Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Klosterenga Park

Støttespillere for Klosterenga Park har kjempet en langvarig kamp for en ny anledning til å få et forpliktende vedtak fra Oslo Kommune etter at rådhuset i 1995 skrinla prosjektet som «for dyrt». Nå er saken igjen aktuell for bystyret, da støttespillernes reguleringsplan fra 2013 vil komme til behandling. I følge byrådet vil byutvikingskomiteen behandle saken 28. oktober, før bystyret har den til endelig avgjørelse 11. november. Klosterengas venner promoterer i sakens anledning en underskriftska

Laget: 2015-10-01 Statistikk

Møtested for motorsyklister ved Karl Johan, for Ikke Oslo folk!

I flere år har MC-folket parkert langs Karl Johansgate, til glede for Oslos borgere og besøkende. Da gaten ble stengt begynte man å parkere i den nå avsperrede gaten (Roald Amundsensgate) som nå er parkområdet. Motorsyklistene er ikke til sjenanse for noen. Det prates og drikkes kaffe med likesinnede og forbipasserende. Turistene tar bilder og gir uttrykk for at det er flott med motorsykler i byen. Eldre mennesker tar kontakt for å fortelle om sine dager på MC. Enkelte lar forbipasserende barn s

Laget: 2015-07-29 Statistikk

Vern Bergerskogen

Bergerskogen er et svært viktig natur- og friluftsområde på nordre Nesodden som er sterkt truet av utbygging.  Skogen er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet, og i de senere årene er store deler kartlagt som viktige naturtyper, og flere rødlistearter er registrert. Undersøkelser viser også at svært viktige naturtyper fortsatt ikke er registrert og kartlagt. Utbyggingsplanene har skapt bekymring, både blant folk og miljøvernmyndigheter. Bergerskogen er unik, med eikeskog, lindesko

Laget: 2015-03-26 Statistikk

NEI til redusert tilskudd til Rygge barnehagene.

Redusert tilskudd til Rygge barnehagene gir uverdige forhold for barna og de ansatte. Sikkerheten til barna og de ansatte er i fare ! 

Laget: 2015-11-17 Statistikk

Nei til kutt i budsjettet til musikkundervisnings tilbudet for barn og unge i Stavanger

Musikk er viktig for barn og unges oppdragelse og kreativitet. Korps og kulturskolen er et veldig bra tilbud for barn og unge som vil lære og jobbe med musikk. Det er veldig dumt hvis enda færre får dette tilbudet. La oss komme tilbake til kulturhovedstad 2008!

Laget: 2015-11-12 Statistikk

OFFENTLIG REGISTER OVER DØMTE OVERGRIPERE PÅ BARN UNDER 14!

Alle kjenner noen eller har noen i nærmiljøet som har blitt utsatt for seksuelleovergrep som barn. For at vi skal kunne beskytte våre barn enda bedre så krever vi å få ett offentlig register over de som er dømt for seksuelleovergrep på barn under 14 år. Vi kan ikke ha det sånn at de dømte voksne overgriperene skal være mer beskyttet enn våre uskyldige og verdifulle barn.  Forskningen tilsier i dag at terapi faktisk ikke fungerer for overgripere og gjentagelsesfaren er stor.  Barna våre er det me

Laget: 2015-03-05 Statistikk

Askøy kommune må gi dyrevernsorganisasjonen Mau mau økonomisk støtte!

MAU MAU trenger din hjelp i  håp om å få støtte fra Askøy kommune til vårt arbeid med hjemløse katter. Pr i dag har vi ingen støtte og dyrlegeregningene er skyhøye. Skal vi fortsette på nyåret er vi helt avhengig av midler til å drifte videre. Mangen hjemløse katter på Askøy venter på vår hjelp, men uten midler er det svært vanskelig å hjelpe. HJELP OSS Å HJELPE MED DIN SIGNERING I DAG!!    

Laget: 2015-10-28 Statistikk

Nei til nedlegging av røntgentilbudet i Askim!

Sykehusledelsen i Østfold vil legge ned røntgentilbudet i Indre Østfold. Denne beslutningen gjelder kommunene Marker, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet, Hobøl og Askim med en befolkning på rundt 50 000 innbyggere. Nedbyggingen av helsetilbudet i Indre Østfold har pågått en stund og foreløpig kan pasienter som trenger f eks dialyse, reise til Askim. Med nedlegging av røntgentilbudet, vil helt sikkert dialysetilbudet også komme etter.  Nedleggingen av røntgentilbudet er ikke sendt ut på høri

Laget: 2015-01-23 Statistikk

Bevar post i butikk i Nannestad.

Bevar posten i Nannestad.25 juni er det slutt på Post i butikk på Kiwi i Nannestad. Ingen andre butikker ønsker å utføre denne tjenesten. Resultat: De som bor i midtbygda må reise til Rimi i Holter for å få utført sine tjenester. Dette er ikke en holdbar løsning. Det vil innebære at eldre og funksjonshemmede vil få store problemer med å få utført sine posttjenester. Det vil føre til økt biltrafikk og vil være skadelig for miljøet. Det er dyrt for folk å reise så langt. De som ikke har bil, vil b

Laget: 2015-05-07 Statistikk

Nattbåt til Riska bydel

Det er over 6000 innbyggere på Hommersåk. Vi ønsker oss nattbåt! Idag er tilbudet for dårlig, og vi ønsker å vise Kolumbus at vi vil ha er bedre tilbud til bygda.   Signer oppropet dersom du ønsker nattbåt tilbake til bygda!

Laget: 2015-07-20 Statistikk