All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2013 All tid Opprop navnLaget
155 155 Bevar Nobelprosjektet ved Åmot Ungdomsskole (Lukket)
Nok en gang er det kommet et forslag fra rådmannen i Åmot kommune om å legge ned Åmot Ungdomsskoles Nobelprosjekt, til tross for motstand både fra politikere og lokalbefolkning. Ved tidligere forslag har det vært økonomiske hensyn som har stått i fokus, men denne gangen er det "med bakgrunn i sikkerhetsrisiko" som er hovedargumentet. Det er heller ikke utdypet hva denne "sikkerhetsrisikoen" kan væ...
2013-11-12
153 155 Nei til nedleggelse av Røn Skole
Rådmann i Veste Slidre kommune har foreslått å legge ned Røn Skole. De fleste politikerne er ikke enige, men Rådmannen gir seg ikke! FAU ved skolen har innlevert innsigelser i sakens anledning og følger saken! FAU arbeider aktivt for at skolen opprettholdes Nedleggelse av skolen vil få store konsekvenser i nærmiljøet Er du enig i dette? skriv under. Oppropet vil bli levert kommunen før Kommunestyr...
2013-12-01
148 148 Opprop mot rasering av SSP FO
I disse dager begynner fylkenes forslag til skolebruksplaner å komme på bordet, og vi får nå henvendelser fra flere av de mest oppegående videregående skolene om at de trues med nedleggelse, nå senest Olsvikåsen VGS i Bergen! Hvis dette er trenden, er det ikke noe annet enn en rasering av SSP FO på landsbasis. Det er nå flere fylker - Finnmark og Telemark - som ikke har tilbudet i det hele t...
2013-02-11
148 148 Nei til nedleggelse av mjølkeproduksjon på Kjelle VGS!
Indre Akershus Blad kunne i dag (18.januar)  fortelle at mjølkeproduksjonen ved Kjelle Videregående skole på Bjørkelangen vil bli lagt ned i løpet av 2013. Det blir slutt på ku, og undervisningen skal vris mer over på anlegg og maskin. I dagens samfunn hvor det blir lenger og lenger mellom mjølkebruka, og gapet mellom landbruk og resten av samfunnet blir større og større, er det ekstra viktig å b...
2013-01-18
132 132 Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet i Samnanger (Lukket)
Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet, og me krev at kommunestyre tek arbeidsgjevaransvaret sitt på alvor. Ei barnevernseining må mellom anna leggja vekt på følgjande: -Sett inn hjelpetiltak i HEIMEN om nødvendig -Kulturell ulikskap krev betre opplæring, ikkje straff -Bryt ikkje biologiske band -Skap ikkje frykt, men tryggleik både for born og foreldre -Borna sitt beste i sentrum -Gje fo...
2013-02-11
124 129 Endringer av Gravferdsloven
Jeg og min bror har nå vært gjennom ett helvete da det gjelder begravelse etter våres Mamma <3. Hun hadde ett ønske og ligge sammen med sin datter som døde i 1974. Mamma giftet seg på nytt med en ny mann i 2002, og han vil ikke oppfylle Mamma`s ønske og har heller gravlagt mamma i Oslo der hun ikke har noen familie eller nesten venner. Jeg og min bror mener at det bør være barna som skal kunne...
2013-09-19
123 123 Vi vil beholde Børre Børresen som rektor ved Haukås skole
Dersom du vil vise din støtte til Børre Børresen vil vi gjerne ha din underskrift her! FAU ønsker å bruke underskriftskampanjen overfor kommunen i håp om at de snur i saken....
2013-01-10
118 326 Redd Holt 4H Læringstun - for ungene våre
Læringstunet er en besøksgård retta mot hele byens befolkning, med fokus på barn og unge. Det er en del av Inn på Tunet-ordninga. Her får besøkende møte og delta i stell av griser, høns, kaniner, sauer og lam. Skole- og barnehagebarn får gjennom skolehagen delta i produksjon av økologiske grønnsaker. Gjennom nærkontakt med dyr, planter og gårdsliv får en praktisk forståelse av hvor maten kommer f...
2013-12-03
117 313 Underskriftskampanje Sorperoa
Sorperoa Vel har engasjert seg mot varslet steinuttak i Grindberget i Sorperoa. Steinuttaket vil bli på størrelse med 10 fotballbaner, og tidshorisonten på uttaket er mer enn 50 år. For mer informasjon søk på Grindberget Fjelluttak på internett. Dersom du er i mot steinuttaket kan du undertegne på dette oppropet....
2013-12-04
116 117 Støttesak: La Santiago få bli værende.
Santiago Arrieta-Sebastiani kom til Norge sommeren 2013, etter å ha blitt kjent med en norsk bibelskoleklasse som var på tur i Peru. Han var med på opplegget gjennom hele turen, der han blant annet var instruktør for elevene innen styrketrening. Han fikk tilbud om å komme til Norge, der det først var regnet som ferie. Han fant seg til rette, og har fått tilbud om jobb hos ett treningsstudio, grunn...
2013-10-17
Facebook