Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten - Son

Ved å signere på dette oppropet og oppgi din mailadresse blir du medlem av foreningen "Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten - Son". Medlemsskapet er gratis og uten forpliktelser. For å stanse dette broprosjektet må vi vise at vi er mange! Så meld deg inn og vis din støtte. Spre gjerne en oppfordring til dine venner om å melde seg inn. Vi vil en gang i mellom informere om det pågående arbeide ved mailutsending til våre medlemmer. I tillegg kommer oppdateringer på facebooksiden: faceb

Laget: 2014-03-31 Statistikk

Nei til høyblokker i Paradis

Dette er en digital versjon av underskriftskampanjen mot høyblokker i Paradis. Vennligst ikke signer her om du allerede har signert på papirversjonen. Vi samler underskrifter mot bygging av høyblokker i Paradis, ref plan 2499P og Kommunedelplan 116K. Underskriftslistene vil bli lagt ved innsigelse mot reguleringsplan 2499P, som har høringsfrist 24/10/14. Info: I kommunedelplan 116K er det tidligere vedtatt at "maksimum byggehøyde skal normalt ikke overstige 5 etasjer. Byplanmessige eller arkitek

Laget: 2014-10-19 Statistikk

Ikke mer ut i det blå - sett dato for Manglerudtunnelen nå!

Oppropet krever følgende: - Statens vegvesen må få klarsignal om oppstart av tunnelen omgående og prosjekteringen må starte umiddelbart. Nok er nok, befolkningen i Oslo sørøst har ventet lenge nok!- T-bane utbygging mot Gjersrud - Stensrud må bygges før 5 000 - 10 000 boligenheter er ferdigstilt. Dette fordi Ring 3 ikke tåler ytterliggere belastning når kapasiteten allerede er sprengt.  Har du allerede signert på Tveita senter, Manglerud senter, Lambertseter senter eller Mortensrud sentersyd i s

Laget: 2014-10-16 Statistikk

NEI TIL LAKSEOPPDRETT I INDRE HARDANGERFJORD

Lingalaks as og Alsaker Fjordbruk as søkjer om tilgang til 15 lokaliteter for oppdrett av Laksefisk i Indre Hardangerfjord. Hardangerfjord Villfisklag er sterkt kritisk til å flytte oppdrettsaktiviteten innover i fjorden. Tilstanden for vill laks og sjøaure er alt svært alvorleg. Samtlige laksestammer er freda for fiske, det same gjeld historisk sterke sjøaurevassdrag, alt grunna belastninga med rømd laks og lakselus frå oppdrettsindustrien. Sei NEI TIL LAKSEOPPDRETT I INDRE HARDANGER - s

Laget: 2014-03-18 Statistikk

Bevar Skotfoss lokalsamfunn

Kommunalsjef for Oppvekst i Skien kommune, Grete Hjelten, ønsker å utrede hvorvidt det er lønnsomt å legge ned Skotfoss skole. Skotfoss skole og oppvekstsenter er så mye mer enn et sted elever får undervisning. Det er der mange av oss fra Skien har satt våre små ben første skoledag. Ingen andre lokalsamfunn enn oss, har et så urørt og trygt miljø som Skotfoss. Mye av dette er tettheten av alt i Skotfoss sentrum, med skole og torvet som klarre knutepunkt. Hvis Skotfoss skole legges ned vil sentru

Laget: 2014-10-27 Statistikk

veronicas og barnas rett til å være sammen

hei Jeg er rystet og lamslått. veronica søkte hjelp for å for å sjekke om eldste sønn hadde diagnose adhd og der startet marerittet for 2 år siden. Saken gikk videre og det ble startet en utredelse gjennom barnevernet og i fjor så fikk hun beskjed om at hun måtte flytte inn i et hjem for å utrede henne som mor, fordi hun selv er et barnevern barn så mente de at hun ikke var skikket til morsrollen. veronica fikk i fjor erstatning fra staten for sin oppvekst så en bedre rollefigur en de e hu og my

Laget: 2014-10-10 Statistikk

Et trygt liv for familien Abbasi

  Den sittende regjeringa fører en returpraksis der vi ser en sterk oppsving i utsending av barnefamilier som søker asyl i Norge[1].   Mange av disse sendes nå til Afghanistan, et land der 36% av den allerede økende befolkninga befinner seg under fattigdomsgrensa. UDI understreker i sin prasksisforeleggelse til regjeringa at uten et nettverk som er i stand og villig til å hjelpe dem som sendes til internflukt i Afghanistan, er det ikke forsvarlig å sende barnefamilier til landet. De utdyper: «d

Laget: 2014-12-18 Statistikk

Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge

Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne familier til Norge. Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen

Laget: 2014-09-09 Statistikk

Brian Deane i 08

Dette er for alle oss som synes det er feil av Sarpsborg 08 å gi slipp på Brian Deane som hovedtrener for klubben. Det virker som om man prøver å legge det frem som en "gjensidig avgjørelse" men man skal ikke lese mye mellom linjene for å se at Mr. Deane selv hadde fortsatt i klubben dersom han hadde fått det som han ville.Vi som skriver under her vil vise vår støtte til Brian Deane og utrykke vår skuffelse overfor styret i Sarpsborg 08.Underskriftene vil bli oversendt styret i Sarpsborg 08 som

Laget: 2014-08-14 Statistikk

Elvepromenaden

Synes det er på tide at utbyggerne i verdal blir satt på plass å ikke får gjort som de vil. Nå har stiklestad eiendom planer om å bygge nye "monster" leiligheter ved vår elvepromenad. Noe som vil ødelegge mye av den sjarmen som tillhører den gammle delen av øra. De tar friomerådet og ødelegger hagabakkan. Synes at det har blitt ødelakt nokk neddover der nå. La resten få være i fred! Underskriftenne blir levert på verdal kommune! Kommer det inn mer en 300 underskrifter er bystyret/kommunestyret

Laget: 2014-06-27 Statistikk