Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEI til bomvei på Fosen

Bomstasjoner er noe vi snart finner overalt her til lands. På Fosen er innbyggerne imidlertid "sperret inne" og "delt i to" av bomstasjonene. Flere personer må daglig betale bomavgift, da det ikke finnes andre alternativer til kjørerute. Næringslivet stopper opp. Det samme gjør gleden ved å bo på Fosenhalvøya.  Foto: Stian Tørstad Du kommer deg heller ikke inn til Trondheim uten å måtte betale bomavgifter på flere hundre kroner. Mange har ikke lengre råd til å besøke familiemedlemmer. Mange beta

Laget: 2014-03-20 Statistikk

Tillit til Daniel Haga - konstituert adm dir Helse Midt-Norge

Det er etablert et opprop om mistillit til Haga. For å vise at dette langt fra gjelder alle i regionen - håper vi at mange signerer på dette oppropet som signaliserer at ikke alle mener Eidsvik sin prosess ifm valg av sykehustomt har vært basert på integritet og vært transparent -det siste i hvert fall ikke for alle parter. Daniel Haga har stilt kritiske spørsmål mot utredningen ifm plassering av nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal, ledet av tidligere Ålesund sykehus direktør Astrid Eidsvi

Laget: 2014-12-07 Statistikk

Nei til etablering av spesialavfallsanlegg på Eikhaugen

Ragn-Sells AS har søkt om tillatelse drift av nytt avfallsanlegg på Eikhaugen i Drammen kommune. Vi har levert brev til fylkesmannen, kommunen og orientert politikerne. Vi leverte også foreløpig innsamlede signaturer til fylkesmannen innen fristen. Saken er ikke ferdig, nå skal fylkesmannen lage instilling til kommunen og kommunen skal si sitt. Vi er også lovet at saken skal behandles politisk. Skal vi kunne påvirke politikerne våre må vi være mange. Hele Drammen må skrive på oppropet mot dette

Laget: 2014-08-20 Statistikk

Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no

Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.nohttp://www.broneitakk.no/Fjordrommet, natur og rekreasjonsområde for 1,2 millioner mennesker ødelegges. Dette blir som en motorvei tvers gjennom Nordmarka for å spare fem minutter kjøretid til Gardermoen flyplass. NB! Husk å underskriv nederst på siden når du er ferdig! Send linken til denne siden til venner og kjente. http://www.opprop.net/nei-til-bru-i-frogn www.broneitakk.no Allianse mot bro i indre Oslofjord   Statens vegvesen planlegger nå br

Laget: 2014-04-10 Statistikk

Ikke la kuttene ramme skolen og barna våre hardest

Vi oppfordrer alle som ønsker å vise sin misnøye med kuttforslagene i skolen til å møte opp utenfor foredragshallen i rådhuset (Øvre Kleivegt 15)  onsdag 19. november kl 17.40. (møtet begynner kl 18) Dette er en koordinert aksjon for alle skolene i Stavanger, og vi er avhengig av din hjelp. Ta gjerne med ungene.  Avis og TV kommer, så vi bør være synlige!   FAU ønsker å belyse konsekvensene av hva skolekuttene vil kunne bety for ditt barn, samtidig som vi oppfordrer til at du engasjerer deg

Laget: 2014-11-06 Statistikk

La staten ta tilbake forhandlingsansvaret for lærerne

De siste ti årene har KS hatt forhandlingsansvar for lærerne i skolen. Dette har ført til en redusert lønnsutvikling, med påfølgende frafall fra læreryrket. 40 000 lærere med relativt ny utdanning har nylig forlatt læreryrket. 10 000 lærere jobber i skolen uten godkjent utdanning. 38 000 lærere vil mangle i løpet av de neste ti årene. 60 prosent av lærerne mellom 30 og 44 år vurderer å slutte som lærer.  Det har vært brudd mellom lærerorganisasjonene og KS de fire siste oppgjørene. Dette burde v

Laget: 2014-10-25 Statistikk

Vern drikkevannet i Grunnloven

  Signer for å bidra til at kommersielle interesser ikke skal få profittere på drikkevann og infrastruktur! Mektige krefter jobber iherdig med å kommersialisere drikkevannet. Våre politikere har bla. omdefinert begrepet Selvkost, slik at man kan ta ut profitt på drikkevann og infrastruktur. Dette er et svik overfor landets borgere og viser at sentrale politikere prioriterer profitt og næringsinteresser fremfor en fornuftig forvaltning av vårt drikkevann. Vi ønsker følgende tilføyelse til Grunnl

Laget: 2013-11-27 Statistikk

Nei til behovsprøving av borteboerstipendet

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å endre reglene for borteboerstipend slik at støtten blir drastisk redusert. Dette betyr at folk som av ulike årsaker velger å studere andre steder enn sitt hjemsted nå får store problemer med å finansiere skolegangen. Dette går spesielt utover de som kommer fra distrikter hvor alle linjer ikke er tilgjengelige og de som velger å gå på internatskoler. Vi vil oppfordre regjerningen til å snu og om å for fremtiden legge en politikk som er tilpa

Laget: 2014-10-30 Statistikk

Ikke riv landets siste beredskapslager for matkorn!!

Landets siste brukbare, nasjonale beredskapslager for matkorn er lagt ut for salg og er planlagt revet! Et snarlig statlig kjøp eller en leieavtale kan hindre dette! Cermaq ASA, et selskap som staten eier nesten 60% av, har bestemt seg for å selge og rive Nord-Europas største kornsilo-anlegg i Stavanger. Siloene har kapasitet til å forsyne Norges befolkning med matkorn i et år, noe som vil være uunværlig i en fremtid preget av stadig mer ustabilt klima, sosial uro, varierende verdensøkonomi

Laget: 2014-02-26 Statistikk

Stopp Vaksineaksjon.no

Vaksineaksjon.no er et norsk nettsted og en Facebookside som sprer usannheter og skremselspropaganda om vaksiner, spesielt MMR- og HPVvaksinene.De baserer seg på løgner om at MMR gir autisme, at HPV gir masse farlige bivirkninger, at Bill Gates vil utrydde menneskeheten.Budskapet de bringer er å stoppe vaksinering av våre barn, noe som vil føre til spredning av de farlige barnesykdommene, og hindre begrensning av livmorhalskreft.Vi ønsker at Vaksineaksjon stopper den delen av aksjonen som omhand

Laget: 2014-10-15 Statistikk