De nyeste oppropene

Dårlig kvalitet på undervisning for faget: PROG2051 Kunstig intelligens (2022 VÅR)

Målet med kampanjen er å vise fakulteten ved NTNU Gjøvik at studentene av faget PROG2051 Kunstig intelligens, mener at kvalitet på undervisningen har vært uakseptablet lav. Problemer inkluderer: Dårlige oppgaver, timer som blir soset bort til irrelevante tangenter, ekstremt forsinket tilbakemelding på oppgaver (2+ måneder), nærmest ingen kommunikasjon fra lærere og begrenset læringsmatriale, er blant tingene som ønskes å klage på. Vi mener at kvaliteten er under det som forventes av NTNU Gjøvik.

13 Laget: 2022-04-25 Statistikk

JA TIL Å KUNNE HA MED FAMILIEDYR INN I NORSKE TILFLUKTSROM!

Per dags dato er det IKKE TILLATT å ha med familiedyr inn i Norske tilfluktsrom. Krigen i Ukraina har vist at Norge trenger bedre beredskap for beskyttelse av dyr i krisesituasjoner. Halvparten av Norges befolkning har dyr og vi regner dem som en del av familiene våre. Når familiedyr ikke er tillatt i Norske tilfluktsrom, vil mange heller velge å søke tilflukt på egen hånd, sammen med dyrene sine. Dette utsetter en stor del av befolkningen for FARE! Skal vi virkelig være nødt til å velge mellom

751 Laget: 2022-04-20 Statistikk

Bevar Jettfjellet urørt for hyttebygging

Vi sier nei til hyttebygging i Jettlia. Vi vil bevare Jetta-området slik det er i dag, for å ta vare på viktige naturverdier, godt utmarksbeite, og et fredelig friluftsområde for oss selv og våre etterkommere.  Vi ber Vågås folkevalgte om å si nei til planprogrammet fra grunneierne/utbyggerne. Planen går ut på å anlegge et 242 dekar stort hyttefelt med opptil 70 høystandardshytter i Jettlia, kloss på snaufjellet.  Lys, støy, trafikk og aktivitet ut fra et slikt hyttefelt vil påvirke og endre Jet

187 Laget: 2022-04-19 Statistikk

Vi som ønsker at Norge skal sende flere våpen til Ukraina!

Ukraina er avhengige av våpenleveranser fra andre land! Hittil har Norge send 4.000 panservernraketter til en verdi av 60 millioner kroner. Sammenlignet med lille Estland, som har sendt våpen til en verdi av 1 milliard kroner, er dette ingenting. Nå må den Norske regjeringen slutte å vurdere! Det er tid for å handle! Regjeringen er tydeligvis ikke i stand til å ta egne avgjørelser her, så da starter vi en underskriftskampanje. Signer hvis du vil at Norge skal sende flere våpen til Ukraina!

150 Laget: 2022-04-19 Statistikk

Nei til torskeoppdrett i Slemmen, 6360 Åfarnes

Nei til torskeoppdrett i Slemmen, i søknaden kalt Slemmet, 6360 Åfarnes Romsdal Torsk AS er et nyetablert selskap eid av Gadus Gruppen. Gadus Gruppen har søkt om å opprette store torskeoppdrettsanlegg i åpne merder i flere kommuner, og har møtt massiv motstand blant annet i Ålvundfjord og i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova.   Romsdal Torsk AS søker nå om å opprette et torskeoppdrettsanlegg i bukta utenfor bygda Holm, 6360 Åfarnes, ved Slemmen. Anlegget er planlagt med åpne merder -10 bur i

137 Laget: 2022-04-16 Statistikk

Fjern helseforetak-systemet og innfør demokratisk forvaltning av sykehusene

Den nye regjeringen vedtok dette i Hurdalsplattformen: «Regjeringen vil utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen med mål om fortsatt statlig eier­skap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse, samt redusert markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering.» (side 60) Dette mener vi ikke er godt nok. Vi har nå snart 20 års erfaring med helseforetakssystemet. Helseforetaksloven gir de utnevnte styrene tilnærmet ubegrenset makt over s

1267 Laget: 2022-04-13 Statistikk

Ja til et samlet Hadeland og Gran inn i Akershus

Å samle Hadeland igjen i samme fylke er viktig for kulturnæring, Hadeland VGS, offentlig transport, landbruksnæring og mange fler ting.  Gran blir for lite alene i utkanten av Innlandet og det er naturlig og velkjent å samarbeide med Lunner og Jevnaker. Ja til et samlet og sterkt Hadeland

18 Laget: 2022-04-12 Statistikk

NEI til Gran inn i Akershus!

Vi sier et helt klart NEI til å søke Gran over i Akershus! Samtidig ønsker vi et solid samarbeid om Hadeland videre - men med Gran i Innlandet! Registrer gjerne ditt postnummer i tillegg.

35 Laget: 2022-04-09 Statistikk

Bevar Djupedal! Si nei til massedeponi!

DETTE HASTER! Sandefjord kommune vil anlegge et gigantisk massedeponi og ødelegge en forekomst av den rødlistede naturtypen Rik gransumpskog i Djupedal i Stokke. Artsdatabanken har klassifisert denne naturtypen som sterkt truet (EN) og sjelden på landsbasis. Massedeponiet vil være til stor sjenanse for lokalbefolkningen. Det planlagte deponiet dreier seg om 2 millioner m³, og vil legge beslag på et naturareal tilsvarende 18 fotballbaner, ca. 130 da, med utfyllingsaktivitet gjennom 20-40 år. Dett

194 Laget: 2022-04-06 Statistikk

Gerd Peter Niebelschütz tilbake som fastlege i Grong

Mange i Grong har hatt Gerd Peter Niebelschütz som fastlege. Nå er han ikke ønsket som lege i Grong av kommuneadministrasjonen av forskjellige årsaker. Vi har nå dannet en gruppe på Facebook som vi kommuniserer på og det er opprettet en e-post adresse som folk kan sende inn sine synspunkter på hvorfor de vil ha Gerd som sin lege. Vi håper å få mange underskrifter og historier til dette. Send din historie til helse@ronnywollert.no Skriv under for å vise at du bryr deg om ditt nærmiljø og folks h

34 Laget: 2022-04-06 Statistikk