Mest populære underskriftskampanjer dette året

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEI til å kutte tilbud ved ungdomsklubben Kryptus

Overhalla kommune har bestemt at Ungdomsklubben Kryptus sitt internasjonale engasjement gjennom over 20 år, skal avvikles. Dette har gjennom årene vært et tilbud om utveksling til land i Europa, til ungdom som faller utenfor andre fritidsaktiviteter, som idrett og kulturskole. Et tilbud som hovedsaklig finansieres gjennom tilskuddsordninger. Det bekreftes fra rådmann at det ikke er økonomi som er grunnen til avvikling. Det begrunnes med at alt fremtidig engasjement kun skal foregå lokalt, noe so

Laget: 2019-02-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 207 200
2019 207 200

Metodistkirke med full inkludering av LGBTQ+

Jeg støtter forslaget fra 88 medlemmer av Metodistkirken i Norge om at Metodistkirkens Årskonferanse 2019 nedsetter et utvalg som skal tilrettelegge for full inkludering av LGBTQ+ personer på alle nivå og alle tjenester i kirken. (Til underskrivere: angi gjerne om du er medlem, menighetsbarn eller venn av Metodistkirken!) (Forslaget kan leses her):https://docs.google.com/document/d/1LdLkW80Tvbp0t2fhs7o_9xud2zPNfem7kzbiMsZXI5Y/edit

Laget: 2019-03-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 205 199
2019 205 199

Ja til helsearbeiderfag & barn- og ungdom vg2, Sykkylven VGS 2019/2020

På grunn av få primærsøkere, står helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsfaget vg2 i Sykkylven i fare for å ikke kunne bli en linje. Dette betyr at fleire av søkerne må begynne på Stranda, eller prøve å komme seg inn i Ålesund. Sykkylven kommune trenger disse linjene, og vi er avhengige av deres underskrifter for å engasjere politikerne.

Laget: 2019-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 205 205
2019 205 205

#vaksinasjonsopprøret - ja til tvungen vaksinasjon

Vi krever at barn som er frivillig uvaksinerte ikke får gå i barnehage eller på skole. Det er på tide at vaksinasjon blir obligatorisk, og dersom foreldre velger å la være å vaksinere sine barn så velger de vekk valget om å la barnet få gå på offentlige og private barnehager og skoler. Vi lever i et samfunn hvor vi alle har et ansvar ikke bare for oss selv, men også for andre. Enkelte barn (og voksne) kan ikke vaksinere seg av ulike grunner (allergier, dårlig immunforsvar osv). Vi krever dersom

Laget: 2019-03-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 204 203
2019 204 202

NEI TIL FJORDSPENN OVER ØYRAGRENDI

Hjelp oss å vern Øyragrendi mot strålingsfare! Statnett vil leggja eit nytt fjordspenn rett ovanfor oss i Øyragrendi, med ei 420 kV-line over husa våre! Statnett har framja ei einaste løysing; eit fjordspenn over øyrefjedle/øyregrendi. Vår einaste sjanse er å overbevisa NVE, at linja MÅ leggjast i Stedjeåsen. Me kjempar sterkt imot, og vil ha de nye spennet i Stedjeåsen. Der det ikkje rammar eit einaste menneskje. Turgåarar kan framleis halde fram med tur/sykling, kanskje til og med fleire tek t

Laget: 2019-05-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 197 195
2019 197 195

Ja til kunnskap om tegnspråk inn i læreplanen i norsk!

Norsk tegnspråk inn i læreplanene i norsk. Utdanningsdirektoratet har denne våren forslag til nye læreplaner i grunnskole og videregående skole ute på høring. Høringsfristen er 18. Juni. Læreplanene er grunnlaget for hva barna skal lære på skolen. Hørselshemmede barns organisasjon (i det videre betegnet som Hhbo) mener at kunnskap om tegnspråk må inn i norskfaget på lik linje som de lærer om samisk og nabospråk. Skriv under om du er enig.  Hhbo mener at elever i grunnskolen må lære noe om tegnsp

Laget: 2019-05-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 196 192
2019 196 192

Yrkesdykkeropprop - lik lov for all dykking

Sjøfartsdirektoratet har sendt ut et forslag om å endre vernelovgivning for dykkere. Forslag går ut på at dykkere på skip skal underlegges annet lovverk enn de som dykker offshore eller fra land. Høringen har svarfrist 26. juli. Her er link til høring Vi krever at alle arbeidsdykkere i Norge skal underlegges arbeidsmiljøloven, ikke maritimt regelverk. Vi dykker fra kai, lekter, i innsjøer, dagbåter, offshore, turnusbåter, bil og container. Vi vil ha den samme vernelovgivningen. Dykking er en av

Laget: 2019-06-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 195 168
2019 195 168

Underskriftskampanje mot nedleggelse av statens vegvesen i Sandnessjøen

Underskriftskampanje mot nedleggelse av statens vegvesen i Sandnessjøen

Laget: 2019-05-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 194 194
2019 194 194

Nei til Særbol-mottak i Nannestad

Jeg ønsker med dette og samle inn underskrifter av de som ikke ønsker et Særbol-mottak i Nannestad. Disse vil bli videreformidlet til de ansvarlige for særbol-mottaket i Nannestad i håp om at dem vil revurdere denne avgjørelsen. Vi må stå sammen slik at vi fortsatt vil ha et trygt lokalsamfunn hvor voksne og barn kan leve og vokse opp uten beskymringer for å bli berørt av truende og utagerende asylsøkere. Særbol står for særskilte bo- og omsorgsløsninger, og er UDIs botilbud for asylsøkere med s

Laget: 2019-04-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 193 189
2019 193 189

Vi har et behov for et legesenter på Ankenes også, ikke bare i byen.

Dette er en sak vi er mange som er enige i. Å flytte Ankenes legesenter til byen er krise for mange som bor utenfor sentrum. De har pasienter fra ankenes, ballangen, skjomen og andre tettsteder som alle trenger et legesenter som ligger nærmere sitt hjem. Kutter vi det så vil mange pensjonister og handicappede ha mye større problemer med å komme seg til byen da ikke alle kjører bil og er avhengig av transport. På ankenes er det gratis parkering og enkelt å komme fram. Kortere responstid er det og

Laget: 2019-10-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 193 191
2019 193 191

Støtt Norsk cøliakiforening i kampen om grunnstønaden

Bli med og støtt Norsk cøliakiforening i at grunnstønaden ikke skal kuttes på feil grunnlag! Staten mener at cøliakere skal klare seg på 20 brødskiver i uka.   – Det er med stor skuffelse vi ser at regjeringens forslag til statsbudsjett reduserer grunnstønaden for fordyrende kosthold fra kr 1999,- til kr 686,- per måned. Dette baseres på en SIFO-rapport som dessverre inneholder flere feil og mangler, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening (NCF).  I SIFO-rapporten presisere

Laget: 2018-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 16933 16570
2019 193 190
Facebook