De nyeste oppropene

Trygg skolevei

Trygg skolevei for Sjøhagen-barna på Nøkkeland skole NÅ! 10 år etter at den nye Nøkkeland skole stod ferdig, er spørsmålet om trygg skolevei fortsatt uløst. Et stadig økende antall barn tar seg til skolen daglig fra Sjøhagen. Ulike forslag har vært fremmet av Kambo Vel og andre engasjerte opp gjennom årene, men kommunen har ikke innfridd med hverken midlertidige eller varige løsninger. Det er daglig og periodevis mye tungtrafikk langs Osloveien. Barn og foreldre engster seg. Vi har ingen barn å

248 Laget: 2021-05-03 Statistikk

Ja til en blomstrende mai, la plenen være!

Kom mai du skjønne ville! Vi vil at offentlige og private plener og hekker ikke skal klippes i mai måned. Heller enn å slite i en gold plenørken vil vi sitte i en vakker blomsteregn og lytte til fuglekvitter i stedet for maskinstøy og se på sommerfugler i stedet for å få støv i øynene.   Dette er måneden der mange går ut for å stelle i hagen, og det er også måneden der naturen våkner til liv. Uheldigvis kommer dette mer i konflikt enn folk gjerne tror. Markblomster som klippes vekk er livsvikti

23 Laget: 2021-05-03 Statistikk

Krisepakke for yngre forskere / Crisis funding for younger researchers

Norge har ikke råd til å miste en hel generasjon unge forskere. Signér om du er enig i at Stortinget bør prioritere en stor krisepakke til norsk forskning i revidert statsbudsjett 2021, med særlig innretting mot stipendiater og postdoktorer. En slik pakke bør finansiere minst 2 måneders utvidelse av arbeidstiden til alle midlertidig ansatte. I tillegg bør det bevilges ekstra midler som kan omsøkes på av dem som behøver det mest. The Norwegian parliament must commit extra resources to Norwegian r

1245 Laget: 2021-05-03 Statistikk

Martine

Martine har jobbet hardt og lenge for å komme til d klassen!! Nå trenger moi din hjelp!! Signer denne hvis Martine Aka Marty party skal begynne i the cool class of D.

15 Laget: 2021-04-30 Statistikk

Misnøye med høringsforslag fra Kolumbus om rutetilbud i Lysefjorden

Kommentarar til Kolumbus sitt høyringsforslag om ferjedrift på Lysefjorden Da var Kolumbus ute med sitt høyringsforslag om framtidas ferjetilbod på Lysefjorden. Dette ble som frykta eit forslag som går hardt ut over dei lokale, hyttefolk, og dei som jobbar i fjorden.Det som i praksis skjer er at dagens tilbod, som eigentleg fungerer bra og dei fleste er fornøyd med, blir ofra for at ingen til nå har klart å driva ei kommersiell turistrute i sommarmånadane. Det legges fram et ønske om ei ferje

224 Laget: 2021-04-30 Statistikk

Ja –  jeg eller noen jeg kjenner har blitt bagatellisert, mistrodd eller avvist av fastlege eller annet helsepersonell

HUSK Å BEKREFTE SIGNATUR VIA E-POSTEN DIN Har noen du kjenner opplevd å bli bagatellisert, mistrodd eller avvist av fastlege eller annet helsepersonell? Da har vedkommende mest sannsynlig blitt utsatt for det som kalles for medisinsk gaslighting. Pasienter og andre som opplever gaslighting, kan begynne å tvile på seg selv og egne vurderinger.Noen eksempler på medisinsk gaslighting: "Smerter? Det er sånn det er av og til"  "Nå må du slutte og overdrive" "Jeg liker ikke måten du bare legger deg

1254 Laget: 2021-04-30 Statistikk

Innbyggerforslag: Reversering av vedtaket om og stenge Skippergata i sommer.

Tromsø kommune har gjennomført ett hastevedtak om og stenge Skippergata i sommer med 22 mot 21 stemmer i kommunestyret.  Dette vil nok skape mer kjøring/omkjøringer og kø i andre deler av sentrum og mer køkjøring som forurenser enda mer. De næringsdrivende og folk flest fortjener og få sin stemme hørt i denne saken! Vi behøver 300 underskrifter for og levere dette innbyggerforslaget til kommunestyret og da er de pliktig til å ta stilling til det, og behandle det på nytt.   

356 Laget: 2021-04-29 Statistikk

Fiber i Strandveien/Hærnes området - Hvitsten

Som de fleste er enig i er det til tider ganske dårlig internett og kobbernettet er varslet stengt om noen år. Ved brudd eller feil på kobbernettet vil ikke dette bli reparert ved store skader/feil, hva gjør vi da på hjemmekontor og hjemmeskole? Flere i området har testet mobilt internett med antenner, dette ser heller ikke ut til å hjelpe på hverken dekning eller kapasitet, det er heller ikke mulig for alle i området da antenne/satelitt/parabol ikke får kontakt med "sendere" Dagens ungdom/barn

23 Laget: 2021-04-29 Statistikk

NEI til utvidelse av abortgrensen

NEI til utvidelse av abortgrensen.  Den siste tiden har flere poltiske partier gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort med flere uker. Noen mener 18 uker, mens andre (Rødt og SV) kjemper for selvbestemt abort helt frem til uke 22. Fire og en halv måneder (18 uker) inn i graviditeten er barnet 22cm langt og veier ca. 200 gram. Barnet utvikler nå sitt eget immunforsvar og nese og ører kommer på plass. Fem og en halv måneder (21-22 uker) inn i svangerskapet er barnet svært utviklet og h

1791 Laget: 2021-04-28 Statistikk

Signer for en læreplass til alle!

Alt for mange som velger yrkesfag i dag går en usikker fremtid i møte. De vet ikke om de får fullført sin utdanning, fordi mange ikke får tak i læreplass. Blant de elevene som ikke får tak i læreplass står betydelig flere uten jobb også 9 år etter, sammenliknet med de som fikk læreplass. SSB har også slått fast at den lave fullføringsgraden på yrkesfag sannsynligvis henger sammen med at elevene ikke fikk tak i læreplasser. Fortsetter det som før vil vi om 14 år stå i fare for å mangle 90.000 fag

7 Laget: 2021-04-28 Statistikk