Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer!

Kunstnernes opprop i 2017 for alle som støtter saken; Trekk bankene ut av skitne oljeinvesteringer! I disse dager tar tusenvis av mennesker verden over til gatene i Global Divestment Mobilisation. De krever at banker og andre samfunnsinstitusjoner trekker sine investeringer i fossilindustrien – som står for noen av de største CO2-utslippene som fører til global oppvarming.   Dette er krav som støttes av kunstnere og kulturarbeidere i mange land. I Norge arbeider en tverrfaglig gruppe kunstnere f

Laget: 2017-05-24 Statistikk

VI VIL HA VARSLERNES HUS I NORGE!!

Vi trenger ett varslernes hus i Norge. Som kan verne varslere. I Nederland har de ett som vi kan bruke modellen til. Dit kan man sende e-post, få veiledning, faglig hjelp eller hjelp til å etterforske egen sak. i løpet av første halvår hadde Nederland 521 saker.  Huset er delt i tre enheter Rådgivning,Etterforskning, skolering/informasjon.  I dag kommer sjeldent varslere frem på arbeidsplasser,de blir ikke hørt. Rettssystemet kommer de heller ikke noen vei.  Vi trenger varslere for å avdekke kor

Laget: 2017-03-20 Statistikk

Flyktningsstatus til Yezidier og andre minoriteter fra Irak.

EU og FN har anerkjent at Yezidier ( et kristent og fredelig urgammel folk i Irak) blir utsatt for et pågående folkemord. Det er første gang i historien at et folkemord blir anerkjent mens det fortsatt pågår.  Andre kjente folkemord har foregått i Bosnia, Rwanda, Armenia og mot Jødene. Selv med et pågående folkemord i Irak, finnes det fortsatt Yezidier som befinner seg i Norge som ikke blir gitt oppholdstillatelse. I avslagene viser UNE til at internflukt i Kurdistan (nord i Irak) er et rimelig

Laget: 2016-11-11 Statistikk

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22 Statistikk

Bevar helsestasjonen på Notodden VGS

jeg støtter og vil ivereta tilbudet helsestasjonen her ved Notodden vidregående gir. Jeg syns det er et vikitg og nødvendig tilbud her ved skolen. jeg sier meg derfor enig om at dette er et tilbud skolen ikke kan miste. 

Laget: 2017-11-29 Statistikk

Stopp NRK-lisensen!

Får vi med oss nok folk så kan det hende vi kan bli kvitt NRK-lisensen/Medieavgift! Enig i at den heller burde bakes inn i skatten eller i tv-abonnement/internettabonnement? Selv synes jeg denne lisensen er påtvunget det norske folk, og NRK er ikke lengre den kanalen den en gang var...Dette er en ganske sur regning for oss fleste, da den er alt for høy. Det er nok med god grunn at 217.000 nordmenn ikke har betalt lisensen! Enten fordi vi rett og slett ikke har råd, eller fordi vi synes dette er

Laget: 2017-09-05 Statistikk

Nok er nok. Det er spillreklame overalt.

Tusen takk for signeringer og støtten hittil.Vi har fått tilbakemeldinger på at det er noe kronglete å få signert vårt opprop her.Av den grunn har vi besluttet å lage en ny underskriftskampanje som gjør det lettere for dere å signere.Vi ber alle som alt har signert og alle andre signere vår kampanje her: http://www.underskrift.no/signer.asp?Kampanje=6612 

Laget: 2017-03-30 Statistikk

Utvidet åpningstider og middagsservering på SIS Café Musikanten!

Hei alle!  Vi i studentrådet er igang med å lage en sak til SIS om at vi ønsker utvidet åpningstider i SIS Café Musikanten aka Kantina vår. Saken kommer også til å være en forespørsel om middagsservering, med liknende menyer og priser som de har oppe på ullandhaug. (selvfølgelig tatt i betraktning av hva slags utstyr vi har her). Saksvedlegget skal behandles på SIS sitt styremøte den 29. mars, og skal skrives i løpet av de neste to ukene. I tillegg ville de at vi skulle sende inn en underskrifts

Laget: 2017-02-28 Statistikk

Oppland AP: Si nei til olje i LoVeSe!

Vi krever at Arbeiderpartiet i Oppland stiller seg mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oppland AP skal stemme over saken under sitt årsmøte 12-13. mars. Det er viktig at Oppland står på rett side i denne saken, da det kan bli avgjørende for utfallet for AP nasjonalt. 18.januar la Arbeiderpartiets programkomité fram forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring – et forslag som støttes av Oppland AP. Forslaget er lagt frem som et kompromiss mellom oljenæringen

Laget: 2017-01-23 Statistikk

Sykkel og gangesti Valle -Brevikstrand

Vi som ferdes langs Valleveien har alle opplevd farlige situasjoner både som myke trafikanter og med kjøretøy.  Syntes nå at tiden er inne for å vise fylkes politikerene at vi vil ha og trenger en sykkel og gangesti fra Brevikstrand og til Valle her i Vest Bamble. Hadde gjort hverdagen tryggere og bedre for både barn og voksende som ferdes langs denne veien. Det å gi barna en mulighet til å ferdes langs Valleveien for å besøke hverandre på en trygg og god måte hadde gjort mye for hvert enkelt ba

Laget: 2017-09-25 Statistikk