All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
SigneringerOpprop navnLaget
123 Stopp skytebanen på Lahaug
Vi ber politikere i Skedsmo kommune om å ikke tillate etablering av ny skytebane på Lahaug. En ny skytebane på Lahaug vil medføre støybelastning og konflikt i Gjelleråsmarka. Vi kan ikke godta at tur- og rekreasjonsområder skal bli påført belastningen en skytebane på Lahaug medfører. Et nytt anlegg for skyteaktiviteter må lokaliseres til et mindre presset område, som ikke belaster boligområder og...
2017-11-21
122 Minibank på Tretten. (Lukket)
Driver å prøve å få en minibank i bygda igjen, og slik det virker som for tiden så forventer jeg at store deler av bygdas befolkning underskriver dette :) Har kontaktet Nokas, og de trenger mest mulig respons fra både folk og bedrifter i bygda, for å overhode sette igang noe. Men de anbefalte oss å prøve, så da gjør vi det. Lykke til folkens.  ...
2016-10-25
122 Si NEI til E134 trasé Nord og motorvei gjennom Svartdal! (Lukket)
    SI NEI TIL MOTORVEI GJENNOM SVARTDAL!!! Statens Vegvesen har foreslått å legge ny trasé for E134 gjennom Hjartdal og Svartdal. For kulturlandskapet her - og for Telespinn, som lever i og av kulturlandskapet - vil det være helt ødeleggende! Vi risikerer at kulturlandskap og kulturminner med historie mange hundre år tilbake går tapt, og en sterkt trafikkert hovedvei inn i Svartdal kan føre til...
2016-12-13
122 Vi vil beholde organist Earling Nikolaisen! (Lukket)
Her kan du markere ditt ønske om å beholde Earling Nikolaisen som hele Lillesands organist!...
2018-01-05
121 Tjenestekontoret Grefsen = Trond Lillebergen (Lukket)
Ledelsen i Trikken ønsker å legge ned tjenestekontoret på Grefsen. Det betyr at Trond Lillebergen mister den jobben han har i dag. Minner om at Trond ble belønnet med HMS-prisen 9. desember 2013 nettopp for sin fremragende innsats som tjenesteoppsetter. I juryens begrunnelse heter det: «Det er god grunn til å anta at Tronds innsats er en av flere viktige årsaker til at de ansatte oppfatter Trik...
2014-01-05
121 Pål Andor Østvold Parti- TANNHELSE inn i egenandelsordningen, er første prioritet! (Lukket)
Hei, Vi trenger din underskrift for å starte nytt bedre parti, og valgloven sier at vi trenger: 500 individuelle underskrifter i et fylke for å starte et politisk parti, eller 5000 individuelle underskrifter fra hele landet for å starte politisk parti. Jeg er en Uavhengig politiker i Sandnes Kommune hvor jeg er valgt til bystyret for perioden 2015-2019. Vi er en rekke politikere som har vært og...
2015-10-29
121 Nei til blokker på Kjonebråten/Søndre Borgen
Det lille jordet på ved Kjonebråten er bestemt utbygd. Utbygger legger opp til flere større blokker (se illustrasjon) med opp til 7 etasjer, med en utnyttelse på 50% flere enheter enn kommuneplanen tidligere har indikert. Dersom dette blir en realitet vil blokkene virke som en vegg på omkringliggende områder og bebyggelse. Forslaget bærer preg av å være basert på profitt og fortettnings-iver. Vi s...
2017-06-15
121 Endring i kostnaden for barneidretten i Lørenskog. ( og forhåpentligvis overalt etterhvert ) .
Nå må vi bruke den stemmen vi har , og få kommunen til å gå inn med mer midler i Lørenskog fotball , og få LIF til å redusere kostnadene for barna.  At det skal koste 4000 bare i kontigent og avgifter for å spille på en utslitt fotballbane . Hvor trenerene er foreldre som stiller opp frivillig. Og hvor vi betaler for egne dommere , og cuper utenom må vi få en slutt på.  Mange barn har ikke mulighe...
2018-04-26
121 Offisiell klage mot USN
Er du en av de som valgte USN pga Aarhusmuligheten, eller en av de som mener USN-studenter skal få sikret den utdannelsen de ble lovet? Da er det viktig at du underskriver her!   Samtlige ved USN ble ved studiestart lovet plass ved Aarhus for å sikre en fullverdig master og juristutdannelse. Flere ganger har det vært besøk fra Århus der de har skrytt av ordningen i håp om å få folk til å søke. Kra...
2019-01-07
120 Rettferdighet i Re! (Lukket)
Krev at innbyggerne skal høres om kommunesammenslåing Krev at alle alternativer skal med, også alternativet Re aleine Etter at kommunestyret 30.3. vedtok å se bort fra folkeavstemmingsresultatet fra september 2015, og dessuten å si nei til en ny folkeavstemming, er det nå et sterkt behov for at den videre prosessen med kommunesammenslåing skal oppfattes som så demokratisk og rettferdig som mulig....
2016-04-17
119 Sosiallokale
ENGLISH VERSION BELOW Kjære medstudenter I motsetning til de andre store studielinjene ved NTNU har ikke vi på medisin en sosial møteplass som er tilknyttet vår linje. Dette ønsker vi å gjøre noe med og vi er allerede i gang med arbeidet om å skaffe til veie et sosiallokale for oss på Øya! Ønsket er å ha et lokale som kan fungere som en naturlig møteplass, på tvers av kull og linjer, hvor man...
2012-10-09
119 Vi vil ha tilbake party lys i Party Taxi Aalesund
Vi vil ha tilbake party lys i Party Taxi Aalesund da Vegvesenet trår på festbremsen - vil stoppe partytaxi i Ålesund Drosjesjåfør Frank Eiksund vil kjempe mot det han mener er trakassering og forskjellsbehandling. I 10 måneder har jeg, drosjesjåfør Frank Eiksund, kjørt feststemte folk til og fra utestedene i Ålesund i sin Party Taxi. Nå tråkker Ålesund Trafikkstasjon på festbremsen og nekter Part...
2015-11-01
119 Nei til eiendomsskatt i Ål
Nei til en usosial og unødvendig skatt. Bare negative ringvirkninger. Stopp heller sløsinga og fråtsinga på kommunehuset...
2016-09-11
119 Nei til økning av tungtransport langs Sundsvegen
Vi har gjennom kunngjøringen i fra Fylkesmannen i Rogaland (Haugesunds Avis, 26. juni `18) blitt gjort oppmerksom på at Nordscrap Karmøy AS ønsker å doble mottak av skrapstål og skrapmetaller. Øke mengde lagret avfall fra 2000 til 5000, samt lagring av batteri og transformatorolje. Dette vil garantert øke trafikken på en allerede overtrafikkert vei, veien er på ingen måte dimensjonert til nåværend...
2018-08-06
119 Redd Rollespill ved Ungdommens Hus Elverum!
Hva er rollespill? Rollespill er spill hvor deltakere spiller fiksjonelle karakterer som de har laget selv. Gjennom disse «rollene» spiller spillerne ut karakterenes motiver, bakgrunner og egenskaper. Hele Rollespillet tar plass i spillernes og spillederens fantasi. De fleste rollespill (inkludert de vi spiller på huset) tar plass i en fantasiverden som spillederen (personen som organiserer og led...
2018-08-19
118 DE TI BUD- Flere enn ti foreldre?
 Kjære Rektor ved Øyslebø oppvekstsenter.  Vi er en gjeng med foreldre som er mer enn observant på at vi bor i «bibelbeltet» som det ofte kalles i denne landsdelen. Det har liksom noe med kulturen å gjøre, kanskje blitt en del av oss. Så enhver tilknytning på hva som har vært i tiden og om å leve i nuet, og å bære barna våre inn i fremtiden, så kan det ofte være fint å kunne ha motiver og bilder...
2014-08-20
118 Nei til salting av Fv17
Underskriftskampanje mot salting av vår fine serverdighet Fv17 - og unngå skitne veier, omgivelser og biler; bevare naturen langs veien, spare asfalt og spyleveske, slippe holke og sørpe på sideveier osv osv....
2014-11-18
118 NEI TIL MASSEDEPONI I HERADSBYGDA.
Det er planlagt massedeponi i Heradsbygda, tilkjørt blant annet fra Oslo. Dette innebærer: Veien mellom Oppen Gård og «Danseplassen» skal stenges, og hele området (tilsvarende ca 33 fotballbaner) blir sperret av. Det skal opprettes ny vei rundt / på utsiden av deponiområdet for turgåere. Det snakkes også om et massedeponi i nedre del av Heradsbygda, med innkjøring nedenfor Ramsrud byggefelt. På be...
2018-02-03
118 Etablering av Målselvpartiet
  Verdigrunnlag for partiet: Målselvpartiets verdigrunnlag er basert på at innbyggerne i Målselv er kommunens viktigste ressurs. Det innebærer at de gode ideene i forhold til kommunal drift, kommer fra innbyggerne. Derfor skal kommunale prioriteringer basere seg på innbyggernes velferdsbehov, dette innenfor ansvarlige økonomiske rammer.   Noen av de viktigste sakene for oss er: Akseptabelt nivå p...
2018-10-11
117 Støttesak: La Santiago få bli værende.
Santiago Arrieta-Sebastiani kom til Norge sommeren 2013, etter å ha blitt kjent med en norsk bibelskoleklasse som var på tur i Peru. Han var med på opplegget gjennom hele turen, der han blant annet var instruktør for elevene innen styrketrening. Han fikk tilbud om å komme til Norge, der det først var regnet som ferie. Han fant seg til rette, og har fått tilbud om jobb hos ett treningsstudio, grunn...
2013-10-17
117 Vi ønsker å bevare Tripp-trapp åpen barnehage Nøtterøy
Tripp-trapp åpen barnehage Nøtterøy har fått vedtak om reduksjon i tilskudd for 2019. Kommunen har varslet at de vil redusere tilskuddet basert på en utregningsmåte som ikke tar hensyn til barnehagens form. Dette tilsvarer ca 25% reduksjon i tilskudd fra og med januar 2019. Reduksjon i tilskuddet er betydelig i forhold til barnehagens drift, og vil medføre en sterk reduksjon i bemanning, da dette...
2018-10-25
116 Vi vil at Våler kommune gjennomfører folkeavstemning
"Vi vil at Våler kommune fullfører forhandlinger om kommunesammenslåing og gjennomfører rådgivende folkeavstemning" Bakgrunn: 3. desember 2015 vedtok Sp og AP i Våler formannskap å stoppe den videreprosessen med forhandlinger og folkeavstemmingen. Saken skal tas opp i kommunestyre 17.desmeber 2015 for endelig avgjørelse. Krav: Vi ber om at Våler kommune gjennomfører forhandlinger med Mossere...
2015-12-12
116 Det kreves at det utarbeides en helhetlig og gjennomtenkt byplan for Farsund sentrum
Det kreves at det utarbeides en helhetlig og gjennomtenkt byplan for Farsund sentrum før Farøy brygge og andre private sentrumsnære prosjekter av en slik størrelse behandles politisk og gjennomføres. ...
2018-03-24
116 Støtt opp ny brygge på Nordre Sandøy. Vi ønsker ikke at Makø skal bli eneste brygge på øya.
OMGJØRING AV VEDTAK OM Å TA PROSJEKT FOR NY FERGEKAI PÅ NORDRE SANDØY UT AV KOMMUNE PLANENS AREALDEL 2018 - 2030BAGRUNN Hvaler fergene har i alle år hatt fast anløp til kai på Nordre Sandøy mot Gravningsund. Hovedmengden av fritidsboliger ligger med adkomst til denne kaien. Bare en mindre del av eiendommene ligger med adkomst til kaien på Makø. Avstanden mellom de to kaiene er ca. 3 km. Kaien til...
2018-07-24
115 Ikke legg ned Alsgård Helsestasjon!
Torsdag 12. desember skal det avgjøres i bystyret om Alsgård Helsestasjon skal bevares eller legges ned. Det er uhørt at det faktisk er en sak i det hele tatt! For oss med små barn som bor i Bodøsjøen, Alstad, Grønnåsen og Stille Dal er det helt fantastisk med gangavstand til helsestasjonen. Alstad Helsestasjon har fantastisk god service, og svært dyktige jordmødre og helsesøstre. Kort vei og lav...
2013-12-10
114 Støtt Berlevågingen
STØTT BERLEVÅGINGEN! SYNES DU MAGASINET BERLEVÅGINGEN ER ET POSITIVT OG VIKTIG INNSLAG FOR INNBYGGERNE, UTFLYTTEDE BERLEVÅGINGER OG ANDRE SOM ER INTERESSERT I PLASSEN VÅR?   BERLEVÅG KOMMUNE HAR AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE STØTTE TIL MAGASINET, NOE SOM VIL GJØRE DETVANSKELIG FOR REDAKTØR SVEIN-HARALD ROBERTSEN Å FORTSETTE SITT 24-ÅRIGE ARBEID FOR BLADET. HAN SIER SELV AT DET MEST SANNSYNLIG BETYR KRO...
2015-12-01
114 Ingen blokker i ratvika!!
Bakgrunnen for denne underskrifts kampanjen er møte mellom beboere og Hofseth utvikling  /nordplan og kommunen angående utbygging av " prinsen" i informasjonsbrevet ble det forespeilet at utbygger jobber med flere typer av bygg blant annet punkthus som i realiteten er 5 etasjers blokker som kommer til å ødelegge et område som i all hovedsak av eneboliger og 4 mannsboliger. Men det fremkommer i ref...
2018-02-07
114 Nei til nedlegging av Fiksdal skule!
Enda ein gong er skulen vår trua med nedlegging. Vi treng all den støtte vi kan få og håpar at alle kan ta seg tid til å signere her for å vise sin motstand. ...
2018-10-25
114 Vi ønsker å behalde 1. - 7. trinn på Tornes skule
Kommunestyret i Fræna vedtok 08.11.2018 å flytte 5. - 7. klasse ved Tornes skule til ein ny storskule ved Haukås og behalde 1. - 4. klasse på Tornes. Dette strid mot fleire av planane til kommunen (intensjonsavtalen, kommuneplan, kvalitetsplan for frænaskulen 2017-2020) samt fleire lovverk (Barnekonvensjonen, folkehelseloven). Innbyggjarane meiner dette vedtaket har særs uheldige helsekonsekvensar...
2018-12-03
113 Nei, til nedleggelse av Internasjonale studier ved HiL
På mandag 20 oktober fikk vi som studenter ved internasjonale studier med historie ved høgskolen i Lillehammer vite at videreføring av studiet vårt skal tas opp i høgskolestyret førstkommende tirsdag.  Vi som studenter har ikke fått muligheten til å komme med våre meninger og dette er noe vi vil gjøre noe med i løpet av uken. Vi har startet en underskriftskampanje på skolen der vi får flest mulig...
2014-10-22
113 Mot NY INDRE KORRIDOR Moi-Bue (Lukket)
Foto: Gunnar Skjærpe   Nei til alternativ 7 og 8! Ny indre korridor mellom Bue og Moi, også kalt alternativ 7 og 8 i dokument frå Vegvesenet, er eit anonymt forslag som ser ut til å ha ha kome inn etter at utsilingsrapporten for dei andre alternativa var skriven. Me meiner at dette er eit dårleg alternativ i forhold til indre korridor: Ny indre korridor deler Lund kommune i to gjennom Drangsdalen...
2017-10-30
112 Bruvik skule
...
2015-09-23
111 La dem komme, la dem bli
Dette er en underskriftkampanje mot de nye instramningene i asylpolitikken. Regjeringen har blitt enige om et asylforlik som fratar flytkninger grunnleggende rettigheter og rettsikkerhet og gir økt mulighet for bruk arrestasjon og fengsling uten dom! Den viktigste lovendringen er omfattende. Den innebærer kort sagt flere utsendelser tilbake til såkalte "trygge tredjeland". Helt konkret sier den n...
2015-12-15
111 Nei til nedleggelse av Langholen skolegård (Lukket)
Indre Østfold har hatt hatt ett tilbud til barn som av en eller annen grunn faller utenfor en teoretisk hverdag som standard skole representerer. Denne skolen, Langholen i Trøgstad kommune, er nå vedtatt nedlagt. Skolen har hatt et interkommunalt samarbeid, men da foreldre ikke blir opplyst om tilbudet, har skolen hatt spesielt få elever siste år. Et tilbud til disse elevene SKAL etter loven finne...
2016-03-07
111 Forbud mot vingeklipp av papegøyer i Norge
Hei jeg som skriver å som vil ha igjennom lov endring på vingeklipp av papegøyer i Norge er papegøye mamma til 5 stk flotte pipper  alle kan å fly å det skal de få fortsette med  jeg brenner veldig for st det må bli slutt på at det er så lettvint å ta med seg papegøyen til dyrlegen å vingeklippe de  dyrlegene vet eksakt hvor stor fare det er for psykisk å fysisk stress , lidelser , feil klipp å sy...
2016-08-04
110 Bevar kolonihagene i Oslo
Bevar kolonihagene i Oslo - byens grønne lunger! Økonomiprofessor Erling Røed Larsen mener kolonihagene burde jevnes med jorden og erstattes av boligblokker for å hjelpe til på boligmangelen, les mer i Aftenpostens innlegg. Mange av kolonihagene i Oslo er over 100 år, og er å betrakte som kulturminner iflg. Byantikvarens Gule liste, samt rekarasjonsområde for byens befolkning. Fakta om kolonihagen...
2013-05-06
110 Ja til en gang-og sykkelvei fra Trones
Trones er en idyllisk perle i Verdal. Mange bruker området, vi har golfbane og flere prosjekter er på gang. Vi har en farlig veistrekning fra Trones. Vi ønsker at barn, unge og andre skal få ferdes trygt langs veien. Flere kan da sykle tryggere til skolen. En dag skjer det en ulykke her. Vi mener det er på høy tid med en gang-og sykkelvei. Alle barna i Verdal har krav på en trygg vei-også barna...
2014-07-08
110 Nei til kollektivtrasé Skredderåsen - Grindvold!
Med dette ønsker vi å protestere mot den planlagte kollektivtraséen som er tegnet inn gjennom Skredderåsen borettslag via gangvei gjennom Trolldalen mot Grindvold. En slik vei vil ha store konsekvenser for spesielt barna i området som i dag har trygge gangveier til Åvangen skole. Dessuten vil en slik vei muligens ødelegge en stor parkeringsplass og definitivt øke støynivå ved mange av rekkehusene...
2015-01-14
110 STOPP GRAVINGA – nei til rasering av strandperle i Hareid sentrum!
Ei næringsverksemd i Hareid har byrja å grave ut sanden frå sandstranda i Hareid sentrum. Stopp gravinga og raseringa av siste rest av den vidgjetne Hareidssanden, som no vil forsvinne. I 2007 fekk næringsverksemda tillating frå Hareid kommunestyre til å bygge ut industrieigedommen sin i Hareid sentrum, ved Mylna industriområde. Kommunestyret tok då atterhald om at det vart regulert ei buffersone...
2015-05-25
110 La Handelshøyskolen på NMBU leve
Etter Colbjørnutvalget sin rapport har ledelsen ved NMBU foreslått tre modeller til ny administrasjon ved NMBU. I ingen av disse forslagene får Handelshøyskolen være slik den er idag, på tross av at Handelshøyskolen ble lovprist av Colbjørnsenutvalget, til etterfølgelse for de andre instituttene. Dette mener et stort flertall av både de ansatte og studentene i Studentrådet er en politikk som ledel...
2016-04-06
110 Nei til den planlagte massive utbyggingen av Alfheim stadion
Dersom du er enig i dette oppropet, ber vi om at du signerer og gjerne også deler kampanjen videre til andre. På forhånd takk! I tillegg til underskriftene som registreres via denne nettsiden, så er det også samlet inn 156 underskifter på papir. Vi som underskriver denne protesten, ber politikerne i Tromsø kommune høre våre synspunkt og ta merknadene mot den planlagte massive utbyggingen av Alfhe...
2018-09-16
109 Redd 26 hunder fra Mattilsynets masakre (Lukket)
Mattilsynet har vært å hentet ut 26 hunder fra vår hundegård med makt.Samtlige hunder var friske og sunne.Vi hadde folk somville ta imot hunder,men ingen av de som ville ha hund fra oss ville Mattilsynet godta.Nå påstår Mattilsynet at de 26 hundene er syke for å slippe omplassering.Det er en kjent sak at Mattilsynet ikke har mulighet og tid til å drive med omplassering.Derfor er vi bekymret for at...
2014-01-14
109 Høringsuttalelse Kåja kraftverk , Gudbrandsdalslågen ved Vinstra (Lukket)
Frist 15.03.2014 Gudbrandsdalslågen med sine sidevassdrag er under stort press fra en rekke nye  vannkraftutbygginger og andre inngrep. Ikke alle fiskere og friluftinteresserte er samlet i noen forening/organisasjon og det er slik att ett slik inngrep også berører tilreisende turister,og de er ofte ikke representert i viktige høringsuttalelser.Vi har nok vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen m/sideel...
2014-03-08
109 Folkeavstemming
Signer dette hvis du vil ha folkeavstemming om kommunesammenslåing i Vikna...
2016-05-14
109 La Aubeberget barnehage bygg Malthaug leve!
  ”En barnehage stor nok for alle, og liten nok til å se den enkelte!”    Rådmannen har foreslått nedleggelse av barnehagen vår, Aubeberget barnehage bygg Malthaug. Vi stiller oss uforstående til forslaget, og ønsker med dette å protestere.    FORELDREUNDERSØKELSEN: Vi vil bl.a. legge til grunn foreldreundersøkelsen, hvor vår barnehage scorer blant de beste i Stavanger. Hva er hensikten med den år...
2016-12-01
109 Bevar Oslo's "sjel" og velfungerende bystruktur.Stopp raseringen!
Bevar Oslo ! Oslo sin Byutviklingsplan forankres i feilaktige påstander om en befolkningsframskriving på 200.000 nye Oslo-borgere frem mot 2040! Når SSB tar utgangspunkt i at de siste 5 års innvandring skal fortsette frem til 2040 er vi på ville veier og viser mangel på politisk styring og er åpenbart et vikarierende argument til fortetting og rasering av Oslo. Eiendomsretten over egen bolig og re...
2017-07-05
109 FIRST PRICE: Fjern animalsk fargestoff(E120) fra produktet snacks med baconsmak!
Underskriftkampanjens mål er å få First Price til å fjerne et unødvendig fargestoff (E120/karmin) fra sitt produkt Snacks med baconsmak, da dette er animalsk og hindrer enkelte vegetarianere og alle veganere å kjøpe det. Ved å fjerne E120 vil First Price få flere kunder som da vil ønske å kjøpe produktet. Signer oppropet i solidaritet med veganere som savner baconsnacks!...
2017-11-08
109 Hjelp oss å bevare Valby barnehage
Hjelp oss å bevare barnehagen vår!  Rådmannen i Larvik kommune foreslår å legge ned Valby barnehage i august 2020. Valby er en liten, oversiktlig og trygg barnehage med en stabil personalgruppe. Både Valby og Guriskogen er boligfelter som er i ett generasjonsskifte og det flytter jevnlig til nye småbarnsfamilier. ØP skriver i dag at barnehagene Valby, Guriskogen og Bisjord FUS er fulle. Så at det...
2018-10-09
108 Informasjon og beredskap ved en evt tsunami
Du oppfordres til å lese dette brevet, underskrive oppropet og dele linken med dine kontakter. Et lignende brev ble i begynnelsen av mai sendt til Statsministerens kontor, uten respons. Samme brev ble igjen sendt til Statsministeren 29/9-13, med beskjed om at brevet nedenfor vil bli sendt til landets ordførere 10/10. Brevet ble sendt den 12. oktober. Det er fortsatt mulig å signere.   Til alle lan...
2013-10-02
108 Null Selvmord!
Norge mister over 500 mennesker i selvmord hvert år. Selvmord tar dermed mer en dobbelt så mange liv som trafikken. Blant unge mellom 15-25 år, utgjør selvmord en uakseptabelt høy andel av dødsfall (ca 25 %). Ringvirkningene av et selvmord gir betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser. Selvmord kan forebygges og antall selvmord kan reduseres. Regjeringen har ikke hatt en handlingsplan...
2014-01-22
Facebook