De nyeste oppropene

Nei til oppdrettsanlegg Randaberg

Tenk høyt. Vi må stå sammen. Oppdrettsanlegg på Rogalands mest hardføre område, med fugleliv, vernesoner, osv. Hvordan kan politikere vedtta noe i bygden uten og spørre innbyggere? Gang på gang gjør denne kommunen feil på alle forskjellige prosjekter. Noen må vise at nå er det folket som står samlet mot regimet.   Skriv dere på listen og send videre. 

37 Laget: 2021-04-27 Statistikk

Støtt større innsats i behandling av beinskjørhet!

Stortinget skal i kommende uke behandle et forslag om forsterket innsats i behandling av beinskjørhet og forebygging av brudd, med høringsfrist 27.04.21. Denne saken er viktig for meg fordi jeg selv har beinskjørhet. Visste du for eksempel at over 240 000 nordmenn har denne sykdommen? Den kan like gjerne ramme deg eller noen av dine nærmeste fordi den rammer på tvers av alder og kjønn, både yngre som eldre. Det en dessverre en såkalt stille sykdom, som mange har uten å vite det, og som først opp

220 Laget: 2021-04-25 Statistikk

Foreldreoppropet en Rusreform for Alle

Vi er tre foreldre som etterlyser en kunnskapsbasert politisk debatt vedrørende Rusreformen som vi mener skal gjelde for alle. En debatt som kan løfte frem den riktige og tunge ruspolitiske kompetansen vi faktisk er heldige i å ha i dette landet, som vi alle trenger.  Vi skrev et meningsinnlegg i lokalavisen vår Agderposten:Vi må få en reform som gjør at folk våger å søke hjelp før rus utvikler seg til et alvorlig problem (agderposten.no)  Innlegget ble trykket den 24.04.2021.    Rusreform-de

55 Laget: 2021-04-25 Statistikk

Støtt Langhusidrettens forslag om svømmehall og allbrukshall!

Hjelp oss å sikre begge deler! Nå skal det bestemmes hvilken anleggsutvikling det blir i idrettsparken på Langhus. Politikerne skal velge mellom kommunens forslag og idrettens forslag. Nå er det viktig at vi står sammen og blir hørt!  Langhusidrettens anleggsutvalg har jobbet med forslag til kommunen vår lenge - sammen med Norgesgruppen - for å få en best mulig løsning. Kommunedirektøren støtter ikke forslaget vårt og har i stedet foreslått å bygge en svømmehall til 200 millioner og ikke noe mer

950 Laget: 2021-04-25 Statistikk

Vi treng gangveg i Åmdalen!

Åmdal i Ørsta kommune er ei levande bygd med to fulle skular, barnehage og idrettsanlegg. Bustadfelt er på trappende og her bur både eldre og småbarnsfamiliar. Fylkesveg 655 er ein tungt trafikkert gjennomfartsåre, med både tungtransport, pendlarar til og frå Sæbø/Ørsta og turisme med Sunnmørsalpane like ved. Fylkesvegen er også einaste vegen innbyggarane kan nytte for å kome seg til naboar og aktivitetar. Dette resulterer i unødig bruk av busskyss til skule, og bruk av bil til og frå aktiviteta

337 Laget: 2021-04-25 Statistikk

Rettferdig pensjon til flyktninger fra Bosnia!

Mennesker som flyktet fra krigen i Bosnia til Norge på 1990-tallet må få samme pensjonsrettigheter som andre flyktninger! De som kom til Norge som krigsflyktninger fra Bosnia på 1990-tallet fikk innvilget kollektiv oppholdstillatelse. Norske myndigheter valgte å tilby dette for å løse den akutte krisen, men ordningen medførte at de som kom til landet ikke fikk formell status som flyktninger. Dermed har de heller ikke de samme pensjons- og trygderettighetene som andre flyktninger.    Myndighetene

5352 Laget: 2021-04-24 Statistikk

We can be heroes (STOP ANIMAL TESTING)

"We can be heroes" is a signature campaign to stop testing on animals. There are no exact numbers of animals used, but there are many millions each year. Rabbits are especially used to be tested on. The animals suffer and maybe die just so we get a tested lotion etc. Here you have a link to a video that explains https://youtu.be/G393z8s8nFY. I have seen this video and when I was trying to find the link I didn’t have the heart to see it again. Seeing this video I really understood how terrible th

7 Laget: 2021-04-24 Statistikk

Redd Aleksej Navalnyj

Kjære statsminister Erna Solberg!   Vi, russiskspråklige innbyggere i Norge, henvender oss nå til Dem angående den situasjonen den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er i: Hans liv står i fare. Legene forteller at resultatene av blodprøvene hans viser at sultestreiken han er inne i, kan ende med døden når som helst, og det i et russisk fengsel. Vi tror at om De går aktivt til handling, kan det bidra til å redde livet hans.   Vi, russiskspråklige innbyggere og norske statsborge

19 Laget: 2021-04-23 Statistikk

Folkeopprøret for Nei til eiendomsskatt i Holmestrand kommune. Underskrifts kampanje for forandringer.

Jeg er i mot Eiendomsskatt i Holmestrand kommune å ønsker å få satt en stopper for dette. Jeg mener også at en så stor avgjørelse må tas av folket i en folke avstemning og ikke av et kommunestyre.

504 Laget: 2021-04-23 Statistikk

Veivedlikeholdet i Bindal

NOK ER NOK!  Nå er det på tide at vedlikeholdet av fylkesveiene i kommunen vår kommer opp på prioriteringslista. Årene går, det skjer lite og det blir bare verre og verre. Det sliter hardt på utstyr og folk som kjører milevis i områdene daglig. Har en liten aksjon på gang på Facebook, ordfører og media er kontaktet. Ønsker å skape litt blest rundt dette og håper flest mulig vil signere. Hadde også vært artig sprekt om politikere hang seg på, tok tak i saken samtidig og pusher på sine kontakter o

483 Laget: 2021-04-22 Statistikk