All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2013 All tid Opprop navnLaget
94 94 Nei til nedlegging av skoletilbud i midt-troms
For alle som er imot at fylkeskommunen legger ned og/eller flytter skoletilbud i Midt-Troms! Vi må gjøre det vi kan for å forhindre det!...
2013-11-06
85 104 La elva leve Beisfjord
Nordkraft Produksjon AS har søkt om konsesjon til å overføre 75 % av Tverrelva til Håkvikdalen. Hensikten er et forbedret landskap med raskere oppfylling av det regulerte Storvatnet i Håkvikdalen og mer fornybar energi. Rundt 50-60 GWh mer skal tynes ut av Storvatnet. Narvik kommune produserer allerede 4 ganger så mye kraft som vi selv forbruker. Vi bidrar allerede i så måte om å nå de nas...
2013-01-17
83 83 Min tro - mitt valg (Lukket)
65 andre har også signert dette oppropet skriftlig   ”Min tro – mitt valg” Humanistisk ungdom Asker og Bærum Høstkampanje 2013   INGEN SKAL STRAFFES FOR DET DE TROR PÅ!   Mange steder i verden er det forbudt å tro på den religionen man vil, eller det å ikke tro i det hele tatt. Om du tror på noe annet enn det landets lover sier at du skal gjøre, kan du bli straffet med tortur, fengsel og til og me...
2013-09-11
83 87 STORTINGET MÅ TA KAMPFLYPROGRAMMET OPP TIL NY VURDERING
Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye F-35 kampflyprogrammet. I første rekke har bakgrunnen for motstanden vært tuftet på blant annet faktumet at Joint Strike Fighter er et angrepsfly, spesielt velegnet til offensive operasjoner langt bak fiendens linjer og videre er tiltenkt en helt sentral rolle som eneste amerikanske fly som k...
2013-04-25
82 82 Opprop for Manifest Analyse
Forslag om økonomisk støtte til Manifest Analyse behandlet på LO Kongressen 2013, ble vedtatt oversendt LO sekretariatet for videre behandling. Dette opprop etterlyser fremdrift og resultat av denne behandling, da det fra LO sekretariatet er uttrykt ett ønske om mer debatt og fagligpolitisk aktivitet i fagbevegelsen, jf. vedtak om økonomisk støtte til opprettelsen av den nye tenketanken. Manifest...
2013-11-29
82 175 8.mai - Vi vil ha frigjøringsdagen tilbake
I anledning frigjøringsdagen den 8.mai arrangerer Norges Fredsråd en nasjonal kampanje for å ta frigjøringsdagen tilbake. Vi ønsker at 8. mai igjen skal være en dag for å hedre Norges frigjøring, fremfor fokus på norske veteraners innsats i nyere kriger. Den 8. mai skal ha fokus på fred og forsvar, fremfor militært angrep og intervensjon. Dagen bør ikke politiseres og skape sammenlikninger mello...
2013-11-05
72 74 NEI TIL NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE
Komiteen for oppvekst og utdanning i Aurskog Høland kommune, foreslår Hofmoen skole nedlagt fra skoleåret 2014-15. Rådmannen bifaller dette og avslutter forslaget med blant annet følgende konklusjon: ”Hofmoen skole legges ned fra sommeren 2014. Elevene på Hofmoen skole fortsetter sin skolegang ved Løken skole fra oppstart skoleåret 2014/2015.” FAU ved skolen har innlevert innsigelser i sakens anle...
2013-11-19
66 102 Hundepark i Tønsberg
Vi vil ha hundepark i Tønsberg og jo fler underskrifter vi får jo større sannsynlighet er det for at kommunen hører på oss! Dette er et bra tiltak for lokalsamfunnet så skriv under og bli med på å forandre hundelivet i Tønsberg by!...
2013-11-04
63 138 Vi som vil at Pitbull skal bli lovlig i Norge igjen
  Vi som synes rasen amerikansk pitbull terrier ikke skal bli dømt og utestenges fra landet, og som ønsker at det skal bli lovlig å ha de i landet igjen....
2013-05-06
60 60 Ikke steng av CC varehus drammen om natten
Det var ett en repportasje på DT.no http://dt.no/nyheter/vil-stenge-cc-tomta-for-ranere-om-natten-1.8113062 DE vil stenge av parkeringsplassen på CC i drammen om natten slik at dem slepper å ha "rånerene" der, da det har vært mye nabo klager. vi vil gjerne beholde plassen samtidig som vi vil sette regler for dem som vil benytte plassen så den ikke blir stengt. Det vil si ikke høy musikk etter kl 2...
2013-10-17
Facebook