Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Karlsrud ut av Kommuneplanen som Fortettingsområde

Kommuneplanen for byutvikling er nå under revidering og åpner for innspill. Karlsrud er i denne Kommuneplanen definert som et Prioritert Stasjonsområde og Utviklingsområde i ytre by, som åpner for utbygningsalternativer med store høyder og kraftig fortetting. Tidligere skisser med høyder opp til 14 etasjer er derfor en reell trussel mot vårt nærmiljø. Eier av eiendommene Raschs vei 38 – 40 og Radarveien 4, Stor Oslo Eiendom, har på sin hjemmeside annonsert planer om å utvikle området med 17 000

Laget: 2017-06-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 277 269
2017 275 267

Nei til arealoverføring av friområde til IBK

https://m.facebook.com/groups/224820481359629 IBK har søkt om å få en del av et friområde i lysløypa på Årbogen som Nedre Eiker kommune eier. IBK ønsker å bygge boliger på friområdet for å finansiere rulleskiløype og ny kunstgressbane. MIF og Solberg IF har fått arealer i tilknytning til sine idrettsanlegg og har tjent penger på boligsalg. IBK har også fått arealer av kommunen de seneste årene, nemlig der hvor idrettsanlegget på Årbogen er plassert i dag. Arealet er avsatt til friområde og omfat

Laget: 2017-06-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 275 270
2017 275 270

Stopp ufølsom boligpolitikk som tvinger Johanna til å flytte

Til den det måtte vedkomme! Dette handler om en boligpolitikk som teller antall rom og kaller en bolig på 46 kvadratmeter for stor for en person fordi den har to soverom. Personen det handler om – Johanna Engen – har gått fra å være uføretrygdet i mange år til å bli alderspensjonist. Hun har bodd 25 år på Kampen i Oslo og regner området for sitt hjem. For noen år siden måtte hun flytte grunnet at hennes kommunale bolig skulle pusses opp. Det var da hun ble tildelt den «fatalt upassende boligen f

Laget: 2017-04-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 274 265
2017 273 264

Nei til storskule

Ørsta kommune ønskjer å samle 5-7.klasse frå heile kommunen på ein felles storskule i sentrum. Dette er kritikkverdig grunna mellom anna: Lang skuleveg med opptil 50 minutt per veg for skuleborna Enda eit ledd i skulegongen med ny tilvenning for skuleborna, både i forhold til skuleordning og sosialt. Dette kan gå utover konsentrasjon og læringsmiljø. Førsteklassingar på gjenverande skule mistar ei trygg fadderordning Kan føre til full nedlegging av bygdeskulen. Mindre skuletilbod gir mindre veks

Laget: 2017-10-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 266 263
2017 266 263

Tegnspråkopplæring for søsken i Midt- og Nord!

Søsken av hørselshemmede i Midt- og Nord-Norge har i dag ikke rett til tegnspråkopplæring. Mange av disse er avhengige av tegnspråket for å kunne snakke med sin egen søster eller bror! Mangelen av tegnspråkopplæring for nærmeste familie fører til at familier blir splittet og barn isolert i løpet av sin oppvekst. Dette oppropet ber om at det opprettes et tilbud for barn i regionene Midt- og Nord. Vi i aksjonsgruppa foreslår at dette tilbudet kan bygges rundt allerede eksisterende tegnspråkkompeta

Laget: 2017-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 264 263
2017 264 263

Behold Ess partner sin disel pumpe i fauske kommen Kleiva

Laget: 2017-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 263 262
2017 262 261

La Ringnes Park fortsatt være et godt og trygt bomiljø

La Ringnes Park fortsatt være et godt og trygt bomiljø for både små og store!   Vi bor sentrumsnært, samtidig som lokalmiljøet bærer preg av å være noe annet enn utelivsgatene. Vårt ønske er at det også i fremtiden er plass til et slikt område som er skjermet og trygt for rundt 1800 barn og voksne som bor her. Ringnes Bryggeri har søkt om skjenkebevilling i Thorvalds Meyers gate 2. Dette vil være meget uheldig for vårt bomiljø. Vi ønsker mangfold i bomiljøet med plass for et familievennlig bol

Laget: 2017-04-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 275 273
2017 260 257

Nok er nok - Wiggen må gå!

Om ikke Viking viser handlekraft nok skal vi supportere vise dem veien, nok er nok, Wiggen må gå! Bård Wiggen sitter med det øverste sportslige ansvaret, og det han har levert har vært med på å sende Viking ned i OBOS-ligaen. Han har en stygg tendens til å ikke vise samarbeidsevne i klubber han har vært i, som også har kommet frem i Viking. Dette er ikke en mann vi har behov for i vår klubb! Det er på tide at vi supportere viser hvem som er klubben, vi forventer å bli hørt, og vi forventer handl

Laget: 2017-11-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 259 250
2017 259 250

NEI til modulskule på Stanghelle! JA til ei skuleordning på Dale og Vaksdal i byggeperioden!

Skriv under alle som IKKJE ynskjer at borna på Dale og Vaksdal skal sendast på E-16 med buss til Stanghelle for å gå på skule i byggeperiodane! Skriv under alle som er bekymra for det psykososiale miljøet for borna i alle dei tre berørte bygdene! Skriv under uansett kva grunn du har for at du synes dette er ei dårleg løysing!

Laget: 2017-11-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 256 251
2017 255 250

Ruter - gjenopprett Strand og Kveldsroveien på linje 160!

Fra 1. januar 2017 har Ruter lagt ned holdeplassene Strand (utover) og Kveldsroveien (innover) på bussrute 160 fra Rykkinn til Oslo (gamle 151). Dette påvirker en rekke kollektivbrukere i området, og gir et vesentlig dårligere tilbud for skoleelever, pensjonister og arbeidstakere som bruker dette tilbudet daglig både mot Oslo og Sandvika. Beslutningen er tatt uten noe som helst forvarsel og uten å høre med kundene om dette var ønsket. Vi ønsker at Ruter straks gjenoppretter holdeplassene Strand

Laget: 2017-01-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 252 250
2017 252 250

La Eugene få bli i Norge

Vi støtter kravet om at Eugene må få bli i Norge og at han straks løslates fra varetekt i Stavanger fengsel. Eugene Nkuranyabahizi er rwandisk statsborger. Han fikk FNs bekyttelse og ble overført til Norge for bosetting i 1999. Han er gift og har tre mindreårige barn. Familien er bosatt på Sandnes. Selv sitter han i varetekt i Stavanger fengsel. Det har han gjort siden 30. mai 2013, hvilket trolig gir han norgesrekord i opplevd varetekt. Grunnen til dette er en utleveringsbegjæring fra Rwanda so

Laget: 2017-01-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 252 240
2017 249 237Facebook