Sist signerte opprop

Traffikstøy fra E-18 på Grååsen og Vollene

Siden traséen for ny E-18 gjennom Spydeberg ble diskutert har saken vært på planen for Grååsens beboere. Senere har Vollene blitt bygd ut og støyen har også der meldt seg mer og mer gjeldende. Opprinnelig var veien planlagt lenger sør, men krøp seg lengre nord.Nå i 2019 har Vollene på planen flere boliger mot veien og støy er tema. Målingene her har vært høyere enn på Grååsen og mindre avhengig av vindretning. Det er gjort mangelfulle desibel-målinger på Grååsen og mange møter og diskusjoner med

Laget: 2019-09-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 29 29

Nei til delvis hijab/turban-forbud på passfoto

RF er en kampanje som står for religionsfrihet, og består av et samarbeid mellom frivillige individer og organisasjoner som ønsker å ivareta enhver av de demokratiske rettighetene (med særlig fokus på religionsfrihet og ytringsfrihet) for enhver norsk borger, uavhengig av religion, etnisitet og bakgrunn.  Den 01.09.2014 tiltrådte de nye reglene for passfoto, der blant annet det ble påkrevd at ørene skal være synlige, grunnet identifisering.  Disse nye reglene strider med de flere av de mest fund

Laget: 2015-02-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2875 2729

Vi vil bevare Sandnessjøen Sykehus!!

Signer for Å støtte sykehuset i Sandnessjøen.    

Laget: 2018-12-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1737 1695

Stans dronekrigen og de norske bidragene

I dag bomber USA, Israel og Storbritannia med droner i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia og Palestina. Ofrene i dagens dronekrig er ofte terrormistenkte og drepes før de får forklart seg. Alt for mange uskyldige er blitt drept i dronekrigen, også barn. Droner gjør det enklere for politikerne våre å gå til krig, da de ikke risikerer egne landsmenn. Dronene opererer i juridiske gråsoner som i mindre grad gjør politikerne ansvarlige for drap. Avstanden mellom overgriper og offer gjør det også

Laget: 2013-08-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 570 550

Nei, til nytt traséforslag Tuverud-Huseby RV23/E134

Det nye traséforslaget Statens Vegvesen har utarbeidet etter pålegg fra Samferdselsdepartementet kan ikke betegnes som annet enn en katastrofe for Grønne Lier. Utslaget til tunnelen skulle ligge rett nord for krysset Linnesbakken/Tuverduveien med rett passasje videre mot Lierelva og Huseby Gård før den kobles på E18 på Kjellstad. Dersom dette forslaget skal tas med vil ny vei forsinkes ytterligere, og det er vi som bor i området som blir taperne. Dette forslaget vil og være totalt ødeleggende fo

Laget: 2018-11-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 287 284

Cursa aeriana directa Bergen-Bucuresti (Underskriftskampanje for direktefly Bergen – Bucuresti )

Basert på mange Rumenske borgere i Hordaland og Rogaland er vi blitt oppfordret fra en flyselskap om å lage en underskriftskampanje på å sette opp direktefly på denne ruten. Dersom det er nok underskrifter vil flyselskapen vurdere å sette opp en direkterute. For oss som forbrukere vil dette gi oss en stor besparelse i både tid og penger.   Vennligst logg inn ved å fylle ut detaljer om ditt navn, e-postadresse (evt telefon), din adresse og bruk av sosiale medier (Facebook, Twitter, personlige blo

Laget: 2017-10-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 348 303

Bevar Fysak Styrke i Aurskog-Høland

Lavterskeltilbudet Fysak har i mange år gitt Aurskog-Hølands innbyggere mulighet til å delta på trening og andre aktiviteter kostnadsfritt i et trygt miljø. I juni 2018 valgte administrasjonen å legge ned styrketreningsdelen av tilbudet fra 1. september 2018. Årsaken var økonomi, da kommunen ikke lenger mottok støtte fra fylkeskommunen for å opprettholde tilbudet, samt at fysioterapeuten som var tilknyttet styrketreningen måtte frigjøre tiden som ble brukt på Fysak til andre, mer prioriterte opp

Laget: 2018-10-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 42 42

For oss som vil ha Øyrane Pizzeria videre på Øyrane Torg

Vi ønsker at Øyrane Pizzaria skal fortsette å være en del av tilbudet på Øyrane Torg.  I over 22 år har de vært trofast mot kunder og nå er det på tide at vi som kunder viser at vi bryr oss. Signer og del kampanjen om du er enig 

Laget: 2019-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 606 605

EMT. No uséis este gesto a los pasajeros asiáticos.

Todos los conductores de autobús de la EMT usan un gesto moviéndose el dedo índice para negación. Dicho gesto es común en España. Pero, soy asiático, en Asia, este gesto es provocativo y descortés. En Asia, usamos el gesto moviéndonos toda la palma para negación. Por eso, yo digo seriamente que los conductores, no usen el gesto moviéndose el dedo índice a los pasajeros asiáticos. Los asiáticos os respetamos a vosotros, e igualmente, respetadnos.

Laget: 2019-12-18

Tidsperiode Alle land China
All tid 26 17

Vi krever at bystyret behandler planene om et motorsenter i tråd med lovverket, ved rullering av kommuneplanen etter valget.

BEVAR NORDBØMARKA! NEI TIL HURTIGREGULERING TIL MOTORSPORT! Lillesand Motorsportsenter AS vil bygge Norges største motosportsenter i den mest urørte skogen mellom Lillesand og Birkenes. Nå vil de ha støtte til hurtigregulere området fra LNF-område til næringsområde, i stedet for å følge rådmannens forslag om å ta det ved neste rullering av kommunplanen. FB-side  Filmer: Velkommen til Nordbømarka  Hva er visjonen til Motorsportsenteret?  "Rådmannen mener at et motorsportsenter som berører store o

Laget: 2019-02-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 376 373

La Viggo Kristiansen få sak prøvd på ny for ny domstol

Gjenopptakelse av saken til Viggo Kristiansen, slik at nye beviser kan legges frem. Reopening of VK trial så it will be fair and maybe be free of all charges.  VIGGO I RETTEN 

Laget: 2016-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 13Facebook