De nyeste oppropene

Nei til måsepiggene, bevar krykkja.

714 Laget: 2023-03-19 Statistikk

Boligfelt Haneberg

17 Laget: 2023-03-19 Statistikk

Stopp planen om Monsterhotell på Sand !

238 Laget: 2023-03-19 Statistikk

Bevar teatervitenskap!

2012 Laget: 2023-03-18 Statistikk

Gruppa for oss som ønsker at Gert Halleby skal få fortsette som fastlege i Sør-Aurdal

172 Laget: 2023-03-17 Statistikk

Vi ber energimyndighetene om å forkaste Norsk Havvinds prosjekt Skaga, som er planlagt langs Vestfold-kysten

1136 Laget: 2023-03-12 Statistikk

Søkere fra 2021 som har altfor lang ventetid- UDI

9 Laget: 2023-03-11 Statistikk

La Tillermarka leve!

1649 Laget: 2023-03-09 Statistikk

Kafe på ungdommens hus

12 Laget: 2023-03-08 Statistikk

IKKE STENG VARATUN HUNDEPARK !

570 Laget: 2023-03-07 Statistikk

Ja til ren oksalsyre til fordamping

572 Laget: 2023-03-07 Statistikk

Gi din støtte til de streikende i NHO-barnehagene!

276 Laget: 2023-03-06 Statistikk

Opprop mot krigføringen i Sool regionen

11 Laget: 2023-03-03 Statistikk

Lytt til kysten - nei til lakseskatten!

1085 Laget: 2023-03-03 Statistikk

Motsegn til kommersiell Helikopterverksemd på Løkjaneset

443 Laget: 2023-03-02 Statistikk

Støtt oppretting av vennskapsby mellom Bergen og Hebron i Palestina

187 Laget: 2023-03-01 Statistikk

Mistillitsforslag mot Terje Aasland

70 Laget: 2023-03-01 Statistikk

Innsigelser mot sak: 20/07968-7 Planforslag Vortungen nord hyttefelt av 02.02.23 Aurskog Høland Kommune

109 Laget: 2023-02-28 Statistikk

Kunst-og kulturarbeider oppropet, La Fjella Leve - Baajh vaeride årrodh!

978 Laget: 2023-02-27 Statistikk

Vi har mistet tilliten til KS som arbeidsgiverorganisasjon

391 Laget: 2023-02-27 Statistikk