Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge

Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne familier til Norge. Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen

Laget: 2014-09-09 Statistikk

Sundenglenes hjelpegruppe for trengende må få beholde lokalene

I kommunen Sund står det mange tomme lokaler.  Sundenglenes hjelpegruppe har fått lov å disponere 2 rom på tofterøy skole I ca 2 år. Nå er det slutt og vi må ut. Og vi får kanskje låne 2 boder på Pollen skole I max 1.5 år. Etter det kan vi ikke forvente noe hjelp fra kommunen, var beskjeden vi fikk. Sansynligvis er det mye mindre enn 1.5 år. Når denne tiden er over og vi må igjen ut så har vi ingen steder å gjøre av oss. Denne flyttingen innebærer at ca 650 brukere i kommunene Sund, Fjell, Øygar

Laget: 2015-08-09 Statistikk

Nei til Fossumbyen

Hva planen går ut på "Byen i Marka" - med 2 000 boliger og 6 000 innbyggere, er betegnelsen Bærum kommune selv har brukt på den nye bydelen som planlegges på Fossum ved Bogstadvannet. Området ligger helt inntil Bærumsmarka og Bogstadvannet. Pga. sagbruksaktiviteten på Fossum bruk ble markagrensen endret og trukket rundt sagbruket. Planområdet er relativt lite (541 dekar) - og har en planlagt boligtetthet som er fire ganger høyere enn eksisterende boligområde på Fossum. Utbyggingsområdet strekker

Laget: 2014-07-01 Statistikk

Nei til nøytrale snusbokser og forbud på smakstilsatt snus!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil forby de vanlige tobakkspakkene og design-snusbokser og forbud på smakstilsatt snus!   http://www.vg.no/forbruker/helse/helse/ny-roeykpakke-paa-markedet/a/23391729/ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tobakk/snus-med-smak-kan-bli-forbudt/a/23392798/  

Laget: 2015-02-09 Statistikk

Pål Andor Østvold Parti- TANNHELSE inn i egenandelsordningen, er første prioritet!

Hei, Vi trenger din underskrift for å starte nytt bedre parti, og valgloven sier at vi trenger:500 individuelle underskrifter i et fylke for å starte et politisk parti, eller5000 individuelle underskrifter fra hele landet for å starte politisk parti. Jeg er en Uavhengig politiker i Sandnes Kommune hvor jeg er valgt til bystyret for perioden 2015-2019.Vi er en rekke politikere som har vært og som er aktive i politikken, og som vil få til et parti som skaper nye visjoner og bedre politikk for all

Laget: 2015-10-29 Statistikk

Vi vil ha tilbake party lys i Party Taxi Aalesund

Vi vil ha tilbake party lys i Party Taxi Aalesund da Vegvesenet trår på festbremsen - vil stoppe partytaxi i Ålesund Drosjesjåfør Frank Eiksund vil kjempe mot det han mener er trakassering og forskjellsbehandling.I 10 måneder har jeg, drosjesjåfør Frank Eiksund, kjørt feststemte folk til og fra utestedene i Ålesund i sin Party Taxi. Nå tråkker Ålesund Trafikkstasjon på festbremsen og nekter Party Taxien blinkende lys inne i bilen. Se mer her  

Laget: 2015-11-01 Statistikk

Vi vil at Våler kommune gjennomfører folkeavstemning

"Vi vil at Våler kommune fullfører forhandlinger om kommunesammenslåing og gjennomfører rådgivende folkeavstemning" Bakgrunn: 3. desember 2015 vedtok Sp og AP i Våler formannskap å stoppe den videreprosessen med forhandlinger og folkeavstemmingen. Saken skal tas opp i kommunestyre 17.desmeber 2015 for endelig avgjørelse. Krav: Vi ber om at Våler kommune gjennomfører forhandlinger med Mosseregionen og skaffer bedre faktagrunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med storkommune.  Spørsmåle

Laget: 2015-12-12 Statistikk

Støtt Berlevågingen

STØTT BERLEVÅGINGEN! SYNES DU MAGASINET BERLEVÅGINGEN ER ET POSITIVT OG VIKTIG INNSLAG FOR INNBYGGERNE, UTFLYTTEDE BERLEVÅGINGER OG ANDRE SOM ER INTERESSERT I PLASSEN VÅR?   BERLEVÅG KOMMUNE HAR AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE STØTTE TIL MAGASINET, NOE SOM VIL GJØRE DETVANSKELIG FOR REDAKTØR SVEIN-HARALD ROBERTSEN Å FORTSETTE SITT 24-ÅRIGE ARBEID FOR BLADET. HAN SIER SELV AT DET MEST SANNSYNLIG BETYR KROKEN PÅ DØRA FOR VIDERE UTGIVELSER..   KOMMUNESTYRET SKAL VEDTA ØKONOMIPLAN 17. DESEMBER. SPØRSMÅLET

Laget: 2015-12-01 Statistikk

Bruvik skule

Laget: 2015-09-23 Statistikk

STOPP GRAVINGA – nei til rasering av strandperle i Hareid sentrum!

Ei næringsverksemd i Hareid har byrja å grave ut sanden frå sandstranda i Hareid sentrum. Stopp gravinga og raseringa av siste rest av den vidgjetne Hareidssanden, som no vil forsvinne. I 2007 fekk næringsverksemda tillating frå Hareid kommunestyre til å bygge ut industrieigedommen sin i Hareid sentrum, ved Mylna industriområde. Kommunestyret tok då atterhald om at det vart regulert ei buffersone mellom moloen og industriområdet, då gjerne ei bevaring av strandsona. Dette lova verksemda å etterh

Laget: 2015-05-25 Statistikk

Nei til kollektivtrasé Skredderåsen - Grindvold!

Med dette ønsker vi å protestere mot den planlagte kollektivtraséen som er tegnet inn gjennom Skredderåsen borettslag via gangvei gjennom Trolldalen mot Grindvold. En slik vei vil ha store konsekvenser for spesielt barna i området som i dag har trygge gangveier til Åvangen skole. Dessuten vil en slik vei muligens ødelegge en stor parkeringsplass og definitivt øke støynivå ved mange av rekkehusene i området! Uteområdene til Skredderåsen og Grindvold barnehager vil også bli sterkt påvirket! Vi kan

Laget: 2015-01-14 Statistikk

La dem komme, la dem bli

Dette er en underskriftkampanje mot de nye instramningene i asylpolitikken. Regjeringen har blitt enige om et asylforlik som fratar flytkninger grunnleggende rettigheter og rettsikkerhet og gir økt mulighet for bruk arrestasjon og fengsling uten dom! Den viktigste lovendringen er omfattende. Den innebærer kort sagt flere utsendelser tilbake til såkalte "trygge tredjeland". Helt konkret sier den nye endringen at flyktninger vil bli nektet opphold i Norge hvis det er sannsynlig at de har vært inno

Laget: 2015-12-15 Statistikk

NEI TIL BRU ! Over Leirfjorden(Sørfold)

Laget: 2015-04-30 Statistikk

Si JA til valgfritt sidemål i Nord-Trøndelag!

En av fem går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive ordentlig. Likevel blir elevene tvunget til å pugge et ekstra skriftspråk, selv om det er nok å kunne enten nynorsk eller bokmål. Det mener Nord-Trøndelag Unge Høyre er dårlig politikk. Er du enig? Skriv under, slik at politikerne i Nord-Trøndelag får se hva ungdommen mener. 

Laget: 2015-04-19 Statistikk

La Ullerøy Skole Leve

Ullerøy Skole foreslås nedlagt. Det er et tap for ungene, lærerne, bygda og samfunnet dersom skolen forsvinner.  I dag er det totalt 20 barne-og ungdomsskoler i Sarpsborg. I løpet de neste 12 årene foreslår kommuneledelsen å redusere dette tallet til 17, og at elevene ved Ullerøy fra skolestart begynner på Hornnes Skole, og at driften ved grendeskolen legges ned. Det kan skje fra skoleårert 2016/2017, dersom forslaget vedtas av politikerne. Hjelp oss å bevare skolen vår! Underskriftskampanjen

Laget: 2015-02-04 Statistikk

JA til en universelt utformet kollektivtransport!

Vi i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo krever en universelt utformet kollektivtransport. Dette hjelper ikke bare oss med nedsatt funksjonsevne, som da vil få mulighten til å delta på flere samfunnsarenaer på lik linje med andre. Det gjør også at flere vil ha muligheten til å bidra i den kanskje største utfordringen vi står overfor globalt i verden idag: miljøet vårt! Ja til at alle skal ha mulighet til å både delta og bidra i samfunnet!

Laget: 2014-10-27 Statistikk

Vi som ønsker å se Hjerte til hjerte på skjermen igjen

Vi er mange som lo oss sanseløse av Linn Skåbers fantastiske serie Hjerte til hjerte. Etter to flotte sesonger kunne vi gjerne ønsket enda en sesong. Er du enig? Skriv under og del, da vel!

Laget: 2014-12-31 Statistikk

MED LIVET PÅ VENT

  FAMILIEN HASSAN SKAL KASTES UT AV LANDET, MEN INGEN ANDRE LAND VIL HA DEM. NÅ LEVER DE UTEN RETTIGHETER PÅ UBESTEMT TID.   Familien Hassan flyktet fra Syria til Norge i 2008. Moren er fra Syria, og faren fra Palestina. De har en jente (Mahasen  på 16 år) og fire gutter (Hassan på 14 år, Fawzi på 11 år og tvillinggutter på 5 år). De to minste er født i Ålesund. Familien er godt etablerte her, Hassan og Fawzi går på skolen og fotball. Mahasen har nettopp startet utdannelsen sin på vg.skole. Måle

Laget: 2015-01-07 Statistikk

MDG Tønsberg - Trekk i nødbremsen - Underskriftkampanje

Vår anbefaling er at MDG Tønsberg trekker seg fra samarbeidsavtalen før bystyremøtet på onsdag 14. oktober. Når Bystyret har konstituert seg er alle posisjoner som ordfører, varaordfører og andre posisjoner fast for de neste fire åre   Ønsker du at MDG Tønsberg trekker seg fra samarbeidsavtalen  - skriv under nedenfor - uansett om du er medlem eller MDG-velger.   Link til avtalegrunnlaget http://tonsberg.mdg.no/nyhet/hele-samarbeidsavtalen/   Vår begrunnelse er: Det er stor motstand og uro i MD

Laget: 2015-10-09 Statistikk

Krav til det nye Bystyreflertallet i Oslo: Avskaff Fattigdommen!

SKRIV UNDER PÅ OPPROP TIL POLITIKERNE SOM FORHANDLER OM OSLOS FRAMTID: Den delte Byen - hva gjør det nye bystyreflertallet med fattigdom, ulikhet og utelukking. De sosiale skjevhetene i Oslo er store og vi trenger et krafttak for å rette opp dette for å avskaffe fattigdom, utjevne ulikhet og forebygge utelukking.  Det nye bystyret i Oslo er den beste muligheten for å gjøre noe mot fattigdommen i Norge siden Den Rødgrønne Regjeringen i 2005 hadde avskaffelse av fattigdommen som sak nummer en, me

Laget: 2015-09-27 Statistikk