Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Behold Barnetreffen i Lillehammer Kommune

Fantastiske Barnetreffen er og har vært et nyttig sted for mange! Barn som voksne! Et lavterskeltilbud som kan sammenliknes med åpen barnehage da kommunen ikke har dette tilbudet i noen barnehager. http://www.lillehammer.kommune.no/barnetreffen.303796.no.html Besøkstallet bikker stadigvekk 30 per dag, det er et tydelig behov for et slikt tilbud.Noen er der for å "øve" litt til barnehagestart rundt ett års alder, mens andre bruker det som et alternativ etter å ha valgt å vente litt med barnehage.

Laget: 2014-05-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 131 130
2014 129 128

Vollsletta sykehjem i Bodø må bevares!

Vollsletta sykehjem er et sykehjem for demente med utfordrende atferd.Spesialisthelsetjenesten bygges ned, og Bodø trenger de sykehjemmene de har, for å ta i mot eldrebølgen som kommer.Hvis noen er i tvil, det vil også bli behov for skjermede enheter for demente framover. Det fortelles at Vollsletta sykehjem er et av de dyreste sykehjemmene. Kvalitet koster.Tilstrekkelig personale, tilstedeværelse, sikkerhet er viktig for denne pasientgruppen. Hvis noen tror at man kan gjøre en lukket avdeling f

Laget: 2014-04-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 128 124
2014 128 124

Gjenopprett Møteplassen for innvandrerorganiasjonene

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo opprettet i 2008 en møteplass på Grønland, driftet av rådets egne midler. Offisielt er rådets møteplass nedlagt fordi kommunen ikke har avsatt midler til drift. Hvert år blir lokalene brukt rundt 500 ganger, hvilket viser et klart behov for et samlingssted. En felles møteplass bidrar til økte aktiviteter og trening i demokratiseringsprosesser som er viktige for det norske samfunnet, som ønsker aktive borgere. Det er en selvmotsigelse å oppfordre til orga

Laget: 2014-03-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 127 126
2014 126 125

Høyspent og svømmehall i Nordre bydel

Ønsker du en raskest mulig løsning? Skriv under her hvis du ønsker at høyspenten fjernes fra bolig/skoleområde og ut til E6 innen 2017, samtidig som svømmehallen på Nøkkeland realiseres! (Til info ble svømmehall vedtatt ifm bygging av Nøkkeland og midler er øremerket. Ferdigstillelse av svømmehall skjer først etter at høyspenten er fjernet). Kommunen har to alternativer å forholde seg til. Alt 1; høyspenten legges i luftlinje fra Kambo trafo og ut til E6, går deretter i luftlinje langs E6 sørove

Laget: 2013-10-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 338 333
2014 126 122

Ikke ta fra oss muligheten til å bli drømmelæreren!

Som lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark(HiT), ser vi med svært kritiske og bekymrede øyne på Kommunesektorens organisasjon(KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. Avtalen som innebærer at lærere skal være på jobb fra 08.00-15.30 og ikke jobbe noe utover dette vil først og fremst gå utover elevene. Dette er ikke noe vi støtter da vi har sett hvor viktig det er med underveisvurderinger, planlegging fra dag til dag og ikke minst viktigheten av å kunne justere underveis i hverdagen da det oft

Laget: 2014-01-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 125 125
2014 124 124

Tjenestekontoret Grefsen = Trond Lillebergen

Ledelsen i Trikken ønsker å legge ned tjenestekontoret på Grefsen. Det betyr at Trond Lillebergen mister den jobben han har i dag. Minner om at Trond ble belønnet med HMS-prisen 9. desember 2013 nettopp for sin fremragende innsats som tjenesteoppsetter. I juryens begrunnelse heter det:«Det er god grunn til å anta at Tronds innsats er en av flere viktige årsaker til at de ansatte oppfatter Trikken som en flott arbeidsplass, og at hans innsats bidrar til å skape en god samarbeidsatmosfære og styrk

Laget: 2014-01-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 121 119
2014 121 119

LAR protestaksjon

LAR-Protestaksjon fra brukerne og andre som ønsker å støtte oss   Jeg har nå fått nok av stigmatiseringen, sjikaneringen, mangel på respekt som LAR-bruker, total mangel på brukermedvirkning, en for stor og alvorlig innskrenking av frihetsgraden vår og en ellers stor grad av feilbehandling og misbruk av regelverk/retningslinje.  Dette vil jeg nå gjøre noe med, jeg har skrevet et brev/klage til helseministeren. Klagen kommer til å inneholde forskjellige områder av behandling, mangel på brukermedvi

Laget: 2014-12-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 361 355
2014 117 116

Nei til salting av Fv17

Underskriftskampanje mot salting av vår fine serverdighet Fv17 - og unngå skitne veier, omgivelser og biler; bevare naturen langs veien, spare asfalt og spyleveske, slippe holke og sørpe på sideveier osv osv.

Laget: 2014-11-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 118 118
2014 117 117

DE TI BUD- Flere enn ti foreldre?

 Kjære Rektor ved Øyslebø oppvekstsenter. Vi er en gjeng med foreldre som er mer enn observant på at vi bor i «bibelbeltet» som det ofte kalles i denne landsdelen. Det har liksom noe med kulturen å gjøre, kanskje blitt en del av oss. Så enhver tilknytning på hva som har vært i tiden og om å leve i nuet, og å bære barna våre inn i fremtiden, så kan det ofte være fint å kunne ha motiver og bilder på skolen som barna våre går på, som minner dem om dette. Selv om, vi i dag som moderne familier er be

Laget: 2014-08-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 117 115
2014 117 115

Nei, til nedleggelse av Internasjonale studier ved HiL

På mandag 20 oktober fikk vi som studenter ved internasjonale studier med historie ved høgskolen i Lillehammer vite at videreføring av studiet vårt skal tas opp i høgskolestyret førstkommende tirsdag.  Vi som studenter har ikke fått muligheten til å komme med våre meninger og dette er noe vi vil gjøre noe med i løpet av uken. Vi har startet en underskriftskampanje på skolen der vi får flest mulig studenter til å skrive under. Det er en del av de tidligere studentene ved HiL som ikke er på skolen

Laget: 2014-10-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 113 104
2014 113 104Facebook