Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til nedleggelse av mjølkeproduksjon på Kjelle VGS!

Indre Akershus Blad kunne i dag (18.januar)  fortelle at mjølkeproduksjonen ved Kjelle Videregående skole på Bjørkelangen vil bli lagt ned i løpet av 2013. Det blir slutt på ku, og undervisningen skal vris mer over på anlegg og maskin. I dagens samfunn hvor det blir lenger og lenger mellom mjølkebruka, og gapet mellom landbruk og resten av samfunnet blir større og større, er det ekstra viktig å beholde de få som er igjen! Fjøset på Kjelle er en viktig læringsarena, og har rekrutert mange fremtid

Laget: 2013-01-18 Statistikk

Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet i Samnanger

Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet, og me krev at kommunestyre tek arbeidsgjevaransvaret sitt på alvor.Ei barnevernseining må mellom anna leggja vekt på følgjande: -Sett inn hjelpetiltak i HEIMEN om nødvendig-Kulturell ulikskap krev betre opplæring, ikkje straff-Bryt ikkje biologiske band-Skap ikkje frykt, men tryggleik både for born og foreldre-Borna sitt beste i sentrum-Gje foreldre hjelp, ikkje straff-Mor og far er best-Vis lovlydig og respektfullt framferd

Laget: 2013-02-11 Statistikk

Endringer av Gravferdsloven

Jeg og min bror har nå vært gjennom ett helvete da det gjelder begravelse etter våres Mamma <3. Hun hadde ett ønske og ligge sammen med sin datter som døde i 1974. Mamma giftet seg på nytt med en ny mann i 2002, og han vil ikke oppfylle Mamma`s ønske og har heller gravlagt mamma i Oslo der hun ikke har noen familie eller nesten venner. Jeg og min bror mener at det bør være barna som skal kunne få bestemme hvor foreldrene sine skal få ligge og ikke ektemannen. Vi har sloss og kjempet siden Mam

Laget: 2013-09-19 Statistikk

Vi vil beholde Børre Børresen som rektor ved Haukås skole

Dersom du vil vise din støtte til Børre Børresen vil vi gjerne ha din underskrift her! FAU ønsker å bruke underskriftskampanjen overfor kommunen i håp om at de snur i saken.

Laget: 2013-01-10 Statistikk

Redd Holt 4H Læringstun - for ungene våre

Læringstunet er en besøksgård retta mot hele byens befolkning, med fokus på barn og unge. Det er en del av Inn på Tunet-ordninga. Her får besøkende møte og delta i stell av griser, høns, kaniner, sauer og lam. Skole- og barnehagebarn får gjennom skolehagen delta i produksjon av økologiske grønnsaker. Gjennom nærkontakt med dyr, planter og gårdsliv får en praktisk forståelse av hvor maten kommer fra og innsikt i sammenhengen mellom mennesker og natur. Holt 4H Læringstun er også et viktig alterna

Laget: 2013-12-03 Statistikk

Underskriftskampanje Sorperoa

Sorperoa Vel har engasjert seg mot varslet steinuttak i Grindberget i Sorperoa. Steinuttaket vil bli på størrelse med 10 fotballbaner, og tidshorisonten på uttaket er mer enn 50 år. For mer informasjon søk på Grindberget Fjelluttak på internett. Dersom du er i mot steinuttaket kan du undertegne på dette oppropet.

Laget: 2013-12-04 Statistikk

Støttesak: La Santiago få bli værende.

Santiago Arrieta-Sebastiani kom til Norge sommeren 2013, etter å ha blitt kjent med en norsk bibelskoleklasse som var på tur i Peru. Han var med på opplegget gjennom hele turen, der han blant annet var instruktør for elevene innen styrketrening.Han fikk tilbud om å komme til Norge, der det først var regnet som ferie. Han fant seg til rette, og har fått tilbud om jobb hos ett treningsstudio, grunnet hans utdannelse som personlig trener. Torsdag 3. Oktober kom beskjeden fra UDI om at han ikke fikk

Laget: 2013-10-17 Statistikk

Ikke legg ned Alsgård Helsestasjon!

Torsdag 12. desember skal det avgjøres i bystyret om Alsgård Helsestasjon skal bevares eller legges ned. Det er uhørt at det faktisk er en sak i det hele tatt! For oss med små barn som bor i Bodøsjøen, Alstad, Grønnåsen og Stille Dal er det helt fantastisk med gangavstand til helsestasjonen. Alstad Helsestasjon har fantastisk god service, og svært dyktige jordmødre og helsesøstre. Kort vei og lav terskel for å komme innom for oppfølging i svangerskapet/ etter fødsel/ veiing av nyfødt baby/ barse

Laget: 2013-12-10 Statistikk

Informasjon og beredskap ved en evt tsunami

Du oppfordres til å lese dette brevet, underskrive oppropet og dele linken med dine kontakter. Et lignende brev ble i begynnelsen av mai sendt til Statsministerens kontor, uten respons.Samme brev ble igjen sendt til Statsministeren 29/9-13, med beskjed om at brevet nedenfor vil bli sendt til landets ordførere 10/10. Brevet ble sendt den 12. oktober. Det er fortsatt mulig å signere.   Til alle landets Ordførere                                                                                       

Laget: 2013-10-02 Statistikk

Ja til valgfri karakter i sidemål i Aust-Agder!

Jeg vil ha valgfri karakter i sidemål, på alle videregående skoler i Aust-Agder!

Laget: 2013-10-08 Statistikk