Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Hva er i flaska?

Diabetesforbundet og Actis mener alkoholholdig drikke må merkes med næringsinnhold på lik linje med andre mat- og drikkevarer. Innholdsmerking er viktig for alle med diabetes og alle andre som ønsker å vite hva de får i seg. Skriv under!

Laget: 2014-10-26 Statistikk

Kvinner i Narvikregionen kan ikke godta dette!

Kvinner i Narvikregionen får ikke lenger komme til gynekolog dersom de ikke kan dokumentere tidligere påvist celleforandring eller komplikasjoner. Narvik Sykehus melder at de ikke har kapasitet. Vår privatpraktiserende gynekolog gikk av med pensjon tidligere i år. Han drev i mange år uten legehjemmel, ettersom denne ble flyttet til Finnmark. Regionen er uten gynekologhjemmel.Kvinnene er nå henvist sin fastlege for gynekologisk oppfølging. Fastlegene gjør screening, dvs tar celleprøver, men har

Laget: 2014-10-03 Statistikk

Mot kutt av lederstillinger i Grünerløkka-barnehagene

UNDERSKRIFTSKAMPANJE Foreldregruppen mot kutt av lederstillinger i Grünerløkka-barnehagene   Det skal spares 6-11 millioner på barnehagebudsjettet i bydelen. Det er ikke rom for å spare i barnehagebudsjettene, dermed kuttes lederstillinger og barnehager slås sammen til enda større enheter. Kutt i lederstillinger betyr ikke kutt i oppgaver for barnehagene. Barnehagene får stadig nye oppgaver - omfattende språkkartlegging, tiltak for barnevernet og individuell kompetansemåling. Det betyr at op

Laget: 2014-03-12 Statistikk

NEI til lakseoppdrett i Balsfjorden

Wilsgård Fiskeoppdrett AS / Nor Seafood AS søker om tillatelse til å etablere lakseoppdrett ved Skreda og ved Storbukt i Balsfjord. Vi ønsker IKKE en slik etablering i Balsfjorden. Vi mener kortsiktige økonomiske motiver må tilsidesettes for å bevare fjorden slik den er for kommende generasjoner. En naturlig forvaltning av fjorden vil være til gavn for alle.

Laget: 2014-07-24 Statistikk

Nei til reservasjonsrett på Stord

I september blei Krf, FRP og Høyre enige om å gå inn for at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Dette meiner me i Stord ungdomsråd at svekker unge sitt helsetilbod. I tilleg er det eit stort tilbakesteg for likestilling, menneskerettigheiter og kvinnerettigheter. Fleirtalet av dei folkevalde i Stord kommune seier no ja til reservasjonsrett på Stord. Somsagt er Ungdomsrådet sterkt imot dette. Underskriftene som kjem inn skal overleverast til ordørar og kommunesty

Laget: 2014-03-31 Statistikk

Hudlegekontoret i Moss - drift etter 1 oktober 2014

Hudlegekontoret i Moss har eksistert siden 1983. Hele tiden er det Helge Bengtsson som har drevet det. I løpet av årene mellom 1983 og i dag har dette kontoret vært en solid  bauta innen helsevesenet i Moss. Mange, mange Mossinger har fått god hjelp, det har også  mange fra fjerne og nære områder rundt Moss. Ikke minst er det i dag omlag 15 personer som har det som sin daglige arbeidsplass.   1 oktober i år fyller Helge Bengtsson 70 år. På samme tid går også hans driftsavtale med helse Sør Øst u

Laget: 2014-04-07 Statistikk

Kolstadgata gatetun og park

JA TIL ET GRØNNERE OG MER BEBOERVENNLIG TØYEN - Kolstadgata gatetun og park Ved å skrive under støtter jeg at det følgende forslaget skal behandles i bystyret. For å få private forslag behandlet kreves minimum 300 underskrifter. Vi foreslår, i korte trekk: Kolstadgata sperres for gjennomgangstrafikk i nordvest Deler av gaten brukes til en utvdelse for Tøyen skoles friarealer. Gateparkering i Kolstadgata kuttes. Vestre del av gaten omgjøres til gatetun, med sittegrupper, beplantning, enkle og so

Laget: 2014-04-11 Statistikk

Stopp utbetalinger til ALLE barnebortførere NÅ!

I åtte år har ulike statsråder drevet et narrespill, hvor de med jevne mellomrom har informert pressen om at pengeoverføringer til barnebortførere skal stoppes, uten at de har omsatt ord til handling. 14 februar i år gikk Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ut i media og fortalte at de presenterte en lovendring i statsråd.  Ikke la dette føye seg inn i rekken av tomme lovnader! Fremdeles sitter norske fedre og betaler bidrag til mødre som har bortført barna til utlandet. Stopp i pengeove

Laget: 2014-04-13 Statistikk

Steinkjellerkroken Rosa

Vi ønsker at Henny Arling skal få lov til å beholde sitt hus rosa - fargen er kul, og kommentarer om at dette huset ødelegger miljøet, eller skader prisene på eiendommene som ligger rundt er svært vanskelig å bevise. Det er overhodet ikke bevist at markedet påvirkes (det kommer helt an på øynene som ser), og Bergen trenge noen friske pust - hele byen holder jo på å bli hvitmalt. Bergen har fra gammelt av vært en by der hus har vært malt i helt andre farger enn hvitt, men det er tydeligvis ikke t

Laget: 2014-09-18 Statistikk

La Adrian bli på Asker!

Adrian blir kastet ut fordi han har Cystisk fibrose, Asker vil ikke heve kravene for rengjøring, og da kan ikke Adrian gå på denne skolen. Skriv gjerne under om du syntes dette er urettferdig og om du vil at Adrian skal bli på Asker! Adrian har ikke noe valg, og må slutte på Asker så fort som mulig

Laget: 2014-09-23 Statistikk

STOPP overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien.

Det MÅ på en eller annen måte bli slutt på denne ekstreme overmedisineringen og feilmedisineringen som i dag foregår i psykiatrien. Det MÅ bli slutt på denne "kjemiske lobotomeringen"! Vi har selv mistet vår datter i selvmord, etter at hun ble satt på nærmere 15 000 doser av sterke medikamenter de siste 2 årene av hennes liv. Hun ble 20 år gammel. Du har muligens hørt om vår historie, da vi blant annet har vært på nyhetene, både TV2 og NRK, samt ikke minst Brennpunkt dokumentaren «Bare en pille

Laget: 2014-06-11 Statistikk

Ytringsfrihetens helter til Lillehammer

Norsk Litteraturfestival, Den norske Forfatterforening, Norsk PEN og Amnesty International samarbeider om å invitere tre av ytringsfrihetens helter til årets litteraturfestival på Lillehammer. Over hele verden sitter mennesker fengslet for å si sin mening. Dette ønsker de tre organisasjonene å sette fokus på under festivalen. Tre personer som sitter fengslet, utelukkende fordi de på fredelig vis har gitt uttrykk for sine meninger, er invitert til Litteraturfestivalen på Lillehammer. Det er den s

Laget: 2014-01-06 Statistikk

Nei til KRLE!

Sekulær og livssynsnøytral religionsundervisning er den eneste fornuftige løsningen for norsk skole. Vi, de undertegnede, gir herved beskjed til den nye regjeringen at vi har skjønt hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen mente. Vi har skjønt det dere ikke forsto. Det er en klisjé at de som ikke kjenner til historie er dømt til å gjenta feilene i den. Er det allikevel for mye forlangt at regjeringen skal kunne huske tilbake til 2007? Del dette oppropet med #KRLEniks   Twitter: https://twi

Laget: 2013-10-01 Statistikk

Nei til nedleggelse av Grande rehabiliteringssenter AS

Grande rehabiliteringssenter er et unikt sted for  utrolig bra opptrening og veiledning fra fysioterapeuter, kursing av muskel og skjelett tilstander,hjertelidelser,hofte og kneopererte,polio, stomi. Vi er pasienter som har vært her flere ganger pga ekspertise angående opptrening, mat, kurs i smertemestring, flotte sykepleiere,leger, vaskepersonell, de som sitter i resepsjonen når du kommer, administrasjon som driver stedet er alltid på plass.  Alle de som jobber her er utrolig omsorgsfulle og f

Laget: 2014-10-29 Statistikk

La Skorga, Fossa og Hareima renne fritt

Norges Småkraftverk AS har søkt om konsesjon for utbygging av Skorga og Fossa. Tinfos AS  har søkt om utbygging av Hareima. Søknaden er nå på høring fra NVE. Kommunestyret skal gi sin uttalelse 18. juni, høringsfrist til NVE er 20. juni. 3. juni gikk et knapt flertall i økonomi og plan i mot utbygging. Som sunndalinger ønsker vi å si i fra for å påvirke kommunestyret. Vi går i mot utbygging av Fossa, Skorga og Hareima fordi: Søknaden viser at utbygging vil redusere vannføringa i elvene, men besk

Laget: 2014-06-09 Statistikk

Nei til nedleggelse av Klara Klok

Vi bør ALLE brenne for at ungdom skal ha tilgang til nøytral seksualopplysning som danner grunnlag for seksuell og kroppslig selvtillit. Hovedtyngden av hvor ungdommen henter seksuell informasjon skal være seriøse og nøytrale aktører som bl.a. Klara Klok. Ungdommen skal føle at de har noen de kan stole på og at de blir tatt seriøst når de har problemer eller spørsmål av seksuell art. Når man har dannet en god kunnskapsbase vil ungdommen selv være i stand til å sortere informasjon de naturlig

Laget: 2014-07-09 Statistikk

La Ehsan få bli

Lørdag den 15.11.14 ble min klassekamerat og gode venn Ehsan sendt ut av landet. Han fikk endelig avslag på oppholdstillatelse for tre uker siden, og ble hented av politiet den 14.11.14. Ehsan er en meget smart person, og han er en veldig god medelev. Han har hjulpet andre elever med å oppnå et høyere faglig nivå, spesielt i de viktige realfagene. Han er også en lovende fotballspiller, og en veldig snill person generelt. Skjønner virkelig ikke hvordan de kan sende ut sånne som han, som har høye

Laget: 2014-11-14 Statistikk

Nordmenn mot rovdrift på danske lærere

Danske lærere ble våren 2013 utsatt for lockout uten at reelle forhandlinger om ny arbeidstidsavtale var gjennomført mellom partene. Dvs. et regelrett overgrep på danske lærere fant sted. Reformen og lov 409 (den nye loven om danske læreres arbeidstid) ble innført med rekordfart, uten at alle landets lærere hadde noe de skulle ha sagt. Reformens lange skoledager skal finansieres av lærerne, ved at de pålegges flere undervisningstimer. Samtidig skal elever som tidligere gikk på spesialskoler ov

Laget: 2014-09-16 Statistikk

LA SURNA LEVE / LET THE SURNA RIVER LIVE

Gi din støtte til Fiskeraksjonen for Surna sitt arbeid med å bevare laks og sjøørret stammen i Surna. Surna er et nasjonalt laksevassdrag og denne revisjonen skaper presidens for behandlingen av andre laksevassdrag i Norge. Vi krever: - Stopp effektkjøringen ved Trollheim kraftverk. Dette fører til mye stranding av yngel. - Varmere vann i elva om sommeren. Dette fører til bedre oppvekstvillkår for yngel og bunndyr. - Mer vann fra sidevassdragene slik at vi får større vannføring i Surna. Dette fø

Laget: 2014-06-23 Statistikk

Nei til redusert åpningstid i barnehager/SFO i Malvik kommune

FELLES OPPROP SOM GJELDER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER OG BARNESKOLER I MALVIK KOMMUNE. DE NYE VEDTEKTENE MED REDUSERTE ÅPNINGSTIDER ER IKKE FORENELIG MED ARBEIDSTID OG FELLES FERIE FOR FAMILER. DETTE ER VI IMOT! SFO og barnehager er vedtatt stengt 3 uker i juli, samt mellomdager ved påske og jul. http://www.malvik.kommune.no/informasjon-om-stenging-i-sfo-og-barnehager-2014.5423671-167945.html I løpet av et kalenderår vil de nye åpningstidene medføre at barna må ha fri mer enn 5 uker hvis julaften

Laget: 2014-03-13 Statistikk