De nyeste oppropene

Forbud mot røyking på balkong og rundt blokkene i neselva hageby (a-g)

Vi ønsker et røykfritt område rundt blokkene siden det er et problem med at røyk blir drat inn I ventilasjonen til leilighetene og også inn på soverommene til beboerne. Dette er et stort problem for mange og kan føre til helsemessige plager. Dette forbudet vil da også gjelde beboernes balkong og utearealer. 

Laget: 2020-10-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10 10

Sønsterud skole må bestå!

Åsnes kommune ønsker å bygge storskole på Flisaog legge ned de gode grendeskolene. En skole med nesten 150 elever og flotte lærere, en trygg base, og ett fantastisk samlingspunkt for bygda er i ferd med å forsvinne. Her trives barna. Og vi mener barna er viktigst. Flere vil få veldig lang reisevei til Flisa og prisen på oppgradering av skolen vil bare koste en bitteliten brøkdel av hva storskole vil koste. Ja til levende grender! Nei til robek! Signer vår sak, og hjelp oss i kampen om å bevare v

Laget: 2020-10-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 442 439

Vi ønsker en skole som er tilpasset barnet

Hei! Vi har barn med og uten diagnose som ikke klarer å gå fulle dager på skolen. Noen ganger eller ofte er barnet borte hele dager. Dette kommer av skolevegring, ufrivillig fravær. Barnet vil ofte på skolen men makter det ikke. Vi trenger flere voksne, og flere plasser i tilpasset avdeling. Vi trenger tilbud om nettskole, både offentlig og privat, på ungdomsskole nivå. Gjerne på nasjonalt nivå slik at alle barn som ønsker slik undervisning kan få et slikt tilbud. Alle barn har rett til undervis

Laget: 2020-10-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 16 16

Stopp raseringen av Oslo sin viktigste utfartparkering på Sognsvann!

Underskriftskampanje mot den vanvittige raseringen av Oslo sin viktigste utfartparkering på Songsvann! Nå må Oslo sin befolkning begynne å ta byen tilbake til befolkningen!HJELP OSS Å SPRE OPPROPET TIL FLEST MULIG FOR Å STARTE PROSESSEN MED Å BLI KVITT DAGENS BYRÅD!Oslo sine opprinnelige borgere må begynne å si i fra!!!!(Husk at når du har registrert deg på OPPROPET får du tilsendt en kvitteringsmail med en lenke som aktiverer selve tilslutningen til underskriftslisten)

Laget: 2020-10-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 232 231

Ta vare på Tåsen!

Flere utbyggere planlegger store prosjekter rundt Tåsen t-banestopp. Tåsen er et godt sted å bo og det er plass til flere. Men utbygning og fortetting må ta hensyn til oss som allerede bor her, og til områdets egenart. Vi som har undertegnet mener at All fortetting, med unntak av Tåsen senter, må skje innenfor rammen av småhusplanen. Grøntområdene og turvei B8 må styrkes Biltrafikken i området skal ikke øke Lødrupskogen og Søndre Tåsen gård må vernes

Laget: 2020-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 209 209

Ånebykrysset. Få opp Lyskryss eller rundkjøring!

Ånebykrysset er ett svært trafikkert kryss. Det blir flere innbyggere i Nittedal som bruker denne veien. Vi mener politikerene bør ta ansvar å legge tilrette for en annen mulighet enn slik krysset er idag. Det er flere faktorer som spiller inn for hvorfor vi ønsker en annen mulighet. - Flere som kommer til å bruke denne veien i forbindelse med den nye skolen i Hakadal. - økt folketall med tilflyttere samt pendlere. -Barn som samles ved undergangen som skaper usikkerhet. -Biler som skal ut og inn

Laget: 2020-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 216 215

Ikke nedlegg Skotfoss skole

Skotfoss skole og oppvekstsenter er så mye mer enn et sted elever får undervisning. Det er der mange av oss fra Skien har satt våre små ben første skoledag. Ingen andre lokalsamfunn enn oss, har et så urørt og trygt miljø som Skotfoss. Mye av dette er tettheten av alt i Skotfoss sentrum, med skole og torvet som klarre knutepunkt. ___________________________________________ Saks-/løpenr.: 20/14637-2Høring: Fremtidig skolestruktur i Gulset krets BEHANDLES I FØLGENDE MØTER: Lokalutvalget på Skotfos

Laget: 2020-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 231 231

SKATEPARK OG KLATREPARK PÅ SPONGDAL

Gamle Spongdal Skole fremstår i en så dårlig forfatning at den er til fare for de som ferdes der. Skolen minner mest om en scene fra et krigsherjet land. Vi krever at Trondheim Kommune gjør noe med saken. Slik skolen fremstår i dag, bør den rives. Det kan vurderes om deler av den kan renoveres. Ungdom ferdes der på kveldstid, og det har vært flere uheldige episoder. Vi krever at tomta til gamle Spongdal Skole brukes til å gjøre noe for barn og unge på Byneset. Slik kan gammelskolen bli et sted h

Laget: 2020-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 165 163

Vi krever endring av bussrutene!

Etter den siste omleggingen av bussrutene her på Nordmøre har det ført til at mange nå må finne andre løsninger for å komme seg dit de skal! Noen må reise hjemmefra tidligere for å komme på jobb i tide, eldre og syke og alle andre som bruker kollektivt har fått det vanskelig, blitt innestengt fordi det har blitt for langt å gå til nærmeste bussholdeplass!  Her oppfordres det til mindre biltrafikk og mer kollektivt, men slik det er nå må flere bruke bil eller ta drosje.   Derfor krever vi at buss

Laget: 2020-10-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1027 1027

Gjenforen våre kjære som har blitt utestengt under Covid-19

Kjære Alle Sammen! Vi trenger deres hjelp!   På grunn av COVID-19, stengte Norge sine grenser den 16-03-2020 for alle som ikke var norske statsborgere, eller som ikke hadde oppholdstillatelse i Norge. Det er mange av oss som har vært i et parforhold i mange år som blir glemt fordi vi ikke er gift/forlovede eller har/venter barn. I et samfunn der det er mindre og mindre vanlig at man gifter seg, så er ikke disse kriteriene oppdaterte med tanke på det moderne samfunnet vi lever i. I tillegg har v

Laget: 2020-10-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1116 1026Facebook