Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

lilly_jorstad

Vi som støtter Lilly Jørstad - Gi Lilly norsk statsborgerskap!We support Lilly Jørstad - Give Lilly norwegian citizenship!Operasanger Lilly Jørstad er en av de siste etterkommere av Kolanordmennene. Kolanordmennene er en gruppe nordmenn som utvandret til Russland under andre halvdelen av 1800-tallet og ble stengt bak grensene under Stalin-perioden. Etter Sovjetunionens fall ble søkelyset satt på denne gruppen og norsk statsborgerskap ble gitt til disse.Lillys mor Olga, og bestemor Lilly har begg

Laget: 2014-01-29 Statistikk

Foreldreaksjon Etterstad

5- og 6-åringer skal tas ut av sitt trygge nærmiljø på Etterstad for å midlertidig, i ett eller to år, transporteres til en nyetablert skole. Så skal de igjen bli flytta på, for å være med på en nyetablering til. En liten gruppe barn i sin største overgangsfase, med dertil hørende sårbarhet og utfordringer, er dermed foreslått å være kasteballer i skolesystemet to ganger. Støtt Foreldreaksjon Etterstad i arbeidet for en alternativ og bedre løsning! Konkret foreslår vi en utvidelse av eksisterend

Laget: 2014-10-17 Statistikk

Landskap uten figur? Vi vil ha Hepworth tilbake til Stavanger!

Stavangers vakreste og mest verdifulle offentlige monument er saget ned på rot. Tilbake er et åpent sår, som ikke heler seg selv. Vi sørger over tapet av Barbara Hepworths skulptur, som gikk under hammeren hos Christie's i London, for 43 millioner kroner (25.06.14). Kunsthall Stavanger framstår som en opportunistisk og arrogant forvalter av byens kulturarv. Støtt oppropet og marker din motstand mot salget ved å signere her. "En kunstskandale ruller med ekspressfart i Stavanger. Kunsthall Stav

Laget: 2014-04-18 Statistikk

NEI til lengre kjørevei til legevakt, midlertidig på Åkra

  OBS! Signering av oppropet NEDERST PÅ SIDEN, "SIGNER DETTE OPPROPET" knappen     Vi, Karmøybu på Nord-Karmøy og på Fastlandssida, ser at Helse og omsorg og formannskapet har vedtatt at midlertidig legevakt for oss vil bli lagt til Åkra, gjeldene fra 01.04.2015. Dette har de gjort selv om Haugesund kommune har kommet med forslag til tilbud om et tidsbegrenset interkommunalt samarbeid i 3 år, frem til ny løsning for legevakt foreligger. Vi protesterer mot at vi får lengre kjøre avstand til legev

Laget: 2014-09-06 Statistikk

Bevar Uthaug

På vegne av "Interessegruppe for bevaring av Uthaug Havn" på Facebook(https://www.facebook.com/groups/304776529699156/)Gruppen skal jobbe for å hindre at Uthaug Havn forvandles til et industriområde. NB! Hvis du har signert papirutgaven av underskriftskampanjen, skal du ikke underskrive digitalt. Det kan medføre at underskriftskampanjen blir underkjent. Innsigelse på forslag i planprogram for ny regulering Uthaug havneområde. Undertegnede er i mot at sør-østre del av Uthaug havn og utvidelse av

Laget: 2014-07-24 Statistikk

Stopp utvidelse av Moss Havn

Moss Havn kan bli utvidet fra Moss sentrum, langs strandsonene og helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Gjennom "Høringsforslaget - planprogram for Moss Havn" av 28.02.2014 er vi gjort kjent med planene om videre utvidelse av Moss Havn sørover langs Kleberget, helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Dette innebærer en betydelig utvidelse av planområdet sørover i forhold til eksisterende reguleringsplan. En slik utvidelse vil skape stor miljømessige utfordringer og ikke mins

Laget: 2014-06-29 Statistikk

Nei til riving av hermetikkfagskolen.

Sterke krefter i Stavanger ønsker å rive hermetikkfagskolen for å spare penger til vedlikehold. Hermetikkfagskolen sammen med hermetikklaboratoriet og Ledaal utgjør en naturlig ramme rundt Ledaalparken og en riving av bygget ville ødelagt hele miljøet. Vi som underskriver her mener at kommunen skal legge bort rivningsplanene og heller legge planer for best mulig bevaring av bygg og miljø!

Laget: 2014-02-20 Statistikk

DET ER NÅ DET GJELDER! Redd Kreativt gjenbrukssenter i Grenland

Vi fortsetter arbeidet for å beholde Kreativt gjenbrukssenter i Grenland! Kommuneadministrasjonen i Porsgrunn har innstilt på å kutte den økonomiske støtten til Kreativt gjenbrukssenter. Gjenbrukssenterets venner mener det vil være svært uheldig å prioritere vekk et så viktig og vellykket foretak. 5. juni gikk formannskapet enstemmig inn for å utsette saken til i slutten av august. Vi har dermed fått litt ekstra tid til å mobilisere. Vi fortsetter å samle underskrifter! Gjennom halvannet år har

Laget: 2014-05-22 Statistikk

SI NEI TIL KS I DAG!

Etter de siste avsløringene om store huller i den foreslåtte arbeidstidsavtalen, krever vi at Utdanningsforbundet umiddelbart avslutter uravstemninga og sier NEI til KS. Vi forventer at UDF straks går ut og støtter de lærerorganisasjonene som allerede er i streik!    

Laget: 2014-06-16 Statistikk

Bevar hjertet av Reinsletta (Bodø)

BBL planleggger i samarbeid med Bodø Kommune å oppføre to 5-etasjes høyblokker på Reinsletta i Rønvika (Bodø). Dette innebærer ca 70 boenheter. Det skal i tillegg bygges et parkeringsanlegg under bakkenivå, og dette innebærer et økt trafikkbilde i små gater der det er minimalt med fortau. Eksisterende bebyggelse på tomten, inkludert en barnehage med flott lekeplass som også brukes på ettermiddagstid, blir revet. Reinsletta har småhusbebyggelse og det er flere verneverdige hus i området. Bla

Laget: 2014-01-15 Statistikk