Mest populære underskriftskampanjer dette året

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til Særbol-mottak i Nannestad

Jeg ønsker med dette og samle inn underskrifter av de som ikke ønsker et Særbol-mottak i Nannestad. Disse vil bli videreformidlet til de ansvarlige for særbol-mottaket i Nannestad i håp om at dem vil revurdere denne avgjørelsen. Vi må stå sammen slik at vi fortsatt vil ha et trygt lokalsamfunn hvor voksne og barn kan leve og vokse opp uten beskymringer for å bli berørt av truende og utagerende asylsøkere. Særbol står for særskilte bo- og omsorgsløsninger, og er UDIs botilbud for asylsøkere med s

Laget: 2019-04-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 193 189
2019 193 189

Støtt Norsk cøliakiforening i kampen om grunnstønaden

Bli med og støtt Norsk cøliakiforening i at grunnstønaden ikke skal kuttes på feil grunnlag! Staten mener at cøliakere skal klare seg på 20 brødskiver i uka.   – Det er med stor skuffelse vi ser at regjeringens forslag til statsbudsjett reduserer grunnstønaden for fordyrende kosthold fra kr 1999,- til kr 686,- per måned. Dette baseres på en SIFO-rapport som dessverre inneholder flere feil og mangler, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening (NCF).  I SIFO-rapporten presisere

Laget: 2018-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 16933 16570
2019 193 190

Støtt Boligopprøret - en aksjonsgruppe for bedre kommunale boliger i Oslo

Boligopprøret er en aksjonsgruppe bestående av beboere i kommunale boliger i Oslo. Den kommunale boligsektoren har store utfordringer. Husleiene er skyhøye og bostandarden og bomiljøet er ikke godt nok. Vi ønsker en bedre kommunal boligsektor, og våre krav er disse: husleienivået må ned alle uføre og beboere over 60 år får tidsubestemte leieavtaler, og øvrige beboere får tiårige tidsbestemte leieavtaler boligene skal være sunne konsernbidraget må fjernes reell brukermedvirkning gjennom beboerrep

Laget: 2019-03-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 191 187
2019 191 184

Underskrift kampanje - Gang og sykkelvei HEVINGEN - ISE

Bli med og gi din underskrift så vi får sendt det videre til de som kan ordne en vei for oss! Nå er det på tide at vi får gang- og sykkelvei på strekningen Hevingen til Ise.  Det er livsfarlig å bruke den veien med sykkel eller til beins. Så mye tungtrafikk det har blitt.  Man risikerer livet når man begir seg ut på den veien...  

Laget: 2019-07-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 188 187
2019 188 187

Nei til deregulering av taxinæringen.

Enkelte politikere vil rasere taxinæringen, for å slippe til useriøse aktør som de selv har nektet adgang for en stund siden? Skal man tillate at våres skattepenger føres ut av landet uten at de først blir skattebelagt her?

Laget: 2019-04-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 187 185
2019 187 185

Sikre kryssende myke trafikanter fra Hauskevågen og over Torvastadvegen

Vi ønsker å oppfordre Statens Vegvesen til å sikre alle myke trafikanter som skal krysse Torvastadvegen fra Hauskevågen. Vi har rundt 22 fastboende barn i alderen 0-16 år som daglig krysser veien med en fartsgrense på 60km/t og ikke minst ligger midt i en krapp og uoversiktlig sving. Tar man besøkende til golfbanen og minigolfen med i betraktning så øker tallet kraftig.  Vi har flere tiltak på tapetet som f. eks minske fartsgrensen, få ordnet et overgangsfelt, laget til en undergang, få sykkel o

Laget: 2019-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 186 184
2019 186 184

Vi som vill ha posten til Nærbutikken Hølen

Vi som vil ha post i butikk i Nærbutikken Hølen Handel. Hølen vokser stadig å vi TRENGER post i butikk. I år har vi mulighet til å søke om å etablere dette. Før å øke sjansene for å få det til trenger vi deres støtte.  Bidra med din stemme her

Laget: 2019-02-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 185 182
2019 185 182

La oss få den gamle BT-quizen tilbake!

BT har endret hele sitt quiz-format, og gått fra 20 generelle spørsmål til to kategorier med 7 spørsmål i hver kategori. For å sitere BT-leserinnlegg om temaet: «Never change a winning team!». Kjære quizmaster, la oss få det gamle formatet tilbake!

Laget: 2019-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 180 178
2019 180 178

VI VIL BEHOLDE KOMSASLETTA TIL LEKE- OG FRIOMRÅDE!

Midtbakken Grendelag, Tollevik Grendelag og Skaialuft Vel viser til Alta kommunestyrets vedtak å bygge ny skole som erstatning for Komsa og Bossekop skole. I den forbindelse ble det diskutert å selge Komsa skolens tomt til privat aktør som kan nytte tomta til boligformål, noe som i praksis betyr en privatisering av området. Etter etablering av nytt boligområdet nordvest for E6 blir Komsasletta det eneste større område i foten av Komsafjellet som er offentlig. Komsasletta er et av de mest brukte

Laget: 2017-09-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 268 268
2019 179 179

Medlem i Nærbø Ishockey Når nye vant er på plass

Ønsker du å være medlem i Nærbø IL Ishockey om det kommer nye vant på Hockey banen?  

Laget: 2019-02-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 177 173
2019 177 173

JA til gang- og sykkelvei i Ersfjordbotn

Ersfjordeidet er et fantastisk samlings- og aktivitetsområde for barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. Tilrettelagt for organisert idrett og egenorganisert aktivitet, profesjonelle utøvelser og barnelek. Her er idrettsarena, kunstgressbane, skiløyper, klubbhus og skatepark. Det beste utgangspunktet for flere turløyper og fjellturer. Her ligger bygdehuset hvor vi samles til aktiviteter og feiringer. Utkikkspunkt med nydelig utsikt som trekker både oss som bor her, besøk fra byen og en voksende

Laget: 2019-04-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 175 174
2019 175 174
Facebook