De mest populære oppropene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2015 All tid Opprop navnLaget
1 530 1 551 Ikke flere nedlæggelser – sæt gang i Europas langdistance tog! (Lukket)
Tog giver de bedste og mest miljørigtige forbindelser i Europa. Men en bølge af lukninger af langdistance tog har hærget kontinentet. Vi hilser COP21 i Paris og siger at NU det er på tide at komme tilbage på sporet - for klimaets skyld. Dette er vores budskab til jernbaneselskaberne og politikerne: Vi kræver: Ikke flere nedlæggelser – fortsæt alle langdistance tog i Europa. Der skal være direkte t...
2015-05-09
1 530 1 551 Kein weiterer Abbau - Erweitern Sie das Netz europäischer Fernzüge! (Lukket)
Züge stellen das beste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel für europaweite Reisen dar. Trotzdem überrollt eine Welle von Fernzug-Streichungen unseren Kontinent. Vor uns liegt ein wichtiger Klimagipfel am Jahresende 2015, und jetzt ist es "höchste Eisenbahn", wieder in die Spur zu finden: »back on track«! Unsere Botschaft an die Bahngesellschaften und die Politik: Wir fordern: Kein weiterer Abb...
2015-05-09
1 530 1 551 No more cuts - Develop Europe’s long-distance rail! (Lukket)
Trains can create the best and most environmentally friendly connections across Europe. But a wave of closures of long-distance rail services has swept through our continent. We are facing an important Climate Summit later this year and this is the time to get back-on-track! This is our message to the railway companies and the politicians:   We demand: No more cuts - maintain all long-distance Eur...
2015-05-09
1 530 1 551 Ĉesu la ĉesigon – re-lanĉu la longdistancajn trajnojn de Eŭropo! (Lukket)
Trajnoj ebligas la plej bonajn kaj plej medie sanajn interligojn en Eŭropo. Sed ondo de ĉesigoj de longdistancaj trajnoj ĝenas nian kontinenton. Okaze de grava klimatrilata pintkunveno en Parizo fine de tiu ĉi jaro, NUN estas la ĝusta tempo respuriĝi! Jen nia mesaĝo al la fervojkompanioj kaj al la politikistoj: Ni postulas: Ĉesu la ĉesigon – daŭrigu kun ĉiuj longdistancaj trajnoj en Eŭropo Certigu...
2015-05-09
1 530 1 551 ¡No más recortes! ¡Desarrollemos el transporte de viajeros de larga distancia por ffcc en Europa! (Lukket)
El tren puede crear las mejores y más ecológicas conexiones de viajeros en Europa. Pero una oleada de cierre de servicios de transporte de larga distancia por ferrocarril ha barrido nuestro continente. Este año tenemos por delante una importante cumbre sobre cambio climático y es el momento de ¡volver a la vía! Este es nuestro mensaje para las empresas operadoras de transporte de viajeros por ferr...
2015-05-09
1 530 1 551 Arrêtez les coupes - Développez les lignes de trains longue distance d'Europe (Lukket)
Le train est le moyen de transport le plus agréable et le plus écologique pour voyager en Europe. Mais une vague de fermetures de lignes longue distance se répand sur le continent. Alors que la grande conférence climat de la fin d'année approche, nous devons nous remettre sur les rails ! Voici notre message aux compagnies de rail et aux politiciens : Nous demandons : l'arrêt des coupes, le main...
2015-05-09
1 530 1 551 Ingen flere rutekutt - Europas fjerntogtilbud må bygges ut! (Lukket)
Tog er den beste og mest miljøvennlige måten å knytte Europa sammen på. Paradoksalt nok har vi i stedet opplevd omfattende nedleggelser av grensekryssende tog. Vi står også overfor et viktig klimatoppmøte i Paris på slutten av dette året, så nå er tida inne for å få togene back - on - track! Dette er vårt budskap til politikerne og togselskapene: Vi krever: Ingen flere rutekutt - oppretthold tilbu...
2015-05-09
1 530 1 551 Inga fler nedläggningar - Utveckla Europas järnvägsförbindelser! (Lukket)
Tåg kan skapa de bästa och miljövänligaste förbindelserna i Europa. Men en våg av nedläggningar av långväga tåglinjer, bl. a nattåg har drabbat hela kontinenten. Vi står inför ett viktigt klimattoppmöte senare detta år. Nu är det dags att komma tillbaka på banan! Detta är vårt budskap till tågbolagen och politikerna: Vi kräver: Inga fler neddragningar - Behåll alla långdistanslinjer för tåg i Eu...
2015-05-09
1 517 7 757 Natur uten motordur!
NATUR UTEN MOTORDUR   Regjeringen oversendte før jul 2014 et lovforslag til Stortinget, som vil gi alle kommuner mulighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. Stortinget skal behandle saken i løpet av våren. I første omgang var saken oppe til høring onsdag 11/2-15. I slutten av april leverte Energi og miljøkomiteen sin innstilling til Stortinget. Regjeringspartiene med støtt...
2014-12-01
1 362 1 362 Pelastama Pyssyjoven koulun ja Solbråtin vanhoittenkođin (Lukket)
Porsangin komuuni Finmarkin fylkissä Pohjais-Norjassa oon juusthiin päättäny, ette Pyssyjoven koulu pannhaan alas tulleevana syksynä. Politikkarit puhuthaan kans siitä, että pannhaan alas Solbråtin vanhoittenkoti hiljemin. Näin het oon päättänheet, vaikka kainun kieli oon ELDIA-tutkimuksen myöđen yksi niistä suomalais-ugrilaisista kielistä Euroopassa, jokka oon enniimmitten vaarassa (http://www.el...
2015-05-28
1 362 1 362 Redd Børselv skole og Solbrått aldershjem (Lukket)
Porsanger kommune, som ligger i Finnmark, har nylig bestemt at Børselv skole skal legges ned til høsten. Politikerne snakker også om å legge ned Solbrått aldershjem senere. Dette er bestemt til tross for at kvensk er et av de mest truede finskugriske minoritetsspråkene i Europa ifølge resultatene av ELDIA-prosjektet ved universitetet i Oulu (http://www.eldia-project.org/index.php/en/pa-norsk-no)....
2015-05-28
1 270 1 274 Stopp utbyggingen i lia nordøst for Heståsmyra opp mot Lunkefjell på Sjusjøen (Lukket)
Vi som har undertegnet dette oppropet er alle aktive brukere av Sjusjøen, og vi ber herved Pihl AS om å stoppe planleggingen av hyttefeltet i lia nordøst for Heståsmyra opp mot Lunkefjell, med i alt 60 hytter. Det planlagte prosjektet med veiadkomst vil gjøre stor og irreversibel skade på et av de flotteste og mest benyttede nærområdene på Sjusjøen. Vi mener at konsekvensene av en slik utbygging e...
2015-03-03
1 238 4 208 Vi som er for Fjord Motorpark
"Vi som er for Fjord Motorpark" er en underskriftkampanje for naboer, tilhengere og støttespillere av Fjord Motorpark som ønsker å vise sin støtte til dette fantastiske anlegget. Vi har full tiltro til kommunestyrets saksbehandling og avgjørelser, det faktum at grunneierne vil få en rettferdig pris og at støynivået fra anlegget vil bli regulert etter dagens lover og regler. Vi ser også nødvendighe...
2013-04-12
1 206 1 230 Ikke fjern E85 i Norge!
Info fra Statoil Norge ang E85: Det er besluttet at Statoil skal avvikle E85 i Norge etter hvert som stasjonene nå går tomme. – Skøyen – Hervakrysset – Rakkestad – Kallerud – Rundtom – Telemarksporten    Statoil fjerner E85 fra de siste få stasjonene som fortsatt selger E85. Om kort tid er all E85 i Norge borte. Er du i mot dette, vennligst legg igjen din signatur så vi kan vise Statoil Norge at d...
2015-09-30
1 176 1 817 FlekkefjordSykehus
    Vi signerer på dette for å vise vår støtte til Flekkefjord Sykehus Akuttmottak. Vi ønsker ikke nedleggelse eller kutt! Vi tror liv vil gå tapt, dersom dette går gjennom. Vær så snill å hjelpe oss.      Dette angår alle som ferdes mellom Stavanger og Krisitansand. Enten det er med kjøretøy på E-39, med tog eller via sjøveien. Dette angår alle som besøker distriktet som turist, som besøkende, so...
2015-12-29
1 103 1 104 e39
Nei til steindeponi ved Liavannet. Statens Vegvesen planlegger å ødelegge den nye sandstranden og strandpromenaden ved Liavannet med stein fra E39. Vi krever at planene om å fylle Liavannet med stein stanses. Disse underskriftene tilkjennegir at vi ønsker saken behandlet som et innbyggerinitiativ jf kommunelovens §39a. Vi trenger 300 underskrifter for at bystyret må behandle saken....
2015-06-19
987 987 Nei til belastninger pga helgestengt barneavd i Kristiansund! (Lukket)
En familie i Kristiansund mistet sin lille gutt på 10 måneder søndag 22.februar. Mange av oss setter dette i direkete forbindelse med at barneavdelingen i Kristiansund var stengt, slik den er hver helg, hele påska og i åtte uker om sommeren Årsaken til stenging er at det skal spares penger og barna blir derfor flyttet med ambulanse eller ambulansehelikopter til sykehus i Ålesund eller Trondheim. P...
2015-02-23
945 950 Ja til søndagsfri!
  KrF vil at søndagen fortsatt skal være en annerledes dag - derfor ønsker vi ikke søndagsåpne butikker. Samfunnet vårt trenger en dag med felles hvilepuls. Vi ønsker at familie og venner fortsatt kan ha en felles fridag i uken - en annerledes dag. Derfor sier vi, sammen med arbeidstakere, arbeidsgivere, frivilligheten og flertallet i det norske folk: Nei til søndagsåpne butikker! Skriv under på d...
2015-05-26
939 956 Stopp nedleggelsen av Sameskolen for Midt-Norge!
Den 9. desember vedtok regjeringen å legge ned sameskolen for midt-Norge. En umistelig instutisjon med høy kompetanse, som ivaretar språk og kultur for en truet minoritetsgruppe. Sameskolen har gjennom en årrekke bygd seg opp nok kunnskap om språk og kultur, til å gi samiske barn og unge tilbake kulturen som en gang ble revet fra dem. Sameskolen må uten tvil bestå. Regjeringen begrunner nedleggin...
2015-12-11
905 906 La Vestvatn leve
 La Vestvatn leve!   Si ja til et rikt idretts og friluftslivtilbud for barn, ungdom og voksne. La Vestvatn leve videre! Den 17.04 ble det publisert en sak i Bodønu som faller flere av oss som er brukere av Vestvatn alpinanlegg tungt for hjertet: http://bodonu.no/dette-kan-bety-slutten-for-vestvatn/  Vestvatn alpinanlegg har i løpet av de siste årene gjennomgått en nødvendig og betydelig oppgrade...
2015-04-20
884 969 Forby glyfosat
WHO's institutt for kreftforskning gikk i mars i år ut med at glyfosat trolig er kreftfremkallende, men fremdeles ruller reklamen for RoundUp over norske TV-skjermer. Dette kan vi ikke la fortsette! Skriv under i dag! På regjeringens egne websider ligger det oppfordringer til hageeiere om å la bl.a. løvetann gro naturlig så bier og humler får lettere levekår. Vi ønsker å kaste ballen tilbake til s...
2015-06-17
882 1 224 Uføretrygdede til aksjon - Blir du med ?
UFØRETRYGDEDE TIL AKSJON-STREIK ? Når vil LO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet ? Alle inkl. LO  vet at alle uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre kutt og ord...
2014-12-15
858 859 Kollektivtrafikkaksjon-Ås
Støtt vårt krav om sammenslåing av sonene 2S og 3S til 2S. Dette vil gange både studentene og hele ÅS kommune.   På twitter og instagram bruk emneknaggen: #kollektivas  ...
2015-09-07
850 852 Nye Lade skole
Undertegn opprop for å redde barneidretten, flerbruk av aula og økt kapasitet på ny skole, frist mandag. opprop for å redde barneidretten, flerbruk av aula og økt kapasitet på ny skole, frist mandag.   Nye Lade skoles avgjøres i møte i Formannskapet tirsdag 03.03.15. Slik forslaget fra Rådmannen foreligger planlegges den uten ekstra hallflate for barneidrett som gjør at Trygg/Lade mister grunnlage...
2015-02-27
846 2 210 Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no
Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.nohttp://www.broneitakk.no/Fjordrommet, natur og rekreasjonsområde for 1,2 millioner mennesker ødelegges. Dette blir som en motorvei tvers gjennom Nordmarka for å spare fem minutter kjøretid til Gardermoen flyplass. NB! Husk å underskriv nederst på siden når du er ferdig! Send linken til denne siden til venner og kjente. http://www.opprop.net/nei-til-...
2014-04-10
829 1 121 Krigsfareopprop
Stans ferden mot krig i Europa. Vi er bekymret over at Norge er med på å øke faren for storkrig i Europa, utløst av konflikten rundt Ukraina. Russlands og USAs innblanding, både i maktskiftet i Kiev sist vinter og den påfølgende borgerkrigen, har gjenskapt kald krigs-scenarioet. Norge har dessverre også bidratt til dette. Russland, har siden sammenbruddet av Sovjetunionen sett at Vesten stadig ha...
2015-07-13
812 2 856 Get back bus-routes and prices in Trøndelag
AtB (bus company in Trondheim) will save 80 million NOK in 2015. The savings provide 100 fewer daily routes in Trondheim region next year. In addition, AtB are raising the prices as of 1 January 2015. This will affect the most of us. Sign the petition and show your displeasure! Facebook Page: Get back bus-routes and prices in Trøndelag...
2014-11-03
812 2 856 Få tilbake busstidene og prisene i Trøndelag
AtB skal spare 80 millioner kroner i 2015. Innsparingene gir 100 færre daglige avganger i Trondheimsregionen neste år.  I tillegg setter AtB opp prisene f.o.m. 1.januar 2015. Dette vil påvirke de aller fleste av oss.  Signer oppropet og vis din misnøye!  Facebookside: Få tilbake busstidene og prisene i Trøndelag...
2014-11-03
770 770 La Det Grøne Treet i Volda leve!
Huseigar Karl Erik Rønnestad i Volda har varsla leigetakarane til det Grøne Treet om at dei vil rive bygget. Dette er eit av dei få bygga frå 1800- talet som framleis står, i god behald i dette området. No må det takast vare på det som er att i sentrum! Rønnestad, lytt til folket!!...
2015-02-18
749 749 Nei til nedlegging av kultur/idrettstilbudet ved Lillehammer VGS
Lillehammer VGS har, etter sterk etterspørsel fra elever og foreldre i Lillehammer-regionen, bygget opp et kultur - og idrettstilbud for elever med studiespesialisering. Dette tilbudet har blitt en stor suksess fordi det har et helsefremmende fokus med trivsel, faglig kvalitet, individualisering og mestringsfokus som naturlige bærebjelker. Effekten viser seg gjennom et godt læringsmiljø og økt sko...
2015-05-21
729 866 Oppretthold bussruten 71E Bjørndal-Tollboden
Vi krever at busstilbudet 71E mellom Bjørndal og Tollboden opprettholdes som dagens tilbud; med morgen- og kveldsruter til og fra Tollboden i rushtid. Ruter må gå tilbake på sin avgjørelse om å endre tilbud til å være en ren matebuss til Ryen fra Bjørndal fra den 13. desember. Tilbudet med direktebuss til Oslo sentrum må beholdes frem til løsning med T-bane er tilbake til Mortensrud og da fortsett...
2015-12-08
721 2 208 Opprop mot planting av klimaskog!
En ny rapport fra Miljødirektoratet (M26-2013)  foreslår storstilt granplanting som et norsk tiltak for å begrense utslippene av CO2 til atmosfæren. Det planlegges å plante til 50 - 100 km2 årlig over 20 - 50 år. Tilplantingen skal i hovedsak foregå på Vestlandet og i Nord-Norge på åpne og gjengroende arealer som tidligere var en del av jordbrukets kulturlandskap. Det er høyst tvilsomt om dette vi...
2013-10-21
693 754 Hvem er økonomisk ansvarlig for skadede eierløse dyr.
"Du finner ett eierløst dyr på gata som trenger hjelp, har den kanskje kort tid, før du finner at den må til veterinær. Du blir ansvarlig for kostnaden for nødhjelp!" Er dette rett? Signer denne kampanjen for å vise de som er politisk ansvarlig hvor vi mener ansvaret ligger. Dette oppropet rettes mot Stortinget, og Staten(Mattilsynet)." Merk at de 1200,- som det offentlige dekker i dag kun rekke...
2015-10-17
692 916 Ja til dobbelt statsborgerskap
Statsborgerskap er en sikkerhet for å kunne bli i et land og det gir en både rettigheter, plikter og muligheter til å påvirke samfunnet man er en del av. Når man er statsborgerskap i et land, opplever man tilhørighet og lojalitet til dette landet. Mange vegrer å søke om statsborgerskap til Norge for da må man forlate sitt andre statsborgerskap. Dette likner på å ikke få lov til å beholde sitt ett...
2015-10-29
678 679 Dyremuseum til folket!
På tide å mobilisere folkens! Bergensere, studenter, forskere, forelesere, professorer, konsulenter og alle andre berørte! Nå har Dyremuseet vært stengt for allmenheten siden høsten 2013! Det har vært åpent for det allmene publikum siden 1865 og nå, for første gang har det vært stengt i over ett år! Dette kan vi ikke finne oss i! Det er på tide å få kultur på agendaen igjen! Om ikke regjeringe...
2015-05-27
653 654 Ta forbrukermakten tilbake!
Dersom myndighetenes kostråd er optimale, hvorfor blir vi da stadig tjukkere og sykere?  Er du lei av at politikk og matvaregigantene styrer maten vår?  Noe er galt: når vi endelig har fått kontroll over infeksjons-sykdommer, dør vi av livsstils-sykdommer. Politikk skal ikke bestemme – gi oss oppdaterte og uavhengige kostråd!   Matgiganter skal ikke bestemme - gi oss ærlig, lokal kvalitetsmat!  Si...
2015-03-24
648 689 MOT godsterminal i Hordnesskogen og på Unneland (Lukket)
Sammen står vi sterkere!!!   SAMMEN kan vi få politikerene  på bedre og fornuftigere tanker! Hverken Hordnesskogen eller Unneland er gode alternativer! SAMMEN kan vi kreve at jernbaneverket legge frem bedre og mer fornuftige alternativer som ikke berører så mange mennesker, og som ikke ( i så stor grad som disse to altenativene) gjør ubotelig skade på verneverdig natur og kulturlandskap!! mot gods...
2015-12-12
648 659 Nei til massedeponi ved Hestsjøen
      Til Trondheim kommune og Trondheimsregionen Grunneier og nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker sammen med andre grunneiere å bygge et stort massedeponi (Skjefstad Vestre og Benberg) ved Hestsjøen. Rådmannen i Trondheim har gjentatte ganger forsøkt å stoppe det unntatt en oppfylling i et lite steinbrudd, men flertallet av politikerne i Trondheim har latt prosjektet planlegges vider...
2015-02-22
627 638 Eterfabrikken er truet! - Kulturhus fremfor høyblokker. (Lukket)
Ikke bare står den over 100 år gamle Eterfabrikken i fare for å bli erstattet av høyblokker i 2016, men Østensjø naturreservatet er også truet. Fabrikken er per nå fylt til randen av spennende kulturtaktiviteter. Signer nå og gi politikerne større slagkraft til å stoppe dette! Tomten er på ca 12 mål Utbygger har søkt om byggetillatelse til boliger med høy grad av tomtutnyttelse Byantikvaren vil ha...
2015-07-06
608 610 Få Farida hjem
  Natt til fredag ble Farida Khurami på 9 år og moren Noorya Mohsini hentet av politiet fra sitt hjem på Dokka. Deres tvangsretur er planlagt i ettermiddag til Afghanistan som har begynt med innreisenekt for tvangsreturnerte fra Norge. Farida og hennes foreldre må hentes hjem til Dokka i dag. Dette er mennesker som har fått oppholdstillatelse, blitt bosatt i Nordre Land kommune, lært norsk, går på...
2015-02-14
589 620 JA til Tøyen Arena - en flerbrukshall og kulturarena midt i byen!
    I en bydel hvor det er identifisert et STORT BEHOV for møteplasser, et STORT BEHOV for barne- og ungdomstiltak og man har STORE HELSEUTFORDRINGER mener vi at å bygge en kommunal FLERBRUKSHALL tilgjengelig for ALLE på Tøyen i forbindelse med Områdeløftet og Tøyenparkprosjektene er noe av det VIKTIGSTE man kan gjøre for å skape VARIG endring på Tøyen spesielt og (Gamle) Oslo generelt.    Hallka...
2015-03-31
558 559 Trafikksikkerhet rundt Lakkegata skole!
Trafikkforholdene ved Lakkegata skole har i mange år blitt neglisjert av Oslo kommune, og det er ukentlig farlige situasjoner og nestenulykker langs skoleveien til elevene. 400 barn går til Lakkegata skole hver dag. I tillegg er det mange andre skoler og barnehager i området. Målet for oppropet er: Å få senket fartsgrensene til 30 km/t i gatene rundt Lakkegata skole. Å skilte veiene rundt Lakkegat...
2015-01-11
551 553 LA BARNA KOMME HJEM TIL SIN KJÆRE MAMMA VIBEKE
Vibeke er nå ferdig med fire dager i tingretten og dom i saken vil foreligge om 3-4 uker. Om barnevernet får medhold, er deres mål at de fire nydelige barna skal plasseres i fire forskjellige fosterhjem. Må Gud forby at retten fatter en slik beslutning! Gå gjerne inn på støttesiden på Facebook via linken her: https://www.facebook.com/Vi-som-st%C3%B8tter-Vibeke-og-barna-mot-Horten-barnevern-7249690...
2015-09-11
530 885 Ja til fritak fra moms på tøybleier
Underskriftskampanje på vegne av Norsk Tøybleieforening Kjære stortingsrepresentanter. Vi er et av verdens rikeste land, bryr vi oss ikke om miljøet? Hvorfor har da bleiekrigen i Norge fått herje fritt i mange år? I nesten 16 år har det pågått en bleiekrig i Norge som har gjort at vi har verdens billigste engangsbleier. Denne bleiekrigen har fått pågå helt ukontrollert, og har gjort at tøybleier...
2015-10-19
526 526 Nei til privatisering av Storasund bu og behandlingshjem (Lukket)
Storasund bu- og behandlingshjem er foreslått konkurranseutsatt fra våre lokale politikere. Om dette forslaget blir vedtatt i Kommunestyret den 16.06.2015, kan det få store konsekvenser for driften vår ved sykehjemmet. Ved en eventuell privatisering vil ansatte med stor sannsynlighet få dårligere pensjonsvilkår, lønn og kvaliteten på tjenestene vil gå ned. Mange vil måtte finne seg ny jobb i en a...
2015-06-04
516 516 UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR NOTODDEN JERNBANESTASJON.
Hei alle sammen, dette er en underskriftskampanje for å opprettholde Notodden Jernbanestasjon. Ønsker å sette lys på at vi trenger bare en jernbanestasjon og det på stasjonsområde. Denne stasjonen har vært i drift i 80 år og nå som vi er blitt plukket ut til å være en del av verdensarven så er det på denne stasjonen toget burde gå ifra. Kansje vi kan klare å få politikerene til å skifte mening, hv...
2015-08-13
514 514 Petition against the vitamin ban (Lukket)
On 1 October 2015 Legemiddelverket  for most practical purposeses introduced a ban on all private import of food supplements to Norway. Under the new rules, one must have a physicians prescription, and the supplement must be marketed in Norway if you want to import it from abroad for personal use. We consider it scandalous that the Norwegian health authorities want to deprive Norwegians the right...
2015-10-14
514 514 Opprop mot vitaminforbud (Lukket)
Den 1. oktober 2015 innførte legemiddelverket i praksis forbud mot all privat import av kosttilskudd. Under de nye reglene må man ha legeresept, samt at kosttilskuddet må markedsføres i Norge dersom man vil importere det fra utlandet. Vi anser det som skandaløst at helsemyndighetene ønsker å frata nordmenn retten til selv å bestemme over sin egen helse. Retten til selv å følge ledende forskning in...
2015-10-14
511 515 Nei til bom på eksisterende vei på Jevnaker ( Kun for innbyggere)
Dette er en underskriftskampanje for og av innbyggere i Jevnaker kommune. Ved å legge inn etterspurt personlig informasjon samtykker man i at de som er folkevalgte eller har påvirkningskraft i denne saken. Jobber for at det ikke bygges ny vei mellom Olum - Eggemoen hvis dette innebærer bom på eksisterende veier for å komme ut eller inn i Jevnaker kommune....
2015-12-15
504 1 420 Faglig opprop om EØS: For faste ansettelser og rettigheter
Norge har i tjue år vært underlagt EUs indre marked med EUs fire markedsfriheter via EØS-avtalen. EU direktiver blir innført med lite debatt i folkevalgte organer. EU-domstolen griper inn i avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Slik innsnevres demokratiet. Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets regler. I 2013 vedtok LO-kong...
2015-05-27
Facebook