Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi vil slå ned korona-mutantene!

Til Regjeringen; Befolkningen vil stanse korona-mutantene! Vi ønsker ikke at korona-mutantene skal få spre seg i den norske befolkningen.  Vi var ikke forberedt på pandemien i fjor vinter. Da den kom ble vi først fortalt at smitten måtte få spre seg i samfunnet. Det var ikke mulig å kontrollere smitten ble det hevdet. Da vi først prøvde klarte vi lett å kontrollere smitten. Nå er vi der igjen. Der vi ikke skulle være. Uforberedt på en ny trussel av samme slag. Ulike mutanter med høyere smittsomh

Laget: 2021-02-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 260 259
Forrige måned 5 5

Tiden har kommet: "Frihet for Abdullah Ocalan"

(Brevet innholder bakgrunnsinformasjon og krav. Du signerer kun på kravet som er skrevet i siste avsnitt. Vi oppfordrer deg til dele oppropet med ditt miljø og nettverk.)  Open Letter of the International Campaign The Time Has Come: “Freedom for Abdullah Ocalan towards a just peace in Turkey” Dear Mr. Secretary-General,   The United Nations was established to maintain peace and security, and to develop friendly relations among nations. We believe that disregard for fundamental human rights as de

Laget: 2021-01-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 312 299
Forrige måned 5 4

Steng skolene i Trondheim kommune

Koronasmitten i Norge øker, og flere kommuner stenger nå skolene for å begrense smitten. Nye tall har vist oss at flere og flere unge blir smittet av viruset, og det er ofte på skolen at barn blir smittet. Trondheim kommune setter nye smitterekorder ofte og bør nå ta drastiske grep. Trondheim kommune bør stenge alle skolene for 5. trinn og oppover til vinterferien, og bør se på om det er forsvarlig å åpne skolene igjen etter vinterferien.

Laget: 2020-12-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 12
Forrige måned 5 5

La Kafé Steinbra leve!

Bydel Grorud har besluttet å si opp leiekontrakten med Birgitte Rommen som i over fem år har drevet Kafé Steinbra i den gamle arbeiderboligen i Grorudveien 5. Om kontrakten sies opp 1. januar vil Birgitte Rommen ha siste arbeidsdag på kafeen 1. juli. Bydel Grorud vil spare kr. 100 000 på å si opp leiekontrakten, men det bydelen mister om Kafé Steinbra legges ned er verd uendelig mye mer for innbyggere i Grorud og hele Groruddalen.  Kafe Steinbra er mye mer enn bare et sted man går for en matbit

Laget: 2020-11-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1057 1050
Forrige måned 5 5

La bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark leve!

Vi ønsker å bevare Bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark i Halden kommune.     Skogen her er gammel, og verneverdig. Allerede i 1985 var konklusjonen fra Miljøvernavdelingen til daværende Østfold fylke at området representerte betydelige verneverdier. Det er et plante- og dyreliv her som bør være fredet, til glede for byens befolkning. Mange av oss har trodd at området har vært fredet, men det viser seg at det kun foreligge en frivillig fredningsavtale mellom de 10 grunneierne i området.  

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 128 121
Forrige måned 5 5

Nei til nedbygging av Risør videregående skole!

Nei til nedbygging av Risør videregående skole! Fylkesrådmannen foreslår en nedbygging av Risør videregående skole. Det kan vi ikke godta. Vi må kjempe sammen og gi signaler om at vi vil ha tilbudsstrukturen slik den er per dags dato. Det finnes mange argumenter for dette. For å nevne noen: - Forslaget er kun basert på økonomi og tall. En skole er mer enn økonomi og tall. - Fylkesrådmannen sier at hennes forslag er mer bærekraftig. For hvem og hva? - Vurderingene strider i mot føringer som var l

Laget: 2020-11-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1137 1126
Forrige måned 5 5

Obsjonsavtaler

Obsjonsavtaler mellom utbyggere og eiere av byggefelt må ha en tidsfrist for at den skal være gyldig. Obsjonsavtalen vår ble forandret da utbygger tok tidsfristen bort. Forandring underveis før signering, gjorde tomteeierne "sløv". De trudde at alle obsjonsavtaler måtte ha en slutt tid selv om entreprenør tok den bort.  Da jeg skriftelig sa opp avtalen fordi ingenting skjedde, fikk jeg til svar at avtalen ikke går an å sei opp. I ett og et halvt år etter oppsigelsen, har entreprenør plaget meg m

Laget: 2020-10-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5 5
Forrige måned 5 5

JA TIL AVKRIMINALISERING/LEGALISERING AV CANNABIS

I samsvar med FNs nylige avgjørelse om å fjerne cannabis fra narkotikalisten over de farligste stoffer, samt med henvisning til nyere forskning og viten omkring den tusenårige planten cannabis, som viser plantens gunstige egenskaper og virkning mot en lang rekke alvorlige sykdommer som feks kreft, MS, fibromyalgi, smerter, migrene, posttraumatisk stress,  ADHD, søvnproblemer, angst og uro Likeledes strider dagens politikk mot hovedinnholdet i grl. $112. Det vises forøvrig til den pågående rusref

Laget: 2020-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 149 130
Forrige måned 5 5

Behold statuer av historiske personer

Behold statuen av Winston Churchill og kunstneren Ludvig Holberg på Solli plass og Nationaltheatret i Oslo. La oss slippe tilgrising av statuen av Christian Kvarts på Stortorget i Oslo. Christianias grunnlegger. Norgesvennen Winston Churchill er verdens fremste krigshelt som stod opp mot den nazistiske rasistiske pest i Europa, Afrika og flere andre kontinent før og under andre verdenskrig. Nazistene organiserte historiens største rasistiske folkemord av jøder, sigøynere og funksjonshemmede. Sa

Laget: 2020-06-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3663 3588
Forrige måned 5 5

VI som vil ha Freia Dessert Sjokolade tilbake

VI som vil ha Freia Dessert Sjokolade tilbake. Freia hadde et perfekt produkt som de forlot med fordel til å finne andre produkter. Vi som skriver under på dette oppropet gjør seg gjenkjennelig med sitt engasjgement ovenfor Freia om et ønske å få dette søte gode produktet tilbake i hyllene. Mange forbinder denne forføreriske smaksbiten opp mot mange minner. Mange utrykker sin lengsel til produktet når det nærmer seg jul, gebursdager, konfimasjon, dåp OSV. Hyggelige, tradisjonelle og sterke opple

Laget: 2020-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 738 735
Forrige måned 5 5