De nyeste oppropene

Åpne for gjennomkjøring i Makrellsvingen

Signer for å vise din støtte til ønske om å åpne for gjennomkjøring og fri ferdsel i Makrellsvingen mot Magnar Isaksens vei. 

Laget: 2020-12-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 188 188

Digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

Hvem blir ofret i budsjettforliket?   Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en

Laget: 2020-12-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 305 303

Ikke ta Sveva fra oss!

Som mange kanskje har fått med seg, så skal det nå komme en ny tømmersentral til Nordagutu. I planene står det at Sveva må bort. Hvis Sveva må vekk er det ikke bare et hus vi mister. Men et samlingspunkt for en stor familie i over 100 år. For det første er det jo et småbruk med stabbur og uthus. Gamle busker og trær som mange har minner knyttet til. Her har det til og med kommet nye familiemedlemmer til verden. Hver krik og krok har sin egen historie. Alt fra håndtrykket til oldefar som er støpt

Laget: 2020-12-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 167 167

Utkasting av frivillige organisasjon (Et trossamfunnen) uten noe grundig.

    1. Trossamfunnet (NHKS)Norges Hindu Kultur Senter er et frivillig organisasjon hvor jeg har blitt utmeldt og fratatt mitt medlemskapet. 2. Jeg synes ikke at verken general forsamlingen eller styret har undersøkt nøye nok vedr. Saken. Ingen har blitt avhørt eller vedtatt på en rutinemessig måte. 3. Da jeg fikk innkalling til generalforsamlingen, hadde jeg allerede planlagt ferie og på forhånd hadde jeg informert til styret, likevel har styret behandlet min sak på generalforsamlingen uten mit

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6

NEI til oppdeling av Heddal barneskole

Vi sier NEI til å dele opp Heddal barneskole i Oppvekstsenter med 1-4 klasse og barnehage på Rygi og 5-10 klasse på Sem.  Dette er en rasering av barneskolen!  Ansatte ved Heddal barneskole er sterkt i mot å dele opp skolen i 1-4 og 5-7 og sier: Siden sammenslåingen av de tre Heddalskolene høsten 2014, har vi jobbet for en felles profesjonell,faglig og kollegial kultur. Et stort arbeid har blitt lagt ned og ved en evt. splittelse av skolen raseres dette arbeidet. Som profesjon er vi opptatt av p

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 576 575

Erna, hva får de permitterte til jul? – En jobb å komme tilbake til?

Folk som jobber med å lage mat, servere mat og skjenke drikke, gjør rent og tar i mot gjester i respesjonen/booking fyller en viktig funksjon i samfunnet vårt. De lager gode møtesteder, legger til rette for kulturelle opplevelser – og sørger for at de som ikke har noen andre, kan ha et sted å være med andre mennesker. Disse stedene er med å skape gode liv. Derfor er de stolte av jobben sin, og gjør den med glede og entusiasme! Nå tar mange av dem som jobber i disse bransjene en stor belastning f

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2382 2373

Vi ønsker å beholde eksisterende trasé for ny E6 strekningen Nedgård - Toset

GJELDENDE PLAN FOR E6 NEDGÅRD-TOSET ER ET FULLVERDIG ALTERNATIVVi bryr oss om bygda vår, og plassene der folk har bygd og bodd i hundrevis av år og formet et kulturlandskap som vi alle har et forhold til. Vi er veldig bekymret for at Nye Veier nå synes å ha bestemt seg for å legge en ny motorvei tvers gjennom natur- og landskapsområder, bryte seg gjennom eller fylle over det forfedrene våre møysommelig har bygd opp og, med et pennestrøk, endre nærmiljøet i disse områdene for all framtid.Vi lever

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 185 181

#6ÅRERNOK - GI AMNESTI TIL FAMILIEN COLLIN ETTER 6 ÅR I KIRKEASYL

I 2009 flyktet Dilani, Merry Angela og Antonipillai Johnsen Collin fra Sri Lanka til Norge for å søke asyl. De har fått avslag på sin asylsøknad, og ingen av ankene deres har ført fram, til tross for nye opplysninger og rapporter som kan bekrefte at det er farlig – livsfarlig – for dem å returnere til Sri Lanka. Familien var nemlig tilknyttet tamiltigrene (LTTE) under borgerkrigen på Sri Lanka. Fram til 2009 var det en 30 år lang konflikt mellom regjeringshæren og tamiltigrene (LTTE). Familien g

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2438 2369

Alle arkitektorganisasjonene = ett forbund!

 Tiden er moden for å danne ett stort arkitektforbund for alle arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter! Vi må skape en endring og samarbeide for å kjempe for arkitekturens rammer. Vi trenger en større tyngde og posisjon i samfunnsdebatten! Vi må finne en modell som samler oss med en sterk identitet både i organisasjonslivet og i prosjektsammenheng. En paraplyorganisasjon kan løse dette ved at alle organisasjonene beholdes innenfor paraplyen, men utad fremstår som ett fagforbund. De

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 67 66

Behold Bjerkvik ungdomsskole!!!

  26.november besluttet et flertall i kommunestyret i Narvik å legge ned ungdomsskolen i Bjerkvik. Dette har utløst en storm av protester og frustrasjon blant befolkningen i bygda - noe som er fullt forståelig! Vi blir atter en gang ansett som en mindre viktig del av Narvik kommune, nå er det NOK! Muligheten og håpet vi nå har, er Fylkesmannen. Vi kan og må klage på vedtaket. Vi kan ikke sitte i båten og se at årene flyter avgårde! Vi må handle - NÅ! Det forfattes i skrivende stund, en klage til

Laget: 2020-12-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1035 1026