Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til massetesting av barn!

Barn trenger trygge voksne og mennesker som sørger for at de ikke blir utsatt for blant annet psykisk vold, negativ sosial kontroll og påføring av smerte. (www.dinutvei.no)  Barn har barnerettigheter som skal hindre dem i å bli utsatt for dette, som barneverntjenesteloven og barnekonvensjonen.  Men når myndighetene nå foreslår massetesting av friske barn i ledd av gjenåpning, da må vi som foreldre si "stopp", hvis ingen andre gjør det. Og det hjelper ikke å si stopp et halvt år etter. Barn blir

Laget: 2021-04-16 Statistikk

STØTTE TIL GRUPPEN "TANNBEHANDLING/ØKONOMI"

Facebook gruppen "Tannhelse/Økonomi" vil bruke dette oppropet som en stemme. JA til egenandelsordning hos tannlegen. Vi vil ha tannhelse likestilt med andre helsetjenester! Vi setter stor pris på din signatur, som forhåpentligvis vil være med på å endre lovverket. Du kan lese mer om oss og veien her: https://www.facebook.com/groups/728297547903172  

Laget: 2020-09-02 Statistikk

Stopp MASERASJON av hanekyllinger ved norske rugerier!

Nyklekkede hanekyllinger blir kvernet ihjel i i en roterende knivkuttende maskin  uten noen form for bedøvelse. De blir kuttet opp flere steder på kroppen sin og som du skjønner fører det til ekstrem smerte og frykt Det må ærlig talt bli en øyeblikkelig Stans i de bestialske dråpene på hanekyllinger ved alle norske rugerier!  Det er i strid med dyrevelferdsloven å kverne ihjel nyfødte fugleunger. Tyskland har nå forbudt dette, hjelp oss til å gjøre det samme! Det er mulig å bedøve dem/ evnt bruk

Laget: 2021-12-10 Statistikk

Gi oss muligheten til å dra på klassetur!

1STC på Persbråten VGS har veldig lyst til å dra på en klassetur (overnattingstur). Vi får ikke lov, da vi går glipp av fag.  Her er tre grunner til at vi burde dra på klassetur: Vi mener at en klassetur kan styrke vårt sosiale samhold. Dette bidrar blant annet til at vi blir flinkere til å støtte og hjelpe hverandre videre i i skolegangen.  Det er også greit å ta del i opplevelsen selv. Lange dager på skolebenken kan gjøre hvem som helst umotiverte gjennom et helt skoleår. Og vi kommer til å ko

Laget: 2021-10-27 Statistikk

Oljebrølet

Vi i Oljebrølet har som mål å vise våre politikere hvor viktig oljenæringen er. Vi mener det er både vanvittig og urealistisk å stenge oljekrana. Vi ønsker at Norge skal fortsette å utvinne olje i lang, lang tid fremover. Olje er et produkt vi nyter godt av hver eneste dag. Et produkt som sørger for bl.a. velferd, arbeidsplasser og økonomisk stabilitet. Det finnes pr i dag INGEN TING som erstatter olja. Vi må også huske på at olje er en internasjonal maktfaktor, og vi klarer ikke se hensikten me

Laget: 2021-08-31 Statistikk

Normaliser sommerkjole for menn

NÅ! Følg oss på Instagram: https://instagram.com/normaliser_sommerkjoler_menn?utm_medium=copy_link Tags: sommerkjole menn sommerkroppen 2022 Harry styles 

Laget: 2021-07-09 Statistikk

Endre tilbake navnet Ávže (Autsivannet sør for Alta) nå beskrevet som Trangdalsvatnet på statens kartverk.

Lokalbefolkningen sør for Alta har i lang tid kalt vannet sør for Alta for (Autsi) Ávže. Og de fleste i Alta og Kautokeino kommuner kjenner det kun som dette. Allikevel har staten gått inn og kalt dette vannet for "Trangdalsvatnet". Men "ingen" I Alta eller Kautokeino kjenner det navnet. Derfor: Lokalbefolkningen må ta tilbake det opprinnelige navnet Ávže, synliggjort også på alle kart. Og navnet Trangdalsvatnet må slettes på alle kart for all framtid. Lokalbefolkningen må få tilbake det navnet

Laget: 2021-07-06 Statistikk

Redd Sbanken - Nei til DNB oppkjøp

DNB ønsker å kjøpe Sbanken. Vi er redde for at Norges beste bank blir ødelagt slik vi kjenner den. Vi er en gruppe engasjerte kunder som ønsker å gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer. Les mer på folketsaksjon.no Ved å signere dette oppropet sier du deg enig i følgende: Jeg er glad i Sbanken slik den er nå, og vil ikke lengre være kunde dersom DNB blir eier.

Laget: 2021-04-19 Statistikk

Vi krev at Fyrde/Høydal skal høyre til Stor-Øyra skulekrins

Kommunestyret i Volda gjekk 26.11.2020 i mot eit kraftig fleirtal då dei bestemte at Fyrde/Høydal skulekrins skal høyre til Hornindal og ikkje Stor-Øyra skulekrins. 14 av 17 familiar med born i barnehage/skulealder i desse krinsane har uttalt at dei ønsker/MÅ høyre til Volda. MÅ - fordi tidsklemma og kvardagen ikkje går opp dersom ein må til Hornindal og levere borna i Barnehage/SFO før ein skal vidare til Volda/Ørsta på arbeid. Sjølv med utvida Barnehage- og SFO-tider i Hornindal blir det vansk

Laget: 2020-12-14 Statistikk

Nei til høyhus midt i småhusbebyggelsen på Kristianslyst

Dette området er regulert til eneboliger, men Base Property planlegger nye høyhus og fortetting uten å ta hensyn til konsekvenser for bomiljøet: -Økt trafikk og køer i Stavangers allerede mest trafikkerte område Kristianslyst -Hillevåg. -Økt parkeringsbehov, i et allerede belastet område. -Stor og høy bebyggelse midt i småhusbebyggelsen som skyggelegger og tar sol fra eksisterende bebyggelse. -Verdiforringelse av området rundt. -Høyhus skaper plagsom og farlig vind. -Redusering av grøntområdet o

Laget: 2020-10-19 Statistikk