De nyeste oppropene

STOPP nedleggelsen av Enhet for mangfold og integrering

Vi har fått kjennskap til at EMI skal haste-nedlegges, og at deres dyktige leder gjennom flere år skal bli overtalling fra 1.11.22. Dette uroer både organisasjoner, stiftelser og andre som har sitt virke på likestillings- og mangfoldsfeltet. EMI har i en årrekke levert nyskapende og viktige resultater for å fremme mangfold, likestilling og integrering i Oslo og omegn, og vi stiller oss uforstående til at denne fagkompetansen nå ikke lenger anerkjennes av Oslo kommune.  Vi ønsker å forespørre om

42 Laget: 2022-10-03 Statistikk

Få Kaktus tilbake!

VI VIL HA KAKTUS PÅ LILLEAKER TILBAKE! Det triste alternativet som er der nå, skaper mye sorg og smerte i lokalmiljøet. Dette traumatiske kopien av et spisested har stått der som en verkebyll for lenge, på tide å gjøre noe med det. Vanskelig? Kanskje. Umulig? Vel, vi får se ... Skriv deg på!  (NB: Hvis noen vil endre noe i teksten her så si i fra :)

23 Laget: 2022-10-03 Statistikk

«The Nordic Film Community» stand with protesters in Iran

«The tragedy of Jina Mahsa Amini’s death, a 22- year old Kurdish woman who died at the hands of morality police after being arrested for allegedly not following the strict dress code for women in Iran, has sparked mass protests across the country and abroad. Thousands of women and men are bravely protesting in the streets chanting “Woman. Life. Liberty.” with great risks for their lives. The Iranian government has responded as it usually does: with brutal crackdown. Internet access has been grea

687 Laget: 2022-09-29 Statistikk

Nei til riving av Harestad skole

Det kan ligge an til ny skolestruktur på Randaberg, noe som kan skje allerede fra neste skoleår. Kommunedirektøren innstiller på riving av gamle Harestad skole - og en god del andre forandringer. Tidligere har det vært oppe fire alternativer, men det er som tidligere skrevet også kommet et femte alternativ på banen. Det er også det som i øyeblikket kan være det mest aktuelle, hvis kommunedirektøren får forslaget gjennom.   Modell 5 innebærer å gjøre:• Grødem skole og Goa skole om til rene

686 Laget: 2022-09-29 Statistikk

Bekymring kontorløsninger

Alle kan nå signere oppropet! Bekymring for kontorløsninger ved Livsvitenskapsbygget, Nye Aker og Nye Rikshospitalet Kontorløsninger for Livsvitenskapsbygget og i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil hovedsakelig basere seg på henholdsvis kontorlandskap og 6-personskontorer. Forskerforbundet er svært bekymret for at slike kontorløsninger ikke vil kunne ivareta de ansattes behov for konsentrasjonskrevende arbeid. Forskning viser at flytting til aktivitetsbaserte kontorer gir redus

239 Laget: 2022-09-26 Statistikk

selma til globkonf

plis signer så kanskje keg får dratt på globaliseringskonferansen!!

14 Laget: 2022-09-25 Statistikk

Faglige tillitsvalgte sier nei til borgerlig budsjettsamarbeid

Den siste tids media oppslag rundt partiet Rødt sin nominasjonsprosess har generert et klima i de politiske miljøene vi som faglige tillitsvalgte ikke kan la være å adressere.  Det er ikke de interne politiske prosessene vi mener bør adresseres, men hvordan byrådspartiene blander seg inn i interne prosesser og bruker dette som et argument til å åpne opp for et budsjett samarbeid med Venstre.  Som kom frem i Aftenposten artikkelen 21. september. Vi som tillitsvalgte i fagbevegelsen har i kommunev

29 Laget: 2022-09-25 Statistikk

Nei til tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Lærerne har i årets tariffoppgjør vært i lovlig tariffstreik for lønns- og arbeidsvilkår siden 20. juni. De første to måneden av denne streiken var i skoleferien. I dag etter siste opptrapping/utvidelse av streiken er ca. 10 % av lærerne omfattet av streiken. Lærerne har i lang tid hatt en dårligere lønnsutvikling enn gjennomsnittet for andre grupper i Norge. Dette har over tid ført til en lærermangel i skolen på ca. 20 %. Bedre lønns- og arbeidsvilkår for lærerne kan bedre på dette og gi oss en

1602 Laget: 2022-09-25 Statistikk

Hør stemmen til folket i Iran #MahsaAmini

Nå er det på tide å stå sammen med folket i Iran mot det brutale regimet som myrder uskyldige sivile hver dag.   Som norske statsborgere og fastboende, vil vi først takke Stortingspresident Masud Gharahkhani for hans engasjement og oppfordrer vi Stortinget til å støtte Irans modige folk i deres kamp for frihet på alle mulige måter.   Vennligst les og signer nedenfor: Til: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Stortingspresident Masud Gharahkhani (A), Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Ut

15 Laget: 2022-09-25 Statistikk

Nei til etablering av ny gigantskytebane ved Lahaug i Gjelleråsmarka!

Visste du at Lillestrøm Kommune nå behandler detaljplanene om ny skytebane i Gjelleråsmarka, og at det skal gjøres endelig vedtak i saken denne høsten? Banen vil beslaglegge mer enn 100 dekar av den lille skogen vår, ødelegge verneverdig natur, redusere levevilkårene for de ville dyra som ferdes i området, og forringe tilgjengelighet og naturopplevelser for alle brukerne av marka. For deg som er glad i skogen vår, som løper, går på tur, sykler, eller bare koser deg med fuglesang, bær og sopp – n

445 Laget: 2022-09-20 Statistikk

Vi engelsklærere ønsker fritak fra eksamen i vg1 engelsk for ny ankomne elever som har lite eller ingen erfaring med engelskfaget. Å få fritak vil gi dem en bedre sjans å fullføre vgs.

Vi ønsker fritak fra engelsk eksamen i vg1 for elever med lite eller ingen førkunnskaper i engelsk, i påvente av at en tilpasset læreplan i engelsk er på plass for denne målgruppen. Som engelsklærere har vi over tid sett at dette faget hindrer elever fra å fullføre videregående opplæring. Elaine Gowie-Fleischer, lektor ved Nadderud vgs. Daniela Feistritzer, lektor ved Porsgrunn vgs. Eva Bergmo Pettersen, lektor ved Oslo voksenopplæring Rosenhof, avdeling vgs.

227 Laget: 2022-09-20 Statistikk

NEI til bompenger på fv.30! NEI til bom i Svølgja!

For å vise våre lokalpolitikere hvor vi står i saken om bompengefinansiert utbygging av fv.30, signer dette! Vi ønsker levende bygder og tilflytting – også i framtida. Innbyggere i Haltdalen og Aunegrenda vil lide spesielt store økonomiske byrder ved en eventuell bom i Svølgja – dette gjelder forøvrig alle Holtålens innbyggere. Ønsker du lys i alle grender? Er du imot å dele kommune og skolekrets i to ved hjelp av bom? Ved å signere oppropet viser du solidaritet og medfølelse, samtidig som du gi

965 Laget: 2022-09-19 Statistikk

Bevar Home-Start Familiekontakten på Nesodden!

Home start er et frivillig familiestøtteprogram, som hjelper småbarnsfamilier som føler at hverdagen er krevende og trenger avlastning og støtte.Home-Start på Nesodden startet opp i 2020, har utdannet 15 frivillige familiekontakter og hjulpet nesten 30  familier. Bare i 2022 har 15 familier fått hjelp! Home start er basert på frivillig innsats, men det kreves en koordinator. En person i 50 prosent stilling er det som trengs av midler, som utløser tilsvarende ett årsverk i frivillig arbeid - og d

101 Laget: 2022-09-19 Statistikk

Kommunestyret må kontrollere BVets og NAV sin funksjon i egen kommune med Grunnloven som fundament

Velgerne pva samtlige innbyggere i Drammen kommune, KREVER at kommunestyret ved ordfører, kontrollerer Barnevernets og NAV sin funksjon som serviceorgan med Norges Grunnlov sin tekst og paragrafer som fundament for saksbehandlingen overfor innbyggerne. Barnevernets funksjon skal følge bl.a. disse paragrafer for både bornets beste og bornefamilienes rettigheter:1, 2, 92, 93, 98, 102, 104 og 113. Disse kan også være aktuelle: §§ 89, 94, 95, 96 og 100. NAV sin funksjon skal følge bl.a. disse paragr

8 Laget: 2022-09-14 Statistikk

Åpent brev til Barneministeren og Helseministeren: Vurdering av streikeretten opp mot barns rett til utdanning og Barnekonvensjonen

Åpent brev til Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Med anmodning om at følgende aktører engasjerer seg i saken: Utdanningskomitéen på Stortinget; Utdanningspolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus; Politikere i Lillestrøm kommune, Bergen kommune og Viken fylkeskommune; Barneombudet;      Elevorganisasjon

1355 Laget: 2022-09-12 Statistikk

Nei til regulering av næringsområde på Landa, Fitjar.

NEI TIL LANDA NÆRINGSOMRÅDE!OPPROP. På Søndre Landa er det i gang et planarbeid satt i gang av K. Volden AS. Det gjelder et område på 204 dekar med beite, skog, bekk, sjø og en fin badestrand. Hensikten er å tilby næringslivet tomter med rikelig tilgang til sjø og kai. Det er planlagt store utfyllinger av stein i sjø på vesentlig sandbunn, opp mot 60 dekar sjø. Vi mener at det er nok av ubebygde tomter på Årskog og i Svartasmoget, og nå skal det og bygges ut et stort område kalt Sandvikvåg Nærin

127 Laget: 2022-09-10 Statistikk

Ja til svømmebasseng i Selje

Ein får aldri råd til å bygge symjebasseng. Ein må ta seg råd til dette. Ein må sjå på den aktiviteten symjebasseng skapar gjennom frivillige lag og idrettklubbar. Ein må sjå på kva symjebasseng skapar av trivsel og samhald i ei bygd. No er det våre ungdomar sin tur. Våre born og unge har dei same behova som born og unge i resten av landet. Symjeundervisning er minstekrav. No må symjebasseng verte realisert i Selje og vi kan ikkje ha fleire utsettingar. La oss stå samla, og håper du vil skrive u

278 Laget: 2022-09-09 Statistikk

Vi som vil at vikarene på barnevernsinstitusjon skal bli

Etter ny lov i 2022 så har ikke barnevernsinstitusjoner lov til å bruke nye ufaglærte vikarer i jobb. Som ungdom i institusjon selv så er vikarer noen av de jeg har fått best kontakt med og de er derfor viktig for min fremtid. En bachelor vil ikke automatisk si at menneskene er bedre til å håndtere vår hverdag.  Signér, så får vi beholde vikarene vi er så glad i.

90 Laget: 2022-09-08 Statistikk

Ikke straff varslerne, straff arbeidsgiverne!

Å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold i virksomheter er avgjørende for et velfungerende næringsliv. Hvorfor er det da i praksis varsleren som blir straffet? I henhold til arbeidsmiljøloven; § 2 A-1 har ansatte plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, § 2 A-4 er gjengjeldelse forbudt mot arbeidstaker som varsler og § 2 A-5 har varsleren krav på erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse. I realiteten er aml § 2 A verdiløs. Varslerne beskyttes ikke i Norge og e

43 Laget: 2022-09-08 Statistikk

Opprop for fastlegene våre!

Opprop for fastlegene våre!I Norge i dag har vi en fastlegekrise. Folk i hele norge mangler fastleger, og mange føler seg utrygge. I små og mellomstore byer fra nord til sør, og øst og vest, kjenner man på utrygghet rundt den fastlegekrisa som rammer landet, og mange som mister sin fastlege går i lang tid uten å få ny. Dette er en krise som ikke blir mindre, men er varslet å øke i omfang, selv studentene på legestudiene i norge ønsker ikke å bli fastlege. Det er en utrolig tøff, men viktig jobb

342 Laget: 2022-09-07 Statistikk