Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vollsletta sykehjem i Bodø må bevares!

Vollsletta sykehjem er et sykehjem for demente med utfordrende atferd.Spesialisthelsetjenesten bygges ned, og Bodø trenger de sykehjemmene de har, for å ta i mot eldrebølgen som kommer.Hvis noen er i tvil, det vil også bli behov for skjermede enheter for demente framover. Det fortelles at Vollsletta sykehjem er et av de dyreste sykehjemmene. Kvalitet koster.Tilstrekkelig personale, tilstedeværelse, sikkerhet er viktig for denne pasientgruppen. Hvis noen tror at man kan gjøre en lukket avdeling f

Laget: 2014-04-27 Statistikk

Gjenopprett Møteplassen for innvandrerorganiasjonene

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo opprettet i 2008 en møteplass på Grønland, driftet av rådets egne midler. Offisielt er rådets møteplass nedlagt fordi kommunen ikke har avsatt midler til drift. Hvert år blir lokalene brukt rundt 500 ganger, hvilket viser et klart behov for et samlingssted. En felles møteplass bidrar til økte aktiviteter og trening i demokratiseringsprosesser som er viktige for det norske samfunnet, som ønsker aktive borgere. Det er en selvmotsigelse å oppfordre til orga

Laget: 2014-03-04 Statistikk

Høyspent og svømmehall i Nordre bydel

Ønsker du en raskest mulig løsning? Skriv under her hvis du ønsker at høyspenten fjernes fra bolig/skoleområde og ut til E6 innen 2017, samtidig som svømmehallen på Nøkkeland realiseres! (Til info ble svømmehall vedtatt ifm bygging av Nøkkeland og midler er øremerket. Ferdigstillelse av svømmehall skjer først etter at høyspenten er fjernet). Kommunen har to alternativer å forholde seg til. Alt 1; høyspenten legges i luftlinje fra Kambo trafo og ut til E6, går deretter i luftlinje langs E6 sørove

Laget: 2013-10-21 Statistikk

Ikke ta fra oss muligheten til å bli drømmelæreren!

Som lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark(HiT), ser vi med svært kritiske og bekymrede øyne på Kommunesektorens organisasjon(KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. Avtalen som innebærer at lærere skal være på jobb fra 08.00-15.30 og ikke jobbe noe utover dette vil først og fremst gå utover elevene. Dette er ikke noe vi støtter da vi har sett hvor viktig det er med underveisvurderinger, planlegging fra dag til dag og ikke minst viktigheten av å kunne justere underveis i hverdagen da det oft

Laget: 2014-01-28 Statistikk

LAR protestaksjon

LAR-Protestaksjon fra brukerne og andre som ønsker å støtte oss   Jeg har nå fått nok av stigmatiseringen, sjikaneringen, mangel på respekt som LAR-bruker, total mangel på brukermedvirkning, en for stor og alvorlig innskrenking av frihetsgraden vår og en ellers stor grad av feilbehandling og misbruk av regelverk/retningslinje.  Dette vil jeg nå gjøre noe med, jeg har skrevet et brev/klage til helseministeren. Klagen kommer til å inneholde forskjellige områder av behandling, mangel på brukermedvi

Laget: 2014-12-13 Statistikk

Nei til salting av Fv17

Underskriftskampanje mot salting av vår fine serverdighet Fv17 - og unngå skitne veier, omgivelser og biler; bevare naturen langs veien, spare asfalt og spyleveske, slippe holke og sørpe på sideveier osv osv.

Laget: 2014-11-18 Statistikk

DE TI BUD- Flere enn ti foreldre?

 Kjære Rektor ved Øyslebø oppvekstsenter. Vi er en gjeng med foreldre som er mer enn observant på at vi bor i «bibelbeltet» som det ofte kalles i denne landsdelen. Det har liksom noe med kulturen å gjøre, kanskje blitt en del av oss. Så enhver tilknytning på hva som har vært i tiden og om å leve i nuet, og å bære barna våre inn i fremtiden, så kan det ofte være fint å kunne ha motiver og bilder på skolen som barna våre går på, som minner dem om dette. Selv om, vi i dag som moderne familier er be

Laget: 2014-08-20 Statistikk

Nei, til nedleggelse av Internasjonale studier ved HiL

På mandag 20 oktober fikk vi som studenter ved internasjonale studier med historie ved høgskolen i Lillehammer vite at videreføring av studiet vårt skal tas opp i høgskolestyret førstkommende tirsdag.  Vi som studenter har ikke fått muligheten til å komme med våre meninger og dette er noe vi vil gjøre noe med i løpet av uken. Vi har startet en underskriftskampanje på skolen der vi får flest mulig studenter til å skrive under. Det er en del av de tidligere studentene ved HiL som ikke er på skolen

Laget: 2014-10-22 Statistikk

Høringsuttalelse Kåja kraftverk , Gudbrandsdalslågen ved Vinstra

Frist 15.03.2014 Gudbrandsdalslågen med sine sidevassdrag er under stort press fra en rekke nye  vannkraftutbygginger og andre inngrep. Ikke alle fiskere og friluftinteresserte er samlet i noen forening/organisasjon og det er slik att ett slik inngrep også berører tilreisende turister,og de er ofte ikke representert i viktige høringsuttalelser.Vi har nok vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen m/sideelver,flere er godkjent og snart klare for bygging. Det hører med til saken att vi har mange gamle kra

Laget: 2014-03-08 Statistikk

Ja til en gang-og sykkelvei fra Trones

Trones er en idyllisk perle i Verdal. Mange bruker området, vi har golfbane og flere prosjekter er på gang. Vi har en farlig veistrekning fra Trones. Vi ønsker at barn, unge og andre skal få ferdes trygt langs veien. Flere kan da sykle tryggere til skolen. En dag skjer det en ulykke her. Vi mener det er på høy tid med en gang-og sykkelvei. Alle barna i Verdal har krav på en trygg vei-også barna på Trones! Bli med å signer- sånn at vi felles kan løfte saken.

Laget: 2014-07-08 Statistikk