Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NRK, kan dere være så snille å sende dokumentaren Earthlings?

Det er bare rettferdig at vi viser den mørke siden av oss selv som vi helst ikke vil se. Dette er ikke bare en "film". Det er en dokumentar som vil forandre ditt sinn for alltid. Hver voksen bør vurdere filmen og dens budskap. Denne dokumentaren er en av de viktigste av vår tid og bør vises til alle. Den snudde livet mitt opp ned og forandret meg for alltid. Ja, earthlings viser det verste av det verste på jorden. Om verden skal reddes og det skal gå menneskeheten og dyrene godt må vi begynne me

Laget: 2013-12-30 Statistikk

La musikk, dans og dramalinja på Fosen leve!

Musikklinja ved Fosen videregående skole trues fortsatt med nedleggelse. Til tross for aksjoner og underskriftskampanjer, sier fylkespolitikerne nei til å åpne for at elever i tiende klasse skal ha muligheten til å søke på musikklinja. Vær med å rope at «dette er ikke rett» og at «Vi vil ivareta den eneste musikklinja i Fosen-regionen». Vær med å rope for kulturen på fosen. Vi har ikke noen første klasse på musikklinja i år, men det er ingen argumenter for at musikklinja ikke skal få leve hvis d

Laget: 2013-05-15 Statistikk

Redd Holt 4H Læringstun - for ungene våre

Læringstunet er en besøksgård retta mot hele byens befolkning, med fokus på barn og unge. Det er en del av Inn på Tunet-ordninga. Her får besøkende møte og delta i stell av griser, høns, kaniner, sauer og lam. Skole- og barnehagebarn får gjennom skolehagen delta i produksjon av økologiske grønnsaker. Gjennom nærkontakt med dyr, planter og gårdsliv får en praktisk forståelse av hvor maten kommer fra og innsikt i sammenhengen mellom mennesker og natur. Holt 4H Læringstun er også et viktig alterna

Laget: 2013-12-03 Statistikk

Stopp Addictologi Akademiet

Denne underskriftskampanjen er laget for å sette søkelys mot manipulasjon, psykisk terror , overgrep , svindel , hjernevasking og inkorrekt behandling på Addictologi Akademiet i Oslo. Addictologi Akademiet drives og eies av Espen Andresen, og er en utbrytergruppe fra en rusbehandling i Sverige, som her i Norge, har utviklet seg med farlige sekteriske trekk.  Mennesker som har kommet seg ut , forteller om en kultur med total tankekontroll, hvor det å slutte er det samme som å dø, og kontakt med t

Laget: 2014-12-15 Statistikk

Underskriftskampanje Sorperoa

Sorperoa Vel har engasjert seg mot varslet steinuttak i Grindberget i Sorperoa. Steinuttaket vil bli på størrelse med 10 fotballbaner, og tidshorisonten på uttaket er mer enn 50 år. For mer informasjon søk på Grindberget Fjelluttak på internett. Dersom du er i mot steinuttaket kan du undertegne på dette oppropet.

Laget: 2013-12-04 Statistikk

Vi krever å få leve aktive liv!

Mange funksjonshemmede er kritisk avhengige av transporttjenesten (TT) for å kunne leve aktive og selvstendige liv, likestilte med befolkningen for øvrig. Mens nordmenn i gjennomsnitt foretar 3 enkeltreiser pr. dag (Transportøkonomisk institutt), har TT-brukere i de fleste fylker kun 2-4 turer i måneden, og det er ingen statlige føringer for TT. Dette skaper uakseptable skjevheter, basert på hvor funksjonshemmede bor. Behovet er likt, men adressen avgjør. Dagens situasjon fører til sosial isolas

Laget: 2014-06-25 Statistikk

Non à la consommation de tortues de mer !

        "NON A LA CONSOMMATION DES TORTUES DE MER" !!!    A l'intention du gouvernement de la Polynésie Française. L'assemblée de la Polynésie Française décide ce vendredi 18 avril 2014 d'autoriser la consommation des tortues de mer ! Même en créant un parc d'élevage,  ces animaux seront en danger et cela n'empêchera pas le braconnage ! La tortue verte (Chelonia mydas) est la seule tortue marine qui ne vient pas seulement sur les plages pour pondre mais également pour se réchauffer au soleil.

Laget: 2014-04-24 Statistikk

Uføretrygdede til aksjon - Blir du med ?

UFØRETRYGDEDE TIL AKSJON-STREIK ? Når vil LO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet ? Alle inkl. LO  vet at alle uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre kutt og ordninger som forringer levekårene til så mange. Hører på NRK at LO er beredt til å gå til politisk st

Laget: 2014-12-15 Statistikk

Sunn skolemat for alle!

Maten har en nøkkelrolle for trivsel og helse. Det gjelder hele samfunnet, også skolen. Et felles, gratis og sunt skolemåltid er det aller beste tiltaket for å gi flere barn en god skolehverdag og bedre helse. I Sverige og Finland får alle barn i barnehage og skole et varmt lunsjmåltid. I Norge får de kanskje matpakke. Matpakke som skolemat forsterker sosiale forskjeller. Den fungerer tilfredsstillende for noen, men ikke for alle. Særlig ikke for de eldste. Fra 12-årsalderen utvikler norske

Laget: 2013-05-03 Statistikk

Nei til bygging av et regionalt kulturbygg i Grong

Kjære politikere i Grong Kommune! Vi ønsker å gi dere en tilbakemelding i forhold til det planlagte kulturbygget i kommunen. Vi ser at kostnadsberegningene for bygget stadig stiger, og at beløpet som i utgangspunktet var estimert til rundt 70-80 millioner kroner, nå har blitt til 153 millioner kroner. Samtidig ser vi at det gjøres innsparinger i barnehagene, skolene og helse- og omsorgssektoren. Vi, som underskriver her, ønsker at dere politikere prioriterer de primære oppgavene i kommunen fremf

Laget: 2014-09-28 Statistikk