Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

La Mahasen bli i Norge

LA VÅR KJÆRE MAHASEN FÅ BLI I NORGE Mahasen er ei jente på 16 år og går i klassen vår på Borgund vg. skole. Moren hennes er fra Syria, og faren fra Palestina. De flyktet fra Syria til Norge i 2008. Mahasen har 2 brødre på 14 og 11 år og to tvillingbrødre på 5 år. De to minste er født i Ålesund. Familien er godt etablerte her, brødrene går på skolen og Mahasen har nettopp startet utdannelsen sin på vg.skole. Målet hennes er å bli tannlege. Mahasen er en kjemperessurs både for klassen vår og for

Laget: 2014-10-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1143 1116
2014 1053 1027

Ja til at homofile og lesbiske kan vies i kirken

Vi må støtte homofile og lesbiske i deres kamp for å bli viet i kirken. Det er så galt at de skal stenges ute. I Guds hus bør det være plass til alle. I år 2014 bør vi ha kommet lengre. Min oppfordring er at så mange som mulig støtter oppropet. Kom gjerne med synspunkter og innspill.

Laget: 2014-04-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1044 1033
2014 1029 1018

Gjenreis kystnorge - ta fiskeressursene tilbake

Organisasjonen Gjenreis Kystnorge har som formål å arbeide for å tilbakeføre kvoter fra trålere med konsesjoner hjemmehørende i Nord-Norge, og som ikke oppfyller leveringsplikten av fisk, til de lokalsamfunn råstoffet var ment for. Du som signerer oppropet støtter vår kamp i å gjenreise kystnorge og for å få fiskeressursene tilbake! Tusen takk for din viktige støtte og bidrag!

Laget: 2014-02-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 979 959
2014 968 948

Nei til dårligere hurtigbåt-tilbud i Vest-Finnmark!

Finnmark fylkesting har vedtatt og sende ut nye ruter for hurtigbåtene i vest-Finnmark på anbud. Rutene som er sendt ut på anbud er en rasering av dagens tilbud, og er overhodet ikke tilpasset behovet til de reisende. Hele prosessen har vært under en hver kritikk, der forslagene ikke har vært ute til høring, og prossen har vært undratt offentligheten. Vi kan ikke godta at fylkestinget bak lukkede dører setter samfunnene på kysten i Vest-Finnmark flere tiår tilbake i tid!Skriv under her dersom du

Laget: 2014-01-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 966 954
2014 966 954

UTSETT styrebehandlingen ang.nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal

Vi krever at Helseminister Bent Høie og/eller styreledere i de respektive styrene griper inn og utsetter prosessen angående valg av lokalisering av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal som etter planen skal gjennomføres 17. og 18.desember.  Det er uakseptabelt at en Administrerende direktør som Astrid Eidsvik går på dagen.  Direktør Eidsvik med sin sterke integritet bør komme tilbake for å sluttføre behandlingen av Idefaserapporten neste år. Bare det vil kunne gjenskape den nødvendige til

Laget: 2014-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 955 946
2014 955 946

Slå ring om Sogn Jord- og Hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebruksskule har i mange år levert kunnskap og kompetanse om økologisk drift til nye generasjonar bønder, gartnarar og grundarar.Sogn Jord- og Hagebruksskule er den einaste heilskaplege økologiske landbruksskulen i Norge. Her vert det undervist i plantedyrking, husdyrhald, utmarksforvalting, teknikk, ”inn på tunet”, foredling og bygdeutvikling. Sjh.noSogn Jord- og Hagebruksskule er ein kraftfull arena for alle med interesse for økologi og landbruk. Sogn Jord- og Hagebruksskule er

Laget: 2013-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3292 3124
2014 943 910

MØREAKSEN utenom MOLDE

Regjeringen har bestemt at den framtidige Kyststamvegen (E39) som samler all nord-sør-trafikk på Vestlandet på strekningen Molde - Bergsøya skal følge "østlig korridor" ( Fursetjellet) fra Molde og nordover. Flertallet av Moldes politikere ønsker at vegen fra syd skal gå gjennom Molde Sentrum, og har vedtatt en "Bypakke" med "kort tunnelløsning" fra Aker Stadion til Glamox, noe som krever at E39 eventuelt bygges som firefelts motorveg fra Julneset helt inn til Aker Stadion. Også østlige

Laget: 2014-06-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 968 963
2014 933 929

JA til åpne barnehager i Bergen

Bystyret i Bergen skal den 23. april behandle et forslag fra byrådet om endring av tilskuddsordningen til de åpne barnehagene i kommunen. Konsekvensen av omleggingen er at alle de åpne barnehager i Bergen står i fare for å bli nedlagt.  De sliter med dårlig økonomi og underskudd selv under dagens tilskuddsordning, som tross alt er bedre enn endringsforslaget.  Vi er mange som bruker de åpne barnehager og som trenger dette tilbudet til våre barn og ikke vil være dette tilbudet foruten. Håpet må

Laget: 2014-04-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 891 886
2014 889 884

La den modige meksikanske studenten få bli i Norge!

  Den meksikanske studenten Adán Cortés Salas blir sendt ut av Norge kl 09:30 i morgen (mandag), som følge av demonstrasjonen hans under utdelingen av Nobels Fredspris. Salas kjemper for det samme som Malala: retten til å studere i trygge omgivelser. Han ville skape oppmerksomhet rundt de brutale bortføringene og drapene av meksikanske studenter tidligere i år. Hva som venter Salas i Mexico er uvisst, men familien hans har mottatt flere indirekte trusler, og personer med god kjennskap til forho

Laget: 2014-12-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 882 811
2014 877 806

Bevar skolebibliotekene i Oppegård

Bevar skolebibliotekene i Oppegård! 16. juni skal kommunestyret i Oppegård ta stilling til rådmannens forslag om å stoppe alt innkjøp av nye bøker til skolebibliotek og fjerne alle skolebibliotekarstillinger i kommunen. Et kutt i skolebibliotekene er en kortsiktig innsparing. En styrking av skolebibliotekene er en langsiktig og lønnsom investering i våre barns utvikling, leseferdigheter og kunnskap. "Skolebibliotekene er et vindu mot verden. Jeg tror at vi kvalifiserer barn til medborgerskap og

Laget: 2014-06-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 816 813
2014 815 812