De nyeste oppropene

Andrea skal ikkje ha kjæreste

Hello there usually I have the right button on my phone don't work so I got to use this voice activating thing but I got to speak in English because it's not in the Norwegian I just wanted to make this petition so people can sign it for a drive to not have a boyfriend it's really boring when she doesn't give me attention and she's actually in love with me this is a picture of us making love thank you

7 Laget: 2022-01-07 Statistikk

Avlys eksamen 2022

Elever over hele norge ønsker å avlyse eksamen 2022. Corona viruset har de siste årene endret skolehverdagen til hundretusen vis av elever. Ja, vi har hatt hjemmeskole, men det er ikke i nærheten av det samme som å faktisk møte opp og delta på ordinær undervisning. Vi elevene er ikke den gruppen som blir hardest rammet, men nå ber vi om et enkelt tiltak. Hverdagen vår ble revet fra oss pga corona. Vi gikk glipp av viktig læring og mye av pesum. Burde ikke standpunkt karakterer være nok?

314 Laget: 2022-01-06 Statistikk

Reaksjon på programbeskrivelse i to av emnene i IT-Frontend- mobilutvikling Høst 2021

Hei, Det har dukket opp en del reaksjoner etter første semester som rettes mot kostnader av studiet.Da vi meldte oss opp til studiene ble det på forhånd ikke opplyst, hverken via markedsføringen til Høyskolen Kristiania, i kontrakten eller i programbeskrivelsen, at det var fastsatt 100 % nettundervisning i to av emnene i første semester. (Vi refererer selvsagt ikke til restriksjoner eller lockdown som inntreffer fra regjeringen). Vi har ellers gjennom semesteret hatt to andre emner med undervisn

71 Laget: 2022-01-05 Statistikk

Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene trenger din støtte!

Stans de omfattende nedleggelsene og salgene av de psykiatriske sykehusene! Helseforetakene har planlagt en fullstendig omstrukturering av det psykiatriske helsetilbudet i landet uten faglige utredninger, konsekvensanalyser eller stortingsmeldinger! Så godt som alle de psykiatriske sykehusene i Norge er planlagt solgt. Helseforetakene har allerede solgt Brøset, Lier og Veum sykehus til boligformål. De har vedtatt avvikling/salg av Blakstad, Dikemark, Eg, Gaustad, Hjelset, Rønvik, Reinsvoll og Sa

5271 Laget: 2022-01-04 Statistikk

vi ønsker at HLK-nett skal reversere sin nettleiemodell

HLKnett - vi protesterer!   Dere snikinnførte 01.01.21, altså for ett år siden en nettleiemodell som både Regjering og Storting har frarådet innført med det første, da det viser seg at modellen straffer småforbrukerne og belønner de som bruker mye strøm. En rekke organisasjoner har protestert kraftig, høringene er ikke ferdig, det jobbes hardt for å få stoppet denne nettleiemodellen før den skal innføres over hele landet 01.07.22.   Nettleiemodellen virker mot sin hensikt da vi alle har forst

93 Laget: 2022-01-03 Statistikk

Revurdering av behovet for ferdighetsprøve

Vi ser på det som svært kritikkverdig å skulle gjennomføre ferdighetsprøven på grunn av smittesituasjonen, samt den begrensede mengden øving det har vært lagt opp til. Denne uken kommer alle studenter tilbake til Bergen fra hjembyene, noe som kan forårsake en ny smittebølge spesielt blant studentene. Vi stiller også spørsmål til hvorfor alt annet er gjennomført digitalt, men ikke en prøve der det blir svært vanskelig å holde avstand.    Dersom du underskriver, mener du at ferdighetsprøven burde

141 Laget: 2022-01-03 Statistikk

La Sabrin bli hos barna sine

Sabrin Mohammed Ali må få saka si behandla på nytt. I ei ny behandling må omsynet til barnas beste få den vekt lovverket krev.Å skilje mor frå born er ikkje ein verdig politikk. Gutane til Sabrin er to og fire år og har levd med ho heile livet. Me som skriv under krev ny behandling av saka, med vekt på borna sitt beste.

4131 Laget: 2021-12-31 Statistikk

Minstepensjonistene skal slippe å leve under fattigdomsgrensen!

Hei folkens! I dag lever ca 145000 minstepensjonister under fattigdomsgrensen i Norge. Dette er helt vanlige folk, som var uheldige med helsen i livets lotteri. Over 80 % av dem er enslige kvinner. Det er snakk om landskvinner- og menn som får utbetalt 15000 kr i måneden, og det er 15000 kr i året under fattigdomsgrensen. Jeg har vært med på både NAV- møte og Husbankmøter, for å se om jeg kunne hjelpe til. Det er en ydmykende prosess, spesielt når folk får avslag selv om de kan bevise at de leve

1348 Laget: 2021-12-28 Statistikk

Regjeringa må umiddelbart innføre en makspris på elektrisk kraft på 30 øre/kWh!

Regjeringa må umiddelbart innføre en makspris på elektrisk kraft på 30 øre/kWh, som et strakstiltak med en varighet på minst fire måneder. De uvanlig høye prisene på elektrisk kraft har ført til store problemer for private husholdninger, gartnerier og andre bedrifter. En makspris er et ubyråkratisk virkemiddel som kan innføres umiddelbart. Det vil øyeblikkelig forbedre situasjonen for alle som er rammet av de høye kraftprisene. HUSK! Alle som signerer må bekrefte signaturen ved å klikke på lenka

2744 Laget: 2021-12-18 Statistikk

Vi trenger en fullverdig kunstgress- og kunstisbane på Øvre bane på Skeidbanen nå!

Møteplassen vår trenger din støtte – nå! Øvre bane på Skeidbanen er en tumleplass for «barn og unge i alle aldre». Her møtes vi fra Torshov, Sinsen, Sagene, Årvoll, Løren, Disen, Grefsen og Kjelsås for å leke oss med fotball, skøytelek, bandy, LaCross, radiostyrte biler, agilitytrening for hunder, løkkehockey og så videre. Vi trenger en fullverdig kunstgress- og kunstisbane nå! Dagens grusbane med et utslitt og ødelagt, grønt teppe oppå, duger ikke til de aktivitetene som områdets barnehager, sk

1157 Laget: 2021-12-15 Statistikk