De nyeste oppropene

SeMeg - kommunal støtte Hå kommune

Vi mener at SeMeg bør få kommunal støtte for å kunne drifte videre. De gjør et så viktig arbeid for barn og ungdom, og er et flott supplerende ledd til de tradisjonelle offentlige kontorene.  

832 Laget: 2022-03-25 Statistikk

Nei til flytebryggeanlegg ved Holmen i Kilsund - Ja til trygg ferdsel og bevaring av naturverdier

Utbygger JBU Eeiendom AS har fått tillatelse av Arendal kommunes politikere til å legge ut et flytebryggeanlegg ved Holmen i Kilsund. Bryggeanlegget stikker over 50m ut i fjorden og dekker et areal på over et mål, og trafikk til/fra bryggeanlegget vil gå på tvers av all annen trafikk i området. Dette flytebryggeanlegget er i konflikt med en frisk og levedyktig ålegresseng på ca 850 kvadratmeter som er oppvekstområde for mange ulike fiskearter, og jaktterreng for både fisk og fugler.Informasjon o

589 Laget: 2022-03-24 Statistikk

SATS PÅ HELE KARMØY

OPPROP TIL KOMMUNESTYREMØTET 4. APRIL 2022   Karmøy kommune må ta høringsinnspillene til kommuneplanen på alvor og utarbeide en ny samfunnsdel. Den må ta hele kommunen i bruk og baseres på:   1.     …at kommunen har en ambisjon om en befolkningsvekst i perioden 2021-2030 på minimum 4 %. Det er på nivå med forventet vekst i nabokommunene Haugesund og Tysvær. Karmøy må satse på både by og bygd i kommunen. I det nåværende forslag er befolkningsveksten i Karmøy i perioden 2021-2030 anslått til 0,3 %

761 Laget: 2022-03-23 Statistikk

For alle som ønsker ny stasjon på Kolbotn snarest.

Hvordan er du rammet av den dårlige stasjonen? Ønsker du at stasjonen videreutvikles snarest for også å tilpasses brukere med spesielle behov. (Rullestol, barnevogn, alle brukere med bevegelseshemmelser m.m.)?

51 Laget: 2022-03-22 Statistikk

Vi som er imot konkurranseklagenemnda sin avgjørelse om Sbanken-kjøpet

Utrolig trist dag for mange som har vært kunder i Sbanken i flere år. Nå får Dnb lov til å ta over og utrolig mange Sbanken kunder er misfornøyde over avgjørelsen  fra Konkurranseklagenemnda sin side. Det er noe som ikke stemmer her. Konkurransetilsynet forbød 16. november 2021 DNBs oppkjøp av Sbanken, fordi tilsynet vurderte at oppkjøpet ville begrense konkurransen i markedet for fondsdistribusjon. DNB klaget 3. desember 2021 vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda. Nemnda har nå kommet til at

1613 Laget: 2022-03-17 Statistikk

CB ølet skal brygges på kjærlighet og kildevann

Hansa Borg vil legge ned Christiansands Bryggeri og flytte produksjonen til Hansas bryggeri i Bergen. CB ølet kan ikke brygges med regnvann fra Bergen. Det har altid vært brygget av den krystallklare kildevannet fra Christian IVs kilde. Og slik vil vi fortsatt ha det.Uten kildevann er det ikke CB.

624 Laget: 2022-03-17 Statistikk

Vekk med Wifi på Steinerskolen Nesodden 💚

Hvorfor ha wifi påskrudd og installert når det ikke brukes i alle klasserom og kan skade barna? https://www.jrseco.com/clear-evidence-of-the-risks-to-children-from-smartphone-and-wifi-radio-frequency-radiation/  

40 Laget: 2022-03-15 Statistikk

Ja til folkeavstemning om regiontilhørighet for Gran

Regiontilhørlighet er viktig for ALLE innbyggerne i Gran og må avgjøres av innbyggerne gjennom fokeavsteming!  Det et stort fokus i lokalmedia på at Gran kommune bør bytte region. Som innbygger i Gran på Vestsida vil vi få en eventuell ny fylkesrense tett innpå oss. Foruten å bli den nordligste utkanten i Akershus er det flere ting vi MÅ ta oss tid til å utrede. Den nye ferga, som Oppland og senere Innlandet fylke har bekostet er en avgjørende livsnærve mellom øst og vest. Garantier for videre d

60 Laget: 2022-03-09 Statistikk

Ny adresse utenfor israelske ambassaden i Oslo. Fra Parkveien til Palestinas vei

Nylig stemte bydelsutvalget i Frogner i Oslo over om de skulle døpe om Drammensveien, der Russlands ambassade ligger.Utvalget var enstemmig: Veien blir ikke døpt om, men et område i nærheten av ambassaden får navnet «Ukrainas plass». Bydelutvalget gikk dermed for en løsning der navnet Drammensveien beholdes og at området ved krysset der ambassaden ligger, får et skilt med navnet «Ukrainas plass». Siden det nå åpnes for muligheter til navneendringer som en reaksjon på Russlands krigføring så mene

1865 Laget: 2022-03-09 Statistikk

Vi som ønsker at drivstoffavgifter skal settes ned.

Vi har den siste tiden sett en drastisk økning i drivstoffpriser her i Norge. Dette skjedde etter at Russland invaderte Ukraina, men vi så tegn til dette på forhånd. Misforstå meg rett, det er forferdelig det som skjer i Ukraina, og det støttes ikke på noen måte. Det som er viktig her at staten må ta hensyn til egen befolkning samtidig som vi arbeider oss gjennom denne krisen i felleskap. Av den grunn, ønsker jeg at staten skal slutte med sin grådighet, og derved sette ned drivstoffavgiftene i N

27 Laget: 2022-03-08 Statistikk