SigneringerOpprop navnLaget
259 Støtt en offentlig utredning av ruspolitikken for et lovverk i tråd med menneskerettighetene og grunnlovens betingelser
Etter at verden i over 50 år har drevet en krig mot narkotika er det stadig mer som tyder på at denne tilnærmelsen har gjort vondt verre. Vi vet for eksempel i dag at det store flertall av fagfolk konkluderer med at kuren (narkotikaloven) er verre enn sykdommen (narkotikabruken). Sammenligninger med andre land, samt historisk utvikling, viser at kriminaliseringen ikke har hatt tiltenkt effekt på t...
2019-04-24
135 Trafikksikkerheten langs Lykkjavegen i Hemsedal
Gjennom flere år har det vært gjort forsøk på å sende inn innspill til kommunen og vegvesen om en økende bekymring rundt trafikksituasjonen langs Lykkjavegen, FV 231, for de myke trafikantene. Det er særlig den tettbebygde strekningen fra krysset på Ulsåk, der man tar av fra Riksvegen, og opp til «Mythekrysset» vi ønsker å sette fokus på.     Når vi nå inviterer alle innbyggere i Hemsedal til å sk...
2019-04-24
45 Gågate i Brønnøysund
Brønnøysund er en fantastisk kystby i hjerte av Sør-Helgeland. Byen har ikke gågate. En av få i Norge av byer i denne størrelsen. Vi har mulighet til å skape et aktivt og trivlig miljø i sentrum av byen. Mange uterestauranter , salgsboder , underholding , festivaler, benker og planter. Lekeplass for barn og konserter. Vi kan ha helårs gate svar ja eller nei eller sommersesong svar ja eller nei. Hv...
2019-04-23
464 Tåsen senter - nei til eksisterende planer om utbygging
Vi sier NEI til planforslaget til Norgesgruppen/Neptune eiendom samt Plan- og bygningsetaten sitt alternative forslag. Vi mener begge forslagene vil ødelegge Tåsen. Vi mener at bebyggelsen i vest må reduseres betydelig i omfang og at all ny bebyggelse øst for t-banen må stoppes til fordel for en styrket turvei/skolevei, uten forstyrrende biltrafikk....
2019-04-22
303 Er det riktig å slå sammen Tangen og Alværn ungdomsskole?- høringsinnspill til ny skolestruktur (Lukket)
Vi risikerer å miste Alværn ungdomsskole snart. Ja, det er flott at det er en gjennomgang av skolestrukturen vår da vi vet at flere av våre skoler trenger fornyelse, oppussing og vedlikehold. Det vi er bekymret for er at hele prosessen har gått for fort uten at de viktige faggruppene, nemlig dem som jobber med barn og unge har fått uttalt seg tilstrekkelig. Nedleggelse, sammenslåing og vesentlige...
2019-04-22
69 Skolekretsgrenser i Vestby
  Rådmannen har foreslått en endring i skolekretsgrenser i Vestby kommune. Dette forslaget skal behandles i skole-, oppvekst-, og kulturutvalget 25.april 2019. Forslaget om endring innebærer blant annet at Vestby skolekrets deles, og at det opprettes ny skolekrets i Vestby nord for elevene fra Randem, Høgda og sentrum (nord for jernbanen). Forslaget er at disse elevene flyttes til Bjørlien skole,...
2019-04-22
67 Tolga kommunestyre: Rykk tilbake til start! (Lukket)
Torsdag 25. april 2019 skal Tolga kommunestyre etter planen fatte endelig vedtak mht utbygging av skole, kulturhus og barnehage på Tolga. i den forbindelse skrev Gudny Hagen Bakken et slikt innlegg i Arbeidets Rett (med tillegg i Facebook, skrevet av Stein Dølmo): "Rykk tilbake til start... .........gjelder ikke rørosingene denne gangen. Nei da, jeg skal ikke blande meg borti eiendomsskatten i Rør...
2019-04-20
294 Høringssvar fra innbyggere i Finnøy, Kommuneplanen, arealdelen, Øyfast. Krav om å fjerne forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast og tap av hurtigbåttilbud ifm bygging av Øyfast.
Høringssvar fra innbyggere – Finnøy Kommune – Kommuneplan 2019-2029, Arealdelen – Øyfast.   Vi er samlet en god del innbyggere om dette høringssvaret og takker for at innbyggere får mulighet til å besvare denne høringen. Vi viser til arealdelen og planlegging av Øyfast. I forbindelse med finansiering av prosjektet ligger det en forutsetning om forlengelse av bompengeinnkreving i Finnfast, ferjeavl...
2019-04-20
277 Høringsinnspill til Ny skolestruktur på Nesodden (Lukket)
Høringsinnspill til Ny skolestruktur i Nesodden Kommune, saksnummer 19/1332 Det er bra at kommunen er opptatt av skole og utvikling da dette er en av kommunes viktigste oppgaver og et grunnleggende lovpålagt velferdsgode. I planen for ny skolestruktur åpnes det for sammenslåing, nedleggelse og bygging av storskoler. Planen foreslår utbygging av skogen på Tangenhøyden og Skokelfallsletta. Store tom...
2019-04-20
258 NEI til stenging av Firfisla Barnehage ved Den Norske Skolen Gran Canaria
  Firfisla barnehage eies og drives privat. De har i mange år leid skolens lokaler, men nå ønsker ikke skolen å forlenge kontrakten. Det er svært vanskelig for barnehagen å finne andre lokaler som passer og som kommunen godkjenner, og nå ser det ut som de må stenge. Dette er tragisk for brukergruppa som for det meste består av barn fra sårbare familier med helseproblemer. Det underlige i skolens a...
2019-04-18
Facebook