De nyeste oppropene

Fadderuken må endres eller avlyses

Hei,  vi har alle arbeidet så hardt for å holde smittetallene lave så lenge. I de kommende ukene skal hele Norge tilbake til skolebenken, på jobb eller begynne å studere igjen. Det vil da være ekstra viktig at smittevernsreglene overholdes, da mange vil være på reisefot. I sommer har vi vært alt for slappe - det er det ikke tvil om. Derfor måtte regjeringen iverksette tiltak, slik at smitten kunne bremses. For første gang på lenge er smitten økende igjen. Nå er det på tide at man tar ansvar og r

Laget: 2020-08-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6

Viderefør bibliotekskrisepakken til studentene!

Lesesalen på Nasjonabiblioteket i Oslo. Foto: Ketil Born/Nasjonalbiblioteket. Da universiteter og høyskoler stengte i mars 2019 fikk studenter ekstraordinær tilgang til pliktavlevert materiale på Nasjonalbiblioteket gjennom innlogging via Feide. Tiltaket ble avsluttet 1. juli. Nå har høstsemesteret begynt og det er fortsatt begrenset tilgang til lesesalene. Vi ber derfor om at Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet igjen gir studenter ekstraordinær tilgang til pliktavlevert materiale på Nasj

Laget: 2020-08-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 41 39

Steng grensa nå!

STENG GRENSA NÅEtter at grensa mellom Norge og Sverige åpnet ser vi økning av koronasmitte på både norsk og svensk side. Regjeringen må sette smittevernet og helsa til både nordmenn og svensker foran tilgang på billig vin og bacon. Vi har ingen tid å miste. Steng grensa nå!

Laget: 2020-08-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 80 80

Bevar Fykantrappa

Et opprop på bakgrunn av at Fykantrappa nå er stengt og de signaler som er gitt om at trappene ikke vil bli gjenåpnet for allmen ferdsel. Med sine 1132 trinn har Fykantrappa i over 100 år blitt brukt som ankomstvei til Glomfjordfjellet. En kulturarv som vi er svært stolte av og som vi ønsker skal kunne brukes av folket, både nå og av generasjoner som kommer etter oss. Trappene har satt Meløy kommune på kartet og blitt et svært attraktivt turmål og turistmål. Fykantrappa er også en ankomstvei for

Laget: 2020-08-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 563 552

Krav om mer planleggingstid i kunst og håndverk-faget!

Kunst og håndverk er (sammen med kroppsøving) det faget som er "minst verdt" i ungdomsskolen. Det er hårreisende å tenke at de som har laget denne arbeidstidsavtalen mener det er mindre krevende å undervise i kunst og håndverk enn i for eksempel krle og andre fag. Bli med på å påvirke de som styrer og steller. Ta det opp i fagforeningen der du jobber. Be dem fremme det som en sak. Vis at du bryr deg om å skape kvalitet i faget!

Laget: 2020-08-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 329 329

Endre åpningstidene tilbake i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune har funnet ut at det er bedre å gi foreldrene ny arbeidstid enn å ansette flere i barnehagene.(Bedre personaldekning med ensartede åpningstider mellom avdelingene) Med åpningstider fra 07-16 passer det hverken for 07-15 arbeiderne eller 08-16 arbeiderne. Antall barnehagebarn i kommunen har gått ned, og om de ikke snur denne arrogante avgjørelsen tipper jeg det vil bli enda færre!  La oss vise hvor mange vi er som er i mot dette hastige innfallet fra kommunen! 

Laget: 2020-08-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 247 244

Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Bjerkreim kommune vil gi private aktører tillatelse til utbygging av et større industriområde i Hetlandskogen i Bjerkreim i Rogaland. Realisering av prosjektet betyr en rasering av et idyllisk turområde, samt ubotelig og irreversibel skade på natur og dyreliv. Skogen er hjemsted for en lang rekke dyre- og fuglearter, blant annet er det observert (og dokumentert) rødlistet og sterkt utrydningstruet hubro i skogen. I prosessen rundt prosjektet er det ikke foretatt tilstrekkelige undersøkelser om k

Laget: 2020-08-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 630 627

På Mostranda er alle velkommen!

Ett opprop for de som synes Mostranda camping er blitt flott og ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene i oppropet «Mostranda for alle» og det ensidige mediefokuset. Dette oppropet er laget som motsvar til oppropet «Mostranda for alle». Oppropet er laget for de som er lei av at enkelte personer kommer med overdrivelser og uriktige påstander om Mostranda camping, og gjentatte ganger snakker på vegne av «alle». De får ikke snakke på vegne av oss!         Vi kjenner oss ikke igjen i påstander om at

Laget: 2020-08-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 434 429

At Andrine skal HOSTE i helgen

Det er veldig viktig at Andrine hoster i helgen så støtt oss med å signere så dette kan bli mulig

Laget: 2020-08-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 6

Hvor er media i vindkraft saken?

Vindkraft har i løpet av få år fått okkupere unike og sårbare områder av norsk natur, uten at folk flest har vært klar over det. Engasjementet er nå stort, og vi opplever at media generelt og spesielt dagspressen har feilet i en kritisk vinkling og ikke minst folkeopplysning når det gjelder vindkraft og rasering av norsk villmark og dyreliv. Vi vil vite hva som skjer med landet vårt! Hvor store er områdene og hvor ligger de, hvem eier hva. Presenter foto og fakta om dyreliv og naturmangfoldet i

Laget: 2020-08-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1531 1520Facebook