Mest populære underskriftskampanjer dette året

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

VI SOM ØNSKER RYGGE FLYPLASS GJENÅPNET

5 magre år uten flyplass er toppet med corona, og nå er vi reiselysten som aldri før.Vi har samtidig sett oss lei på det absurde i at den flotte, nybygde flyterminalen ligger brakk, og ønsker nå at alt blir gjort for å få Rygge sivile Flyplass gjenåpnet.

Laget: 2021-10-08 Statistikk

Badender på europris på begby

Vi som vil ha badeender på begby sin europris❤️

Laget: 2022-10-17 Statistikk

Stans rekkehusbebyggelsen på Store Ringvei 12

Den planlagte rekkehusbebyggelsen på Store Ringvei 12 bryter med gjeldende reguleringsplan og vil svekke trafikksikkerheten betydelig. Vi ønsker trygge gater for våre barn og eldre, ikke mer trafikk i en uoversiktlig sving. Byggeprosjektet fortetter et etablert boområde og bygger seg tett opp i nabotomtene. Signer oppropet for å si fra om at vi ikke ønsker rekkehusbebyggelse på Ringveiene og at barn, folk og hus blir satt først og ikke utbyggers interesser og profittjag. Underskriftskampanjen vi

Laget: 2022-08-31 Statistikk

Burger King til Sogndal !

Nå er vi lei! Vi trenger nattmat, og enkel middag for fatttige studenter! Sogndal har så mye bra å by på, men mangler det viktigste - fastfood <3 

Laget: 2022-11-07 Statistikk

Nei til næringsområde i Åramsundet

Vi seier nei til planane om eit 250 mål stort næringsområde i Åramsundet. Næringsområdet vil kome i konflikt med friluftsinteresser, reiseliv, kulturminner, og naturvernsområde. Oppstart av næring på det planlagde området vil kreve store investeringar, og ved manglande interesse for etablering risikerer vi å ende opp med ei steinrøys som blir liggande ubrukt uoverskodeleg framtid. Vern Hovda står bak denne underskriftskampanjen. Vern Hovda er ein partipolitisk uavhengig organisasjon som jobbar f

Laget: 2022-02-03 Statistikk

Bevar Home-Start Familiekontakten på Nesodden!

Home start er et frivillig familiestøtteprogram, som hjelper småbarnsfamilier som føler at hverdagen er krevende og trenger avlastning og støtte.Home-Start på Nesodden startet opp i 2020, har utdannet 15 frivillige familiekontakter og hjulpet nesten 30  familier. Bare i 2022 har 15 familier fått hjelp! Home start er basert på frivillig innsats, men det kreves en koordinator. En person i 50 prosent stilling er det som trengs av midler, som utløser tilsvarende ett årsverk i frivillig arbeid - og d

Laget: 2022-09-19 Statistikk

Nei til kraftsløsende datasenter på Lalm!

Undertegnede sier nei til kraftsløsende datasenter på Lalm, slik det planlegges i en pågående reguleringssak i Vågå kommune. Vi ber de folkevalgte i Vågå si nei til foreliggende planprogram for et stort og kraftsløsende datasenter på Lalm, et datasenter som vil forbruke energi opp mot sytti tusen husstander, (eller tilsvarende 3 ganger kraftproduksjonen ved Nedre Otta), og som ikke vil kunne utnytte spillvarmen på en optimal og samfunnsnyttig måte. Vågå kommune har ingen garanti for at Krefter A

Laget: 2022-10-30 Statistikk

Service-hund til ALLE typer funksjonshemminger

I Norge er det KUN blinde og FYSISK funksjonshemmede mennesker som har lov til å ha en registrert servicehund. Denne ordningen ignorerer totalt alle menneskene med utviklingshemminger av forskjellige typer, flere nevrologiske sykdommer, alvorlige psykiske lidelser, folk på autismespekteret, og mange flere! (Det er heller ikke en offisiell ordning med Emotional Support Animals (ESA) i Norge i det hele tatt -noe som i det minste kunne vært et kompromiss!) Servicehunder er hunder som er profesjonel

Laget: 2022-05-16 Statistikk

STOPP UTKASTELSEN AV AFGHANERE

#AfghanistanNotSafe #StopDeportingAfghans #StoppUtkastelsenAvAfghanere Norge brukte millioner av kroner og inviterte Taliban til Oslo, uten at den humanitære krisen forbedret seg noe i Afghanistan! Norge har diplomatiske forbindelser med et regimet som har fratatt kvinner grunnleggende menneskerettigheter. Hver eneste dag(!) er vi vitne til tortur, drap og fratakelse av afghanernes grunnleggende menneskerettigheter. Nå er det ikke nok med at Norge er stille om de grusomme menneskerettighetsbrudd

Laget: 2022-11-10 Statistikk

vi ønsker at HLK-nett skal reversere sin nettleiemodell

HLKnett - vi protesterer!   Dere snikinnførte 01.01.21, altså for ett år siden en nettleiemodell som både Regjering og Storting har frarådet innført med det første, da det viser seg at modellen straffer småforbrukerne og belønner de som bruker mye strøm. En rekke organisasjoner har protestert kraftig, høringene er ikke ferdig, det jobbes hardt for å få stoppet denne nettleiemodellen før den skal innføres over hele landet 01.07.22.   Nettleiemodellen virker mot sin hensikt da vi alle har forst

Laget: 2022-01-03 Statistikk