De mest populære underskriftskampanjene de siste 12 månedene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Støtt ortoptistenes kamp for medisinsk utdanning i ortoptikk

Norge mangler ortoptister. Ortoptister utreder og behandler kompliserte samsynsvansker som følge av manglende utvikling i barneårene eller nyoppstått skade i voksen alder. Norske pasienter får ikke den hjelpen de skal ha grunnet manglende ortoptikkutdanning i Norge. UiO ønsker å opprette en bachelor med påbygging til master i ortoptikk ved det medisinske fakultetet dersom finansiering kommer på plass. Det er mangelfull innsikt hos styrende myndigheter om hva ortoptister gjør.  Vi trenger hjelp f

Laget: 2021-05-22 Statistikk

Utvid Tou-parken!

Vi som bor mellom Lervigparken og Tou-parken foreslår at Tou-parken utvides. Tou-parken er blitt svært populær, men ligger ved siden av en stor tomt foran Tou scene, avsatt til en ny stor boligblokk – Tou Park 6. Den har stått slik i åtte år.   Det er flere grunner til at kommunen bør overta tomten og utvide Tou-parken: Området rundt Tou scene og Lervig har en sterk boligtetthet, og flere boligkomplekser er under oppføring. Tettere bebyggelse krever flere grøntområder, for å sikre livskvalitet

Laget: 2020-10-18 Statistikk

NEI til Gran inn i Akershus!

Vi sier et helt klart NEI til å søke Gran over i Akershus! Samtidig ønsker vi et solid samarbeid om Hadeland videre - men med Gran i Innlandet! Registrer gjerne ditt postnummer i tillegg.

Laget: 2022-04-09 Statistikk

Gerd Peter Niebelschütz tilbake som fastlege i Grong

Mange i Grong har hatt Gerd Peter Niebelschütz som fastlege. Nå er han ikke ønsket som lege i Grong av kommuneadministrasjonen av forskjellige årsaker. Vi har nå dannet en gruppe på Facebook som vi kommuniserer på og det er opprettet en e-post adresse som folk kan sende inn sine synspunkter på hvorfor de vil ha Gerd som sin lege. Vi håper å få mange underskrifter og historier til dette. Send din historie til helse@ronnywollert.no Skriv under for å vise at du bryr deg om ditt nærmiljø og folks h

Laget: 2022-04-06 Statistikk

NEI TIL Å OVERFØRE VÅR KRAFT TIL EU.

Overføringen av makt fra Norge til EU skal skje ved å innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Da lar man EUs reguleringsmyndighet ACER diktere norsk kraftpolitikk. Det kan bidra til at ACER vil presse Norge til å bygge flere utenlandskabler, og at strømmen vil bli betraktelig dyrere her hjemme for den kraftkrevende industrien, industrien generelt, all kommunal virksomhet og den enkelte forbruker. Norsk tilknytning til ACER vil i realiteten gi industrien i EU en konkurransefordel mens indust

Laget: 2018-02-03 Statistikk

Vi som støtter Bhg streiken, men ønsker en slutt på den.

Vi som støtter bhg streiken, men ønsker en slutt på den. Per dags dato rammes vi foreldre forskjellig, noen har en dag barnehagepass i uka mens andre har 40/60 deling. (to dager en dag, tre dager en annen dag) Uansett hvordan denne streiken påvirker oss foreldre, så gjør den noe med familien`s økonomi. Det er ikke alle som har besteforeldre, tanter, onkler eller venner som kan hjelpe dem. Ytterst få har muligheten til å ta med seg barnene på jobb, for så og kunne jobbe 100% optimalt den dagen. A

Laget: 2022-11-02 Statistikk

Oppgradering av utearealet ved Jentoftsletta Barnehagen

Denne barnehagen har sett grå og kjedelig ut i mange mange år. Det vet kanskje dere som har hatt barn der, og dere som har barn der nå. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående. Ja dette er til deg som også går forbi denne barnehagen og til dere foreldre som tenker at barnet skal begynne der når det er tid for det. Kanskje det er barnebarnet ditt. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående, det er ikke store tingene som er

Laget: 2022-11-21 Statistikk

Nei til nedlegging av to fysioterapistillinger i Frogn kommune

Frogn kommune opprettet en ny driftstilskuddshjemmel for fysioterapi for to år siden. Dette var et enstemmig vedtak fra politikerne, mens kommuneadministrasjonen var imot. Nå, to år senere, vil administrasjonen inndra TO fysioterapihjemler. Samtidig som Rådmannen foreslår å si opp to avtalefysioterapeuter, ønsker han å opprette en ny fastlegehjemmel. Det er urimelig å sette to yrkesgrupper opp mot hverandre, men det virker som at vi fysioterapeutene må akseptere nedbygging for at antall fastlege

Laget: 2021-11-04 Statistikk

Nei til mangedobling av bompengetakstene på Karmøy og Haugalandet!

Karmøylista, Ap, KrF og Høyre har foreslått at Karmøy kommune fortsatt insisterer på omkjøringsvegen i Åkrehamn i en ny bompengepakke på Karmøy.  Forslaget medfører minst en 2,5-dobling av dagens takster på Karmøy. Det vil si minst 30 kr pr. passering (24 kr med rabatt). I tillegg kommer bypakken for Fastlands-Karmøy og Haugesund, med planlagt takst på dagens nivå (12 kr uten rabatt). Til sammen må vi betale minst 42 kr hver vei mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund! Det vil koste 2500 kr i måne

Laget: 2021-10-05 Statistikk

Opprop! Trafikksikkerhetsproblemer ved Eiksmarka skole, Grini barnehage – Briskehaugen, Eiksmarka barnehage og Eikebo barnehage

De tre barnehagene på Eiksmarka og FAU ved Eiksmarka skole er svært bekymret for trafikksikkerheten i nærmiljøet. Det er nesten 600 elever på skolen og over 180 barn i barnehagene innen 100 meters radius rundt Eiksmarka senter. Det er stort press på veiene og parkeringen i hovedtidspunktene for levering og henting ved alle barnehager og skole. Trafikk av store biler har økt etter at Eiksmarka senter åpnet og de røde leddbussene ble innført. Når bussene svinger i krysset dekker den begge fotgjeng

Laget: 2021-06-13 Statistikk

Faglige tillitsvalgte sier nei til borgerlig budsjettsamarbeid

Den siste tids media oppslag rundt partiet Rødt sin nominasjonsprosess har generert et klima i de politiske miljøene vi som faglige tillitsvalgte ikke kan la være å adressere.  Det er ikke de interne politiske prosessene vi mener bør adresseres, men hvordan byrådspartiene blander seg inn i interne prosesser og bruker dette som et argument til å åpne opp for et budsjett samarbeid med Venstre.  Som kom frem i Aftenposten artikkelen 21. september. Vi som tillitsvalgte i fagbevegelsen har i kommunev

Laget: 2022-09-25 Statistikk

NAF må gå for KAF!

Norges Automobil-Forbund (NAF) sendte 4. februar et nyhetsbrev til alle sine medlemmer hvor et av oppslagene var at «Ap og Sp må innfri løftet om lavere avgifter på bensin og diesel». Billig fossilt drivstoff er ikke noe krav NAF bør stille eller støtte opp om. Global oppvarming er en eksistensiell trussel mot menneskehetens livsgrunnlag. At økte, flate avgifter rammer sosialt urettferdig er helt riktig, men svaret er ikke lave(re) priser. Når Thor Egil Braadland uttaler at «Milliardene sitter l

Laget: 2022-02-22 Statistikk

We request the complaint case against the Norwegian Government concerning the ban on import of stray dogs into Norway to be reopened

The EFTA Surveillance Authority concluded in a letter dated 7 July 2021 that the administrative practices restricting the import of stray dogs into Norway is not compliant with the EEA legislation. Norwegian citizens are forced to comply with an illegal regulation, contrary to the legislation that all EEA countries are obliged to follow. We cannot accept exclusion for life for dogs and cats without a pedigree or other evidence of their origin. The intention should be to make adoption safe, not t

Laget: 2022-01-26 Statistikk

Vi som ønsker at drivstoffavgifter skal settes ned.

Vi har den siste tiden sett en drastisk økning i drivstoffpriser her i Norge. Dette skjedde etter at Russland invaderte Ukraina, men vi så tegn til dette på forhånd. Misforstå meg rett, det er forferdelig det som skjer i Ukraina, og det støttes ikke på noen måte. Det som er viktig her at staten må ta hensyn til egen befolkning samtidig som vi arbeider oss gjennom denne krisen i felleskap. Av den grunn, ønsker jeg at staten skal slutte med sin grådighet, og derved sette ned drivstoffavgiftene i N

Laget: 2022-03-08 Statistikk

Krav om ny behandling om stenging av Steinkjerelva fra grunneierne.

   I Statusrapport for norske laksebestander 2021  så vi at det var oppgitt feil antall fanget laks i Steinkjervassdraget for 2019. Der sto det nemlig oppgitt 33 fanget laks for hele vassdraget. Det riktige antall er 133 laks.  Dette er en  meget betydelig forskjell, spesielt når det skal bestemmes hvordan fisket skal være for årene 2021- 2025. Dette betyr jo at feil tallmateriale lå til grunn da avgjørelse om stenging av Steinkjerelva ble bestemt. Fangsttallet er altså 4 ganger høyere og dette

Laget: 2021-12-04 Statistikk

Nei til avvikling av samisk barnehage i Oslo!

Samisk barnehage i Oslo er den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet, og har eksistert siden 1986. Barnehagen eies og driftes av Oslo kommune via Bydel Grünerløkka, men får også fast støtte fra Sametinget. Igjen, for å spare penger vil bydelsdirektøren kutte lederstillingen i Samisk barnehage, og overføre lederoppgavene for de samiske avdelingene til lederen for Bellevue Gård. I praksis medfører dette at den Samisk barnehagen avvikles som en egen barnehage etter 35 års drift. Vi må få poli

Laget: 2021-11-20 Statistikk

Ja til filming av forelesninger på NHH

VIDEO I UNDERVISNINGEN (Litt langt, men verdt å lese)   Semesteret er i gang, og gradvis blir alle bachelorstudenter informert i forelesning om det ikke lengre filmes. Dette er noe flere studenter har reagert på, og noe vi i Studentutvalget tar videre.   Historikken her er at det i april ble fremlagt en rapport for Utdanningsutvalget om "Video i undervisningen". Denne rapporten ble tatt til orientering, og prorektor skulle ta innspillene i møtet til etterretning. Rapporten påpeker at GDPR må tas

Laget: 2019-08-21 Statistikk

ING106 Eksamen bør reflektere forberedelses-mulighetene

Etter god undervisning og det som føltes som god forberedelse til eksamen, var det likevel mange som følte seg uforberedt på årets eksamen i ING106. Første oppgaven var tilhørende sameieloven, og utgjorde 35% av eksamen. Det finnes ingen praktikumsoppgaver i sameieloven fra tidligere eksamener, våre obligatoriske innleveringer, eller fra eksempeltekstene som ligger tilgjengelig for oss.  I sensorveiledning fra høst og vår 2019 er det skrevet under oppgaven tilhørende Plan- og bygningsloven at "M

Laget: 2021-12-11 Statistikk

VI som vil ha Freia Dessert Sjokolade tilbake

VI som vil ha Freia Dessert Sjokolade tilbake. Freia hadde et perfekt produkt som de forlot med fordel til å finne andre produkter. Vi som skriver under på dette oppropet gjør seg gjenkjennelig med sitt engasjgement ovenfor Freia om et ønske å få dette søte gode produktet tilbake i hyllene. Mange forbinder denne forføreriske smaksbiten opp mot mange minner. Mange utrykker sin lengsel til produktet når det nærmer seg jul, gebursdager, konfimasjon, dåp OSV. Hyggelige, tradisjonelle og sterke opple

Laget: 2020-03-06 Statistikk

Underskriftskampanje FOR sjokoladen LOHENGRIN ❤️

Hei alle sammen ❤️ Freia uttaler idag at de vil slutte produksjon og salg av sjokoladen Lohengrin! Begrunnelsen er dårlig salg! Dette er gruppen for oss som fortsatt vil kjøpe Lohengrin og vi finner oss ikke i dette!! Denne unike sjokoladen har vært her i 100 år og vi vil fortsatt ha den!! Det holder ikke at Freia beklager og håper vi kan ty til Kvikk-lunsjen istedet!! VIL VIL FORTSATT HA LOHENGRIN I BUTIKKENE!! Signer med navnet ditt så får vi overbevist Freia at de beholder LOHENGRIN i sortime

Laget: 2019-02-15 Statistikk