Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Redd frivillig opplæring i Nordland

  I Nordland fylkesråds budsjettforslag er det foreslått et totalt kutt av støtten til Voksenopplæringsforbundet Nordland og Studieforbundene i Nordland. Dette betyr at det årlige tilskuddet på 3,2 millioner kroner til frivillige organisasjoners opplæring i fylket vil bli borte i 2015. Dette går hardt utover tilbudene i fylke.     Vi sier STOPP nedskjæring av frivilligheten. Redd all den gode opplæringen som gjøres i Nordland gjennom sangkor, musikkorps, livredning, blindeskrift, teater, ledelse

Laget: 2014-11-24 Statistikk

NEI til flere godstog på Østfoldbanen Oslo-Ski, JA til "Bryndiagonalen/godsforbindelse til Alnabru"

NB! Se nederst i dette opprop for hvordan du gir din underskrift.  Hjelp oss å spre budskapet. Follobaneprosjektet er det største landbaserte prosjektet i Norge i nyere tid og får landets lengste jernbanetunnel. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, er innerste del av InterCity-utbyggingen sørover fra Oslo. Hovedarbeidene starter etter planen i 2014, mens de forberedende arbeidene allerede er i gang. Den nye Follobanen skal etter planen være ferdig i løpet av 2021. Pr

Laget: 2014-05-15 Statistikk

Nei til genmodifisert mais og corn syrup i Norge. Ja til ren og naturlig mat.

Regjeringen og miljøvernministeren vil ikke forby omstridt genmodifisert mais for salg i Norge. Høyfruktose-maissirup består hovedsakelig av fruktose. Fruktose er ifølge Robert Lustig ved University af California en gift som bør reguleres etter de samme prinsippene som tobakk og alkohol. Lustig mener å kunne påvise at høy fruktose maissirup er en av hovedårsakene til nye tilfeller av blant annet diabetes, høyt blodtrykk og fedme.. Dette sukkeret er laget av genmodifisert mais. Vi kan ikke forstå

Laget: 2014-10-30 Statistikk

Nei til plombering!

I dag har de fleste 16 åringer mopedlappen, og de fleste er irritert over hastigheten mopedene kjører i. Grunnen til dette er alle plomberingene i mopedene, som gjør at en moped kjører i 45 km/t. Når mopedene blir sendt ut fra fabrikkene sine, da er de uten noen som helst plombering, men med en gang de kommer til Norge blir det satt ned plombering, da går farten ned fra 90 km/t til 45 km/t! Grunnen til vi vil ha dette bort er ikke fordi det er kipt for ungdommer som kjører sent, men de er også u

Laget: 2014-01-20 Statistikk

Nei til Fossumbyen

Hva planen går ut på "Byen i Marka" - med 2 000 boliger og 6 000 innbyggere, er betegnelsen Bærum kommune selv har brukt på den nye bydelen som planlegges på Fossum ved Bogstadvannet. Området ligger helt inntil Bærumsmarka og Bogstadvannet. Pga. sagbruksaktiviteten på Fossum bruk ble markagrensen endret og trukket rundt sagbruket. Planområdet er relativt lite (541 dekar) - og har en planlagt boligtetthet som er fire ganger høyere enn eksisterende boligområde på Fossum. Utbyggingsområdet strekker

Laget: 2014-07-01 Statistikk

NEI til Bom på Steinvågsbroen!!!

Det er ikke riktig at 3 prosent av befolkningen i Ålesund Kommune skal "Betale" for tunell i Brosundet.Resten får gjøre som vanlig -ferdes GRATIS.Ikke alle krysser Brosundet en gang! Mange som bor i ytre bydel jobber utenfor Hellebroa. De som jobber på Liaaen,Kvennaneset Barnehage, Bunnpris, Puls,REMA 1000, Aspøy Skole,Blåkors, Aspøy Omsorgsenter, Skarbøvika Helsestasjoner, Skarbøvika Sykehjem for å nevne noen. Betaling/Bom må isåfall settes med direkte tilknytting til den eventuelle tunellen! N

Laget: 2014-05-19 Statistikk

Tilsyn av Direktesalgs og nettverksbransjen

Tilsyn av Direktesalgs – og nettverksbransjen må ligge under Næringsdepartementet! Åpent brev til kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland.   Hva har direktesalgsselskapet Tupperware og Norsk Tipping til felles? Bortsett fra stor omsetning så er de begge underlagt Lotteritilsynet, som tilsynsmyndighet. Når det gjelder Norsk Tipping er dette logisk, de er et spillselskap. Det er derimot vanskelig å se at Tupperware, som selger plastartikler på homeparties, skal ha tilsyn av

Laget: 2014-12-02 Statistikk

bevarsøgnevideregående

Underskriftskampanje for oss som ønsker at Søgne videregående skole bevares. Vi håper så mange som mulig vil hjelpe oss med denne viktige saken! Skriv under og vis din støtte til skolen og at den bevares.

Laget: 2014-09-28 Statistikk

Nei til rundkjøring og biltrafikk i Leaparken!

Kommunen vil la biler kjøre inn i og parkere i Leaparken fordi det skal bli barnehage i gamle Solhaug skole. Den flotteste og mest brukte delen av parken blir omgjort til rundkjøring med parkeringsplasser. Dette kan vi ikke akseptere! Å slippe biltrafikk inn i hjertet av parken strider mot en fornuftig og helhetlig byutvikling. Bergen kommunen vil ha fortetting langs bybanen, og fortettingstanken gjør det ekstra viktig å verne om og beholde eksisterende grønne lunger for lek, rekreasjon og sosia

Laget: 2014-06-17 Statistikk

Steng motivasjonskollektivet

Motivasjonskollektivet er ifølge seg selv "en privat, ideell stiftelse for ungdom i alderen 13-18 år som mottar ungdom på oppdrag fra kommunale og statlige barneverntjenester." Under NRKs Brennpunkt Tirsdag 04.03.2014 ble det nok en gang satt fokus på tvilsomme metoder ved institusjonen som har blitt sterkt kritisert siden 1990-tallet. Dokumentaren viste intervju med seks unge mennesker som har bodd på Motivasjonskollektivet. Noen på 90-tallet, noen rundt 2007-2008 og en så sent som i 2013. Alle

Laget: 2014-03-07 Statistikk

lilly_jorstad

Vi som støtter Lilly Jørstad - Gi Lilly norsk statsborgerskap!We support Lilly Jørstad - Give Lilly norwegian citizenship!Operasanger Lilly Jørstad er en av de siste etterkommere av Kolanordmennene. Kolanordmennene er en gruppe nordmenn som utvandret til Russland under andre halvdelen av 1800-tallet og ble stengt bak grensene under Stalin-perioden. Etter Sovjetunionens fall ble søkelyset satt på denne gruppen og norsk statsborgerskap ble gitt til disse.Lillys mor Olga, og bestemor Lilly har begg

Laget: 2014-01-29 Statistikk

Foreldreaksjon Etterstad

5- og 6-åringer skal tas ut av sitt trygge nærmiljø på Etterstad for å midlertidig, i ett eller to år, transporteres til en nyetablert skole. Så skal de igjen bli flytta på, for å være med på en nyetablering til. En liten gruppe barn i sin største overgangsfase, med dertil hørende sårbarhet og utfordringer, er dermed foreslått å være kasteballer i skolesystemet to ganger. Støtt Foreldreaksjon Etterstad i arbeidet for en alternativ og bedre løsning! Konkret foreslår vi en utvidelse av eksisterend

Laget: 2014-10-17 Statistikk

Landskap uten figur? Vi vil ha Hepworth tilbake til Stavanger!

Stavangers vakreste og mest verdifulle offentlige monument er saget ned på rot. Tilbake er et åpent sår, som ikke heler seg selv. Vi sørger over tapet av Barbara Hepworths skulptur, som gikk under hammeren hos Christie's i London, for 43 millioner kroner (25.06.14). Kunsthall Stavanger framstår som en opportunistisk og arrogant forvalter av byens kulturarv. Støtt oppropet og marker din motstand mot salget ved å signere her. "En kunstskandale ruller med ekspressfart i Stavanger. Kunsthall Stav

Laget: 2014-04-18 Statistikk

NEI til lengre kjørevei til legevakt, midlertidig på Åkra

  OBS! Signering av oppropet NEDERST PÅ SIDEN, "SIGNER DETTE OPPROPET" knappen     Vi, Karmøybu på Nord-Karmøy og på Fastlandssida, ser at Helse og omsorg og formannskapet har vedtatt at midlertidig legevakt for oss vil bli lagt til Åkra, gjeldene fra 01.04.2015. Dette har de gjort selv om Haugesund kommune har kommet med forslag til tilbud om et tidsbegrenset interkommunalt samarbeid i 3 år, frem til ny løsning for legevakt foreligger. Vi protesterer mot at vi får lengre kjøre avstand til legev

Laget: 2014-09-06 Statistikk

Bevar Uthaug

På vegne av "Interessegruppe for bevaring av Uthaug Havn" på Facebook(https://www.facebook.com/groups/304776529699156/)Gruppen skal jobbe for å hindre at Uthaug Havn forvandles til et industriområde. NB! Hvis du har signert papirutgaven av underskriftskampanjen, skal du ikke underskrive digitalt. Det kan medføre at underskriftskampanjen blir underkjent. Innsigelse på forslag i planprogram for ny regulering Uthaug havneområde. Undertegnede er i mot at sør-østre del av Uthaug havn og utvidelse av

Laget: 2014-07-24 Statistikk

Stopp utvidelse av Moss Havn

Moss Havn kan bli utvidet fra Moss sentrum, langs strandsonene og helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Gjennom "Høringsforslaget - planprogram for Moss Havn" av 28.02.2014 er vi gjort kjent med planene om videre utvidelse av Moss Havn sørover langs Kleberget, helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Dette innebærer en betydelig utvidelse av planområdet sørover i forhold til eksisterende reguleringsplan. En slik utvidelse vil skape stor miljømessige utfordringer og ikke mins

Laget: 2014-06-29 Statistikk

Nei til riving av hermetikkfagskolen.

Sterke krefter i Stavanger ønsker å rive hermetikkfagskolen for å spare penger til vedlikehold. Hermetikkfagskolen sammen med hermetikklaboratoriet og Ledaal utgjør en naturlig ramme rundt Ledaalparken og en riving av bygget ville ødelagt hele miljøet. Vi som underskriver her mener at kommunen skal legge bort rivningsplanene og heller legge planer for best mulig bevaring av bygg og miljø!

Laget: 2014-02-20 Statistikk

DET ER NÅ DET GJELDER! Redd Kreativt gjenbrukssenter i Grenland

Vi fortsetter arbeidet for å beholde Kreativt gjenbrukssenter i Grenland! Kommuneadministrasjonen i Porsgrunn har innstilt på å kutte den økonomiske støtten til Kreativt gjenbrukssenter. Gjenbrukssenterets venner mener det vil være svært uheldig å prioritere vekk et så viktig og vellykket foretak. 5. juni gikk formannskapet enstemmig inn for å utsette saken til i slutten av august. Vi har dermed fått litt ekstra tid til å mobilisere. Vi fortsetter å samle underskrifter! Gjennom halvannet år har

Laget: 2014-05-22 Statistikk

SI NEI TIL KS I DAG!

Etter de siste avsløringene om store huller i den foreslåtte arbeidstidsavtalen, krever vi at Utdanningsforbundet umiddelbart avslutter uravstemninga og sier NEI til KS. Vi forventer at UDF straks går ut og støtter de lærerorganisasjonene som allerede er i streik!    

Laget: 2014-06-16 Statistikk

Bevar hjertet av Reinsletta (Bodø)

BBL planleggger i samarbeid med Bodø Kommune å oppføre to 5-etasjes høyblokker på Reinsletta i Rønvika (Bodø). Dette innebærer ca 70 boenheter. Det skal i tillegg bygges et parkeringsanlegg under bakkenivå, og dette innebærer et økt trafikkbilde i små gater der det er minimalt med fortau. Eksisterende bebyggelse på tomten, inkludert en barnehage med flott lekeplass som også brukes på ettermiddagstid, blir revet. Reinsletta har småhusbebyggelse og det er flere verneverdige hus i området. Bla

Laget: 2014-01-15 Statistikk