De nyeste oppropene

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at "alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare." (artikkel 2, punkt 3). Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt

897 Laget: 2022-11-11 Statistikk

Bevare alvorligsykekoordinator i Verdal kommune!

Nok en gang er det foreslått å fjerne stillingen alvorligsykekoordinator i Verdal kommune. Ved forrige korsvei skrev jeg et innlegg i Innherred, nå forsøker jeg å dra igang en underskriftskampanje - vi må bruke de kanaler vi har i vårt demokrati - og et skritt på den vegen, kan være dette.   Skriv under, og del med dine - link til artikkel i Innherred: https://www.innherred.no/debatt/i/k69OJa/det-er-paa-tide-at-vi-hever-stemmen-over-kuttene

229 Laget: 2022-11-10 Statistikk

Jeg ønsker ikke å ha vindkraft i Siljan Kommune.

Tirsdag den 15. skal vinkraftsaken opp i Siljan.    Det er nå planer om å etablere et vinkraftindustrianlegg i Siljan, og kommunestyre skal vedta et vedtak som vil føre til at kommunen minster sin vetorett. Dermed vil kommunen miste sin rett for alltid i forhold til vinkraftutbygging i dette området. 

508 Laget: 2022-11-10 Statistikk

STOPP UTKASTELSEN AV AFGHANERE

#AfghanistanNotSafe #StopDeportingAfghans #StoppUtkastelsenAvAfghanere Norge brukte millioner av kroner og inviterte Taliban til Oslo, uten at den humanitære krisen forbedret seg noe i Afghanistan! Norge har diplomatiske forbindelser med et regimet som har fratatt kvinner grunnleggende menneskerettigheter. Hver eneste dag(!) er vi vitne til tortur, drap og fratakelse av afghanernes grunnleggende menneskerettigheter. Nå er det ikke nok med at Norge er stille om de grusomme menneskerettighetsbrudd

98 Laget: 2022-11-10 Statistikk

Øke fraværsgrensa

Flere elever og andre ungdommer føler seg presset av fraværsgrensen og tvinger seg til å gå på skolen selv om de er for syke til å fungere skikkelig. Derfor ønsker vi å utvide fraværsgrensen fra 10% til 15%.

52 Laget: 2022-11-09 Statistikk

Israel: Løslat The Freedom Theatre i Jenins styreleder, Bilal Al-Sadi!

    Vår samarbeidspartner The Freedom Theatre i Jenin flyktningleir, Vestbredden, Palestina, trenger vår støtte: I september ble teatrets styreleder Bilal Al-Sadi arrestert og satt i israelsk administrativ forvaring, uten anklage eller dom. Han har blitt fortalt at han vil bli holdt i forvaring i seks måneder og vil ikke bli gitt muligheten til å tale sin sak i en rettssal.   The Freedom Theatre har en svært viktig funksjon for barn og unge i lokalsamfunnet i Jenin flyktningleir: Leiren raides n

554 Laget: 2022-11-08 Statistikk

Vi må sikre støtten til ideelle og frivillige organisasjoner som driver pasientrettet arbeid!!

Å være pasient med kroniske plager medfører betydelige utfordringer i dagliglivet, i arbeidslivet og i forhold til psykisk helse.  Denne pasientgruppen nyter i dag svært godt av hjelpetiltak som blir tilbudt gjennom frivillige og ideelle organisasjoner som blant annet Norges handicapforbund, Kirkens nødhjelp, Norges røde kors, Hørselshemmedes landsforbund, Norges blindeforbund, Unge funksjonshemmede, LHL og Norsk Pasientforening.  Enten det gjelder erfaringsutvekslinger, opplysningsarbeid, kursi

55 Laget: 2022-11-08 Statistikk

Burger King til Sogndal !

Nå er vi lei! Vi trenger nattmat, og enkel middag for fatttige studenter! Sogndal har så mye bra å by på, men mangler det viktigste - fastfood <3 

108 Laget: 2022-11-07 Statistikk

The Chosen sesong 3 premiere!

Vi ønsker å få premieren på The Choosen sesong 3 ep. 1&2 til Oslo! Meld deg på her om du ønsker å vere med på premieren. Om vi er nok folk, kan vi kanskje få med oss en kinosal til å holde premieren! Skjekk ut The Chosen på https://watch.angelstudios.com/thechosen, og engasjer deg i dag! Mulig dato blir mellom den 18 og 24 november.

12 Laget: 2022-11-06 Statistikk

Underskriftskampanje mot planforslag i Langmyrgrenda 1

Langmyrgrenda 1 ønsker å bygge 10 meter høyt leilighetsbygg. Dette vil forringe vårt nærområdet og inngangen til Langmyrgrenda. Mange i nabolaget er svært bekymret for det innsendte planinitiativet i Langmyrgrenda 1 av flere grunner.    Link til planforslag med illustrasjon/bilder: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202215360   Om området Områdene Kringsjå, Langmyr og Grinda ble planlagt på 50-tallet og reguleringsplanen S-808 ble vedtatt i 1959. Utbygning

334 Laget: 2022-11-05 Statistikk

Oppsalfolk for et levende Oppsal torg

Siden Oppsal Torg først ble bygd for mange år siden har det skjedd mye med stedet, det har gått fra å være et faktisk torg til å bli et kjøpesenter. Dessverre har mange beboere på Oppsal erfart at utviklingen har gått i feil retning. Torget er ikke lenger en naturlig møteplass for nærmiljøet, butikker legges ned og beboerne får lite til ingen informasjon om hva planene om torget egentlig er. Nå ønsker vi at noe skal gjøres med "døden på Oppsal torg". Dette er et opprop fra Oppsals beboere som ø

183 Laget: 2022-11-05 Statistikk

Redd Times Galgeberg og Dr.Pizza

Nabolagspuben og knutepunktet på Galgeberg Times skal stenges for godt 1.12.2022. Ikke på grunn av pandemien, ikke på grunn av skyhøye strøm og leverandørpriser, men på grunn av at det ikke er vilje fra eierne, borettslaget Galgeberg 3 til å videreføre leieavtalen. Vi vet at borettslaget hverken vil forholde seg til tilbud om å inngå ny avtale, ikke ønsker å selge, og egentlig ikke ønsker noen som helst dialog. Hvorfor? Det hadde vært interessant for oss stamgjester å vite? Er det ett vedtak som

356 Laget: 2022-11-05 Statistikk

Innfør aldersgrense på mobiltelefoner!

(Maskot, NTB)   DET ER VONDT Å SE HVORDAN BARN ØDELEGGES AV TEKNOLOGI!   Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: er dere ikke glad i barna deres? Hvordan kan dere sitte å se på at teknologidopet hemmer barnas følelsesmessige utvikling?   Jeg skjønner det bare ikke og jeg møter det hver dag. Små barn, unge mennesker så hektet på mobilen at de ikke tør å se deg inn i øynene engang fordi det er så skummelt.   Som ikke tør å si noe fordi de mangler mental energi til å tørre å mene noe.  

41 Laget: 2022-11-04 Statistikk

Redd Kongsgård!

  KONGSGÅRD I FARE! Fylkespolitikerne vurderer å legge ned skoledriften på Kongsgård eller å slå den sammen med andre skoler og enheter. SKOLEN ER EN DEL AV BYENS HISTORIE! Stavanger er den eneste byen i Norge som fremdeles har en katedralskole midt i sentrum og helt inntil katedralen. Katedralskolen er ikke en fylkeskommunal administrativ enhet, den er hele byens skole, skolen i våre hjerter, og det har den vært i snart 200 år.  LOKALENE ER IKKE ET PROBLEM! For elevene og lærerne som holder ti

1882 Laget: 2022-11-04 Statistikk

Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg - Awa United

Signer oppropet og sei; Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg. Awa United ber den norske staten om å offisielt anerkjenna forverringa av rettane til kvinner i Iran, og at desse 23 iranske kvinnene som i dag oppheld seg i Noreg treng vern og må innvilgast varig opphald i Noreg.   Det eksisterer ikkje ein utleveringsavtale mellom Noreg og Iran. Det er 23 iranske kvinner i Noreg i dag som har flykta frå Iran til Noreg, men som ikke har fått innvil

322 Laget: 2022-11-03 Statistikk

Dramatisk kutt for Kongshaug musikkgymnas

Kongshaug musikkgymnas har siden det ble startet i 1999 kjempet for en egen tilskuddssats for musikklinjer. Denne skal bygge på antall undervisningstimer som kreves for å gi elevene den instrumentalopplæring de har krav på etter offentlig godkjente læreplaner. Dans- og dramalinjene har behov for omtrent halvparten så mange undervisningstimer som musikklinjene. Jfr. nedenstående figur. Dette forstod Stortinget allerede i 2001 da de gav oss det første likebehandlingstilskuddet og i tillegg begrunn

2115 Laget: 2022-11-03 Statistikk

Rute 610 - Revurdere busstilbud Nesttun - Kaland - Søfteland - Osøyro

Med denne underskriftskampanjen er det ønsker om å gjennomgå behovet for beboerne og ansatte i området mellom Nesttun og Osøyro gjennom Kaland og Søfteland etter endringene 1.november 2022. Etter åpningen av nye E39 mellom Os og Bergen har busstilbudet for mange av brukerne av gamle rute 600 blitt rammet. Bussen som gikk gjennom Kaland har blitt kraftig redusert og bussene går bare til Nesttun. Fra å bruke 25 minutt fra Kaland skole til Bergen busstasjon, har reiseveien blitt forlenget med 15 mi

950 Laget: 2022-11-02 Statistikk

Vi krever ny avkjørsel til FV120 på Ringvoll

Dette er et innspill for detaljregulering for Ringvollkollen som pr. dags dato er ute på høring (arkivsak:22/54 - PlanID 301420210012 - Detaljregulering for Ringvollkollen ).   Trollveien har i dag 27 boenheter, samt øvrig trafikk for levering og henting til barnehagen og skolen. Med forslaget til Ringvollkollen 2, hvor det er planlagt 100 boenheter (pers.komm. Magnus Hauken i Østavind Arkitekter AS), og allerede vedtatt Ringvollkollen 1, hvor det bygges 47 boenheter, vil Trollveien få en betrak

122 Laget: 2022-11-02 Statistikk

Vi som støtter Bhg streiken, men ønsker en slutt på den.

Vi som støtter bhg streiken, men ønsker en slutt på den. Per dags dato rammes vi foreldre forskjellig, noen har en dag barnehagepass i uka mens andre har 40/60 deling. (to dager en dag, tre dager en annen dag) Uansett hvordan denne streiken påvirker oss foreldre, så gjør den noe med familien`s økonomi. Det er ikke alle som har besteforeldre, tanter, onkler eller venner som kan hjelpe dem. Ytterst få har muligheten til å ta med seg barnene på jobb, for så og kunne jobbe 100% optimalt den dagen. A

33 Laget: 2022-11-02 Statistikk

Vi som ønsker "AI301712 Forprosjekt" som et valgfag

Dette er en underskriftskampanje for de som ønsker at faget  AI301712 Forprosjekt som ligger i 5. semester i studieplanen, skal kunne gjennomføres som et valgfag istede for et obligatorisk fag. Begrunnelsen er for å kunne gi den som måtte ønske å skrive Bachelor oppgave, mulighet til å velge et mere relevant fag. Tilbudet om  AI301712 Forprosjekt vil da kunne ligge som valgfag for den som ikke ønsker å skrive en bacheloroppgave.  Dette gjelder for bachelor i Biomarin innovasjon ved NTNU Ålesund.

21 Laget: 2022-11-01 Statistikk