De nyeste oppropene

Opprop mot Norges medlemsskap i NATO, 10 år etter at Norge slapp 588 bomber over Libya.

Som USA-vasall i NATO gjorde vi oss skyldige i brudd på folkeretten og opplagte krigsforbrytelser. Norges regjering har ikke innrømmet noen skyld, men tvertom siste tiår lagt Norge ut som base for verdens farligste krigerpakt, NATO, som stadig hisser til nye kriger og truer med førstebruk av atomvåpen.  

Laget: 2021-03-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 23 22

Nei til bygging av krematorium og gravplasser i sårbar natur i Kanadaskogen/Tennebekk

Planene om bygging i sårbar natur i Kanadaskogen/Tennebekk må stanses. Det er iverksatt planprosess for bygging av krematorium, 5800 gravplasser, administrasjonsbygg, veier og parkeringsplass i Kanadaskogen/Tennebekk. Planene innebærer at man skal bebygge hele 53 mål i sårbar natur. Liavatnet er idag en av Bergens beste fiskevann der du idag kan fiske stor ørret av Hardangervidde-kvalitet. Rådgivende Biologer AS har dokumentert dette i flere rapporter. Byggingen av krematorium medfører at man må

Laget: 2021-03-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2466 2452

Lekeplass på Randem/Høgda

Kommunen vil rive den forfallne barnehagen i Nordlysveien og huskestativet som råtner. Da vil tomten kun inneholde sklien med det lille huset som står der i dag. Kommunen har ikke midler til å sette opp nye lekestativer og gir utrykk for at de ikke ønsker å eie og drifte denne lekeplassen som er den eneste i nærområdet. Randem skog vel ønsker at kommunen tar ansvar for at barn på Randem/Høgda og omkringliggende områder også skal ha et tilbud om lekeplass. Vestby sentrum og Soleskog har flere lek

Laget: 2021-03-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 73 73

Åpne restaurantene i Kristiansand

Lave smittetall. Få sykehusinnleggelser i Kristiansand. Ikke sprengt intensivkapasitet i området. Økende antall hjemmefester. Gode smittetiltak i bransjen.   Skal politikerne likevel holde restaurantene stengt på preventivt grunnlag?

Laget: 2021-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19 19

Sandefjord steng ungdommskoler

Steng ungdomskolene  Hei, jeg har et sterkt ønske om at vi stenger ungdomskolene og videregående i sandefjord. Grunnen til at jeg mener at vi burde stenge ungdomskoler og oppover er fordi jeg ønsker at vi elever kan være med på og åpne for barneskole aktiviteter. Dessuten har smittetallet økt med 16% i sandefjord. Politikere i sandefjrod argumenterer med at de vet hvor smitten kommer fra, mens i Oslo og tønsberg vet de ikke det, hvis jeg får corona blir jeg ikke mindre smittet av at jeg vet hvor

Laget: 2021-03-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10 10

Det er på tide at arbeidsgiver tar ansvar for lærernes helse, miljø og sikkerhet under pandemien.

NÅ ER DUGNADEN OVER! Det er på tide at Nittedal kommune tar sitt arbeidsgiveransvarfor lærernes helse. Som lærer skal vi møte barn der de er. Oppdraget som lærer er å være trygge voksne. Vi skal ivareta alle de behovene, alle de unike barna har. Dette er en jobb vi stetter stor pris på og tar på største alvor. I løpet av det siste året har vi utført jobben vår med antibac som eneste våpen. Lærerjobben blir ofte med oss hjem, og når vi da også får ansvar for barnas helse og sikkerhet i møte med s

Laget: 2021-03-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 184 183

NEI til å forby jakt med laushund i Lom før 10. Okober

Hei. Lom gaupejaktlag ynskjer med dette oppropet å vise vår motstand til Lom Sambeitelag sitt forslag/frieri til alle grunneigarlag i Lom komune om å forby all jakt med laushund før 10.oktober. Vi håpar inderleg ikkje at dette blir ein realitet, håpar du er samd med oss og meiner dette er heilt uhørt. Signer for og vise di støtte! Del gjerne!

Laget: 2021-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 96 96

Massesøksmål: Psykiatrioverlevere og etterlatte pårørende mot staten Norge

Jeg tar herved initiativ til et massesøksmål mot den Norske stat. Ber alle som føler seg mishandlet/torturert/kjemisk lobotomert i psykiatrien om å delta i søksmålet. Ber også om at alle de mange som har mistet sine kjære på grunn av offentlig neglekt/forgiftning med livsfarlige psykiatriske medisiner osv om å melde seg. Alle som støtter formålet kan skrive under. De som vil være med på søksmålet bes i tillegg sende en e-post til bejora@online.no med overskriften MASSESØKSMÅL. Skriv kort om hva

Laget: 2021-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28

VARSEL/PROSESSVARSEL REGJERING OG STORTING

LA DIN STEMME BLIR HØRT OG VÆR SNILL OG SIGNER OPPROPET! Nærværende prosessvarsel gjelder nasjonale og lokale myndigheter og myndighetspersoner som direkte/indirekte har medvirket og fortsatt medvirker til de fysiske, psykiske, økonomiske, sosial og samfunnsmessige skader påført den norske befolkning gjennom brudd på nasjonal og internasjonal lovgivning og konvensjoner, herunder men ikke begrenset til Grunnloven, Smittevernloven, Den Europeiske Menneskerettskommisjon, samt konvensjoner sanksjone

Laget: 2021-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 973 948

Krav om oppsigelse fra Statsminister Erna Solberg

Melding om oppsigelse.   Kjære Erna Solberg.    Du er ansatt av oss, folket, for å styre landet i vår alles beste interesse. Denne jobben har du hatt i snart åtte år, og for hvert år har du vist deg mer og mer uskikket til denne jobben. Spesielt dette siste året har du bevist for oss alle at du ikke klarer å gjennomføre dine arbeidsoppgaver i noe som kan minne om tilfredsstillende grad. Denne siste fadesen hvor du ikke engang klarer å holde deg til ditt eget regelverk var dråpen som fikk begeret

Laget: 2021-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 724 708