Mest populære underskriftskampanjer dette året

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NAF må gå for KAF!

Norges Automobil-Forbund (NAF) sendte 4. februar et nyhetsbrev til alle sine medlemmer hvor et av oppslagene var at «Ap og Sp må innfri løftet om lavere avgifter på bensin og diesel». Billig fossilt drivstoff er ikke noe krav NAF bør stille eller støtte opp om. Global oppvarming er en eksistensiell trussel mot menneskehetens livsgrunnlag. At økte, flate avgifter rammer sosialt urettferdig er helt riktig, men svaret er ikke lave(re) priser. Når Thor Egil Braadland uttaler at «Milliardene sitter l

Laget: 2022-02-22 Statistikk

We request the complaint case against the Norwegian Government concerning the ban on import of stray dogs into Norway to be reopened

The EFTA Surveillance Authority concluded in a letter dated 7 July 2021 that the administrative practices restricting the import of stray dogs into Norway is not compliant with the EEA legislation. Norwegian citizens are forced to comply with an illegal regulation, contrary to the legislation that all EEA countries are obliged to follow. We cannot accept exclusion for life for dogs and cats without a pedigree or other evidence of their origin. The intention should be to make adoption safe, not t

Laget: 2022-01-26 Statistikk

Vi som ønsker at drivstoffavgifter skal settes ned.

Vi har den siste tiden sett en drastisk økning i drivstoffpriser her i Norge. Dette skjedde etter at Russland invaderte Ukraina, men vi så tegn til dette på forhånd. Misforstå meg rett, det er forferdelig det som skjer i Ukraina, og det støttes ikke på noen måte. Det som er viktig her at staten må ta hensyn til egen befolkning samtidig som vi arbeider oss gjennom denne krisen i felleskap. Av den grunn, ønsker jeg at staten skal slutte med sin grådighet, og derved sette ned drivstoffavgiftene i N

Laget: 2022-03-08 Statistikk

Opprop mot plassering av rus/psyk-bofellesskap ved siden av barnehage Sørbø Nord

Sandnes kommune vil bygge ni boliger for folk med psykiske og rusrelaterte problemer på en tomt like ved sørbø barnehage i sørbøhagane. Dette er ikke et opprop mot slike boliger i området men er i mot plasseringen slik den nå er tenkt. Det å bygge en bolig vegg i vegg med en barnehage er neppe den beste løsningen. Det må finnes andre bedre egnede tomter til dette prosjektet. Se facebookgruppen "Info om offentlig tomt sørbøhagane OP1" for mer informasjon.  https://www.facebook.com/SorbohaganeOP1/

Laget: 2019-08-21 Statistikk

NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

  VEDTAKET OM NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL TRUER AKUTTFUNKSJONENE I REGIONEN Oslo Universitetssykehus (OUS) ivaretar akutte sykdomstilfeller innen hele det medisinske fagfeltet. I tillegg fungerer OUS som bakvakt for de øvrige sykehusene i Helse sør-øst. Regionen omfatter mer enn halvparten av landets innbyggere. Akuttfunksjonene er i hovedsak samlet ved Ullevål sykehus - landets største og mest komplette akuttsykehus, med omfattende beredskapsfunksjoner, også på landsbasis. Triaden av

Laget: 2017-09-19 Statistikk

Endre enveiskjøringen i Dr. Smiths vei på Grefsen

Er det flere enn meg som daglig irriterer seg grønn over enveiskjøringen i Dr. Smiths vei? Jeg forstår hvertfall ikke hvordan noen kunne tenke at det var en smart og trafikksikker løsning. Jeg kjører her veldig ofte selv og tenker hver gang at det burde gjøres noe med. Under her har jeg tegnet opp dagens løsning, samt et forslag jeg mener er mye bedre og mer trafikksikkert. La oss samle underskrifter og se om vi kan endre dette. 

Laget: 2022-06-16 Statistikk

Tryggere skolevei fra Østerås til Eikeli

Vi er en stor gruppe foreldre boende på Østerås som ønsker å få Bærum Kommune til å vurdere trafikksikkerheten på skoleveien fra Østerås til Eikeli. Det er stadig flere barnefamilier som flytter hit og økende trafikk i området. Denne utviklingen er tiltakende og det er på tide å gjøre noe. Idag er den korteste ruten langs Nordveien som er dårlig sikret for trygg ferdsel og har meget høy hastighet. Det er rett og slett ikke et alternativ, og det er ingen som bruker denne ruten. Alternativet kreve

Laget: 2022-03-30 Statistikk

Tiden har kommet: "Frihet for Abdullah Ocalan"

(Brevet innholder bakgrunnsinformasjon og krav. Du signerer kun på kravet som er skrevet i siste avsnitt. Vi oppfordrer deg til dele oppropet med ditt miljø og nettverk.)  Open Letter of the International Campaign The Time Has Come: “Freedom for Abdullah Ocalan towards a just peace in Turkey” Dear Mr. Secretary-General,   The United Nations was established to maintain peace and security, and to develop friendly relations among nations. We believe that disregard for fundamental human rights as de

Laget: 2021-01-23 Statistikk

VI SOM KREVER BILLIGERE STRØM I NORGE

Strømmen er så dyr for de aller fleste i Norge, hva gjør politikerne? En liten tanke de til som har minst av det meste i vårt land, hvordan skal de overleve når strømregningen er 3 ganger så høy som den var for bare noen måneder siden? Synes jeg hørte noen rykter om at nå er det vanlige folks tur. Ok, hva er vanlige folk? Og når er det deres tur? Kan ikke si at vi har merket noen forskjell foreløpig.... 

Laget: 2021-12-03 Statistikk

Redd humlene

Hei vi er Erika, Daphne og Frida. Vi går i femte og sjette klasse og vi har lagd en underskriftskampanje der vi vil redde humlene. Når vi har nådd målet vårt som er 1000 underskrifter vil vi sende inn til EU sånn at de kan sende det videre til bønder. Der de sier at de ikke må  bruke så mye inssektsgift, spesielt ikke DDT. Som gir  veldig stor skade på foreksempel humler bier osv. vil du være med å redde humlene våre? Underskriv her hvis du er enig med oss! Under her kan du finne litt informasjo

Laget: 2021-12-10 Statistikk