaldon. Bøkene er på bestselgerlistene over hele verden og har solgt over 25 millioner eksemplarer. Tv-serien er dessverre "gjemt bort" på kanaler som de færreste har. Dermed er serien en g...
2015-11-23
21 FRIGI NORGES UFO-FILER
    Gi en stemme for å frigi norske myndigheter sine innrapporterte UFO-filer. Det er på tide at vi som nasjon følger i fotsporene til andre land med mer åpenhet om UFO-fenomenet. Det er flere nasjoner (bl.a. Sverige og Danmark listet under), som har iverksatt prosessen med å frigi sine innrapporterte og hemmeligstemplede UFO-filer.     JA til mer åpenhet!   Takk for din stemme :)   Ps: Din signat...
2015-11-23
5 Vi som ønsker akuttmottak for flyktninger/asylsøkere på Lura
Det er planer om å lage et akuttmottak for 308 flyktninger/asylsøker i Prinsens vei 8 på Lura. For mer info, kontakt Sandnes Kommune De som ønsker å ha dette kan signere dette oppropet vise sin støtte for at det skal bli gjennomført....
2015-11-23
273 Opprop for søppelbøtter i klasserom!
På Sandnes videregående skole er det ikke søppelbøtter i klasserommene lenger, og dette ønsker vi å gjøre noe med. I dag er det rotete og ekkelt i klasserommene. Vi tror at søppelbøtter vil føre til et bedre læringsmiljø på skolen! Vær med å si ja til søppelbøtter i alle klasserom!...
2015-11-20
443 Nei til nedlegging av Buss 57 Carl Berner-Økern (Lukket)
Buss 57 fra Carl Berner til Økern betyr mye for mange som både bor og jobber oppe på Sinsen, Løren og Fjellhaug. Her bygges det flere og flere boliger, samt at Fjellhaug Internasjonale Høgskole med ca. 220 studenter og et studenthjem med ca. 100 studenter, samt NLMs hovedkontor benytter dette stoppet "Fjellhaug". Vi er bevisste på at det kommer en t-bane linje på Løren i 2016, men denne vil ikke d...
2015-11-19
74 Ja til folkeavstemning om kommune-sammenslåing i Songdalen kommune
I forbindelse med behandling av den videre prosess for utredning av hvilke kommuner Songdalen kommune eventuelt skal slå seg sammen med, ble det den 23-september vedtatt av det forrige kommunestyret i Songdalen at man ikke ville ha en folkeavstemning (med 14 mot 11 stemmer). I følge kommuneloven kan 2% av kommunens innbyggere kreve at kommunestyret skal behandle en sak. For Songdalen vil det derfo...
2015-11-18
37 Det politiske partiet Nord trenger signaturer
            Vi ønsker å ta initiativ til å etablere et fremtidsrettet, samt nytenkende politisk parti. Partiet er bl.a. for de som er fremtidsorientert og har sett seg lei av mye politisk snakk i en hyppig endrende situasjon, uten tilsvarende tegn til gjennomføringskraft. Nasjonalt og globalt står vi midt i en situasjon som er utfordrende på flere områder. Nå er det viktig å gjøre det riktig for...
2015-11-18
66 selskapssjokolade
Kjære Freia. Sendte dere en e-post nylig om gjeldende tema, men denne ble ikke besvart. Har nå bestemt meg for å gå drastisk til verks, da dette er en sak jeg brenner for.  Dette er nok ikke første gang dere hører om denne saken, men den gjelder altså deres allsidige sjokoladeprodukt "Selskapssjokolade" (eller som det står på innpakningen; selskaps sjokolade).   Ønsker med dette å fremme forslag...
2015-11-17
Facebook