All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
30 dager All tid Opprop navnLaget
17 653 Vern Bergerskogen
Bergerskogen er et svært viktig natur- og friluftsområde på nordre Nesodden som er sterkt truet av utbygging.  Skogen er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet, og i de senere årene er store deler kartlagt som viktige naturtyper, og flere rødlistearter er registrert. Undersøkelser viser også at svært viktige naturtyper fortsatt ikke er registrert og kartlagt. Utbyggingsplanene har s...
2015-03-26
16 6 522 JA TIL MAKSPRIS PÅ STRØM PÅ 50 øre kWt inkl. avgifter
Flertallet på Stortinget har valgt å satse på fornybar energi med enorme investeringer på kraftkabler og vindkraft. Det avdekkes voldsomme investeringsbehov for vedlikehold av allerede bygde kraftverk og linjer. Myndighetene og kraftnæringen har bestemt at dette skal dekkes av befolkningen i form av nettleien og med Acer vil det ikke lenger tas nasjonale hensyn som fyllingsgrad, sesong med tørke e...
2019-01-28
16 258 Støtt en offentlig utredning av ruspolitikken for et lovverk i tråd med menneskerettighetene og grunnlovens betingelser
Etter at verden i over 50 år har drevet en krig mot narkotika er det stadig mer som tyder på at denne tilnærmelsen har gjort vondt verre. Vi vet for eksempel i dag at det store flertall av fagfolk konkluderer med at kuren (narkotikaloven) er verre enn sykdommen (narkotikabruken). Sammenligninger med andre land, samt historisk utvikling, viser at kriminaliseringen ikke har hatt tiltenkt effekt på t...
2019-04-24
15 15 Underskriftskampanje mot privatisering av strandstien i Vennesla
STRANDSONE FOR ALLE   Alle skal ha rett på tilgang til elva vår! Privatisering av strandsonen er lite bærekraftig for et godt og raust bygdesamfunn. Vennesla er ei arbeiderbygd hvor fokus på fellesskapet har en lang tradisjon, signer oppropet, og håp at en god løsning vil iverksettes for å bevare nettopp det. Kommunen bør revurdere avgjørelsen om å forhandle bort lokalbefolkningens allmenne retti...
2019-09-02
15 15 Håndballtilbud, Arena Idrett
Det ryktes at flere ønsker å få håndballtilbudet tilbake i Arena idrett. Dette passer perfekt for å fylle den ledige dagen vi har på tirsdager. Hedda Osan har sagt seg villig til å ha ansvaret, men ingenting skjer før vi vet at vi har en gjeng som faktisk kommer til å benytte seg av tilbudet jevnlig. Tidligere har vi opplevd lav pågang, å har måttet legge ned aktiviteten. Signer hvis du kommer til...
2019-09-01
13 24 Ja til sikker mobildekning og internett-tilgang for alle!
  Vi krever sikker mobildekning og internettilgang for alle i kommunen! Tilgang til internett og mobil er noe de fleste i dag tar for gitt. Vi bruker telefoner og datamaskiner i nesten alle sammenhenger, både til å lese avisen, sjekke sosiale medier, utføre betalinger, ringe, sende eposter, og jobbe. Likevel er det mange i kommunen som opplever dårlig eller fraværende dekning. I avtalen mellom Te...
2019-08-19
13 13 OPPROP: FOR Å BEGRENSE TRAFIKK LANGS ELVEPROMENADEN I ØVRE STORGATE/LANDFALLØYA
  Vi, beboere i Øvre Storgate og Landfalløya, har merket en tydelig økning av trafikken langs strekningen i vestlig ende av Øvre Storgate til Landfalløya, henholdsvis mellom Øvre Sund bru og Landfaldøbroen. Veien er offisielt en del av Elvepromenaden og er ikke dimensjonert for dagens biltrafikk. Vi foreslår derfor tiltak for å begrense bilkjøring langs denne veien.   Dette strekket av Elvepromena...
2019-08-30
13 23 Stopp stigma, stigmatisering og ekskludering
Signer vårt felles opprop for å minne våre folkevalgte om at politikk handler om menneskers liv, og helsefellesskapet ikke bare blir en prioritet, men en realitet for alle. Fordi mennesker dør av omsorgssvikt i Norge som bunner i stigma som er ansett som den største barriere i samfunnet. FN og WHO påpeker at våre beslutningstakere har forlenge ignorert mental helse som er byrden av ethvert helse...
2019-08-18
12 26 241 Tannhelse inn i egenandelsordningen
Tannhelse inn i egenandelsordningen! Som vi alle vet befinner tennene seg inne i munnen, mer eller mindre på rekke og rad. Med andre ord er tennene en del av kroppen. Eller er de egentlig det? Ifølge det offentlige er de kun en del av kroppen til du er 18 år.  Etter det må du begynne å betale alt selv, om du da ikke har en kronisk tann- eller tannkjøttsykdom. Å utsette tannlegebesøk i lang tid k...
2014-09-24
12 166 Fiberkabel til Øysang - 4990 Søndeled
I forbindelse med bredbåndsutbygging i Risør kommune oppfordrer kommunen alle interesserte å bidra med innspill på hvilket området som bør prioriteres. Kommunen spør om oversikt over antall faktiske og potensielle interessenter. Oppfordre alle som vil ha fiberkabel til området eller tror de vil ha det i fremtiden å signere oppropet.   http://www.risor.kommune.no/aktuelt/informasjonsmote-om-fiberut...
2015-04-21
Facebook