De nyeste oppropene

Opprop vedrørende Bane NORs utbygging av Hvalstad Stasjon: Bevar Hvalstads identitet, kulturminner, trafikksikkerheten for våre barn og lokalsamfunnets medvirkningsrett!

Den planlagte fortettingen på Hvalstad stasjon berører Hvalstads identitet, unike kulturminner, trafikksikkerheten for våre barn og lokalsamfunnets medvirkningsrett. Styret i Hvalstad Vel har fått mange tilbakemeldinger på utbyggingen, noen er positive, men mange i bygda er forståelig nok bekymret for størrelsen og effektene av prosjektet. Vi har sett på tilbakemeldingene deres samlet og planlegger å sende en høringsuttalelse vi håper dere stiller dere bak!Signèr oppropet og støtt høringsuttalel

Laget: 2021-06-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 493 493

Prioriter ansatte i barnehager og skoler for fullvaksinering før nytt barnehage- og skoleår!

FULLVAKSINER ANSATTE I BARNEHAGER OG SKOLER FØR NYTT BARNEHAGE- OG SKOLEÅR!OPPDATERING 22. JUNI 2021:Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO/AKS skal prioriteres for vaksinering før nytt barnehage- og skoleår.Det åpnes for at kommuner kan omdisponere inntil 10% av vaksinedosene for å få gjennomført første vaksinedose. Det presiseres fra Kunnskapsdepartementet at man ikke sikrer at ansatte blir fullvaksinert, men at ansatte skal være "beskyttet". Dvs at det skal ha gått t

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 869 868

Ny ladeavtale

For de som synes lade avtalen borettslaget har med Ohmia er alt for dyr, skriv under her slik at vi som borettslag kan få til en annen og bedre avtale for oss med elbil. Kanskje man kan få til en avtale hvor man betaler for den strømmen man bruker (sikkert med et lite tillegg). Er ikke riktig at man skal betale slik det er nå.

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 18 18

Underskriftskampanje for hundegård i Sula kommune

Vi ønsker å vise kommunen at hundeeiere i Sula synes hundene fortjener en større plass hvor de kan springe og sosialiseres. Båndtvangen eksisterer av en grunn og skal følges, men det gir lite rom for de beste vennene våre til å utfolde seg og leke sammen, uten restriksjoner som ofte kan føre til misforståelse mellom hundene og eierne. Alle hundeeiere vet hvor viktig det er med sosialisering og muligheten for hundene til å utfolde seg, og etter et år der antallet hunder i samfunnet har eksplodert

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 132 131

Tannhelse inn i egenandelsordningen, nå.

At tannhelse ikke inngår i folketrygda og egenandelsordningen er helt uforståelig. Økonomi skal jo ikke være et hinder for nødvendige helsetjenester i et land som liker å beskrive seg som velferdsstaten Norge. Tannhelse påvirker både fysisk og psykisk helse, bl.a fordøyelse, betennelser som spres i kroppen, i noen tilfeller hjertesykdom. Det gir smerter som setter ned livskvalitet og arbeidsevne, og som kan føre til overforbruk av smertestillende medikamenter. Psykisk så kjenner man på skam, og

Laget: 2021-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 14

Vi som vil ha Kent Andersen fra Demokratene inn i debatten på NRK!

Mainstreammedia har et ensidig fokus på klimaendring, og slipper ikke til debattanter som kan motbevise globalistenes trange fokus på menneskeskapte klimaendringer. Dette dreier seg om politikk og ikke om vitenskap. I mange mange år har politikere drevet skremselspropaganda om at det kun er CO2 som er viktig, og at solen er uten noen betydning for klimaet.  I 2019 ble det brukt 40 milliarder kroner på klimatiltak! Disse pengene vil Demokratene bruke på Norge og norsk befolkning.  Demokratene vil

Laget: 2021-06-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1692 1666

Opprop! Trafikksikkerhetsproblemer ved Eiksmarka skole, Grini barnehage – Briskehaugen, Eiksmarka barnehage og Eikebo barnehage

De tre barnehagene på Eiksmarka og FAU ved Eiksmarka skole er svært bekymret for trafikksikkerheten i nærmiljøet. Det er nesten 600 elever på skolen og over 180 barn i barnehagene innen 100 meters radius rundt Eiksmarka senter. Det er stort press på veiene og parkeringen i hovedtidspunktene for levering og henting ved alle barnehager og skole. Trafikk av store biler har økt etter at Eiksmarka senter åpnet og de røde leddbussene ble innført. Når bussene svinger i krysset dekker den begge fotgjeng

Laget: 2021-06-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 240 240

Bevar Actic Treningssenter på Nordtvet!

Denne kampanjen skal gi et tydelig tilrop til kommune og bydel om at det ikke er greit at de presser ut Actic Treningssenter fra lokalene på Nordtvet! Først og fremst reageres det på at kommunen gjør dette etter at senteret har vært nødt til å holde stengt i over et halvt år pga pandemien. Timingen er helt elendig, og kan vitne om mangel på både sympati og empati; timingen er faktisk tilnærmet katastrofal!   Actic Nordtvet er et svært veldrevet senter fra en meget seriøs aktør, og det tilbys svø

Laget: 2021-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 12

NEI til biogassanlegg på Håsøran

Sunndal befolknong er sterkt bekymret for at ett biogassanlegg blir lagt så nær beboelse. Slike anlegg bør i utgangspunktet ikke legges nær tettbebygde strøk. Flere slike anlegg er lokalisert nær beboelse. Rådalen i Bergen, gjentatte ukontrollerte utslipp av giftig gass (Hydrogensulfid) lekket ut og påførte naboer utslett, svimmelhet, svie i nese og øyne. Rambekk i Gjøvik, langt flere beboere ble plaget av kloakk lukt, enn ROS-analysen (Luktkart) anslo. Bårdlidalen på Eidsvoll, sjenerende lukt o

Laget: 2021-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 134 134

Melkefrie p-piller og minipiller, ja takk!

P-pillen / minipillen CERAZETTE er en av de vanligste tablettene i Norge brukt for sin preventive effekt, samt lave risiko ved bruk. Tabletten er en 'gestagen' tablett som også brukes ved kvinnesykdommen endometriose, altså har den også et medisinsk bruksområde. Denne tabletten inneholder <65 mg laktose, og er i overkant av hva mennesker med laktoseintoleranse kan bryte ned, samt hva melkeallergikere tåler. En betydelig andel kvinner har dermed ingen melke- eller laktosefrie alternativer. Mør

Laget: 2021-06-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 287 284