De mest populære underskriftskampanjene de siste 12 månedene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi folket. Håper folket kan dele og skrive under dette opprope.

https://www.facebook.com/groups/574549120320695                                                                                                      Folkekrav:   Undertegnede krever at Norge på alle måter skal være en fri, uavhengig, selvstendig og direkte folkestyrt nasjon hvor borgerne har eiendomsrett til landet og landets ressurser Vi krever å bli behandlet som frie mennesker som ikke kan frarøves det vi har trodd har vært vår eiendom og våre rettigheter som frie mennesker.  Alle samfunnssak

Laget: 2022-02-20 Statistikk

Stopp raseringen av grøntområdene i Vestre Holmen sameie!

Vi krever stans i den omfattende trefellingen på fellesområdene i Vestre Holmen sameie! Mandag 13. desember fortsetter styret i Vestre Holmen sameie den voldsomme trefellingen på fellesområdene våre. Trefellingen startet mandag 6. desember og mange friske trær er allerede felt og store områder rasert tross innsigelser fra sjokkerte beboere og bekymringsbrev fra Naturvernforbundet sendt til styret i sameiet. Flere av områdene berørt av trefellingen fremstår nå som vanskjøttet. Likevel vil styret

Laget: 2021-12-10 Statistikk

Nei til stenging av Bærumungsommens motorsenter!

En underskrifts kampanje for oss som ønsker å holde dørene åpne på ungdommens motorsenter i Bærum!

Laget: 2022-10-10 Statistikk

Nei til industri på våtmarka Hellemyra, Lista.

Nei til storstilt industriutbygging på Hellemyra og områdene rundt.     Det planlegges storstilt utbygging på Lista i Farsund kommune, der enorme arealer med natur og matjord vil gå tapt. Den siste resten av våtmarka Hellemyra er blant de områdene som planlegges utbygd. Myra er rødlistet som en sterkt truet naturtype.     Området som skal nedbygges med industri ligger sentralt i det unike og flate Listalandskapet og er tilholdssted for en lang rekke truede arter, og omtales gjerne som landets

Laget: 2021-03-26 Statistikk

ALLE BARN HAR RETT PÅ TRYGG SKOLEVEI! Vi ønsker lavere fartsgrense og gangfelt til barna våre på Fv462 mellom Risebro og Fløtten på Mogreina!

Våre barn har ikke en trygg skolevei!   HJELP OSS MED DIN SIGNATUR! For alle barn har rett på en trygg hverdag og skolevei!   -Fler bilder finnes på Facebook : Mogreina Siden    Ganske mange er bekymret for den manglende sikkerheten rundt bilveien vi og barna våre bruker i dag, Fv462 - Strekning Fløtten, Lille Østli, Rosenvangvn, Østli til Risebro på Mogreina!   FAKTA :   Det er generelt høy hastighet forbi feltene her, da fartsgrensen er 80 km/t både før og etter. Mange kjører godt over 60 km/

Laget: 2019-08-13 Statistikk

Ikke straff varslerne, straff arbeidsgiverne!

Å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold i virksomheter er avgjørende for et velfungerende næringsliv. Hvorfor er det da i praksis varsleren som blir straffet? I henhold til arbeidsmiljøloven; § 2 A-1 har ansatte plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, § 2 A-4 er gjengjeldelse forbudt mot arbeidstaker som varsler og § 2 A-5 har varsleren krav på erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse. I realiteten er aml § 2 A verdiløs. Varslerne beskyttes ikke i Norge og e

Laget: 2022-09-08 Statistikk

Vi behøver NAV ombud i alle fylker

Vi behøver fylkeskommunale NAV ombud.  NAV er viktig for mennesker i ulike situasjoner. Vi har eldreombud, mobbeombud, likestillings og diskrimineringsombud, personvernombud o.l., men mangler NAV ombud. Hvorfor behøver vi NAV ombud, og hva skal ombudet gjøre? NAV ombudet skal bidra til å minske avmaktsfølelse og redusere konflikter, som ofte er resurskrevende for NAV/Stadsforvalteren og ødeleggende for mennesker. NAV ombudet skal veilede privatpersoner i forhold til regelverk og påse at relevan

Laget: 2022-08-30 Statistikk

Offentlig lobbyismeregister NÅ! Stortinget vil ikke, vi krever folkeavstemming.

Forslaget:Dersom Innst. 336 S (2021-2022) ikke vedtas ber alle som underskriver dette oppropet om at saken videreføres som folkeavstemming, hvor stortinget respekterer folkeviljen som uttrykt gjennom avstemmingen uten øvrige forbehold.Hva er saken?Igjen mener majoriteten av våre politiske representanter at det ikke er i vår interesse at vi får innsyn i lobbyismen som påvirker dem på Stortinget. Det mener jeg er grunnleggende feil! Det er i vår interesse at vi får innsyn i lobbysimen på Stortinge

Laget: 2022-05-19 Statistikk

STOPP nedleggelsen av Enhet for mangfold og integrering

Vi har fått kjennskap til at EMI skal haste-nedlegges, og at deres dyktige leder gjennom flere år skal bli overtalling fra 1.11.22. Dette uroer både organisasjoner, stiftelser og andre som har sitt virke på likestillings- og mangfoldsfeltet. EMI har i en årrekke levert nyskapende og viktige resultater for å fremme mangfold, likestilling og integrering i Oslo og omegn, og vi stiller oss uforstående til at denne fagkompetansen nå ikke lenger anerkjennes av Oslo kommune.  Vi ønsker å forespørre om

Laget: 2022-10-03 Statistikk

Vekk med Wifi på Steinerskolen Nesodden 💚

Hvorfor ha wifi påskrudd og installert når det ikke brukes i alle klasserom og kan skade barna? https://www.jrseco.com/clear-evidence-of-the-risks-to-children-from-smartphone-and-wifi-radio-frequency-radiation/  

Laget: 2022-03-15 Statistikk

Vi krever at Østreheimsveien 28A benyttes til allmennyttig formål istedenfor boliger!

Vi krever at Østreheimsveien 28A benyttes til allmennyttige formål istedenfor boliger!  Begrunnelse: - tomta er regulert for allmennyttige formål (opprinnelig plan var ridesenter!) - tidligere tomteeier Hæhre fikk dispensasjon for å gjøre inngrep i marka tilknyttet eiendommen med den begrunnelse at et ridesenter ville være til allmenn nytte. (Hæhre har tatt ut store mengder stein og grus og har sannsynligvis tjent mye penger på dette. Hæhre la dermed eiendommen ut for salg uten å realisere rid

Laget: 2020-11-03 Statistikk

IDEX Biometrics investorer som ønsker at komunikasjonsansvarlig ut mot aksje eierene byttes ut

Manglende tilbakemelding når investorene stiller spørsmål til IDEX Biometrics skaper stor frustrasjon blandt aksje eierene, Vi mener komunikasjonsansvarlig ut mot investorene ikke gjør jobben på en tilfredstillende måte og bør byttes ut. Vi ønsker å legge press på Idex Biometrics for å forbedre komuniksajonen mellom selskapet og aksje eierene.  Håper flest mulig kan signere dette oppropet for å legge press på Idex, slik vi får byttet ut Head Of Investor Relations at IDEX Biometrics Vi trenger

Laget: 2022-08-18 Statistikk

Er dette det beste for Mathea?

Barnevernet var inne i bildet hos barnemor Brooke Kristine Devig / Thale Hetland Devig (tidligere navn) etter flere bekymringsmeldinger om omsorgssvikt hos mor, bekymringsmeldingene ble sendt av barnehagen. Jeg anmeldte også barnemor til politiet for grove falske anklager og beskyldninger som omhandler seksuelle overgrep og vold mot min datter, som barnemor løy om, og sa at jeg drev på med, noe som ALDRI noensinne har skjedd. De falske anklagene har ingen rot i virkeligheten. Anmeldelsene jeg se

Laget: 2018-11-15 Statistikk

Nei til å legge ned gjenvinningsstasjonen på Eik

En gang i mnd så har vi hatt tilbudet om å få kaste søppel og farlig gods i bygda vår, nå er det tydeligvis slutt, dette må vi ikke finne oss i, skriv under og er vi heldige så kan de se at dette tilbudet er noe vi bør, må og trenger å ha. 

Laget: 2022-05-31 Statistikk

Rune Fardal sitt engasjement og innsats for menneskerettighetene i møte med det offentlige

Klage til Marie Kingsrød VG og Eva Akerbæk faktisk.noskrevet sammen av flere, vi tar til motmæle med underskriftskampanje for å vise vår støtte til Rune Fardal : Refererer til artikkel i VG publisert: 16/10, 17/10, 18/10 og 22/10-22Vil med dette belyse hvordan dere bryter med god presse journalistikk og presse skikk.I deres artikkel bryter dere med en rekke punkter i vær varsom plakaten, publisert i Pressens faglige utvalg.I deres brødtekst og vinkling av saken spisses den inn på en sterkt manip

Laget: 2022-10-29 Statistikk

Protestaksjon mot Taliban ankomsten til norge

Dette er en protest aksjon!   Jeg føler meg som verdens største idiot som ikke forstår betalt ankomst av Taliban til norge Er jeg den eneste ..?  Hvem i vår regjering står bak dette ? 

Laget: 2022-01-23 Statistikk

Støtt driften av Rudskogen Motorsenter!

Myndighetene vil begrense aktiviteten på Rudskogen Motorsenter. De vil feks stenge banen i hele Juni. Dette vil ødelegge for alle oss som liker banekjøring og motorsport.Støtt protesten mot dette ved å skrive under på dette oppropet! Lik og Del! Oppdatering: Takk for en fantastisk oppsluttning! Dere kommer med mange gode innspill som jeg vil ta med videre i mitt engasjement! Tydelig at denne saken egasjerer motorinteresserte over hele lendet! Her er noen linker som beskriver saken for dere som k

Laget: 2021-11-05 Statistikk

(Kilpisjärventie) Kilpis-veien må renoveres for å være trygg for alle trafikanter!

Motorvei 21 går fra Tornio til Kilpisjärvi, i Enontekiö. Alle som har reist helt til Kilpisjärvi vet hvor dårlig veien er, spesielt fra Karesuvanto til Kilpisjärvi. Veien er smal, underlag er delvis nedsunket, helling er feil og asfaltbelegg er stedvis sterkt skadet. I de finske vegvesen (Väylävirasto) karttjeneste ser veien stort sett rød eller gul ut, dvs. tilstanden er klassifisert som svært dårlig eller dårlig (se https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=165c12d904fa48189fd19ba963f

Laget: 2021-11-01 Statistikk

Boikott VM i Qatar 2022!

 NFF har hatt "dialog" og satt Qatar på "dagsorden" siden 2015. Siden den gang har minst 6500 arbeidsmigranter mistet livet under oppbyggingen av stadionanleggene under forberedelsene til fotball-VM i Qatar 2022. NFF mener til tross for dette at dialog er det mest effektive virkemiddelet. Selv om NFF-president nærmest i samme setning innrømmer at det ikke har fungert.  I denne anledning har jeg laget en underskriftskampanje. En kampanje der vi svart på hvitt kan vise at menneskeliv betyr mer for

Laget: 2018-11-18 Statistikk

Bevar friområdet på Gullhaug - NEI til kunstgressbane!

Gressbanen på Gullhaug er i dag definert som friområde/parkanlegg, med gressdekke, i gjeldene reguleringsplan. Det skal sikre at innbyggere i alle aldre har tilgang til grøntanlegg, hvor det er mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne. Et område for ulike aktiviteter til ulike årstider, som egner seg for lek og opphold. Det er det eneste friområdet på Gullhaug, og den eneste gressbanen som er igjen i kommunen. Mange bruker området til lek, til rekreasjon, tur og andre aktiviteter, so

Laget: 2022-05-08 Statistikk