De nyeste oppropene

Nei til skrapebillett på bussen!

Brakar pålegger alle kunder som ikke ønsker, eller kan, bruke Brakars billettapp å kjøpe en såkalt "skrapebillett". Prisen for en slik billett vil tilsvare 3 x prisen for reise i 1 sone og 2 x prisen for reise i 2 (eller flere) soner. Brakar rettferdiggjør denne vanvittige prisen med at billetten er en dagsbillett og derfor kan brukes på flere reiser. Det vil bli gjennomført kontroller i forbindelse med innføring av denne billetten for å sørge for at folk kjøper den - fremfor å snike. Hvorfor sk

Laget: 2020-06-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26 26

La Vollene bestå

Blomsterenga barnehage har brutt barnehageloven! 🤬 Det er bestemt at avdelingen på Vollene gård skal legges ned, uten å involvere foreldrene og de ansatte på Vollene. Barna som går der har fått beskjed om å møte opp på Blomsterenga barnehage fra 1. august 2020. Her har ledelsen i barnehagen gått på bak ryggen på foreldrene og ansatte ved avdelingen! 😡 Hvis denne unike barnehagen i Spydeberg forsvinner mister barna et fantastisk tilbud som det ikke finnes maken til! Er det virkelig greit at avdel

Laget: 2020-06-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 50 50

PUST! ENDRING ER MULIG

Vi vil gjøre det som står i vår makt for å stoppe rasisme. For at ingen skal oppleve det samme som George Floyd. Når Norges statsminister uttaler «at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre, rett og slett fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet», er det tydelig at det er stort behov for kunnskapsheving om rasisme, både for våre ledere, men også for befolkninga for øvrig. I framtida ber vi om at Norges statsminister bidrar til håp og kunnskap, og en prior

Laget: 2020-06-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 603 597

VI STØTTER INTENSIVSYKEPLEIERNE SOM SAKSØKES AV EGEN ARBEIDSGIVER!

I april 2019 stilte intensivsykepleier Ann Christin Skrøder, sammen med de tre barnesykepleierne, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen, krav om fortrinnsrett til en ledig stilling ved avdelingen de jobbet ved i Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda. I desember samme år, fikk sykepleierne medhold fra tvisteløsningsnemda i at de hadde fortrinnsrett til stillingen. Ledelsen ved Sykehuset Østfold sa seg uenig med

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 518 516

Kjærlighet er mer enn ekteskap, sidestill kjærestepar med gifte par under covid-19 tiltakene

På grunn av COVID-19, så stengte Norge sine grenser den 16-03-2020 for alle som ikke var norske statsborgere, eller som ikke hadde oppholdstillatelse i Norge. Disse tiltakene ble slakket litt opp den 13-05-2020, der det ble kunngjort at hvis du oppfylte visse kriterier (bl.a. hvis du er forlovet eller gift, har bodd med din norske partner i over to år, eller venter barn) så kunne du også reise inn til Norge. Disse endringene er naturligvis gode for par som oppfyller disse kriteriene, men det er

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 83 48

Nei til salg av heia skule utenfor kretsen slik at vi beholder bruks mulighetene slik som vi gjør i dag

Rådmannen i strand kommune har lagt inn forslag til politikerne i stand om å selge heia skule. Vi i kretsen vil kjøpe skulen av kommunen for en symbolsk sum slik at både store å små kan ha glede av dette bygge slik som i dag. Her mener politikerne at heia skule ikke blir brukt og vurderer dermed salg av skule bygget på Heia på det åpne merkede og at skulen ikkje skal tilfalle oss i kretsen.  Me vil beholde dette lokalet innad i kretsen slik at strand befolkning fortsatt skal kunne ha glede av di

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 212 212

Nei til etablering av Stena Recycling på Lyngås!

Stena Recycling prøver seg nok en gang med å få etablert et avfallsanlegg på Lyngås. Lyngås er ikke et egnet sted for et slikt anlegg da det vil føre til en betraktlig økt mengde tungtrafikk gjennom Tranby og andre deler av Lier. I tillegg vil en lekkasje eller annen ulykke ved anlegget forurense Lierelva, selve livsnerven til bøndene i kommunen, og true sjøørret og andre friluftsinteresser i kommunen. Dette er å spille russisk rullett med Grønne Lier og livsgrunnlaget og trivselen til tusenvis

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 412 412

Vi som vil ha 40 sone og fartsdump på Hofveien(Rv35) i Sundbyfoss.

I 60 sonen på Hofveien(RV 35) mellom Engnesfeltet og Fiolveien(ved Sundbyfoss bru) kjøres det alt for fort! Ved gangfeltet og midtrabatten tas det buss til og fra skolen hver dag av barn fra 1 til 10klasse og også av elever på videregående. Det er bussholdeplass på begge sider så mange må krysse veien. Jeg har selv stått her mye med min 1klassing og det er sjelden at det kjøres i fartsgrensen. Det gjelder privat biler, busser og tungtrafikk. Og man merker godt når man står langs veien om farten

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 66 66

Fastlegemangel i Åsnes kommune. La oss beholde Bjørn Gunnarsson.

Nå må Åsnes kommune ta ansvar.. Lege etter lege forsvinner..  De sier de skal ivareta pasientenes beste, men hvordan skal de klare det, med flere fastleger i manko..  Nå mister vi enda en fantastisk lege, Bjørn Gunnarsson med hele 1300 pasienter på lista si forsvinner fra oss.. Hva skal kommunen gjøre nå?? Rydd i rekkene, la oss beholde Bjørn, tryggheten for så mange pasienter..  Signer gjerne, for en slik situasjon er ikke holdbar for oss som bor her, VI KREVER FASTLEGE TIL ALLE!! og signer gje

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 101 101

Opprop om et 5G fritt Vestfold og Telemark

Vi har laget et opprop som om kort tid skal sendes til den politiske ledelsen i Vestfold og Telemark. Vi ber om at de setter seg inn i problematikken rundt 5G og at de utsetter utbyggingen av 5G til helsefaren er bedre utredet. Grunne til at vi ber om at de utsetter og ikke stopper er at det er det som har blitt gjort andre stere i verden og vi tenker at det kan være lettere å få gehør for dette.  Her er brevet vi legger ved "Opprop om et 5Gfritt Vestfold og Telemark Fylke Kopi sendes til samtli

Laget: 2020-06-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 50 49Facebook